Source
Książki
(62)
Form of Work
Książki
(62)
Status
only on-site
(53)
available
(34)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(53)
Author
Siemieniecki Bronisław
(7)
Juszczyk Stanisław
(5)
Weron Aleksander
(3)
Weron Rafał
(3)
Bednarek Józef
(2)
Gajda Janusz
(2)
Kiełtyka Leszek
(2)
Morańska Danuta (1963- )
(2)
Polewczyk Irena
(2)
Siemińska-Łosko Agnieszka
(2)
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna
(2)
Wenta Kazimierz
(2)
Zielińska Jolanta
(2)
Anderson Ross (1956- )
(1)
Andrzejewska Anna
(1)
Bereziński Mirosław
(1)
Bogaj Małgorzata
(1)
Carlson Piotr
(1)
Cieciura Marek
(1)
Dadan Michał
(1)
Grażyński Andrzej
(1)
Grzywak Andrzej
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Hyla Marek
(1)
Jabłoński Włodzimierz
(1)
Janczyk Janusz
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Józefowska Joanna
(1)
Jędryczkowski Jacek
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Karpiński Tadeusz
(1)
Kilon Jarosław
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Kozielska Maria
(1)
Kubiak Mirosław J
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Lisiecki Piotr
(1)
Lobur Julia
(1)
Mikulski Kazimierz
(1)
Mischke Herzy
(1)
Musioł Marcin
(1)
Nowaczyk Grażyna
(1)
Nowicki Adam
(1)
Null Linda
(1)
Orłowski Karol
(1)
Pająk Edward
(1)
Pilch Piotr
(1)
Piorunkiewicz Piotr
(1)
Piętka Ewa
(1)
Plebańska Marlena
(1)
Raszka Renata
(1)
Rejer Izabela
(1)
Siemieniecka Dorota
(1)
Siemieniuk Nina
(1)
Szabłowski Stanisław
(1)
Wacławiak Janusz
(1)
Watoła Anna
(1)
Wilsz Jolanta
(1)
Wojciechowski Jacek
(1)
Wojtkowiak Jerzy
(1)
Wrycza Stanisław
(1)
Wszelak Stanisław
(1)
Zając Wojciech (1969- )
(1)
Zbieranek Jarosław
(1)
Ziemba Ewa
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(55)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(62)
Language
Polish
(62)
Subject
Komputery
(57)
Internet
(18)
Nauczanie na odległość
(11)
Edukacja medialna
(10)
Informatyka
(10)
Multimedia
(8)
Społeczeństwo informacyjne
(7)
Nauczanie
(6)
Systemy informatyczne
(6)
Nauczyciele
(5)
Pedagogika specjalna
(5)
Szkolnictwo
(5)
Dziecko
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Dziecko głuche
(3)
Informacja
(3)
Instrumenty pochodne
(3)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(3)
Matematyka finansowa
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Pedagogika medialna
(3)
Produkcja
(3)
Rynek finansowy
(3)
Telewizja
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Administracja
(2)
Arkusze kalkulacyjne
(2)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Dziecko upośledzone
(2)
Excel
(2)
Inteligencja sztuczna
(2)
Kadry
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Nauczyciele informatyki
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Programy edukacyjne (informat.)
