Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Chmaj Marek
(1)
Mazur Marek
(1)
Migalski Marek
(1)
Paszkiewicz Krystyna A
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Koalicja polityczna
(3)
Partie polityczne
(3)
Polityka
(2)
Państwo
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
4 results Filter
Authority data
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2635)
ISBN: 83-229-2493-3
Cz.I Partie polityczne: Alternatywa - Partia Pracy; Bezpartyjny Blok Wspierania Reform; Blok dla Polski; Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy; Chrze ścijańska Demokracja III Rzeczypospolitej; Demokratycz na Partia Lewicy; Forum Emerytów i Rencistów; Inicjaty wa dla Polski; Koalicja Konserwatywna; Komunistyczna Partia Polski; Konfederacja Polski Niepodległej; Konfe deracja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny; Konfe deracja Polski Niepodległej - Ojczyzna (Obóz Patriotyczny); Kongres Liberalno-Demokratyczny; Konserwatywno- Liberalna Partia "Unia Polityki Realnej"; Krajowa Partia Emerytów i Rencistów; Krajowe Pozorumienie Eme rytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej; Liga Polskich Rodzin; Partia Chrześcijańska Demokratów; Partia Konsrewatywna; Partia Ludowo-Demokratyczna; Partia Polityczna "Republikanie"; Partia "X" Patriotów Polskich; Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Pol skiej; Polska Partia Socjalistyczna; Polska Unia Gospodarcza; Polska Unia Socjaldemokratyczna; Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe; Polskie Stronnictwo Ludowe; Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe; Porozumienie Centrum; Porozumie nie Polskich Chrześcijańskich Demokratów; Porozumienie Polskie; Prawica Narodowa; Prawo i Sprawiedliwość; Przymierze Prawicy; Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej; Ruch dla Rzeczypospolitej; Ruch dla Rzeczypo spolitej - Obóz Patriotyczny; Ruch Katolicko-Narodowy; Ruch Ludzi Pracy; Ruch Obrony Bezrobotnych; Ruch Odbudowy Polski; Ruch "Solidarni w Wyborach"; Ruch Społeczny (Akcji Wyborczej "Solidarność"); Ruch Stu; Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej; Samoobrona Rzeczypospo litej Polskiej; Socjaldemokracja Polska; Socjaldemokra cja Rzeczypospolitej Polskiej; Sojusz Lewicy Demokraty cznej; Stronnictwo Demokracji Polskiej; Stronnictwo Demokratyczne; Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe; Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski; Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie; Stronnictwo Narodo we; Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne; Stronnictwo Polityki Realnej; Unia Chrześcijańsko-Społeczna "Akcja Ekumeniczna"; Unia Demokratyczna; Unia Pracy; Unia Wolności; Zieloni 2004; Zjednoczenie Chrzescijańsko- Narodowe; Zjednoczenie Polski - Ruch dla Rzeczypospoli tej; Związek Komunistów Polskich "Proletariat". Cz.II Koalicje polityczne: Akcja Wyborcza "Solidarność Komisja Porozumiewawcza; Konwent św.Katarzyny; Obóz Patriotyczny; Porozumienie 11 Listopada; Przymierze dla Polski; Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych; Sojusz Lewicy Demokratycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14845-4
R.1 Status prawny partii politycznych w Polsce; R.2 Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica; R.3 Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego; R.4 Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r.; R.5 Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską; R.6 Typologie systemów partyjnych - przypadek Polski; R.7 Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego; R.8 Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej; R.9 Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-2005; R.10 Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej; R.11 Wielki wstrząs polskiej polityki?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-411-0
1. Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych 2. Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III RP w aspekcie prawno-instytucjonalnym 3. Rząd Tadeusza Mazowieckiego (12.12.1989-14.12.1990) 4. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego (12.01-5.12.1991) 5. Rząd Jana Olszewskiego (23.12.1991-5.06.1992) 6. Rząd Hanny Suchockiej (11.07.1993-26.10.1993) 7. Rząd Waldemara Pawlaka (26.10.1993-1.03.1995) 8. Rząd Józefa Oleksego (4.03.1995-26.01.1996) 9. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7.02.1996-31.10.1997) 10. Rząd Jerzego Buzka (31.10.1997-18.10.2001) 11. Rząd Leszka Millera (19.10.2001-2.05.2004) 12. Rząd Marka Belki (2.05.2004-31.10.2005) 13. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza (31.10.2005- )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again