Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(9)
Author
Szczęsny Wiesław
(3)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Bejm Marcin
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Kubiński Piotr
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Potrzeszcz Radosław
(1)
Stoga Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Koncesja
(10)
Prawo gospodarcze
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Finanse
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Konkurencja
(1)
Kopalnie
(1)
Majątek
(1)
Monopol
(1)
Nadzór górniczy
(1)
Ochrona osób
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Spółki
(1)
Usługi budowlane
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1708-3
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi: 1. Przepisy ogólne; 2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji; 3. Umowa koncesji; 4. Skarga; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących; 6. Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-080-7
Działalności gospodarcza i jej reglamentacja w prawie polskim, Koncesja i ogólne zasady koncesjonowania w świetle prawa działalności gospodarczej, Szczegółowe zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, Zezwolenia na działalność gospodarczą i zasady ogólne postępowania związanego z ich udzielaniem, szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na działalność gospodarczą w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-230-2
R.I Jak rozpocząć działalność gospodarczą? : 1. Wprowadzenie, 2. Działalność gospodarcza w oparciu o prawo cywilne, 3. Działalność gospodarcza w oparciu o prawo handlowe, 4. Praktyczne wymogi związane z założeniem firmy. Dokumenty i procedura, 5. Dokumentacja finansowo-podatkowa dla poszczególnych form prowadzenia działalności , 6. Rachunkowość firm. R.II Jak pozyskać kapitał?: 1. Kryteria wyboru źródeł finansowania, 2. Kapitał własny zwykły, 3. Kapitał własny uprzywilejowany, 4. Obligacje, 5. Kredyt bankowy, 6. Factoring jako źródło finansowania, 7. Zobowiązania wobec dostawców, 8. Leasing, 9. Wybór poziomu zadłużenia. R.III Jak zastosować kapitał? : 1. Działalność gospodarcza jako źródło pomnażania kapitału, 2. Wartość kapitału a czas, 3. Uproszczona formuła stopy zwrotu, 4. Strumienie pieniężne, 5. Efektywna stopa procentowa, 6. Za stosowanie kapitału w inwestycjach rzeczowych. R.IV Jak ograniczyć ryzyko w działalności inwestycyjnej ? : 1. Koncepcja wymagań stopy zwrotu, 2.Wyznaczanie stopy zwrotu na podstawie kosztu kapitału, 3. Scenariusze zastosowania kapitału, 4. Korekta stopy dochodu ze względu na inflację, 5. Inwestycje finansowe-podstawy wyboru. R.V Jak konsolidować kapitał? : 1. Motywy procesów fuzji i przejęć, 2. Struktury holdingowe w procesach przejęć, 3. Koszt kapitału w procesach przejęć, 4. Sposoby za płaty za przejmowanie firmy, 5. Taktyki obronne przed nieprzyjaznymi przejęciami, 6. Przejęcie firmy przez zadłużenie, 7. Wspólne przedsięwzięcia. R.VI Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa? : 1. Istota analizy finansowej i wykorzystywane w niej źródła informacji, 2. Ocena rachunku zysków i strat, 3. Ocena bilansu, 4. Wskaźnikowa ocena wybranych obszarów gospodarki finansowej, 5. Ocena progu rentowności, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Wybrane problemy oceny kondycji finansowej organizacji wielopodmiotowej (grupy kapitałowe), 8. Praktyczny przykład oceny zmian w kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.VII Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa : 1. Przesłanki i cele wyceny, 2. Metody majątkowe, 3. Metody dochodowe, 4. Metody mieszane, 5. Metody porównawcze (rynkowe), 6. Podstawowe czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-35-5
1. Rola prawa w kształtowaniu działalności gospodarczej. 2. Reglamentacja działalności gospodarczej jako przedmiot badań; 3. Cel ograniczeń reglamentacyjnych: Prawo publiczne oraz prawo prywatne w regulacji sytuacji przedsiębiorcy; Zasada wolności działalności gospodarczej - prymat interesu indywidualnego; Interes publiczny jako determinanta granic swobody działalności gospodarczej; Determinanty policyjnych i reglamentacyjnych ograniczeń wolności działalności gospodarczej; Istota zagrożeń reglamentacyjnych - zagrożenia policyjne a zagrożenia reglamentacyjne. 4. Środki prawne kształtujące sytuację prawną podmiotów reglamentowanych (źródła ograniczeń reglamentacyjnych) - ograniczenia wynikające z aktów normatywnych "z mocy prawa". 5. Środki prawne kształtujące sytuację prawną podmiotów reglamentowanych (źródła ograniczeń reglamentacyjnych) - ograniczenia z aktów administracyjnych. 6. Nadzór i kontrola reglamentacyjna. 7. Sfery ograniczeń reglamentacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-139-0
R.1 Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego; R.2 Warunki podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne; R.3 Podmiotowość praw na osoby zagranicznej; R.4 Oddział; R.5 Przedsiębiorstwo; R.6 Przepisy intertemporalne; R.7 Inne obowiązki oddziału i przedstawicielstwa; R.8 Porównanie oddziału i przedstawicielstwa; R.9 Nabywanie nieruchomości; R.10 Zatrudnianie cudzoziemców; R.11 Umowy o ochronie inwestycji zagranicznych; R.12 Aspekty podatkowe; R.13 Układ Europejski między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi; R.14 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; R.15 Likwidacja i upadłość; R.16 Spółki handlowe z udziałem osób zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-174-9
