Form of Work
Książki
(37)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(31)
available
(28)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(31)
Author
Kożusznik Barbara
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Griffin Ricky W
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Penc Józef
(2)
Rusiński Michał
(2)
Albigowski Marek
(1)
Armstrong Michael
(1)
Banaszak Sławomir
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bruch Heike
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Faerman Sue R
(1)
Fobel Pavel
(1)
Fobelová Daniela
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Ghoshal Sumantra
(1)
Górski Piotr
(1)
Halama Henryk
(1)
Ingram Marian
(1)
Jabłonowska Lidia
(1)
Jasiukiewicz Marian
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kačurová Jana
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kubik Krystyna
(1)
Masłyk-Musiał Ewa
(1)
McGrath Michael R
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Myśliwiec Grzegorz
(1)
Oczachowski Marian
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Quinn Robert E
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Sitko-Lutek Agnieszka
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Soroka Józef Michał
(1)
Stewart Aileen Mitchell
(1)
Thompson Michael P
(1)
Tuszyński Jerzy E
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Wajda Augustyn
(1)
Witkowski Stanisław A
(1)
Zbrońska Edyta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Menedżerowie
(37)
Organizacja
(15)
Zarządzanie
(13)
Kadry
(12)
Decyzje
(11)
Praca
(10)
Przedsiębiorstwo
(9)
Motywacja pracy
(7)
Przywództwo
(6)
Stosunki interpersonalne
(5)
Innowacje
(3)
Organizacje
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Zachowanie
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Konflikt
(2)
Kontrola
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Negocjacje
(2)
Oceny pracowników
(2)
Planowanie
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Płaca
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Controlling
(1)
Czas
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Menedżerowie -- socjologia
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Organizacja -planowanie
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Władza
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1918-
(1)
38 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7285-230-8
1. Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach rynku globalnego, 2. Specyfika pracy współczesnego menedżera, 3. Kompetencje współczesnego polskiego menedżera, 4. Determinanty sukcesu współczesnego menedżera, 5. Analiza doskonalenia i rozowoju współczesnego menedżera, 6. Wizja menedżera przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2260-5
1. Złożoność kultury organizacyjnej, 2. Typologia narodowych kultur organizacyjnych, 3. Doskonalenie kadry kierowniczej, 4. Międzykulutrowe podejście do doskonalenia
menedżerów, 5.Kulturowy model doskonalenia menedżerów , 6.Pragmatyka doskonalnia menedzerów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-117-9
Zachowanie się menedżera w organizacji; Umiejętności podejmowania decyzji; Umiejętności komunikowania się; Umiejętności motywowania pracowników; Umiejętności rozwiązywania konfliktów; Umiejętności negocjacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87919-36-5
1. Kompetencje menedżerskie a zarządzania tożsamością organizacji w ruchu, 2. Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, 3. Kompetencje współczesnego menedżera, 4. Kompetencje menedżera globalnego, 5. Kompetencje menedżerów w kontekście przedsięwzięć innowacyjnych, 6. Zarządzania projektami informatycznymi jako kompetencja współczesnego menedżera, 7. Menedżer firmy sektora MSP: instytucja Versus kompetencje, 8. Menedżer w roli kompetencyjnego negocjatora, 9. Doskonalenie kompetencji współczesnego menedżera, 10. Umiejętności komunikacyjne menedżera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-922097-1-3
