Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Allaire Yvan
(1)
Anusz Jan
(1)
Borkowska Bożena
(1)
Engelhardt Juliusz
(1)
Firsirotu Mihaela E
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Grant Robert G
(1)
Kułaczkowski Jakub
(1)
Marks Stephen G
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Samuelson William F
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Konkurencja
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Rynek
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Marketing
(2)
Monopol
(2)
Bogactwo
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mikroekonomia
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Popyt
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko
(1)
Transport
(1)
Zarządzanie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192. Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ISSN 1689-6556 ; Nr 191)
ISBN: 978-83-7011-983-6
1. Charakterystyka monopolu naturalnego. 2. Regulacja monopolu naturalnego w interesie publicznym. 3. Ekonomiczne modele regulacji jako modele grup interesu. 4. Nowa regulacja branż o właściwościach monopolu naturalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika przedsiębiorstw / praca zbiorowa pod red. Juliusza Engelhardta. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 278 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-363-4
1. Wpływ otoczenia na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie; 2. Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa; 3. Gospodarowanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie; 4. Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie; 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; 6. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie; 7. Gospodarowanie kapitałami własnymi w przedsiębiorstwie; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw; 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako wyzwanie współczesnego otoczenia biznesu; 11. Formy współdziałania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-40-X
R.I Istota misji i strategii organizacji: Misja; Strategia; Cele strategiczne; Paradygmaty i szkoły myślenia strategicznego. R.II Analiza makrootoczenia: Zdefiniowanie makrootoczenia organizacji; Składniki makrootoczenia; Globalizacja i regionalizacja; Analiza scenariuszowa; Analiza makrootoczenia i scenariusze rozwoju Philips Lighting Poland S.A. R.III Otoczenie konkurencyjne: Model konkurencji M.E. Potera; Grupy strategiczne; Alianse strategiczne i fuzje przedsiębiorstw; Alianse otoczenia sektorowego przemysłu mięsnego w Polsce. R.IV Analiza potencjału strategicznego organizacji: Wewnętrzne możliwości sukcesu organizacji; Bilans strategiczny organizacji; Kluczowe czynniki sukcesu; Łań cuch wartości; Cykl życia. R.V Pozycja strategiczna organizacji: Metody portfelowe; Analiza SWOT; Benchmarking. R.VI Strategie organizacji: Rodzaje strategii organizacji; Model H.I. Ansoffa - strategia produkt/rynek; Krzywa "U" M.E. Potera; Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1191-5
Część I. Wstęp : Rozdział 1.: Koncepcja strategii ; Część II. : Narzędzia analizy strategii : Rozdział 2. : Cele , wartości i efekty działalności , Rozdział 3. : Analiza sektora : podstawy , Rozdział 4. : Dalsze zagadnienia analizy sektora i konkurencji , Rozdział 5. : Analiza zasobów i umiejętności , Rozdział 6. : Rozwijanie zasobów i umiejętności , Rozdział 7. : Struktura organizacyjna i systemy zarządzania : podstawy realizacji strategii ; Część III. : Analiza przewagi konkurencyjnej : Rozdział 8. : Cechy i źródła przewagi konkurencyjnej , Rozdział 9. : Przewaga kosztowa , Rozdział 10. : Przewaga oparta na zróżnicowaniu ; Część IV. : Strategie biznesowe w kontekście różnych sektorów : Rozdział 11. : Ewolucja sektora i zmiana strategiczna , Rozdział 12. : Sektory technologiczne i zarządzanie innowacjami , Rozdział 13. : Przewaga konkurencyjna w sektorach dojrzałych ; Część V. : Strategia korporacyjna : Rozdział 14. : Integracja pionowa i zakres działalności firmy , Rozdział 15. : Strategie globalne i korporacja wielonarodowa , Rozdział 16. : Strategia dywersyfikacji , Rozdział 17. : Wdrażanie strategii korporacyjnej : zarządzanie korporacją wielobranżową , Rozdział 18. : Aktualne trendy w zarządzaniu strategicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658,1/,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13232-9
Przedsiębiorstwo a tworzenie wartości ekonomicznej; Dynamika kosztów: ekonomiczne i technologiczne impera- tywy firmy; Dynamika rynków i konkurencji; Dynamika strategiczna: systemy strategiczne i strategie rynkowe Dynamika społeczna i psychologiczna organizacji; Zarządzanie ryzykiem i niepewnością. Metoda technokra- tyczna, polityczna i strukturalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1776-8
Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych; Cz.I Decyzje przedsiębiorstwa; Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej; Analiza popytu i optymalna polityka cenowa; Ocena popytu; prognozowanie; produkcja; Analiza kosztów; Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Konkurencja na różnych rynkach; Wartość informacji. Cz.II Konkurencja na różnych rynkach: Konkurencja doskonała; Monopol; Opigopol; Teoria gier a strategia konkurencji Regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści; Cz.III Zastosowania reguł i narzędzi decyzyjnych: Asymetria informacji a struktura organizacji; Negocjacje; Aukcje i przetargi; Programowanie liniowe; Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 612)
ISBN: 83-7241-528-5
1. Rynek usług transportowych. 2. Uregulowania współczesnych rynków usług transportowych. 3. Teoretyczne aspekty konkurencji. 4. Konkurencja na rynku usług transportowych. 5. Marketing na rynku usług transportowych. 6. Marketing jako sposób poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług transportowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again