Form of Work
Książki
(54)
Status
only on-site
(46)
available
(29)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(46)
Author
Pocztowski Aleksy
(6)
Kożusznik Barbara
(4)
Bańka Waldemar
(3)
Listwan Tadeusz
(3)
Armstrong Michael
(2)
Król Henryk
(2)
Lipka Anna
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Andrews Tim G
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Beech Nic
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chlebicka Elżbieta
(1)
Cowling Alan
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Eaton David
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Janowska Zdzisława
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Krystyna Olszewska
(1)
Lundy Olive
(1)
Masłyk-Musiał Ewa
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
McKenna Eugena
(1)
Mead Richard
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Miś Alicja
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
Nowak Marta
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Pickford James
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Pomianek Tadeusz
(1)
Purgał-OPopiela Joanna
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Reilly Peter
(1)
Sapeta Tomasz
(1)
Serafin Krystyna
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Stalewski Tadeusz
(1)
Stoner James A.F
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Tobera Piotr
(1)
Tokarz Anna
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Williams Tony
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Zbiegień-Maciąg Lidia
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Światowiec Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(54)
Language
Polish
(54)
Subject
Kadry
(54)
Zarządzanie
(21)
Przedsiębiorstwo
(14)
Organizacja
(9)
Zatrudnienie
(8)
Motywacja pracy
(7)
Praca
(7)
Płaca
(7)
Zarządzanie strategiczne
(7)
Menedżerowie
(6)
Oceny pracowników
(6)
Organizacje
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Zachowanie
(4)
Kultura organizacyjna
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Siła robocza
(3)
Decyzje
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Praca zespołowa
(2)
Przywództwo
(2)
Autorytet
(1)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Controlling
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Jakość
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing partnerski
(1)
Motywacja
(1)
Planowanie
(1)
Polska
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Płynność kadr
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Socjologia
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawód
(1)
54 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88170-63-5
1. Rola ludzi w organizacji, 2. Strategia i wyniki, 3. Organizacja i zmiana, 4. Kultura i miejsce pracy, 5. Zagadnienia płci i rodziny, 6. Zarządzanie konfliktem, 7. Regulacje prawne, 8. Umiejętności, 9. System wynagrodzeń, 10. Rekrutacja, ocena i szkolenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7085-318-8
Cz.1 Zagadnienia psycho-społeczne i etyczne: "Human resource Management" jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji; Strategie personalne w organizacji. Studium teoretyczne; Problem podmiotowości człowieka w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Sztuczne sieci neuronowe w wielokryterialnej ocenie pracowników Wybrane metody diagnostyki personalnej. Cz.2 Zagadnienia ergonomii i ochrony pracy: Robocza postawa ciała i jej zmienność; Badania stabilometryczne w wybranych pozycjach swobodnych i roboczych; Wpływ parametrów geometrycznych elementów interfejsu graficznego na sprawność obsługi systemów komputerowych; Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania Kodeksu Pracy a rzeczywistość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-13-8
R.1 Potencjał społeczny w organizacji: System organizacyjny; Schematy organizacyjne; Współczesne spojrzenie na organizację; Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji; Przyczyny wzrostu znaczenia zarządzania potencjałem społecznym. R.2 Praca menedżera: Typy menedżerów; Umiejętności i kompetencje menedżera; Role menedżera; Zadania menedżera. R.3 Przywództwo: Istota przywództwa; Koncepcje przywództwa; Lider w organizacji. R.4 Społeczny charakter organizacji: Kultura organizacyjna; Komunikacja w organizacji; Konflikty w organizacji. R.5 Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kadr: Planowanie zatrudnienia; Rekrutacja; Selekcja. R.6 Motywowanie pracowników: Motywacja; polityka płacowa i systemy wynagradzania. R.7 Ocena i doskonalenie pracowników: System okresowych ocen pracowniczych; Doskonalenie pracowników. Podsumowanie: Katalog błędów w zarządzaniu polskich menedżerów; Źródła sukcesu w zarządzaniu firmami amerykańskimi; Krótkie życie i niespełnione nadzieje; Jak budować tożsamość firmy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-77-0
Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu; Organizacja i kierowanie; Strategia zmian w zasobach ludzkich; Koszt pracy - instrument zarządzania; Kształtowanie zatrudnienia; Dobór pracowników; Kierowanie procesami pracy; Motywowanie w toku pracy; Ocena pracy i pracowników; Tendencje rozwojowe; Rozwój potencjału pracy; Systemy wynagradzania; Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; Zbiorowe stosunki pracy Udział pracowników w zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-77-0
R.1 Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu. R.2 Organizacja i kierowanie. R.3 Strategia zmian w zasobach ludzkich. R.4 Koszt pracy-instrument zarządzania. R.5 kształtowanie zatrudnienia. R.6 Dobór pracowników. R.7 Kierowanie procesami pracy. R.8 Motywowanie w toku pracy. R.9 Ocena pracy i pracowników. R.10 Rozwój potencjału pracy. R.11 Systemy wynagradzania. R.12 Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. R.13 Zbiorowe stosunki pracy. Układy zbiorowe pracy. R.14 Udział pracowników w zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Rekrutacja : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2013. - 345 s. : rys., tab. ; 23 cm.
