Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(33)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(33)
Author
Walczak-Duraj Danuta
(2)
Borowska Teresa
(1)
Bąk Tadeusz
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dolata Roman
(1)
Doliński Artur
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Gola Beata
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Hajduk Edward
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Knopek Jacek
(1)
Komorska Marta
(1)
Koseła Krzysztof
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Leppert Roman
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Majerek Bożena
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Nowak Liliana
(1)
Ochmański Marian
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Róg Anna
(1)
Sikora Ewa
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Szafraniec Krystyna
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Topa Danuta
(1)
Urban Bronisław
(1)
Urban Maria
(1)
Wawro Franciszka Wanda
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Wolińska Jolanta Maria
(1)
Wrzesień Witold
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zielińska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Młodzież
(29)
Rodzina
(8)
Postawy
(7)
Wartość
(4)
Świadomość społeczna
(4)
Agresywność
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Socjalizacja
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Szkolnictwo
(3)
Aspiracje
(2)
Młodzież szkolna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Studenci
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bioetyka
(1)
Czasopisma młodzieżowe polskie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko upośledzone
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Erotyzm
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Internaty
(1)
Kobieta
(1)
Kolektywizm (filoz., socjol.)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura masowa
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Nałóg
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religijność
(1)
Rynek
(1)
Samotność
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Subkultura
(1)
Tolerancja
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Unia Europejska
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzór osobowy
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Związki niesakramentalne
(1)
Śmierć
(1)
Śnieżyński, Marian (1939- )
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(20)
1901-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
46 results Filter
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-89501-39-2
Przeobrażenia fazy młodości; Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu; Style wychowania w rodzinie a społeczne uczestnictwo młodzieży; Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych; Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów; Gimnazjaliści między domem a szkołą; Ramy czasu wolnego gimnazjalistów; Studenci małego ośrodka akademickiego o przyszłym zawodzie i pracy - badania panelowe; Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 397)
ISBN: 83-7271-302-2
1. Typy postaw wobec osób postrzeganych jako one, 2. Determinanty procesu społecznego i poznawania ludzi, 3. Komponenty postaw nietolerancyjnych, 4. Metodologiczne podstawy badań własnych, 5. Kierunki badań empirycznych nad postawami wobec osób postrzeganych jako inne, 6. Postawy młodzieży licealnej wobec osób postrzeganych jako inne w świetle badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-209-3
1. Młodzież a procesy cywilizacyjne, 2. Młodzież wobec wybranych wartości kultury polskiej, 3. Społeczno-pedagogiczne konteksty udziału młodzieży w kulturze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2459-1
1. Seksualność jako płaszczyzna relacji międzyosobowych i odniesień aksjologicznych, 2. Przemiany obyczajowości seksualnej w XX wieku, 3. Młodzieżowa prasa polska lat dziewięćdziesiątych nośnikiem nowej obyczajowości seksualnej, 4. Metodologiczne podstawy badań, 5. Propagowane przez magazyny młodzieżowe modele zachowań seksualnych, 6. Nastolatki o ich związkach uczuciowych, 7. Opinie o życiu seksualnym rówieśników i własnym, 8. Nastolatki wobec konsekwencji aktywności seksualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-047-7
1. Transformacja rynkowa w Polsce. 2. Pojęcie i uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku. 3. Marketingowa aktywność firm w kształtowaniu zachowań rynkowych młodych konsumentów. 4. Zachowania młodych konsumentów na rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-811-9
I. Indywidualizm i kolektywizm w perspektywie teoretycznej: 1. Indywidualizm i kolektywizm a przemiany więzi; Indywidualizm i kolektywizm w aspekcie ideologicznym; Indywidualizm i kolektywizm jako wzorce kulturowe; Indywidualizm i kolektywizm jako orientacje psychologiczne; Wartości a indywidualizm i kolektywizm; Indywidualizm i kolektywizm jako wymiar mentalności i tożsamości. II. Indywidualizm i kolektywizm młodzieży w świetle badań empirycznych: Założenia teoretyczno-metodologiczne badania indywidualizmu i kolektywizmu młodzieży; Indywidualizm i kolektywizm w kontekście przekonana o tożsamości i relacjach z innymi ludźmi; Wartości życiowe młodzieży; Pożądany przez młodzież ład polityczny i gospodarczy; Składniki modelowych orientacji psychologicznych; Determinanty psychologiczne indywidualizmu i kolektywizmu; Psychologiczna orientacja indywidualistyczna i kolektywistyczna; Między indywidualizmem a kolektywizmem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; 452)
ISBN: 83-235-0030-4
1. Wiedza i postawy obywatelskie nastolatków - opis badania. 2. Opis próby, procedur i narzędzi badawczych. 3. Zakres, poziom i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków. 4. Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatki aktywność w sferze publicznej. 5. Opinie nastolatków o zadaniach ekonomicznych i socjalnych państwa. 6. Zaufanie nastolatków do instytucji życia publicznego. 7. Postawy nastolatków wobec narodu. 8. Postawy nastolatków wobec imigrantów. 9. Postawy nastolatków wobec równouprawnienia kobiet. 10. Ocena zmian ustrojowych przez polskie nastolatki na tle wyników w innych krajach postkomunistycznych. 11. Młodzi obywatele - podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-371-1
1. Istota i czynniki kształtujące zachowania konsumentów. 2. Młodzież akademicka jako segment rynku. 3. Badania zachowań konsumenckich studentów. 4. Eksploracja zewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 5. Eksploracja wewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 6. Poszukiwanie ukrytych struktur uwarunkmowań zachowań konsumenckich studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-481-9
1. Przegląd teorii, 2. Założenia metodologiczne badań własnych, 3. Doświadczenia rodzinne jako źródło transmisji wzorów zachowań, 4. Transmisja rodzinnych wzorów a zachowania młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-478-8
1.Subkultury młodzieżowe: Pojęcie subkultur; Socjologiczne teorie powstania subkultur; Wybrane rodzaje subkultur młodzieżowych. 2. Uwarunkowania subkultur młodzieżowych: Badania własne; Aksjologiczne uwarunkowania kreacji; Uspołecznienie a kreacja subkultur; Społeczne zróżnicowanie subkultur młodzieżowych jako czynnik kreacji; Teorie a realia kreacji subkultur młodzieżowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again