Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Milewicz Marian
(4)
Wojtal Janusz
(4)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Bejgier Waldemar
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Enerlich Marek
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Jarosz-Żukowska Sylwia
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Karpowicz Andrzej
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kubiński Piotr
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Odrobina Anna
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stanejko Bolesław Grzegorz
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Żuradzka Agata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Majątek
(12)
Agencje ochrony osób i mienia
(9)
Ochrona osób
(8)
Prawo cywilne
(3)
Prawo pracy
(3)
Decyzje administracyjne
(2)
Dobra osobiste
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Samoobrona
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Autorstwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Broń palna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Edytorstwo
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Koncesja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konwojowanie
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prekariat
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Płód
(1)
Rynek finansowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-217-0
R.1 Zakres pojęcia własności; R.2 Prawo do własności; R.3 Zagadnienie rodzajów ("form") własności w Konstytucji RP; R.4 Konstytucyjne granice ochrony własności; R.5 Wywłaszczenie; R.6 Ochrona własności a procesy prywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-608-1
I. Blok ogólnoprawny: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony; Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń; Wybrane elementy prawa karnego procesowego; Wybrane elementy prawa cywilnego; Wybrane elementy prawa pracy; Wybrane elementy psychologii; Etyka pracownika ochrony; Zasady udzielania pomocy przedmedycznej; II. Blok: ochrona osób: Najczęściej występujące zagrożenia bezpieczeństwa osób; Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki; Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom; Organizacja grupy ochronnej; Taktyka ochrony osób; III. Ochrona mienia: Ochrona obiektu; Ochrona konwojów; Techniczne środki zabezpieczenia obiektów; IV. Blok: Wyszkolenie strzeleckie: Budowa i zasady działania broni; Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią; Zasady strzelania z pistoletów; V. Blok: Samoobrona i techniki interwencyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-059-9
Ustawa z dn.22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia: Przepisy ogólne; Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie; Wewnętrzne służby ochrony; Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności; Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony; Środki ochrony fizycznej osób i mienia; Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez niechronionych; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-609-8
I. Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia; 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania; 3. Wybrane elementy psychologii socjologii pracy; 4. Wybrane zagadnienia kryminologii; 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki; 6. Etyka zawodowa pracownika ochrony; 7. Wybrane zagadnienia ekonomii; 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej; 9. Ochrona informacji niejawnych; 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych; II. Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego; 3. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego; 4. Wybrane zagadnienia prawa handlowego; 5. Wybrane zagadnienia prawa finansowego; 6. Wybrane zagadnienia prawa pracy; III. Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony; 2. Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej osób i mienia; 3. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony; 4. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa; 5. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony; 6. Ochrona wartości pieniężnych; 7. Organizacja konwoju; 8. Planowanie trasy konwoju; 9. Dokumentacja konwojowa; 10. Zasady opracowania instrukcji w zakresie ochrony; 11. Zagrożenia występujące w zakładach oraz zadania w zakresie ich zapobiegania i wykrywania; 12. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów; 13. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości; 14. Zadania pracowników ochrony związane z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi; 15. Dokumentacja działań ochronnych; 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony; 17. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia; IV. Blok: Organizacja zabezpieczenia imprez masowych: 1. Założenia wstępne; 2. Rozwiązania Europejskie; 3. Formalno-prawne unormowania zabezpieczenia imprez masowych w Polsce; 4. Służby porządkowe w polskim prawodawstwie; 5. Praktyczne aspekty pracy służb porządkowych i informacyjnych; 6. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-240-6
1. Przepisy ogólne, 2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie, 3. Wewnętrzne służby ochrony, 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności, 5. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony, 6. Środki ochrony osób i mienia, 7. Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń i urządzeń przez niechronionych, 8. Przepisy karne, 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-255-4