(HR / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-17389-0
1.Rekrutacja i jej cele; 2. Przygotowanie profilu rekrutacyjnego i planu rekrutacji; 3. Planowanie komunikowana się; 4. Rekrutacja internetowa i jej możliwe wykorzystanie; 5. Praktyka rekrutacji internetowej; 6. Metody selekcji oparte na kwestionariuszach; 7. Metody selekcji oparte na wywiadzie; 8. Metody selekcji oparte na ocenie działania; 9. Adaptacja nowego pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-608-3
Od klasycznej szkoły zarządzania do zarządzania zasobami prac; człowiek w przedsiębiorstwie; Kierowanie pracownikami; Sprawowanie władzy w organizacji; System kadrowy w organizacji; Komunikowanie się w przedsiębiorstwie; Szkolenie pracowników; Kultura organizacji; Zespoły zadaniowe; Proces motywacji a realizacja zadań; System oceny pracy pracowników Przywództwo i autorytet; Konflikt w przedsiębiorstwie; Państwo a stosunki pracy; Umiejętności społeczne kadry kierowniczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-683-2
1. Co zdarzyło się dziś: Zmieniająca się natura działu zasobów ludzkich, Dział zasobów ludzkich dzisiaj; 2. Co dalej z zarządzaniem zasobami ludzkimi: Nowa rola, Nowe znaczenie, Nowe relacje, Nowe struktury i role, Samodzielnie czy z pomocą?, Nowe umiejętności, Nowe technologie, Nowe podejście do monitorowania i oceny. 3. Przeszkody na drodze do sukcesu i kilka rozwiązań: Pozycja działu zasobów ludzkich, Jak rozwiązywać problemy dotyczące ustalania pozycji działu zasobów ludzkich?, Wyzwania związane z modelem operacyjnym - struktury i role, Rozwiązania problemów dotyczących modeli operacyjnych; Umiejętności w dziale zasobów ludzkich, Rozwiązania dotyczące potencjału, Czego możemy się nauczyć od innych działów?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Controlling personalny w przedsiębiorstwie / Marta Nowak. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2015. - 274, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-1450-3
1. Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2. Zasilanie informacyjne controllingu personalnego; 3. Koszty personalne, ich budżetowanie i rozliczanie; 4. Analiza ryzyka kadrowego; 5. Analiza cyklu zycia pracownika i cyklu zycia przedsiębiorstwa; 6. Analiza ABC w controllingu personalnym; 7. Analiza XYZ w controllingu personalnym; 8. Ocena potencjału kadrowego przedsiębiorstwa; 9. Mierniki controllingu personalnego i strategiczna karta wyników; 10. Analizy strukturalne w controllingu personalnym; 11. Analiza macierzowa zasobów ludzkich- port folio personalne; 12. Analiza SWOT zasobów ludzkich; 13. Audyt zasobów ludzkich; 14. Controlling personalny w kontekście różnic kulturowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Strategie personalne firmy / Anna Lipka. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 2000. - 211,[1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-037-2
Personel jako zasób strategiczny firmy; Wybrane rodzaje strategii firm a wymagania dotyczące zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie; Zakres analizy strategicznej personelu; Rodzaje substrategii personalnych; Strategie personalne w warunkach przekształceń własnościowych i organizacyjno -technicznych w przedsiębiorstwach; Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Strategie a etyka zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 409,[5] s. : tabela ; 24 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-841-4
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami; 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami; 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami; 4. Planowanie kadr; 5. Pozyskiwanie pracowników; 6. Kierowanie ludźmi; 7. Wynagradzanie pracowników; 8. Rozwój pracowników; 9. Stosunki i warunki pracy; 10. Odejścia pracowników z organizacji; 11. Ocenianie pracowników; 12. Kontrola funkcji personalnej; 13. Organizacja zarządzania kadrami; 14. System informacji personalnej (SIP); 15. Komunikowanie się w organizacji; 16. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami; 17. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Wyd.2 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 403 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami; 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami; 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami; 4. Planowanie kadr; 5. Pozyskiwanie pracowników; 6. Kierowanie ludźmi; 7. Wynagradzanie pracowników; 8. Rozwój pracowników; 9. Stosunki i warunki pracy; 10. Odejścia pracowników z organizacji; 11. Ocenianie pracowników; 12. Kontrola funkcji personalnej; 13. Organizacja zarządzania kadrami; 14. System informacji personalnej (SIP); 15. Komunikowanie się w organizacji; 16. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami; 17. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-10-8