Zawiera: R. 1 Kierowanie: Kierowanie jako funkcja zarządzania; Proces zarządzania; style i techniki kierowania; R. 2 Menedżerowie w procesie zarządzania: Rola menedżera w organizacji; Funkcje kierownicze; Umiejętności menedżera; Kompetencje menedżera; R. 3 Najlepsze wzorce zarządzania: Analiza największych trudności w kierowaniu ludźmi; Najlepsze praktyki w zakresie rozwiązywania problemów w zarządzaniu ludźmi; Zbiór kompetencji menedżera niezbędnych w procesie zarządzania ludźmi; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-827-9
1. Zarządzanie i stawiane mu wymagania, 2. Menedżerowie i pełnione przez nich role, 3. Problemy w organizacji i ich rozwiązywanie, 4. Sztuka podejmowania decyzji, 5. Grupowe podejmowanie decyzji, 6. realizacja decyzji, wprowadzanie zmian w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-512-3
1. Nowoczesna organizacja i jej atrybuty, 2. Menedżerowie w nowoczesnej organizacji, 3. Umiejętności podejmowania trafnych decyzji, 4. Umiejętności tworzenia przyszłości firmy, 5. Umiejętności współdziałania z ludźmi, 6. Umiejętności doskonalenia kultury, wizerunku i reputacji firmy, 7. Samodoskonalenie menedżera i kreowanie kariery
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-52-1
1. Etyka stosowana (teoretyczne podstawy badań nad organizacjami), 2. Podstawowe punkty wyjścia teorii organizacji, 3. Etyka w organizacji, 4. Etyka i proces decyzyjny, 5. Program etyczny organizacji i jego profesjonalna implementacja, 6. Kultura w organizacji, 7. Zachowanie menedżera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 394,[7] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-047-5
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć i relacji: 1.1. Kompetencje a kwalifikacje; 1.2. Kompetencje a wartości; 1.3. Kompetencje ludzi a kapitał ludzki i intelektualny; 1.4. Kluczowe kompetencje; 1.5. Kompetencje organizacji; 1.6. Kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste; 1.7. Kompetencje zawodowe i stanowiskowe; 1.8. Profesjogramy/profile stanowisk; 1.9. Role organizacyjne; 1.10. Zarządzanie kompetencjami i jego podmioty. Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji: 2.1. Wiedza; 2.2. Doświadczenie i praktyczne umiejętności; 2.3. Kreatywność i innowacyjność; 2.4. Samodzielność; 2.5. Odpowiedzialność; 2.6. Przedsiębiorczość; 2.7. Orientacja biznesowa; 2.8. Profesjonalizm; 2.9. Decyzyjność; 2.10. Od formalnej dyscypliny pracy do „5 S”; 2.11. Skuteczność i ekonomiczność – czyli efektywność; 2.12. Komunikacja; 2.13. Współpraca; 2.14. Kompetencje etyczne; 2.15. Inteligencja; 2.16. Kultura i styl; 2.17. Asertywność; 2.18. Niektóre inne kompetencje. Rozdział 3. Przywództwo, przywódcy i ich style: 3.1. Misja przywódców; 3.2. Przywództwo a zarządzanie; 3.3. Przywództwo jako wywieranie wpływu i jako kierowanie; 3.4. Przywództwo dzikie – jako twarde przejmowanie, sprawowanie i (nad)używanie władzy; 3.5. Przywództwo jako służenie; 3.6. Demokracja i przywódcy demokratyczni; 3.7. Autorytaryzm i przywódcy autorytarni; 3.8. Przywódcy charyzmatyczni i transakcyjni; 3.9. Od przewodzenia opartego na przymusie do „przewodzenia bez przewodzenia”; 3.10. Indywidualne style kierowania. Rozdział 4. Wymiary przywództwa: 4.1. Wskazywanie i uzasadnianie celów; 4.2. Określanie zasad i wartości; 4.3. Dobór i wymiana ludzi; 4.4. Budowa zespołów; 4.5. Integrowanie; 4.6. Rozwój zawodowy; 4.7. Inspirowanie i motywowanie; 4.8. Komunikacja; 4.9. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje; 4.10. Reprezentowanie; 4.11. Inne wymiary przywództwa; 4.12. Jak być przywódcą akceptowanym. Rozdział 5. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw: 5.1. Przedsiębiorcy i biznesmeni; 5.2. Menedżerowie i liderzy; 5.3. Kompetencje różnych grup menedżerów; 5.4. Specjaliści, specjaliści wiodący/koordynatorzy, główni specjaliści; 5.5. Pracownicy merytoryczno-wykonawczy; 5.6. Pracownicy operacyjni. Rozdział 6. Zarządzanie kompetencjami w organizacji: 6.1. Zarządzanie kompetencjami w ujęciu systemowym; 6.2. Podmioty zarządzania kompetencjami w organizacji; 6.3. Wzmacnianie portfeli kluczowych kompetencji; 6.4. Harmonizacja kompetencji oczekiwanych i posiadanych; 6.5. Doskonalenie zawodowe; 6.6. Organizacja ucząca się – wybrane problemy; 6.7. Zarządzanie kompetencjami a ocena; 6.8. Zarządzanie kompetencjami a wynagradzanie. Rozdział 7. Zarządzanie własnymi kompetencjami: 7.1. Self-management w świetle psychologii rozwoju; 7.2. Dobre praktyki związane z rozwojem własnym; 7.3. Meandry i zagrożenia samorozwoju; 7.4. Czy wszyscy powinni pracować zawodowo?; 7.5. Sztuczna inteligencja – pomocnik i rywal. Uwagi końcowe. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-006-4
1. Podstawowe pojęcia i związane z nimi kontrowersje. 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji. 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje. 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych. 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 357,[3] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-719-8
1. Wyjaśnienie pojęć; 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji; 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje; 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw; 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji; 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-2089-6
Część I: Wykorzystanie wewnętrznej determinacji do realizacji celów. 1. Zarządzanie to sztuka działania i pobudzania innych do działań. 2. Różnica pomiędzy celowym działaniem a aktywnym niedziałaniem. 3. Wyzwalanie energii i osiąganie koncentracji. 4. Droga od motywacji do wewnętrznej determinacji. 5. Przekraczanie Rubikonu. 6. Omijanie trzech pułapek niedziałania. Część II: Budowanie organizacji aktywnych inicjatorów działań. 7. Jak zmienić menedżerów w zorientowanych na cel. 8. Wyzwalanie energii organizacyjnej w zespołowym działaniu. 9. Pozwól swoim ludziom działać.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-25-8
1. Menedżerowie współczesnych organizacji; 2. Miejsce kadry kierowniczej we współczesnych firmach; 3. Menedżerowie w strukturach organizacji; 4. Działania menedżerów i ich kształcenie; 5. Praca własna menedżerów; 6. Organizacja i doskonalenie pracy menedżerów; 7. Profesjonalizm i rozwój menedżerów; 8. Kierowanie i przywództwo; 9. Menedżerowie w zespołach; 10. Spotkanie - praca zespołowa kierowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-875-4
1. Przedsiębiorstwo jako organizacja społeczna, 2. Kultura przedsiębiorstwa - uwarunkowania jednostkowe i organizacyjne, 3. Warunki pracy - struktura i zagrozenia, 4. Menedżerowie, 5. Przywództwo, 6. Dezycje i ich psychospołeczne uwarunkowania, 7. Komunikacja w organizacji, 8. Negocjowanie, 9. Problemy motywacji w organizacji, 10. Proces kontroli w organizacji, 11. Zmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-34-5