1. Utwór, 2. Autor, 3. Osobiste prawa autorskie, 4. Ochrona osobistych praw autorskich, 5. Majątkowe prawa autorskie, 6. Ograniczenia autorskich praw majątkowych, 7. Ochrona autorskich praw majątkowych, 8. Czas ochrony autorskich praw majątkowych, 9. Przejście autorskich praw majątkowych, 10. Umowy licencyjne, 11. Złożenie utworu, 12. Przejęcie utworu, 13. Opracowanie redakcyjne, 14. Umowy z fotografami, 15. Umowy z grafikami, 16. Umowy z kartografami, 17. Prawo międzynarodowe, 18. Konwencja berneńska, 19. Copyright, czyli konwencja powszechna; 20. Organizacje prawa autorskiego, 21. Prawo do portretu, listu i tajemnicy źródeł informacji, 22. Źródła prawa autorskiego, 23. Podatki, finanse, egzemplarze obowiązkowe, 24. Jak obliczyć objętość książki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-154-9
Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. 3.Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy. 4. Wybrane zagadnienia kryminologii. 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki. 6. Etyka pracownika ochrony. 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii. 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej oraz źródła prawa administracyjnego. 9. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych. / Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego. 3. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. 4. Rozstrzyganie indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i mienia w drodze decyzji administracyjnych. 5. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego). 6. Wybrane zagadnienia prawa finansowego. 7. Wybrane zagadnienia prawa pracy. / Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony. 2. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia. 3. Ochrona osób. 4. Ochrona obiektów. 5. Ochrona konwojów. 6. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony. 7. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa. 8. Nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony. 9. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie. 10. Rodzaje i metody zagarnięcia mienia w zakładach produkcyjnych, oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania. 11. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów. 12. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości. 13. Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi. 14. Zadania pracowników ochrony związane z zabezpieczeniem imprez masowych. 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną. 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony. 17. Zasady posługiwania się bronią palną. 18. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia. 19. Samoobrona i techniki interwencyjne. 20. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 21. Organizacja zabezpieczenia imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7247-669-1
1. Ochrona mienia pracodawcy- odpowiedzialność pracownicza: Regulacja odpowiedzialności materialnej w Kodeksie pracy; Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone; Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone; Odpowiedzialność pracownicza na podstawie art. 126 par. 2 KP; Podsumowanie; 2. Wzory pism; 3. Akty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-86-3
Część ogólna: 1. Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce; 2. Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa osobistego; 3. Geneza systemu ochrony osób i mienia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Część szczegółowa: 4. Ustawa o ochronie osób i mienia; 5. Planowanie działań ochronnych; 6. Organizacja i taktyka w ochronie osób i mienia; 7. Konwojowanie; 8. Ochrona osób; 9. Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi; 10. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony; 11. Ochrona informacji niejawnych; 12. Bezpieczeństwo imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-846-1
1. Działalność gospodarcza w Polsce. 2. Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia. 3. Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. 4. Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce. 5. Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 6. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia. 7. Kontrola i nadzór dzialalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz. - Wyd.3. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. - 851 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-389-9
BLOK OGÓLNY: 1. Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony, 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, 3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy, 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, 6. Etyka pracownika ochrony, 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii, 8. Wybrane zagadnienia organizacji administracji rządoweji saorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, 9. Ochrona tajemnicy państwowej, 10. Pojęcie terroryzmu. Cele imetody działań terrorystycznych. BLOK PRAWNY: 11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, 12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego, 13. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, 14. Wybrane zagadnienia rozstrzygania indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i ienia w drodze decyzji administracyjnych, 15. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, 16. Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 17. Wybrane zagadnienia prawa pracy. BLOKM ZAWODOWY: 18. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony 19.Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, 20. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony, 21. Ochrona osób, 22. Ochrona obiektów, 23. Konwojowanie, 24. techniczne środki zabezpieczania obiektów, 25. zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestepczości, 26. Zabezpieczenie imprez masowych, 27. Zasady i formy szkolenia poracowników ochrony, 28. Wyszkolenie strzeleckie, 29. nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony, 30. Samoobrona i techniki interwencyjne, 31. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again