Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(21)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(21)
Author
Titkow Anna
(2)
Bach-Golecka Dobrochna
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Budrowska Bogusława
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Chin-Ning Chu
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Curran Daniel J
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Głogosz Dorota
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalinowska-Nawrotek Barbara
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Klebaniuk Jarosław
(1)
Klimczak-Ziółek Jolanta
(1)
Knapik Wioletta
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Michalska Anna
(1)
Musiał-Karg Magdalena
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Renzetti Claire M
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Siemieńska Renata
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Szelenyi Ivan
(1)
Szklarska Joanna
(1)
Szklarski Bohdan
(1)
Szopa Dorota
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urych Ilona
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wóycicka Irena
(1)
Wąsiel Marcin
(1)
Zygmunt Agata
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(24)
Subject
Kobieta
(21)
Mężczyzna
(4)
Rodzina
(4)
Rynek pracy
(4)
Bezrobocie
(3)
Płeć
(3)
Etyka biznesu
(2)
Nauczyciele
(2)
Policja
(2)
Przestępczość
(2)
Rola społeczna
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Samobójstwo
(2)
Seksizm
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zawód
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Bezdomność
(1)
Cele wychowania
(1)
Czas
(1)
Demografia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Emerytura
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Górnicy
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Kobiety
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacji
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Miłość
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Nierownóści społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nirówności społeczne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Porwanie
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Prawa kobiet
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Próba samobójcza
(1)
Psychologia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Religia
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Europa
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-248-0
1. zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy Polsce 2. Koncepcja projektu :Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne" 3. Alokacja czasu: praca zawodowa i edukacja versus funkcje opiekuńcze i prace domowe 4. Aktywność ekonomiczna ludności 5. Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn 6. Aktywność edukacyjna 7. Regionalne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej w Polsce na poziomie województw (NUTS2) 8. Zapotrzebowanie na opiekę 9. Świadczenie opieki 10. Transfery finansowe i opieki w nieformalnych sieciach wsparcia 11. Organizacja czasu pracy i opieki 12. Indywidualne przesłanki zwiększenia aktywności zawodowej 13. Poglądy i preferencje dotyczące ekonomicznych modeli rodziny 14. Decyzje prokreacyjne - preferencje a realizacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-58-3
Wstęp: Co pomaga dostrzec "szklany sufit" Cz. I Kobiety na stanowiskach - przegląd literatury: Kobieta i kariera. Realia polskie; Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień; Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy; Szef czy szefowa? Cz. II "Szklany sufit" - wyniki badań: Wprowadzenie; Ścieżki karier kobiet i mężczyzn; Bariery awansu kobiet; Dyskryminacja i jej wieloznaczność. Realne szanse kobiet; Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych. Cz. III Kulturowe szanse i bariery zawodowych karier kobiet w opinii społecznej: Wprowadzenie; Między pracą zawodową i domem; Kobiety i mężczyźni w pracy; Czy kobiety chcą rozbić szklany sufit?; Podsumowanie wyników badań. Cz. IV "Szklany sufit" i prawo: Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej. Zako0ńczenie: Przed nami długa droga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-55-9
1. Nowy kontrakt płci?, 2. Zmiany w świadomości kobiet w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 3. Interes grupowy polskich kobiet. Zakres wątpliwości i szanse artykulacji, 4. Równouprawnienie płciowe reprezentacji w opinii polskich parlamentarzystów, 5. Sytuacja kobiet w Polsce w świetle zmian legislacyjnych okresu transformacji, 6. Kwestia dyskryminacji kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, 7. O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku, 8. Aspiracje i plany na przyszłość młodych kobiet, 9. Szanse i zagrożenia na rynku pracy kobiet, 10. Wartość pracy zawodowej i życia rodzinnego dla kobiet z małego miasta. Przykład mieszkanek Opoczna,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-830-4