(2)
Programy komputerowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Sieci komputerowe
(2)
Surdopedagogika
(2)
Zarządzanie
(2)
Agresywność
(1)
Algebry Boole'a
(1)
Banki internetowe
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Controlling
(1)
Czytanie
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Film
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
HTML
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interdyscyplinarność
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Inżynieria systemów
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość wyrobów
(1)
Korupcja
(1)
Kultura czytania i pisania
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Matematyka
(1)
Modele matematyczne
(1)
Multimedia -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość -- szkoły wyższe -- Polska
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięci komputerowe
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Photoshop
(1)
Pisanie
(1)
Pisanie na komputerze
(1)
Podatek
(1)
Programy edukacyjne
(1)
Programy graficzne
(1)
62 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-62828-18-0
1. Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną- od pacjenta do obywatela; 2. Starożytni- niepełnosprawni w percepcji współczesnych; 3. O przygotowaniu dzieci do korzystania z informacji medialnych. Niektóre hipotezy, wyniki badań i wnioski na przykładzie korzystania z informacji podawanych w formie ikonicznej; 4. Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Lingua w oddziaływaniach glottodydaktycznych; 5. Teoretyczne i empiryczne aspekty kształcenia osób niepełnosprawnych przez multimedia; 6. Przydatność i zagrożenia Internetu dla osób niepełnosprawnych; 7. Autoprezentacja medialną szansą na integrację społeczną osób niepełnosprawnych; 8. Badanie potrzeb szkoleniowych osób z niepełno sprawnościami; 9. Media jako element w rozwoju komunikacji językowej osób niepełnosprawnych; 10. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym- wybrane problemy i wyniki badań ankietowych; 11. Analiza koncepcji prezentowania człowieka niepełnosprawnego w mediach ze względu na stopień nasycenia przekazu niepełnosprawnością; 12. Rola czasopisma „Laski” w kreowaniu zintegrowanego obrazu osób z dysfunkcją wzroku; 13. Technologie komputerowe i Internet- szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych; 14. Nowoczesne technologie w służbie osobom niepełnosprawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14221-9
Cz.I Wprowadzenie: 1. Wstęp, 2. Architektura systemu. Cz.II Ogólnoszpitalny system informatyczny: 3. Moduł Ruchu Chorych, 4. Moduł Zleceń Medycznych, 5 .Laboratoryjny System Informacyjny, 6. Farmaceutyczny System Informacyjny, 7. Radiologiczny System Informacyjny, 8. Transfer danych w zintegrowanym systemie szpitalnym. Cz.III System archiwizacji i transmisji obrazów: 9. Struktura systemu archiwizacji i transmisji obrazów, 10. Akwizycja danych, 11. Standard DICOM, 12. Zarządzanie i archiwizacja danych, 13. Wizualizacja danych obrazowych, 14.Integracaj HIS-PACS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-23-1
1. Pojęcia, definicje i ich odniesienia praktyczne do technologii informacyjnej w administracji, 2. Technologia informacyjna w administracji, 3. Technologia informacyjna dla administracji, 4. Badanie stosowania technologii informacyjnej w wybranym obszarze administracji szkolnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-550-1
1. Kongnitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej - kierunki badań, 2. Reforma systemu edukacji szkolnej, 3. Mass media i hipermedia zagrożeniem i szansą w edukacji, 4. Wybrane aspekty komunikacji interakcyjnej człowieka z komputerem, 5. Skrypt z wybranych zagadnień informatyki obudowany środkami dydaktycznymi i jego skuteczność, 6. Wpływ dostępu do Internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, 7. Zastosowanie techniki multimediów strumieniowych w procesie przekazu informacji, 8. Multimedialne programy edukacyjne - próba poszukiwania kryteriów oceny, 9. Wybrane współczesne formy multimedialnego przekazu informacji wykorzystywane w edukacji niestacjonarnej, 11. Instytucja szkoły wobec fenomenu Internetu, 12. Technologia informacyjna a współczesna edukacja, 13. System ekspertowy wspomagania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z dysleksją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Informatyka w Zarządzaniu ; Nr 3)
ISBN: 83-914975-3-4
Wstęp; System zarządzania a system informatyczny; Środki techniczne informacji; Komunikacja użytkownik komputer; Oprogramowanie komputerów; Sieci komputerowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62897-36-0
