Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Bednarska Hanna
(1)
Begg David
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Fischer Stanley
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Keynes John M
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Tresch Richard W
(1)
Witczak Olgierd
(1)
Witek Lucyna
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(11)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(11)
Ekonomia
(5)
Konkurencja
(4)
Mikroekonomia
(3)
Pieniądz
(3)
Popyt
(3)
Produkcja
(3)
Rynek
(3)
Promocja handlowa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bogactwo
(1)
Dochód narodowy
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Kredyt
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Merchandising
(1)
Monopol
(1)
Monopol państwowy
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nowy produkt
(1)
Podatki
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Spożycie
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-14033-X
R.1 Wprowadzenie :1 .Ogólna teoria, 2. Postulaty ekonom ii klasycznej, 3. Zasada popytu efektywnego. R.2 Definicje i pojęcia : 4. Wybór jednostek, 5. Przewidywania jako czynnik określający produkcję i zatrudnienie, 6. Definicja dochodu, oszczędności i inwestycji, 7 .Dalsze rozważania na temat oszczędności i inwestycji. R.3 Skłonność do konsumpcji : 8. Czynniki obiektywne, 9. Czynniki subiektywne, 10. Krańcowa skłonność do konsumpcji i mnożnik. R.4 Skłonność do inwestowania : 11. Krańcowa efektywność kapitału, 12. Stan przewidywań długookresowych, 13. Ogólna teoria stopy procentowej, 14. Klasyczna teoria stopy procentowej, 15. Psychologiczne i gospodarcze motywy płynności, 16. Różne uwagi na temat istoty kapitału,
17.Zasadnicze właściwości procentu i pieniądza, 18.Po wtórne sformułowanie ogólnej teorii zatrudnienia R.5 Płace nominalne i ceny : 19.Zmiany płac nominal nyvh, 20.Funkcja zatrudnienia, 21.Teoria cen. R.6 Uwagi na marginesie ogólnej teorii : 22.Uwagi o cy klu koniunkturalnym, 23.Uwagi o merkantylizmie, prawac h przeciw lichwie, stemplowanym pieniądzu i teoriach p odkonsumpcji, 24.Uwagi końcowe o filozofii społecznej,
do której mogłaby prowadzić ogólna teoria
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-72-9
1. Marketing relacji - podstawy teoretyczne. Morfologia relacji w ujęciu paradygmatu marketingu relacji; Perspektywy rozwoju koncepcji zarządzania związkami z klientem i jej ograniczenia; Relacje przedsiębiorstw z nabywcami instytucjonalnymi w świetle teorii gier; Nowoczesne struktury organizacyjne zorientowane na klienta; Alianse w rynkowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa; Formy organizacyjno-prawne struktur sieciowych przedsiębiorstw; Kulturowe uwarunkowania tworzenia więzi z klientami na międzynarodowych rynkach instytucjonalnych. 2. Wartość relacji z klientem i jej pomiar. Wartości nabywcy i bariery jej kształtowania; Marketingowy pomiar wartości relacji z klientem. 3. Instrumenty budowania relacji z klientami. Komunikacja jako kluczowy instrument budowania relacji; Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w marketingu relacji; Konceptualizacja oddziaływania programu lojalnościowego na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami; Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji.4. Budowanie relacji na rynku B2B - case studies. Wdrożenie systemów CRM w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - w poszukiwaniu cech wspólnych; Czynniki kształtujące relacje: klient instytucjonalny - przedsiębiorstwo handlu hurtowego Cash and Carry; Uwarunkowania lojalności sponsorów instytucjonalnych wobec organizacji artystycznych na przykładzie New York Lincoln Center; Budowanie sieci relacji na rynku materiałów budowlanych w olsce; Partnerstwo w sprzedaży jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w branży drzewnej; Współpraca gmin szansą na ich rozwój.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska. - Lublin : Politechnika Lubelska, 1998. - 191 s. : tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-87270-83-0
Wstęp; Koncepcja działalności marketingowej; Zoriento wanie na rynek planowanie strategiczne; Rynek konsumeta i zachowanie nabywcy; System informacji marketingo wej, badania marketingowe; Segmentacja rynku; Produkt; Polityka cenowa; Dystrybucja; Promocja; Organizacja i kontrola marketingu; Marketing usług; Rozwój technologii informacyjnych stosowanych w marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-679-1
1. Istota i znaczenie merchandisingu, 2. Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży, 3. Zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej, 4. Sterowanie ruchem nabywców, 5. Atmosfera sklepu, 6. Ekspozycja towarów na półce, 7. Promocja w miejscu sprzedaży, 8. Tworzenie witryn sklepowych, 9. Psychologai w merchandisingu, 10. Efektywność i kontrola w merchandisingu, 11. Merchandising w małym sklepie, 12. Najczęściej popełniane błędy i szybkie działania zaradcze, 13. Kierunki i perspektywy rozwoju merchandisingu, 14. Merchandising wybranych produktów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15300-7
1. Terminologia i typologia sfery konsumpcji, 2. Determinanty konsumpcji, 3. Konsumpcja w teorii ekonomii - rys historyczny, 4. Funkcjie i prawidłowości rozowju konsumpcji, 5. Współczesna konsumpcja - nowe zjawiska i tendencje, 6. Konsumpcja a gospodarka - problem społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, 7. Konsumpcja społęczeństwa polskiego po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909157-6-6
1.Ekonomia jako dyscyplina naukowa, 2.Zarys historii i ogólne założenia ustroju liberalnego, 3.Gospodarka rynkowa, 4.Teoria wyboru konsumenta, 5.Przedsiębiorstwo i koszty produkcji, 6.Konkurencja w gospodarce rynkowej, 7.Pieniądz i system bankowy, 8.Rynek finansowy i rynek papierów wartościowych, 9.Rynek pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again