1. Propozycje procedur badawczych wykorzystywanych w diagnozie sytuacji kobiet na rynku pracy; 2. Model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych; 3. Wdrażanie modelu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych; 4. Dobre praktyki i rekomendacje na przykładzie realizacji projektu "Śląskie Wyzwania".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2946)
ISBN: 978-83-229-2816-5
Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat a badań; Wojskowa służba kobiet w różnych armiach świata. Wybrane aspekty socjologii; Stereotyp kobiecości w aspekcie wybranych konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej; Konstytucyjna zasada równości a sytuacja prawna kobiety w poglądach doktryny i orzecznictwa; Płeć a męskość i kobiecość w heterogenicznym środowisku podchorążych Akademii Marynarki Wojennej; Kobiety w wybranych grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa. Kontekst socjologiczny; Rola kobiet w działalności wywiadu II Rzeczypospolitej w Niemczech; Zawodowa służba kobiet Polsce na kulturowej mieliźnie; Kandydatki do służby w policji. Motywy wyboru zawodu raz percepcja profesji; Rola kobiet w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych; Kobiety w niemieckim ruchu oporu w latach 1933-1945; Manipulative techniques as a toole to change personalisty attiudes and behaviour; kobiety jako zawodowi żołniere - wybrane aspekty socjologiczne; Position and role of women In the settlement of natinal and international conflicts; Kobiety w Armii Republiki Czeskiej; Mobbing - nowe, niebezpieczne zjawisko w organizacjach; Równy status kobiet i mężczyzn w Polsce; zmiana pozycji zawodowej kobiet w służbie wojskowej w ciągu lat; Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku; Kobieta - funkcjonariusz policji. Motywy, oczekiwania i rola kobiet w służbie społeczeństwu; Kobiety i mężczyźni w warunkach ryzyka; Wyszkolenie policyjne kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej; Rola i zadania kobiet oficerów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1973-2006; Opinie społeczne na temat kobiet pracujących w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych; Stymulujący wpływ policjantek na zachowania nieletnich; Informacja na temat wojskowej służby kobiet - bilans zmian w latach 2001-2005 oraz propozycje nowych rozwiązań; Dylematy funkcjonowania kobiet podchorążych w środowisku społecznym AMW w świetle opinii respondentek; Postrzeganie miejsca i roli kobiet w grupach dyspozycyjnych w perspektywie międzykulturowej; Bezpieczeństwo i promocja wojska opiniach kobiet (na podstawie badań "Bezpieczeństwo i promocja wojska w opinii polskiego społeczeństwa"); Armia - organizacja męskiej dominacji; Zachowania prozdrowotne kobiet zatrudnionych w medycznych służbach więziennych; Równość płci w siłach zbrojnych krajów europejskich - postulat czy rzeczywistość?; Kobiety w siłach zbrojnych III RP. Bez przywilejów, bez dyskryminacji?; Rola i znaczenie kobiet w środowisku i zawodzie w aspekcie historycznym; Praca zawodowa a kulturowa nierówność płci. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne; Partycypacja kobiet w polskim życiu politycznym; Emerytury wojskowe po zmianie systemu repartycyjnego na system kapitałowo-repartycyjny; An essay on gender differences: A psychological analysis in the context of military service; Rola kobiet w służbach ochrony na przykładzie Spółki z o. o . ASCOPOL; Próba oceny jakości życia kobiet reprezentujących sporty walki po zakończeniu ich kariery zawodniczej; Miejsce i rola kobiet w systemie logistycznym wojska; Kobiety w Wojsku Polskim na progu XXI wieku; Wizerunek kobiety w społeczeństwie kreowany przez media. Ujęcie socjologiczne; Kobieta jako żona, matka i żołnierz zawodowy; Kobieta w wojsku. Od roli społecznej do postawy obronnej. Wybrane aspekty socjologiczne; Cechy fizjologiczne różnicujące płcie w kontekście kobiet i mężczyzn w grupach dyspozycyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88840-78-9
1. Role : role męskie, role kobiece, niejasne role kobiet i mężczyzn. 2. Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn : komunikowanie się mężczyzn i kobiet, bariery w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn. 3. Uważne słuchanie : style słuchania, ukryte przekazy, ukryte programy, czyli mechanizmy obronne, 4. Budowanie zdrowych relacji między kobietą a mężczyzną, 5. Kobieta, mężczyzna i miłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-030-8
