Form of Work
Książki
(117)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(103)
available
(83)
unavailable
(7)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(91)
Czytelnia
(104)
Author
Listwan Tadeusz
(6)
Pocztowski Aleksy
(6)
Bańka Waldemar
(4)
Ehrlich Andrzej
(4)
Grabiec Olimpia (1975- )
(3)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(3)
Juchnowicz Marta
(3)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(3)
Penc Józef
(3)
Białasiewicz Maria
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Głowacka Maria Danuta
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Kirejczyk Edward
(2)
Król Henryk
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Marek Stanisław
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Mojs Ewa
(2)
Podsiadło Iwona
(2)
Rostkowski Tomasz
(2)
Rusiński Michał
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Strużycki Marian
(2)
Szczupaczyński Jerzy
(2)
Armstrong Michael
(1)
Balasiewicz Andrzej
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Beck-Krala Ewa
(1)
Becker Brian E
(1)
Beech Nic
(1)
Belbin Meredith
(1)
Berg-Peer Janine
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Borowska Joanna
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Bugdol Marek
(1)
Cascio Wayne F
(1)
Chmiel Nik
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cieciura Marek
(1)
Coates Charles
(1)
Cook Mary F
(1)
Czajka Kamil
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Davenport Thomas H
(1)
DeMarco Tom
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Dowgiałło Zygmunt
(1)
Dudek Marek
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Evans Christina
(1)
Falecki Janusz
(1)
Fijałkowska Justyna
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gick Alan
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gołaszewska-Kaczan Urszula
(1)
Gross-Gołacka Elwira
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Górska Joanna
(1)
Hargrove Robert
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Huselid Mark A
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jamka Beata
(1)
Janik Beata
(1)
Jaremczuk Kazimierz
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Jaxa Dębicka Anetta
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Justyna Marlena
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kacmajor Anna
(1)
Kacmajor Magdalena
(1)
Karney Janina E
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Klimek Jan
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Kondak Anna
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Krawczyk-Bryłka Beata
(1)
Kroik Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(79)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(120)
Language
Polish
(120)
Subject
Kadry
(115)
Organizacja
(45)
Zarządzanie
(45)
Przedsiębiorstwo
(31)
Motywacja pracy
(28)
Praca
(18)
Menedżerowie
(16)
Oceny pracowników
(15)
Zarządzanie wiedzą
(13)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(11)
Zarządzanie strategiczne
(11)
Płaca
(10)
Innowacje
(9)
Przywództwo
(9)
Decyzje
(8)
Organizacja ucząca się
(8)
Zatrudnienie
(8)
Motywacja
(7)
Kultura organizacyjna
(6)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(6)
Zarządzanie jakością
(6)
Kariera
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Konflikt
(4)
Praca zespołowa
(4)
Prześladowanie w miejscu pracy
(4)
Zawód
(4)
Jakość
(3)
Kapitał ludzki
(3)
Kontrola
(3)
Logistyka
(3)
Mentoring
(3)
Negocjacje
(3)
Organizacje
(3)
Planowanie
(3)
Siła robocza
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Służba zdrowia
(3)
Controlling
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Kultura
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Rynek pracy
(2)
Second Life
(2)
Sektor publiczny
(2)
Towar
(2)
Turystyka
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zaufanie
(2)
Administracja
(1)
Alokacja
(1)
Autorytet
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Blogi
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Chorzy
(1)
Czas
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacyjność
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Intuicja
(1)
Kadry - polityka
(1)
Kadry -- polityka
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komputery
(1)
Koszty pracy
(1)
Leczenie
(1)
Lekarze
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing personalny
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Organizacja -planowanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Czasopismo naukowe
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
120 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89120-11-9
Cz. I Wstęp: Historia i kontekst psychologii pracy i organizacji; Rola i metody. Cz. II Ludzie w pracy: Analiza i projektowanie pracy; Selekcja pracowników; Szkolenia; Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie potencjału pracowników i ich pracy, Stres zawodowy a zdrowie pracowników. Cz. III Czynniki ludzkie w środowisku pracy: Obciążenie pracą i przydział (alokacja) zadań; Środowisko pracy a wykonanie pracy; Projektowanie i wykorzystanie technologii związanych z pracą; Bezpieczeństwo pracy. Cz. IV Organizacja pracy: Przywództwo i zarządzanie; Motywacja w miejscu pracy; Zespoły: wyzwania pracy w grupie; Zmiana w organizacji i rozwój organizacji. Cz. V Zagadnienia z zakresu psychologii pracy i organizacji: Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością; Wykonanie pracy a starzenie się siły roboczej; Zmiany charakteru pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 969)
