Form of Work
Książki
(90)
Czasopisma
(5)
Status
only on-site
(86)
available
(64)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(66)
Czytelnia
(86)
Author
Mruk Henryk
(7)
Garbarski Lechosław
(4)
Pilarczyk Bogna
(4)
Grabiec Olimpia (1975- )
(3)
Huczek Marian
(3)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
Armstrong Gary
(2)
Bartoszewicz Paweł
(2)
Beckwith Harry
(2)
Bronakowski Henryk
(2)
Chodyński Andrzej
(2)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Hoffman Patrycja
(2)
Kotler Philip
(2)
Kowalska Sylwia
(2)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(2)
Mitręga Maciej
(2)
Patrzałek Wanda
(2)
Rosa Grażyna
(2)
Schenk George
(2)
Sut Piotr
(2)
Szulce Halina
(2)
Trojanowski Tomasz
(2)
Wojtaszek Henryk
(2)
Wąsik Dorota
(2)
Zaltman Gerald
(2)
Ławicki Jacek Stanisław
(2)
Łuczkiewicz Grzegorz
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Adcock Dennis
(1)
Albigowski Marek
(1)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antonides Gerrit
(1)
Artemenko Lina
(1)
Bajdak Andrzej
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Barcik Agnieszka
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Baruk Agnieszka Izabela
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Blake Elizabeth
(1)
Bond Alison
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Brzezicka Ilona
(1)
Budnik Monika
(1)
Burnett Ken
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Cheverton Peter
(1)
Chmiel Katarzyna
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Clark Graham
(1)
Coop Tomasz
(1)
Danylenko Olena
(1)
Day Derek
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Durand Barbara
(1)
Dziwiński Piotr
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Edwards Helen
(1)
Feldy Marzena
(1)
Figiel Adam
(1)
Foxall Gordon R
(1)
Francik Kamila
(1)
Fuchs Gerhard
(1)
Furtak Robert
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gallardo-Vázquez Dolores
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Goldsmith Ronald E
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Gregor Bogdan
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Gębczyński Michał
(1)
Haffer Mirosława
(1)
Harasimowicz Magdalena
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huczek Antoni
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jabłońska Magdalena
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jasielska Aleksandra
(1)
Jawień Robert
(1)
Johnston Robert
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kare-Silver Michael de
(1)
Kaznowski Dominik
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(72)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(95)
Language
Polish
(95)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(80)
Marketing
(51)
Przedsiębiorstwo
(14)
Obsługa klienta
(13)
Marketing strategiczny
(12)
Marketing partnerski
(10)
Komunikowanie marketingowe
(9)
Marketing elektroniczny
(9)
Usługi
(8)
Ceny
(6)
Promocja handlowa
(6)
Reklama
(6)
Zarządzanie
(6)
Handel
(5)
Kupno i sprzedaż
(5)
Lojalność konsumentów
(5)
Public relations
(5)
Rynek
(5)
Kadry
(4)
Logistyka
(4)
Satysfakcja konsumentów
(4)
Internet
(3)
Kanały marketingowe
(3)
Konkurencja
(3)
Menedżerowie
(3)
Negocjacje
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Przedsiębiorstwo handlowe
(3)
Rolnictwo
(3)
Towar
(3)
Artykuły konsumpcyjne
(2)
Czasopisma
(2)
Decyzje
(2)
Handel detaliczny
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Kultura
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing sieciowy
(2)
Marketinig
(2)
Nowy produkt
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Outsourcing
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Popyt
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Produkt*
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Techniki sprzedaży
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Znaki towarowe
(2)
Analiza systemowa
(1)
Autoprezentacja
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Baza danych
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki
(1)
Biznes
(1)
Budownictwo przemysłowe
(1)
Digitalizacja
(1)
Dziecko
(1)
Ekonomia a psychologia
(1)
Etnocentryzm konsumencki
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Farmacja
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Franchising
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Hurtownia danych
(1)
Hutnictwo
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.) -- psychologia -- poradnik