1. Menedżerowie w społecznym podziale pracy. Pojęcie menedżera w myśli potocznej, literaturze socjologicznej i ekonomicznej; Pojęcie podziału pracy; Skutki podziału pracy. 2. Menedżerowie w świetle teorii i praktyki organizacji i zarządzania. Miejsce kierownictwa w refleksji teoretycznej na gruncie nauki organizacji i zarządzania; Odpowiedzialność jako fundamentalna kategoria w teorii i praktyce organizacji i zarządzania; Nowe formy organizacji pracy; Władza w organizacji; Style kierowania; Wartościowanie pracy a położenie menedżerów. 3. Klasy menedżerskie. Znaczenie kategorii "klasa społeczna" w analizie pozycji społeczno-ekonomicznej menedżerów; Pojęcie klasy społecznej; Ekonomiczno-socjologiczne a prawne ujęcie własności; Teleskop i mikroskop w badaniu zróżnicowania społecznego; Rola klas w życiu społecznym; Makroklasa menedżerów a klasy i stany kierownicze; Makroklasa jako kategoria nie tylko heurystyczna; Organizacje menedżerskie; Menedżerowie a elita władzy i technostruktura łady produkcji a mikroklasy; Wykształcenie jako czynnik kariery menedżerskiej i niezbywalny obiekt własności ergodynamis; Wykształcenie i kwalifikacje a praktyka zarządzania przedsiębiorstwami; Etyka menedżerów; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Menedżerowie jako beneficjenci przemian; Płace menedżerów jako wskaźnik ergodynamis; Mikroklasa korporacyjnych dyrektorów naczelnych a właściciele kapitału; Szacunek społeczny w położeniu klasowym menedżerów. 4. Styl życia menedżerów. Miejsce w podziale pracy, własność ergodynamis a styl życia menedżerów; Postawy wobec pracy i pracowników; Uczciwość; Bezpieczeństwo zatrudnienia i ocena szansy utraty pracy; Codzienne i niecodzienne zachowania menedżerów; Menedżerowie i polityka. Preferencje i zachowania wyborcze; Menedżerowie i specjaliści. Zafascynowani reengineringiem i downsizingiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 187)
ISBN: 978-83-7417-184-7
R. 1. Menedżer w świetle literatury: Geneza i rodowody menedżera, Role menedżera i skuteczność jego pracy, Współczesne wymagania wobec menedżera, Sylwetka menedżera przyszłości. R.2. Style zarządzania menedżerskiego: Klasyczne style zarządzania, Inne style zarządzania, Relatywizm stylów kierowania. R. 3. Elementy skutecznego działania menedżera: Pożądane umiejętności menedżerskie, Kluczowe umiejętności w kierowaniu ludźmi, Zarządzanie czasem menedżera, Umiejętności negocjacyjne menedżera, Atrybuty menedżerskiej przedsiębiorczości. R. 4. Kreowanie sukcesu firmy: Czynniki sukcesu, Menedżer sukcesu, Kontrakty menedżerskie. R. 5. Wykorzystanie czasu pracy menedżera: Znaczenie czasu w życiu i działaniu menedżerów, Gospodarowanie czasem jako element efektywnego działania, Organizacja czasu pracy menedżera. R. 6. Menedżerski potencjał umiejętności negocjacyjnych: Geneza i pojęcie negocjacji, Etapy procesu negocjacji, Strategie i taktyki negocjacyjne, Typologia negocjatorów, Proces komunikacji i jego rola podczas negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Businessman Book)
ISBN: 83-87474-15-0
Władza i uprawnianie, Uprawnianie siebie, Uprawnianie innych, Przewodzenie z drugiej linii, Uprawniający menedżer, Wyznaczenie kierunku i utrzymanie kontroli, Przezwyciężanie barier, Systemy doskonalenia i wynagradzania pracowników, Systemy, strategie i techniki, Przygotowanie do uprawniania, Godzina "U" i dalej, Jak nam idzie?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-01-5
Cz. I Jutro: R.I Zmiany w otoczeniu firmy: 1. Globalizacja, 2. Informatyzacja, 3. Profil konsumenta. R.II Nowy model firmy 1. Firma globalna, 2. Organizacja oparta na wiedzy. R.III Koncepcje zarządzania. Cz. II Menedżer: R.IV Treść pracy menedżera, R.V Sylwetka menedżera, R.VI Styl pracy menedżera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-60-6
1. Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość - wyzwania XXI wieku, 2. Kapitał ludzki i przedsiębiorczość - aspekty teoretyczne, 3. Uwarunkowania przedsiębiorczości, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość, 5. Wpływ potencjału kompetencyjnego menedżerów na jakość kapitału ludzkiego, 6. Rola systemu zarządzania kapitałem ludzkim w kształtowaniu przedsiębiorczości, 7. Motywowanie przedsiębiorczości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again