Demokracja a zróżnicowanie; Przestrzeń publiczna, życie prywatne; Dyskryminacja : kto jest odpowiedzialny? Kultury, taktyki i strategie zorientowane płciowo; Kobiety i zarządzanie : cztery perspektywy teoretyczne Kobiety przywódcy na świecie : barwne plamy na fotografiach z pierwszych stron gazet; Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet : nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze; Teoria rozwojowa różnic między płciami : zachowania wyborcze kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym; Walka o reformę; Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych : przekrój porównawczy wg typów ruchu i krajów; Polacy i Polki w życiu publicznym - podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-21-2
1. Sytuacja społeczna kobiet województwa śląskiego. 2. Kobiety w sytuacjach kryzysowych. 3. Przestępczość kobiet w województwie śląskim. 4. Udział kobiet we władzach publicznych i w procesie podejmowania decyzji - kobiety w polityce i administracji. 5. Organizacje pozarządowe w województwie śląskim. 6. Aktywność zawodowa kobiet w województwie śląskim. 7. Sytuacja zdrowotna kobiet w województwie śląskim. 8. System kształcenia w województwie śląskim. 9. Uczestnictwo kobiet w życiu kulturalnym na terenie województwa śląskiego. 10. Kobiety w mass mediach województwa śląskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-33-2
Cz. I Rozwój sektora prywatnego a aktywność zawodowa kobiet: Zmiany własnościowe w polskiej gospodarce. Rozwój sektora prywatnego i jego wpływ na rynek pracy; Przekształcenia własnościowe a aktywność zawodowa kobiet. Zmiany i uwarunkowania. Cz. II Sektor prywatny jako środowisko pracy kobiet (w świetle badań): Charakterystyka badania; Sektor prywatny jako miejsce pracy respondentek; Pracownice sektora prywatnego. Charakterystyka badanej populacji; Formy zatrudnienia i warunki pracy kobiet w sektorze prywatnym; Zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kontekście zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn; Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; Praca zawodowa - rodzina w opiniach respondentek; Możliwość godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Cz. III Problemy pracy kobiet. Tendencje europejskie i światowe: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz ochrona pracy kobiet w ustawodawstwie wspólnotowym; problemy równości mężczyzn i kobiet w sferze pracy i w społeczeństwie. Cz. IV Podsumowanie: Wnioski i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Tom 16)
ISBN: 83-232-1509-X
Artykuły:Kobiety na rynku pracy - bariery płci. Patologia seksualna w systemie rodzinnym. Sytuacja i niektóre tendencje w rozwoju współczesnej rodziny w Rosji i Sankt-Petersburgu. Relacje zachodzące pomiędzy osobami samodzielnymi życiowo a ich rodzinami pochodzenia. Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne. Zagrożenia przebiegu procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej - jakościowa analiza opinii. Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania. Rodzina wobec poszkodowanego w wypadku jej członka. Pożądany i unikany absenteizm członków rodziny w oczekiwaniach osób bezdomnych. Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnje kultury i choroba systemu rodzinnego. "Europejscy poszukiwacze" czy "alterkontestatorzy" - kolejne ogniwo wymiany pokoleń. Referaty: Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich programów badawczych. Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej. Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Polsce. Refleksje Profesora Zbigniewa Tyszki nad człowiekiem i rodziną XXI wieku. Koncepcja rodziny i sposoby jej badania w ujęciu profesora Zbigniewa Tyszki. Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-502-3
1. Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość?; 2. Stereotypy pracy zawodowej kobiet w Polsce i w UE; 3. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej; 4. Kobiety i władza- analiza czynników sprzyjających większej aktywności politycznej kobiet; 5. Kobiety w organach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; 6. Działalność kobiet w Radzie Ministrów w Polsce w latach 1989-2008; 7. Równouprawnienie kobiet w programach i praktyce działania polskich partii politycznych; 8. Partia Kobiet, nowa partia "swojska"; 9. Miejsce i rola Pierwszej Damy w polskim życiu społeczno-politycznym; 10. Rola i miejsce kobiety w społeczeństwie według Katolickiej Nauki Społecznej; 11. Protestantyzm w świecie i w Polsce wobec zagadnienia ordynacji kobiet na urząd duchownego. Regulacje wewnątrzkościelne oraz stan aktualnych dyskusji; 12. O przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce z perspektywy kobiecego NGO-su; 13. Kobieta w komunikacji literackiej XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-000-4