(1)
Kredyt handlowy
(1)
Leśnictwo
(1)
Lojalność
(1)
Marka*
(1)
Marketing elektroniczny -- podręcznik
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing sieciowy -- poradnik
(1)
Merchandising -- podręcznik akademicki
(1)
Miasta
(1)
Myślenie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Neuropsychologia
(1)
Obsługa klienta -- metody
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Czasopismo ekonomiczne
(4)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
95 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1430-8
Wstęp; R.1 Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka dzia łań marketingowych: Megatrendy wyznacznikami przy szłych zachowań konsumentów; Cechy nowego konsumenta; Etnocentryzm i globalizacja konsumpcji; Postmodernizm w konsumpcji i jego implikacje marketingowe. R.2 Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców: Pro dukt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy; Oczekiwania konsumentów dot. opakowań; Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy; Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców; Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji; Rekacje konsumen tów na działania promocyjne. R.3 Konsument w centrum strategii marketingowej: Podział rynku na segmenty; Strategie pozycjonowania do stosowane do reguł postępowania konsumentów; Konsument w polityce rozwoju nowego produktu; Kształtowanie stra tegii dystrybucji i poziomu obsługi klienta; Przesłan ki polityki cenowej przedsiębiorstwa; Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. R.4 Relacje z kilentem jako podstawa marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem: Założenia marketingu relacyjnego; Relacje przedsiębiorstwaz podmiotami zew nętrznymi i wewnętrzynymi; Czynniki wpływające na rela cje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia; Instrumen ty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem; Uwarunkowania i kerunki działań służących umieszczeniu klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa. R.5 Kształtowanie satysfakcji klienta: Istota i podsta wy pomiaru satysfakcji klienta; Sposoby kształtowania satysfakcji klienta; Bazy danych o klientach; Stosowa nie form komunikacji online; Usługi prokonsumenckie w przedsiębiorstwie; Program badania i pomiaru satysfa kcji klientów; Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88856-56-1
1. Postrzeganie ryzyka przez konsumentów, 2. Postrzeganie marki, 3. Postrzeganie jakości usług, 4. Konsumpcja symboliczna i jej znaczenie, 5. Prezent jako motyw zakupu, 6. Obraz samego siebie a preferencje konsumentów - koncepcja konkurencji, 7. Kompensacyjna funkcja symbolicznej konsumpcji, 8. O niezupełnie hedonistycznych korzyściach wynikających z konsumpcji, 9. Konsument w Sieci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1981-6
Rozdział 1. Teoria zachowań konsumentów. Rozdział 2. Potrzeby jako podstawa zachowań konsumentów. Rozdział 3. Proces podejmowania decyzji zakupu. Rozdział 4. Wewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów. Rozdział 5. Zewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów. Rozdział 6. Znajomość zachowań konsumentów podstawą strategii marketingowej przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7412-091-6
Cz.I Przygotowania do wyprawy : 1.Wyjazd ze znanej kra iny, 2.Przybycie do nowych obszarów. Cz.II Rozumienie umysłu na rynku : 1.Spojrzenie na umy sł, 2.Badanie umysłu/mózgu, 3.Pomyśl o tym, 4.Odczyty wanie umysłu rynku, 5.Krucha siła pamięci, 6.Pamięć, metafora i opowieści, 7.Opowieści i marki. Cz.III Myśleć inaczej i głębiej : 1.Klucze do myślenia kreatywnego, 2.Dobre pytania rodzą dobre odpowiedzi, 3 .Początek nowej mentalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1491-X
R.1 Pojęcie etnocentryzmu i powody jego występowania, R.2 Etnocentryzm konsumenacki jako gospodarcza forma etnocentryzmu, R.3 Podstawy budowy strategii w warunkach etnocentryzmu konsumenckiego, R.4 Lokalizacja i forma prowadzenia działalności gospodarczej, R.5 Wizerunek i identyfiakcja kraju pochodzenia a wizerunek produktu, R.6 Działania w sferze marketingu, R.7 Efekt wzajemnego dopasowania wizerunku kraju i cech produktu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania nabywców / Lechosław Garbarski. - Wyd.2 rozsz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 183 s. : rys.,tab.,wykr. ; 21 cm.