Wprowadzenie; Cz.1 Perspektywy teoretyczne: Pojęcie strategii; Powstanie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Cz.2 Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi: Zarządzanie strategiczne; Struktury strategiczne; Kultura, strategia i zmiana; Planowanie zasobów ludzkich i strategia zasobów ludzkich. Cz.3 Strategiczna integracja zasobów ludzkich: Selekcja strategiczna; Strategiczne szkolenia i rozwój zawodowy; Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami; Strategiczne relacje z pracownikami. Cz.4 Aspekty strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7207-191-8
1. Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji. System ZZL; 2. Strategie w biznesie a realizacja funkcji personalnej; 3. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; 4. Działania w sferze zatrudnienia: Pozyskiwanie pracowników dla organizacji. Marketing kadrowy i rekonwersja zawodowa; 5. Motywacja i satysfakcja w pracy. Metody pobudzania osiągnięć; 6. Zarządzanie systemem wynagrodzeń. Analiza płac; 7. Kierowanie ludźmi w organizacji. Kompetencje menedżera; 8. Kształtowanie zespołów sieciowych. Synergia organizacyjna; 9. Konflikt i negocjacje w organizacjach; 10. Indywidualne i zespołowe uczenie się. Organizacje uczące się; 11. Doradztwo personalne. Rola konsultanta w kształtowaniu jakości ZZL; 12. Zarządzanie personelem w firmach globalnych społeczeństwa przedsiębiorczego. Perspektywy ZZL. Ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2321-9
Zawiera: 1. Geneza, rozwój i kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: 1.1. Ciągłość i zmiana funkcji personalnej; 1.2. Powstanie koncepcji human resource management; 1.3. Współczesne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4.1. Zmiany techniczne; 1.4.2. Koniunktura gospodarcza; 1.4.3. Regulacje prawne; 1.4.4. Zmiany demograficzne; 1.4.5. Kultura organizacji; 1.4.6. Czynniki ekologiczne; 1.4.7. Globalizacja. 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: 2.1. Geneza strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.2. Zarządzanie strategiczne w procesie zmian; 2.3. Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.4. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.5. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a strategia organizacji. 2.7. Role główne aktorów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2.8. Czynniki determinujące rozwój szzl. 3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi: 3.1. Geneza i rozwój mzzl; 3.2. Cechy wyróżniające mzzl; 3.3. Model EPRG e mzzl; 3.4. Międzynarodowi menedżerowie i specjaliści; 3.5. Szok kulturowy jako wyzwanie mzzl; 3.6. Różnorodność w zatrudnieniu; 3.7. Znaczenie różnic narodowych w mzzl. 4. Organizacja funkcji HR: 4.1. Główni aktorzy funkcji HR; 4.2. Interesariusze w obszarze funkcji HR; 4.3. Architektura funkcji HR; 4.4. Fragmentacja funkcji HR; 4.5. Role i kompetencje menedżerów/specjalistów ds. HR; 4.6. Funkcja HR w strukturze organizacyjnej; 4.6.1. Struktura funkcjonalna; 4.6.2. Struktura dywizjonalna; 4.6.3. Struktura macierzowa; 4.6.4. Struktura projektowa; 4.6.5. Struktura procesowa; 4.6.6. Struktura sieciowa; 4.6.7. Struktura wirtualna. 5. Planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy: 5.1. Cel i zakres planowania zatrudnienia; 5.2. Określanie potrzeb personalnych; 5.3. Prognozowani zmian w stanie zatrudnienia; 5.4. Planowanie obsad personalnych; 5.5. Analiza pracy; 5.6. Profile kompetencji; 5.7. Ewolucja form świadczenia pracy; 5.8. Telepraca i co-working; 5.9. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa; 5.10. Samozatrudnienie; 5.11. Elastyczne formy czasu pracy. 6. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy: 6.1. Miejsce rekrutacji i selekcji w procesie pozyskiwania osób do pracy; 6.2. Źródła rekrutacji kandydatów do pracy; 6.3. Funkcje, metody i techniki rekrutacji; 6.4. Proces, metody i techniki selekcji; 6.5. Wprowadzenie do pracy; 6.6. Kontrakt psychologiczny; 6.7. Efektywność procesu rekrutacji i selekcji. 