Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Siek Stanisław (1930- )
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Lęk
(2)
Osobowość
(2)
Agresywność
(1)
Młodzież
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina
(1)
Stres
(1)
Uczniowie
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
Zawiera: Rozdz. I. Wprowadzający: I. Pojęcie osobowości i podstawowych elementów struktury osobowości. II.Rzetelność i trafność metody badań psychologicznych. Rozdz. II. Wybrane metody badania całych struktur osobowości: I. Kwestionariusz T. G. Grygiera, jako metoda badania struktury osobowości w ujęciu psychoanalitycznym: Elementy struktury osobowości w ujęciu psychoanalityków; Charakterystyka kwestionariusza T. G. Grygiera. II. Kwestionariusz G. Sterna, jako metoda badania osobowości w ujęciu H. A. Murraya: Charakterystyka koncepcji struktury osobowości H. A. Murraya; Kwestionariusz G. Sterna, jako metoda badania osobowości, opartej na koncepcji H. A. Murraya. III. Kwerstionariusz G. Bergera jako metoda badania koncepcji osobowości w ujęciu R. Le Senne’a: Charakterystyka koncepcji typów charakteru R. Le Senne’a; Charakterystyka kwestionariusza G. Bergera. Rozdz. III. Wybrane metody badania potrzeb psychicznych: I. Charakterystyka wybranych koncepcji potrzeb psychicznych: Psychoanalityczna koncepcja „potrzeb” psychicznych; Potrzeby psychiczne w ujęciu A. H. Maslowa; Koncepcja dynamizmów osobowości R. B. Cattella; Koncepcja potrzeb J. P. Guilforda; Koncepcja funkcjonowania popędów w ujęciu J. Konorskiego; Koncepcja potrzeb psychicznych K. Obuchowskiego; Koncepcja potrzeb psychicznych H. A. Murrraya. II. Kwestionariusz H. A. Murrraya i M. I. Steina, jako metoda badania potrzeb psychicznych. III. Test Apercepcji Tematycznej (TAT) jako metoda badania potrzeb otamowanych, utajonych. Rozdz. IV. Wybrane metody badania lęku i agresywności: I.Pojęcie leku i charakterystyka reakcji lękowych; Kwestionariusz J. Taylor; Arkusz samopoznania R. B. Cattella jako metoda badania reakcji lękowych; Kwestionariusz Ch. D. Spielbergera; Kwestionariusz do oceny reakcji lekowych, opracowane przez J. Wolpe; Skala pewności siebie; Kwestionariusz A. H. Bussa i A. Durkee, jako metoda badania agresywności. Rozdz. V. Test przymiotników G. H. Gougha i A. B. Heilbruna, jako metoda badania obrazu siebie: I. Struktura i rozwój obrazu siebie. II. Charakterystyka Testu Przymiotników G. H. Gougha i A. B. Heilbruna. Rozdz. VI. Wybrane metody badania postaw wartościujących i religijnych: I. Pojęcie i podziały postaw. II. Wybrane metody badania postaw wartościujących: Charakterystyka postaw wartościujących; Kwestionariusz Ch. Morrisa, jako metoda badania wyboru określonych wartości stylu życia; Kwestionariusz G. W. Allporta jako metoda badania postaw wartościujących. III. Wybrane metody badania postaw religijnych: Charakterystyka postaw religijnych; Charakterystyka skali do badania postaw religijnych, opracowanej przez W. Prężynę; Charakterystyka kwestionariusza do badań nad religijnością, opracowanego przez W. Piwowarskiego; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2889)
ISBN: 83-229-2753-3
I. Pojęcie sytuacji trudnej. Radzenie sobie człowieka w sytuacjach trudnych: 1. Pojęcie sytuacji trudnej. stres psychologiczny. 2. Rodzaje sytuacji trudnych. 3. Sytuacje społecznej interakcji jako sytuacje trudne. 4. Pojęcie i kategorie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 5. Strategie radzenia sobie w kontekście sytuacji trudnych. II. Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych: 1. Samoocena jako czynnik determinujący strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 2. Rola poczucia umiejscowienia kontroli w wyznaczaniu strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 3. Lęk jako predykator strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. III. Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych: 1. Rola postaw rodzicielskich w generowaniu strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 2. Modelujący wpływ rodziców w kształtowaniu strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. IV. Metodologia badań własnych: 1. Teoretyczne podstawy badań. 2. Problemy i hipotezy badawcze. 3. Metody badań własnych. 4. Charakterystyka osób badanych i przebieg badań. V. Wyniki badań. Osobowościowe uwarunkowania stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych: 1. Poziom samooceny badanej młodzieży a ich strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. 2. Porównanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych pod względem poziomu samooceny młodzieży. 3. Poczucie umiejscowienia kontroli młodzieży a ich strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. 4. Porównanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych pod względem poczucia umiejscowienia kontroli młodzieży. 5. Poziom leku dorastającej młodzieży a ich strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 6. Porównanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych pod względem poziomu lęku młodzieży. 7. Zmienne osobowościowe jako determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. 8. Zmienne osobowościowe jako wskaźnik prognozy strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. VI. Wyniki badań. Rodzinne uwarunkowania stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych: 1. Percepcja postaw rodzicielskich a strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. 2. Porównanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych pod względem postaw rodzicielskich percypowanych przez młodzież. 3. Strategie radzenia sobie rodziców w trudnych sytuacjach społecznych w percepcji młodzieży a przejawiane przez nią strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. 4. Zmienne rodzinne jako determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. 5. Zmienne rodzinne jako wskaźnik prognozy strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again