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1135-X
Cz.I Marketing zaczyna się od konsumenta: Wyzwanie mar ketingowe; Uwarunkowania demograficzno-ekonomiczne po stępowania konsumentów; Uwarunkowania społeczno-psycho logiczne postępowania konsumentów; Potrzeby i motywa cej; Ryzyko konsumentów w zakupach. Cz.II Decyzje nabywców: Anatomioa decyzji konsumentów; Rodzjae decyzji zakupu; Zakup nowego produktu; Przed siębiorstwa i instytucje jako nabywcy. Cz.II Marketingowe konsekwencje zachowań nabywców: Ana liza mozliwości i zagrożeń działania; Segmentacja ryn ku; Wybór sposobu działania na rynku; Plasowanie; Za chowanie nabywców a kształtowanie marketingu-mix.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-1-57851-826-5
1. Preparing for an expedition: A voyage from the familiar; A voyage to New frontiers; 2. Understanding the mind of the market: Illuminating the mind; Interviewing the mind/brain; Come to think of It; Reading the mind of the market; Memory's fragile Power; Memory, metaphor and stores; Stories and brands; 3. Thinking differently and deeply: Crowbards for creative thinking; Quality questions beret quality answers; Launching a New mind-set.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-24-6
I. Klient jako imperatyw: 1. Cóż się stało z marketin giem? A siedzi sobie w kącie nadąsany; 2. Zarządzanie ukierunkowane na zadowolenie klienta. czy naprawdę zależy nam na uzyskaniu zadowolenia klienta w długim okresie?; 3. Budowanie orientacji na klienta. Co robi my, kiedy nam zależy. Studium przypadku nr 1: Avis Europe Ltd. Synergia pomiędzy klientami i pracownikami jako fundament prze wagi konkurencyjnej; Studium przypadku nr 2: CIGNA Employee Benefits. Budowanie organizacji zorientowanej na klienta; Studium przypadku nr 3: Ford Cellular Systems. II. Na czym polega działanie firmy na rynku: wytycza nie ścieżki strategicznej: 4. Strategia rynkowa. Rynek - definicja, segmentacja i wybory; 5. Strategia rynko wa. Oferta wartości- misja rynkowa, różnicowanie kon kurencyjne oraz aktywa marketingowe i marki; 6. Strategia rynkowa. Zasadnicze relacje- klienci, konkurenci, kooperanci i pracownicy; 7. Planowanie markwtingowe. Co należy żrobić, aby od strategii przejść do planu. Studium przypadku nr 4: Allied Dunbar. Reorientacja rynkowa i strategia marki; Studium przypadku nr 5: IBM Studium przypadku nr 6: Virgin. Piosenkarz czy piosen ka. III. Rzeczywiste problemy związane z działaniem rynku: 8. programy i działania marketingowe. Czy kiedykolwiek nasz marketing jest przemyślany?; 9. Organizacja mar ketingu. Czy organizujemy w celu realizacji, czy nie, i co będzie dalej?; 10. Informacje i wywiad dla marke tingu. Od badań rynkowych do wyczuwania rynku; 11. Pro ces planowania marketingowego. Tworzenie skutecznych planów, z kórymi pracownicy się identyfikują; 12. Bud żetowanie dla marketingu. W jaki sposób zapewniamy zasoby działań marketingowych?; 13. Zarządzanie organi zacją sprzedazy. Przekładanie strategii rynkowej na or ganizację sprzedaży. Studium przypadku nr 7: Samochody DAEWOO. Zmienianie zasad konkurencji; Studium przypadku nr 8: Wojny super marketów. Rywalizacja konkurencyjna i pozycjonowanie strategiczne w brytyjskim sektorze supermarketów; Studium przypadku nr 9: British Airways. Jak rysuje się przyszłość "ulubionych linii lotniczych świata"? IV. Rywalizacja strategii rynkowej: 14. Wdrażanie strategii rynkowych i rola strategicznego marketingu wewnętrznego. Przeobrażanie strategii i planów rynko wych w skuteczne działania marketingowe; 15. Lista zadań w strategicznej reorientacji rynkowej. Jakie są nasze prawdziwe problemy związane z działaniami na rynku? Studium przypadku nr 10: Lion Machines Ltd; Studium przypadku nr 11: Opus Partnership. Otis plc i Nokia Mobile Phones; Studium przypadku nr 12: Swallows Stores Ltd. Bariery orientacji rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing relacji : teoria i praktyka / Maciej Mitręga. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 145 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-85-1
1.Podstawy marketingu relacji, 2.Zastosowanie marketingu relacji, 3.Metodyka badań pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, 4.Uwarunkowania zastosowania marketingu relacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy marketingu / red. Jan Pindakiewicz. - Wyd.3. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000. - 238 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86689-65-X
R.1 Cechy marketingu jako koncepcji działania na rynku R.2 Otoczenie przedsiębiorstwa. R.3 Zachowania nabyw ców na rynku. R.4 Informacyjne podstawy marketingu. R.5 Produkt jako element marketingu mix. R.6 Ceny jako element marketingu mix. R.7 Dystrybucja produktów w marketingu. R.8 Promocja jako element marketingu mix. R.9 Strategie marketingowe przedsiębiorstwa. R.10 Za rządzanie procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Rynkowe zachowania konsumetów / red. Ewa Kieżel. - Wyd.2. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2000. - 308 s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Konsumpcja i konsument w gospodarce rynkowej; Potrzeby konsumpcyjne jako przesłanki zachowań konsumentów; Zachowania konsumpcyjne konsumentów i gospodarstw domowych; Modele rynkowych zachowań konsumentów; Determinanty rynkowych zachowań konsumentów; Prawidłowości zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływania czynników o zróżnicowanym charakterze; Typologia konsumentów jej znaczenie poznawcze i praktyczne; Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona; Wiedza o rynkowych zachowaniach konsumentów i jej wykorzystanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13960-9