Zawiera: Media w edukacji, edukacja w mediach. 1. Nowe wyzwania dla edukacji: Przemiany w edukacji konsekwencją wyzwań i oczekiwań wobec człowieka XXI wieku; O niektórych edukačných aspektoch súčasnosti; O rezerwach v edukácii; Konektywne uczenie się; Znaczenie kulturowych i humanistycznych aspektów przemian informacyjno-technologicznych; Dzieci i młodzież w epoce społeczeństwa informacyjnego – nowe zagrożenia i działania profilaktyczne. 2. Praktyka pedagogiczna wobec zmian: kilka uwag o e-learningu w nauczaniu Prawa Międzynarodowego i Prawa Biznesowego; E-migranci w wirtualnym środowisku nauczania (refundowane projekty e-learningu w PCES); Zastosowanie modalności sensorycznych w diagnostyce uczenia języka; Edukacja seniorów a współczesne wyzwania cywilizacyjne (doświadczenia Uniwersytetu II wieku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej); Wpływ e-Twinningu na proces doskonalenia kompetencji medialnych uczniów; Wyzwania edukacyjne w kształceniu dla bezpieczeństwa. Nauczanie młodzieży w klasach z poszerzonym programem przysposobienia obronnego; Pozytywne i twórcze wykorzystanie telefonów komórkowych przez młodzież. Założenia konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży” – prezentacja badań własnych; Web 2.0 w pracy nauczyciela. Technologia RSS; Wdrażanie nauczania na odległość w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej (doświadczenia, refleksje, wnioski); Charakterystyka umiejętności pisania na klawiaturze uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej; Gry MMORPG w kontekście teorii uzależnień; Człowiek i multimedia – poszukiwanie granic w nieruchomości. Podsumowanie: O potrzebie kształcenia świadomości medialnej społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Mediów / red. nacz. Marek Furmanek)
ISBN: 83-7441-170-8
1. Nowe media w procesie uczenia się, 2. Media i mulimedia w procesie uczenia się, 3. Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie uczenia się z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, 4. Metodologia badań, 5. Model prezentacji multimedialnej zastosowany w eksperymencie, 6. Analiza wyników badań i wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7279-032-9
1. Co to jest edukacja na odległość? 2. Modele nauczania i komunikowania się stosowane w edukacji na odległość 3. Nowe narzędzia wspomagające proces nauczania stosowane w edukacji na odległość 4. Rola Internetu w edukacji na odległość 5. Zastosowanie teleinformatyki w edukacji na odległość 6. Edukacja na odległość w różnych rejonach świata; Dodatek: Przykłady wykorzystania języka HTML w edukacji na odległość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 236 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2424-1
1. Edukacja na odległość- podstawowe zagadnienia; 2. Szkolenia e-lerningowe; 3. Portale i platformy edukacyjne; 4. Usługi procesu e-nauczania; 5. Perspektywy rozwoju e-lerningu; 6. Przykłady szkoleń e-lerningowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7586-012-2
1. Teoretyczne podstawy e-lerningu: Wprowadzenie e-lerningu; Modele kształcenia w e-lerningu; Standardy w e-lernigu; Przegląd koncepcji pedagogicznych e-lerningu; Multimedia w e-lerningu; 2. Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-lerningu: Zintegrowane narzędzia edytorskie; Edycja multimediów; Narzędzia sieciowe; Narzędzia pomiaru dydaktycznego i ewaluacji; 3. E-lerning na platformie edukacyjnej: Platformy e-lerningowe; ABC platformy Modle; Inne platformy open source; Platformy online; 4. E-lerning oparta na technologii Web 2.0: Technologie internetowe Web 2.0; Aspekty pedagogiczne i psychologiczne wykorzystania Web 2.0 w dydaktyce; Kanały RSS; Serwisy pracy grupowej; Blog edukacyjny; Social bookmarking; Webcasty; Podsumowanie; 5. Metodyka projektowania i wdrażania e-lerningu w szkole: Metody kształcenia w e-lerningu; Model behawiorystyczny nauczania; Model konstruktywistyczny uczenia się; Cechy dobrego kursu online; Konkluzje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-95-3
1. Przygotowane do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS EXEL, 2. Zastosowanie adresacji w formułach, 3. Wykonywan ie obliczeń, 4. Zastosowanie funkcji logicznych, 5. Wyszukiwanie informacji, 6. Tworzenie wykresów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-648-6
1. Komputer jako pomoc w przygotowaniu do lekcji, 2. Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie, 3. Wykorzystanie lokalnej sieci komputerowej w dydaktyce, 4. Internet jako źródło informacji dla nauczyciela, 5. Publikowanie w Internecie, 6. Zasady wykorzystania komputera w dydaktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 978-83-7441-454-8