7. Kierowanie ludźmi w organizacji: 7.1. Istota pracy kierowniczej; 7.1.1. Role kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 7.1.2. Władza w organizacji; 7.1.3. Techniki kierowania ludźmi; 7.2. Przywództwo; 7.2.1. Teoria cech; 7.2.2. Podejście behawioralne; 7.2.3. Podejście sytuacyjne; 7.2.4. Tendencje rozwojowe w zakresie przywództwa; 7.3. Motywowanie; 7.4. Delegowanie; 7.5. Komunikowanie się; 7.6. Kierowanie w zmieniającej się gospodarce. 8. Zarządzanie efektami pracy: 8.1. Geneza i rozwój zarządzania efektami pracy; 8.2. Pojęcie, zasady i procesy zarządzania efektami pracy; 8.3. Zarządzanie efektami w systemie zarządzania zasobami ludzkimi; 8.4. Role i kompetencje uczestników procesu zarządzania efektami; 8.5. Metodyczne aspekty zarządzania efektami; 8.6. Pomiar efektywności; 8.7. Zarządzanie efektami w praktyce; 8.8. Czynniki wpływające na zarządzanie efektami. 9. Ocenianie pracowników: 9.1. Istota i znaczenie oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 9.2. Cele i funkcje oceniania; 9.3. System oceniania; 9.4. Zasady i kryteria oceniania; 9.5. Metody i techniki oceniania; 9.5.1. Techniki opisowe; 9.5.2. Techniki porównawcze; 9.5.3. Metody i techniki kompleksowe; 9.6. Błędy w procesie oceniania; 9.7. Zarządzanie procesem oceniania. 10. Rozwój zasobów ludzkich: 10.1. Istota rozwoju zasobów ludzkich; 10.2. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich; 10.3. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich; 10.4. Proces szkoleniowy; 10.4.1. Określenie potrzeb szkoleniowych; 10.4.2. Opracowanie planu szkoleń; 10.4.3. Realizacja szkolenia; 10.4.4. Kontrola szkoleń; 10.5. Kariera zawodowa; 10.5.1. Istota kariery zawodowej; 10.5.2. Etapy w karierze zawodowej; 10.5.3. Przestrzeń kariery zawodowej; 10.5.4. Zarządzanie karierą zawodową; 10.5.5. Orientacje wobec kariery zawodowej; 10.5.6. Strategie rozwoju kariery; 10.5.7. Kierunki zmian; 10.6. Rozwój talentów. 11. Wynagrodzenia: 11.1. Pojęcie wynagrodzenia; 11.2. Funkcje wynagrodzeń; 11.3. Zarządzanie wynagrodzeniami; 11.4. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń; 11.5. Formy wynagrodzenia; 11.6. Tworzenie systemów wynagradzania; 11.7. Wynagradzanie menedżerów; 11.7.1. Istota pracy menedżerów; 11.7.2. Składniki wynagrodzeń menedżerów; 11.8. Badanie wynagrodzeń. 12. Retencja i rotacja pracowników: 12.1. Istota retencji i rotacji pracowników; 12.2. Pomiar i analiza rotacji i retencji pracowników; 12.3. Odejścia z inicjatywy pracowników; 12.4. Zwolnienia pracowników z inicjatywy organizacji; 12.5. Zarządzanie procesem derekrutacji personelu; 12.6. Outplacement; 12.7. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie; 12.8. Działania profilaktyczne. 13. Warunki i stosunki pracy: 13.1. Pojęcie i znaczenie warunków i stosunków pracy; 13.2. Kształtowanie treści pracy; 13.3. Zbiorowe stosunki pracy; 13.4. Partycypacja pracownicza; 13.5. Konflikt w organizacji; 13.6. Stres w środowisku pracy; 13.7. Równowaga między pracą a życiem osobistym. 14. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi: 14.1. Doradztwo personalne; 14.1.1. Pojęcie doradztwa personalnego; 14.1.2. Zakres i rodzaje doradztwa personalnego; 14.1.3. Korzystanie z usług doradztwa personalnego w praktyce; 14.1.4. Kompetencje osób świadczących usługi doradcze; 14.1.5. Dział HR jako wewnętrzny konsultant; 14.2. Audyt personalny; 14.2.1. Pojęcie i cechy audytu personalnego; 14.2.2. Rodzaje i zakres audytu personalnego; 14.2.3. Standardy stosowane w audycie personalnym; 14.2.4. Korzyści i ryzyko, związane z audytem personalnym; 14.3. Badanie opinii pracowników (BOP); 14.3.1. Cele i zakres BOP; 14.3.2. Badanie zadowolenia/satysfakcji z pracy; 14.3.3. Badania klimatu organizacyjnego; 14.3.4. Badania zaangażowania pracowników; 14.4. Outsourcing funkcji HR; 14.5. Benchmarking personalny. Zakończenie – w kierunku nowego paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. Bibliografia. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-001-8
Potencjał społeczny w systemie zarządzania organizacjami, Obszary zadaniowe zarządzania potencjałem społecznym, Marketing kadrowy, Ocena efektywności z zarządzania potencjałem społecznym organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-368-3
1. Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem: Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w gospodarce opartej na wiedzy; Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej; Uwarunkowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Kulturowe uwarunkowania podejmowanych decyzji strategicznych; Różnice kulturowe a internacjonalizacja działalności logistycznej przedsiębiorstw; Transfer wartości kulturowych jako element zarządzania korporacjami międzynarodowymi w świetle koncepcji Values-Driven Organizations (VDO); Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działających w Polsce; 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a internacjonalizacja: Nowy paradygmat przywództwa; Międzynarodowe aspekty doskonalenia menedżerów; Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe; Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych; Wpływ zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa na systemy motywowania pracowników; Orientacja marketingowa w rozwoju usług edukacji międzynarodowej MBA; Zarządzanie konfliktem interesów w firmie inwestycyjnej w świetle przepisów dyrektywy 2004/39/WE (MiFID); Zarządzanie procesem reemigracji; W poszukiwaniu międzynarodowej przewagi konkurencyjnej polskiego zarządzania zasobami ludzkimi; Implikacje internacjonalizacji dla zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce; Bariery absorpcji zagranicznych profesjonalistów na przykładzie Australii. Wnioski dla polski; Przesłanki stosowania nietypowych form zatrudnienia i czasu pracy w polskiej służbie zdrowia; 3. Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie międzynarodowym: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dyfuzję wiedzy; Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku; Międzynarodowe rozwiązania programowe z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane w organizacjach opartych na wiedzy; Międzynarodowe zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wyzwania, cechy i strategie; 4. Wybrane problemy zarządzania w aspekcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa: Kontekstualizacja przedsiębiorczości z internacjonalizacją w tle; Zarządzanie poprzez wartości w korporacjach międzynarodowych na przykładzie American Express i Hawlett-Packard; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw; Strategia społecznie odpowiedzialnego rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym; Proces komunikowania się w organizacjach sieciowych; Organizacja pracy zespołu projektowego w kontekście uwarunkowań międzynarodowych; Współczesne zarządzanie o kluczach do sukcesu współczesnych firm; Coaching zewnętrzny a wewnętrzny a skoki kwantowe metod zarządzania; Rozwój pracowników starszych wiekiem a efektywność organizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-71-X
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Proces zatrudniania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Międzynarodowe aspekty komunikowania się w organizacji, Wynagradzanie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstw ach międzynarodowych działających w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym / Anna Tokarz. - Warszawa : Difin, 2008. - 136 s. : rys.;tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-846-0
1. Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym: Tendencje w zarządzaniu ludźmi; Istota zarządzania zasobami ludzkimi; Cele zarządzania zasobami ludzkimi; Adresaci działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ich potrzeby; 2. Sektor turystyczny jako obszar zarządzania zasobami ludzkimi: Turystyka jako sektor gospodarki; Pracodawcy w sektorze turystycznym; Zatrudnienie w sektorze turystycznym; Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym; 3. Rekrutacja czyli pozyskiwanie kandydatów do pracy w sektorze turystycznym: Przygotowanie procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych; Wybór strategii rekrutacyjnej- rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna; Metody rekrutacji; 4. Techniki selekcji kandydatów w sektorze turystycznym: Selekcja na podstawie dokumentów aplikacyjnych; Rozmowa kwalifikacyjna; Testy psychologiczne; Assessment Center; 5. Pozostałe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym: Motywowanie pracowników; Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa turystycznego; Ocenianie pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-777-5
1. Istota i znaczenie potencjału pracy w przedsiębiorstwie 2. Kształtowanie miejsc pracy 3. Realizacja funkcji personalnej - proces zarządzania personelem 4. Warunki pracy 5. Kultura organizacyjna 6.Aspekty informacyjne efektywności pracy 7. Tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again