1.Wprowadzenie i przegląd omawianych zagadnień. Cz.I Czynniki makro w konsumpcji : 2.Rozwój demografi czny, 3.Czynniki kulturowe, 4.Podaż i korzystanie z pr oduktów i usług, 5.Konsumeryzm i polityka wobec konsu menta. Cz.II Procesy podstawowe : 6.Spostrzeganie i kategory zacja pojęciowa, 7.Struktura znaczenia a wartość, 8.Mo tywacja a zachowanie kosumenta, 9.Postawy i emocje, 10 .Procesy uczenia się, 11.Procesy podejmowania decyzji, 12.Sytuacja a zachowanie. Cz.III Procesy społeczne : 13.Rodzina a produkcja gos podarstwa domowego, 14.Grupy odniesienia, 15.Innowacje , 16.Styl życia i konsumpcja czasu, 17.Korzystanie ze środków masowego przekazu, 18.Robienie zakupów, 19.Za chowanie finansowe, 20.Grupy wiekowe i etniczne konsum entów. Cz.IV Procesy posprzedażne : 21.Zadowolenie konsumenta i reklamacje, 22.Konsumpcja a środowisko, 23.Dobrobyt i własność. Cz.V Zastosowania : 24.Segmentacja rynku i różnicowani e produktów, 25.Badania nad zachowaniem konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919732-7-1
1.Marketing lojlanościowy (Total Loyalty Marketing), 2.Marketing lojalnościowy - analiza, 3.Strategiczne podstawy lojalności, 4.Segmenty lojalności, 5.Szczeble lojlaności pracowników, 6.Szczeble lojalności klientów, 7.Nareszcie cel - lojalność - osiągnięty, 8.Epilog: Sprzedaż oparta na lojlaności (Total Loyalty Sales)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1362-X
Cz.I Klient jako obiekt działań marketingowych: Podsta wy orientacji na klienta; Nowy konsument i wyzwania stawiane firmom marketingowym. Cz.II Wykorzystywanie wiedzy o zachowaniach nabywców w kształtowaniu strate gii marketingowej: Segmentacja rynku: kryteria, proce dury, ocena; Pozycjonowanie produktów a reguły postępo wania konsumentów; Przydatność wiedzy o zachowaniach nabywców w polityce rozwoju nowego produktu; Zanczenie potrzeb i oczekiwań klientów w określaniu strategii dystrybucji i polityki cen; Kierunki oddziaływania za chowań nabywców na komunikowanie się przedsiebiorstwa z rynkiem. Cz.III Orientacja na klienta w działaniach polskich przedsiębiorstw: Kształtowanie form dystrybu cji i poziomu obsługi klientów; Promocja w polskich przedsiębiorstwach; Ocena warunków stosowania orienta cji na klienta. Cz.IV Kierunki rozwoju orientacji na klienta w przedsiębiorstwie: Marketing związków firmy z klientami i pracownikami; Usługi prokonsumenckie w przedsiębiorstwie. Słownik użytecznych terminów; Wybra ne pozycje bibliograficzne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-411-7
1. Nabywca finalny jako podmiot aktywności marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa; 2. Specyfika potrzeb nabywców finalnych; 3. Wykorzystanie wiedzy o nabywcach jako podstawa kształtowania strategii marketingowej; 4. Produkt jako instrument stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych; 5. Marka i jakość produktu jako instrumenty stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych; 6. Opakowanie i kolorystyka jako instrumenty stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych; 7. Postrzeganie bodźców stosowanych przez handlowców w celu aktywizowania nabywców finalnych - wyniki badań empirycznych; 8. Postrzeganie reklamy jako bodźca aktywizującego zachowania rynkowe nabywców finalnych - wyniki badań empirycznych; 9. Wybrane alternatywne formy pobudzania aktywności rynkowej nabywców finalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-72-9
1. Marketing relacji - podstawy teoretyczne. Morfologia relacji w ujęciu paradygmatu marketingu relacji; Perspektywy rozwoju koncepcji zarządzania związkami z klientem i jej ograniczenia; Relacje przedsiębiorstw z nabywcami instytucjonalnymi w świetle teorii gier; Nowoczesne struktury organizacyjne zorientowane na klienta; Alianse w rynkowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa; Formy organizacyjno-prawne struktur sieciowych przedsiębiorstw; Kulturowe uwarunkowania tworzenia więzi z klientami na międzynarodowych rynkach instytucjonalnych. 2. Wartość relacji z klientem i jej pomiar. Wartości nabywcy i bariery jej kształtowania; Marketingowy pomiar wartości relacji z klientem. 3. Instrumenty budowania relacji z klientami. Komunikacja jako kluczowy instrument budowania relacji; Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w marketingu relacji; Konceptualizacja oddziaływania programu lojalnościowego na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami; Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji.4. Budowanie relacji na rynku B2B - case studies. Wdrożenie systemów CRM w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - w poszukiwaniu cech wspólnych; Czynniki kształtujące relacje: klient instytucjonalny - przedsiębiorstwo handlu hurtowego Cash and Carry; Uwarunkowania lojalności sponsorów instytucjonalnych wobec organizacji artystycznych na przykładzie New York Lincoln Center; Budowanie sieci relacji na rynku materiałów budowlanych w olsce; Partnerstwo w sprzedaży jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w branży drzewnej; Współpraca gmin szansą na ich rozwój.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-75-2