Cz.I. Wizerunek kobiety na tle przeobrażeń wiejskiej społeczności lokalnej: Charakterystyka społeczności lokalnej; Wiejska społeczność lokalna wczoraj i dziś; Problematyka kobiety wiejskiej w ujęciu historycznym; 2. Współczesna kobieta wiejska; Cechy demograficzne kobiet wiejskich; Kobieta w rodzinie wiejskiej; Modele zachowań kobiet; Czas wolny kobiet wiejskich; 3. Aktywność społeczna kobiet wiejskich: Problematyka aktywności i aktywizacji społecznej; Formy działalności społecznej kobiet wiejskich; Czynniki kształtujące prospołeczne postawy kobiet; 4. Praca zawodowa kobiet wiejskich: Problematyka aktywności zawodowej kobiet; Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet wiejskich; Czynniki wpływające na aktywność zawodową; 5. Bezrobocie kobiet wiejskich: Bezrobocie problemem społecznym; Przyczyny bezrobocia kobiet wiejskich; Aktywizacja zawodowa formą wychodzenia z bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14570-6
Cz.I Kobiety i mężczyźni: na czym polega różnica? : 1. Studia nad płcią kulturową: przegląd stanu wiedzy, 2.. Biologia, płeć biologiczna i płeć kulturowa. Wzajemne wpływy natury i środowiska, 3. Przodkowie i sąsiedzi. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych epokach i społeczeństwach. Cz.II Poznawanie swojego miejsca w społeczeństwie: 1. Socjalizacja płciowa we wczesnym dzieciństwie, 2. Szkoły i płeć kulturowa, 3. Język i mass media: znaczące płaszczyzny komunikacji Cz.III Społeczne utrzymywanie porządku 1. Płeć kulturowa i związki intymne 2. Płeć, zatrudnienie i sektor ekonomiczny 3. Płeć, przestępczość i system sprawiedliwości 4. Płeć kulturowa, polityka , rząd i armia 5. Płeć kulturowa i życie duchowe 6. Płeć kulturowa i zdrowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-090-5
1.Dyskryminacja na rynku pracy - aspekt teoretyczny, 2.Dyskryminacja w sferze pracy, 3.Dyskryminacja płacowa, 4.Polityka równościowa państwa na rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-70-3
Część I: Edukacja dorosłych. 1. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy. 2. Autorefleksja zawodowa nauczycieli dorosłych a ich funkcjonowanie w roli ucznia i nauczyciela. Część II: Doradca zawodowy. 1. Doradztwo zawodowe jako profesjonalna pomoc psychologiczna. 2. Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej. 3. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego. Część III: Rynek pracy. 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie obsługi rynku pracy (na przykładzie doświadczeń gmin w kraju). 2. Kobieta na współczesnym rynku pracy. 3. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Kobiety wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Dobrochna Bach-Golecka. - Stan prawny na 10.08.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 319 s. : wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8246-529-7
O potrzebie badań nad sytuacją kobiet we współczesnym świecie; Kobiety a emerytura: Realizacja prawa do emerytury – przesłanki prawne, ekonomiczne i społeczne; W sprawie przejścia nauczycielek akademickich na emeryturę; Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem nauki; Kobiety w nauce: Prawne instrumenty tworzenia równości kobiet i mężczyzn. Szanse i problemy na przykładzie Niemiec; Społeczno-prawne aspekty sytuacji kobiet w polskim szkolnictwie wyższym i nauce. Prawo i polityka a kwestie kobiet: Systemowe problemy polskiego prawa karnego w zakresie ochrony starszych kobiet; Równouprawnienie polityczne kobiet w parlamencie; „Kobiety wniosą pierwiastek obywatelski i etyczny”: o aktywizmie kobiecym w wybranych procesach legislacyjnych w II RP i w początkach III RP; Warto poświęcić kilka słów. Rzecz o feminatywach w ustawowej regulacji prawniczych tytułów zawodowych; Wpływ zasiłku macierzyńskiego na karierę zawodową kobiet. Czy mechanizmy wprowadzone przez prawo są wystarczające? Kobiety w perspektywie filozoficznej: Praca kobiet z perspektywy filozofii polityki – krytyka liberalnego ujęcia własności; Wpływ nauczania Kościoła katolickiego na aktywność naukową kobiet. Inspiracje aktywności kobiet: Zawsze chciałam być prawnikiem; Drugi wybór; Kobiety w nauce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7388-067-4
1. Sfera prywatna/sfera publiczna a zjawisko nieodpłatnej pracy kobiet, 2. Przyjęta strategia i metoda badań, 3. Kim są aktorzy życia domowego, 4. Z czym kojarzy się dom, 5. Empiryczna treść pojęcia "praca domowa", 6. Nieodpłatna praca kobiet jako atrybut ról kobiecych, 7. Czy rodzicielstwo jest częścią pracy domowej kobiet, 8. Opieka, odpowiedzialność i troska kobiet o innych istotą życia rodzinnego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 263 s. : tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-279-5
1. Przedsiębiorczość - analiza zjawiska; 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim; 3. Przedsiębiorczość jako forma zawodowej aktywności kobiet w Polsce - diagnoza, wybrane działania polityki rynku pracy; 4. Przedsiębiorczość kobiet - mieszkanej województwa podlaskiego - wyniki własnych badań sondażowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again