Wstęp. I. Technologie informacyjna - pojęcia, tendencje edukacyjne, przygotowanie nauczycieli: 1. Technologia informacyjne (TI) - pojęcia, środki, narzędzia, metody. 2. Współczesna edukacja a technologia informacyjna. 3. Związek technologii informacyjnej z edukacją medialną. 4. Kształcenie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i edukacji medialnej. 5. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TI. II. Internet jako narzędzie kształcenia nauczycieli: 1. Internet - pojęcia, historia, obszary zastosowań w edukacji. 2. Metody zdalnego kształcenia nauczycieli w zakresie TI z wykorzystaniem wybranych technik komputerowych.3. Projekty systemów edukacji z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce i na świecie. 4. Programy umożliwiające polskim szkołom dostęp do sieci komputerowej Internet. 5. PIONIER: Polski Internet Optyczny. III. Możliwości zastosowania Internetu w edukacji technologii informacyjnej: 1. Korzyści wynikające z wprowadzenia technologii informacyjnej do szkół. 2. Nowa rola nauczyciela w edukacji na odległość. 3. Techniki pedagogiczne w pracy z wykorzystaniem Internetu. 4. Warsztat pracy nauczyciela - wykładowcy. 5. Narzędzia do kształcenia na odległość. 6. Elementy metodologii prowadzenia edukacji z wykorzystaniem sieci Internet. 7. Materiał dydaktyczny. 8. Projektowanie kursów on-line. 9. Nauczanie za pomocą stron edukacyjnych. 10. Prowadzenie wideokonferencji w sieci komputerowej Internet. 11. Telewizja interaktywna i jej rola w edukacji nauczycieli. 12. Wirtualne Punkty Konsultacyjne. IV. Ograniczenia zastosowania Internetu w edukacji technologii informacyjnej: 1. Zagrożenia i bariery wynikające z wprowadzenia TI do szkół. 2. Podstawowe problemy wynikające z użytkowania sieci komputerowej Internet. V. Bariery ograniczające wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole: 1. Wykorzystanie Internetu przez nauczycieli technologii informacyjnej i nauczycieli pozostałych przedmiotów. 2. Wykorzystanie nabytej w ramach szkoleń wiedzy przez nauczycieli technologii informacyjnej i nauczycieli pozostałych przedmiotów. 3. Bariery ograniczające wdrożenia i wykorzystanie przez nauczycieli technologii informacyjnej w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego / Uniwersytet Śląski. Zarządzanie i Technologie Informacyjne / red. Barbara Kożusznik ISSN 0208-6336 ; T.2)
1. Metody odkrywania wiedzy w zastosowaniach ekonomicznych. 2. Systemy rekomendacji i techniki personalizacji. 3. Bazy danych statystycznych narzędziem marketingu internetowego organizacji statystycznych. 4. Zagadnienia modelowania konceptualnego i reprezentacji wiedzy prawnej 5. Zastosowanie metod uczenia maszynowego w analizie morfologicznej języka polskiego. 6. Metoda wykorzystania słownika do porównywania bardzo krótkich tekstów. 7. Problemy wnioskowania w warunkach niepewności. 8. Budowa rozmytej bazy wiedzy do analizy eksperymentalnych danych rynkowych. 9. Automatyzacja procesu wymiarowania oprogramowania w projektach informatycznych. 10. Programowanie z ograniczeniami w systemach wspomagania decyzji MŚP 11. Zastosowanie algorytmu uczenia populacji oraz sztucznej sieci neuronowej do predykacji wartości szeregu czasowego 12. Algorytm ewolucyjny i jego zastosowanie w optymalizacj rozdziału zasobów ciągłych i dyskretnych 13. System wspomagania planowania krótkoterminowego dla pewnej klasy systemów wytwarzania. 14. Uczenie się podejmowania decyzji na podstawie opóźnionych nagród 15. Koewolucja kooperatywna w dekompozycji zadań rozpoznawania obrazów 16. Modelowanie procesów biznesowych do implementacji systemów wieloagentowych 17. Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w robotyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 978-83-7441-819-5
1. Multimedia w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela, 2. Adobe Photoshop - wybrane narzędzia i funkcje programu, 3. Adobe Photoshop - praktyczne zastosowania, 4. Podstawowe pojęcia cyfrowego wideo, 5. Windows Movie Maker - opis funkcji programu, 6. Windows Movie Maker - praktyczne zastosowanie programu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-71-3
Nowoczesne technologie ICT w walce z korupcją na świecie. Wykorzystanie przez administrację publiczną usług publicznych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w walce z korupcją w życiu publicznym w Polsce. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce. Internet jako narzędzie wspierające wykrywanie przypadków korupcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-759-8
1. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej, 2. Kwalifikacje merytoryczne i funkcje pełnione przez współczesnego nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej, 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, 4. Koncepcje nauczania informatyki i technologii informacyjnej, 5. Zasady projektowania procesu dydaktycznego, 6. Naukowe podstawy procesu nauczania, 7. Ewaluacja dydaktyczna na zajęciach wspomaganych komputerem, 8. Wychowanie na lekcjach informatyki i technologii informacyjnej, 9. Środowisko uczenia się i motywacje, 10. Organizacja pracy w pracowni komputerowej, 11. Metodyka komputerowego wspomagania procesu kształcenia, 12. Metodyka nauczania informatyki i TI w szkole podstawowej i gimnazjum - wybrane aspekty pedagogiczne i psychologiczne, 13. Podstawy metodologiczne projektowania badań pedagogicznych w informatyce i technologii informacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.701)
ISBN: 978-83-7241-670-4
1.Metody odwzorowania rzeczywistości w modelowaniu zależności ekonomicznych: charakterystyczne cechy zależności ekonomicznych; Modele zależności ekonomicznych; Klasyczne i rozmyte modele regałowe; Przykładowe ekonomiczne zastosowania modeli rozmytych; Przegląd podejść stosowanych w procesie integracji wiedzy. 2. Podstawy metodyczne budowy modelu rozmytego: Zbiór rozmyty i funkcja przynależności; Architektura modelu rozmytego; Pozyskiwanie wiedzy eksperckiej do modelu rozmytego; Budowa modelu rozmytego na podstawie danych pomiarowych; Zakres ważności modelu rozmytego opracowanego na podstawie danych pomiarowych; Poprawa jakości bazy reguł z wykorzystaniem modelu łańcuchowego. 3. Integracja wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych: Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - pierwsze podejście; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - drugie podejście; Dostrajanie parametrów modelu eksperckiego danymi pomiarowymi; Model oparty na meta wiedzy - pierwsze podejście; Model oparty na meta wiedzy - drugie podejście; Integracja siatek reguł. 4. Zastosowanie metod integracji wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych do budowy modeli indeksu giełdowego WIG20: Model opracowany na podstawie danych pomiarowych; Model opracowany na podstawie wiedzy eksperckiej; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - pierwsze podejście; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi- drugie podejście; Dostrajanie parametrów modelu eksperckiego danymi pomiarowymi; Model oparty na wiedzy - pierwsze podejście; Model oparty na wiedzy - drugie podejście; Integracja siatek reguł; Podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria produkcji / Tadeusz Karpiński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 173 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-204-2990-0
1. Wiadomości wstępne, 2. Techniczne przygotowanie nowych wyrobów, 3. Techniki wytwarzania stosowane w budowie maszyn - charakterystyka ogólna oraz kierunki ich rozwoju, 4. Budowa procesu technologicznego, 5. Metodyka projektowania procesu technologicznego, 6. Rachunek kosztów w wytwarzaniu maszyn, 7. Podstawy organizacji i zarządzania, 8. Komputerowe wspomaganie wytwarzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1690-7
Cz. I Wspomaganie logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zarządzania łańcuchem dostaw: 1. Wprowadzenie, 2. Logistyka przedsiębiorstwa przemysłowego, 3. Metoda wspomagania decyzji w konfigurowaniu zaopatrzeniowo-dystrybucyjnego systemu logistycznego przedsiębiorstwa, 4. Komputerowy system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zaopatrzenia i dystrybucji, R. II Planowanie produkcji wspomagane komputerowo: 1. Wprowadzenie, 2. Wybrane metody planowania produkcji, 3. Zastosowanie nowych technik planowania produkcji i ich implementacja komputerowa. R.III Zastosowania nowych metod zarządzania jakością w usługach przemysłowych i przedsiębiorstw produkcyjnych: 1. Wprowadzenie, 2. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, 3. Implementacja w praktyce modelu luk do pomiaru jakości usług przemysłowych, 4. Praktyczne aspekty zarządzania jakością w ujęciu teoretycznym, 5. Rachunek kosztów działań w zarządzaniu jakością. R.IV Operacyjne prognozowanie popytu na wyroby gotowe uwzględniające determinanty rynku: 1.Wprowadzenie, 2. Znaczenie prognozowania popytu i jego funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Przegląd metod operacyjnego prognozowania popytu na wyroby gotowe, 4. Determinanty rynku w metodach operacyjnego prognozowania popytu, 5. Metoda ARIMA-MLP jako narzędzie operacyjnego prognozowania popytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again