1.Co wiadomo o zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami; 2.Firma zorientowana na klienta; 3.Co wiado mo o klientach; 4.Budowa skutecznego systemu zarządza nia relacjami z kluczowymi klientami; 5.Planowanie działalności firmy; 6.Kluczowi klienci jako źródło zysków; 7.Jak stworzyc odpowiedni biznesplan dla każde go z kluczowych klientów; 8.Skuteczność porozumiewania się; 9.Zastosowanie technologii informacyjnej w zarzą dzaniu relacjami z klientami; 10.Tworzenie motywacji i budowanie skutecznie działających zespołów do spraw klientów; 11.Negocjacje z kluczowymi klientami; 12."Już nie przynosisz mi kwiatów", czyli utrata klienta. Dodatki: Plan rozwoju relacji z klientem; Analiza wartości konkurencyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12687-6
Cz.I: MARKETING ZORIENTOWANY NA KONSUMENTA: 1. Czym zajmuje się marketing, 2. Dokonywanie wyboru przez kon sumenta w teorii i praktyce, Cz.II FUNKCJONOWANIE POZ NAWCZE KONSUMENTA: 3. Procesy spostrzegania, 4. Ucze nie się w ujęciu poznawczym i behawiorystycznym, 5. Po stawy a zachowanie; Cz.III: 6. Osobowość i styl poznaw czy, 7. Motywacja i styl życia, Cz.IV: 8. Otoczenie ha ndlowe konsumenta, 9. Konsument w strukturze społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 54)
1. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku: Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach; Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów; Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego; Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych; Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji; Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nie żywnościowych; Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań; Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych); Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego; Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków - ujęcie socjokulturowe; Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków - miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów; Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg; Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych; Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych; Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy; 2. Młodzi nabywcy jako ewoluujący, przyszłościowy segment: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie; Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych; Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności; Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce; Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców; Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczonych; Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców; Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych; Proces zakupowy młodych nabywców; Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów; 3. Budowanie relacji z nabywcami: Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT; Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów; Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie; Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego; Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich; Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm; Rola "twarzy" w chińskim marketingu relacji - opinie polskich menadżerów pracujących w Chinach; Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego; Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw; Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań); Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych; 4. Rola informacji i badań w analizie zachowań nabywczych: Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe; Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów; Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej; Kryteria analizy społeczności wirtualnych; Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni; Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty; Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt-człowiek; Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-655-9
1. Formułowanie strategii innowacji. Jaki jest docelowy krąg odbiorców wartości i jak można ją wytworzyć?, 2. Pozyskiwanie informacji od klienta. Wyciszyć głos klienta - rozmwiwać o zadaniach, rezultatach i organiczeniach, 3. Odkrywanie szan rozwojowych. Wyszukiwanie niedostatecznie i nadmiernie obsługiwanych obszarów rynku, 4. Segmentacja rynku. Wykorzystanie segmentacji opartej na rezultatach w celu ujawniania obiecujących segmentów, 5. Określanie szans rozwojowych. Decyzje w sprawie ukierunkowania prac nad wytwarzaniem wartości, 6. Pozycjonowanie obecnych produktów. Powiązanie szans rozwojowych z cenionymi cechami produktu, 7. Wybór priorytetowych projektów spośród opracowywanych. Oddzielanie zwycięzców od przegranych, 8. Opracowanie przełomowych koncepcji. Wykorzystanie skoncentrowanej burzy mózgów i karty rezultatów klienta w celu wytwarzania wartości dla klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again