R.1 Przedsiębiorca; R.2 Podstawy prawne regulacji statusu przedsiębiorcy; R.3 Organizacja prawna i finansowa oraz zarządzanie działalnością przedsiębiorcy; R.4 Podejmowanie działalności gospodarczej na terytorium Polski; R.5 Kontrola i nadzór działalności przedsiębiorców; R.6 Ochrona prawna przedsiębiorców w świetle zasad ochrony konkurencji i rynku krajowego; R.7 Aspekty prawne zakończenia działalności przedsiębiorcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. Wiesław Szczęsny. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XV, 368 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-508-4
1. Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej? 2. Jak zastosować kapitał? 3. Jak ograniczyć ryzyko inwestowania? 4. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? 5. Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? 6. Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradnik Prawny)
(Poradnik Prawny)
ISBN: 83-88663-20-8
1. Zakres regulacji ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Zakres regulacji ustawowej. Zasady wolności gospodarczej i równych praw dla każdego. Podstawowe pojęcia i definicje ustawy - wyłączenia z ustawy. Wyłączenia ustawowe. Osoba zagraniczna - przedsiębiorcy zagraniczni. Osoby zagraniczne - ich uprawnienia do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada wzajemności i narodowego traktowania. Formy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. 2. Obowiązki przedsiębiorcy. Rejestracja. Inne obowiązki przedsiębiorcy. 3. Zasady udzielania koncesji i zezwoleń na podejmowani e działalności gospodarczej w niektórych rodzajach działalności. Uwagi ogólne. Pojęcie koncesji i zezwolenia. Udzielanie koncesji. Postępowanie koncesyjne. Kontrola wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem uzyskania koncesji. Postępowanie o wydanie zezwolenia. Wykaz rodzajów działalności gospodarczej objętych przymusem uzyskania zezwolenia. 4. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. Oddziały. Pojęcie i zasady ogólne. Reprezentacja. Rejestracja. Obowiązki szczególne. Likwidacja oddziału. Przedstawicielstwa. Dopuszczalność tworzenia. Ewidencjonowanie. Szczególne obowiązki(odesłanie). 5. Inne regulacje ustawowe dotyczące podejmowania i pro wadzenia średnich przedsiębiorców. Prawo dewizowe. Rachunkowość. Opodatkowanie. Opodatkowanie obrotu. Opodatkowanie dochodu. Ustawa z dnia19 listopada 1999r. -Prawo działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustaw z dnia 20 sierpnia 1997r.- Przepisy wprowadzając e ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym działalności gospodarczej. Wspieranie małych i
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-16-1
1. Rozwój ustawodawstwa górniczego, 2. Przedmiot prawa geologicznego i górniczego, 3. Sytuacja złóż kopalin, 4.Koncesje, 5. Zasady wykonywania prac geologicznych, 6. Zagospodarowanie przestrzenne jako instrument integracji górnictwa i pozostałych rodzajów korzystania ze środowiska, 7. Zakład górniczy i jego ruch, 8. Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym, 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza i prewencyjna, 10. Organy administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego, 11. Niektóre problemy odpowiedzialności karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - [Wyd. 3 zm.] - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 302, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3687-9
1. Podstawy decyzji inwestycyjnych: Wprowadzenie do problematyki inwestowania; Stopa procentowa w decyzjach gospodarczych; 2. Metody oceny i selekcji projektów inwestycyjnych: Preliminowanie wydatków na inwestycje rzeczowe; Finansowanie inwestycji; Wycena inwestycji metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); 3. Przesłanki optymalizacji decyzji inwestycyjnych: Zagadnienie ryzyka w decyzjach inwestycyjnych; Korzyści skali produkcji; Racjonowanie kapitału i wymagana stopa zwrotu; 4. Instrumenty transferu ryzyka na rynku kapitałowym: Organizacja i funkcjonowanie obrotu kontraktami forward; Opcje i kontrakty typu swap w transferze ryzyka; 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Terminologia i znaczenie kapitału obrotowego netto; Zarządzanie należnościami; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; 6. Standing finansowy przedsiębiorstwa- wartość poznawcza raportów finansowych: Źródła informacji i metodyka oceny standingu finansowego; Ocena rentowności działalności gospodarczej; Ocena aktywności gospodarczej; Ocena ryzyka finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-1-9
1. Przepisy ogólne, 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Koncesje oraz regulowania działalność gospodarcza, 5. Kontrola przedsiębiorcy, 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-846-1
1. Działalność gospodarcza w Polsce. 2. Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia. 3. Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. 4. Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce. 5. Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 6. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia. 7. Kontrola i nadzór dzialalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again