I. Zagadnienia ogólne: Sukces przedsiębiorcy a sukces przedsiębiorstwa- perspektywa krótko- i średniookresowa; Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu; Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?; Podmiotowość i przedmiotowość w zarządzaniu; Wiedza a wartość; Zarządzanie wiedzą na przykładzie Hutmenu SA. II. Kadrowe uwarunkowania sukcesu: Praca kierownicza - założenia teoretyczne i psychospołeczne koszty sukcesu Rada Nadzorcza i zarząd jako instytucje wspomagające przedsiębiorstwo w osiąganiu sukcesu; Koncepcja dryfującego pracownika wiedzy; Sukces przedsiębiorczego pracownika; Rada Nadzorcza jako współautor sukcesu; Motywowanie w organizacji opartej na wiedzy; ocena praco wnika w systemie ocen przedsiębiorstwa; Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkiego; Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach- sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych); Siatka stylów realizacji funkcji personalnej- zarys koncepcji; Swoboda kształtowania roli menedżera; Kompetencje kontrole ra a sukces przedsiębiorstwa; Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski; System szkoleń pracowniczych w świetle badań w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego; Wybrane aspekty polityki personalnej (pilotowe badania empiryczne); Odgrywanie ról w teatrze zw. przedsiębiorstwem; Zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami; Kierowanie ludźmi w małej firmie. III. Organizacyjne uwarunkowania sukcesu: Zmiana organizacyjna jako czynnik sukcesu w zarządzaniu; Zarządza nie personelem w przedsiębiorstwie jako przejaw kultu ry organizacyjnej; Rola układów zbiorowych pracy w realizacji funkcji personalnej; Zarządzanie przez prawo do rozwoju w organizacjach inteligentnych; System zarządzania jakością w polskiej policji; Służby organizatorskie w doskonaleniu zarządzania policją; Typ kultury organizacyjnej jako wyznacznik sukcesu organizacji; Indywidualny i zbiorowy wymiar kultury organizacyjnej. Studia przypadków dwóch polskich organizacji; Wartościowanie kompetencji - moda czy aktualne wyzwania organizacji; Nowoczesne metody zatrudniania czyli praca czasowa w UE. IV. Zagadnienia metodologiczne: sukces i jego kwantyfikacja w zarządzaniu organizacjami; Modele analizy zasobów ludzkich; Modelowanie systemu informacji personalnej. Podejście obiektowe; Problemy metodyczne budowy systemu kompetencji funkcjonalnych. Dyskusja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-92-2
Cz.1 Outsourcing- podejmowanie decyzji, opracowanie planu. Cz.2 Przeprowadzenie outsourcingu, komunikacja z personelem. Cz.3 Outsourcing poszczególnych elementów funkcji personalnej. Cz.4 Zarządzanie outsourcingiem funkcji personalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zasoby ludzkie w organizacji / Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska. - Warszawa : CeDeWu , 2012. - 149,[3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-427-3
1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi; 2. Rola polityki personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 3. Wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji; 4. Teoretyczna analiza modeli zarządzania zasobami ludzkimi; 5. Istota kultury organizacyjnej; 6. Kultura organizacyjna podstawa zarządzania przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 653.8 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 653.8 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-49-3
Kalkulacja kosztów: skutki niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi; Kalkulacja kosztów: spojrzenie z perspektywy potrzeb pracowników; Programy personalne: patrząc z perspektywy zwrotu z inwestycji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 41/97)
ISBN: 83-86827-51-3
1. Wprowadzenie: Przeznaczenie publikacji; Cel publikacji: Forma publikacji; Jak korzystać z publikacji? 2. Spis zawartych informacji i wykresów. 3. Uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Jakość pracy menedżerskiej; otoczenie przedsiębiorstwa; Kultura organizacyjna; Strategia rozwoju przedsiębiorstwa; Marketing personalny. 4. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Planowanie zatrudnienia; Zatrudnienie; Rozwój pracowników; Wynagradzanie; Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy; Usługi socjalne dla pracowników. 5. Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie: Zakres planowania zatrudnienia w zależności od potrzeb; Ustalanie potrzeb; Przeglądy zasobów pracy; Plany realizacyjne. 6. Zatrudnienie: Nabór; Dobór; Wprowadzenie do pracy. 7. Rozwój pracownika: Ocena przydatności; Potrzeby edukacyjne; Kariery pracownicze. 8. Wynagradzania: Zakładowa polityka płacowa; Płace w układach zbiorowych; Wartościowanie pracy. 9. Przesłanki organizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 10. Dokumentacja pracownicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-034-5
1. Organizacja jako system, 2. Zmiany we współczesnej organizacji, 3. Przygotowanie do zmian, 4. Charakter i zasięg wprowadzanych zmian, 5. Przeprowadzanie zmian w organizacji, 6. Ludzie w procesie zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-43-6
R.1 Budowanie potencjału konkurencyjności; R.2 Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje; R.3 Ocena efektywności rozwoju ludzkiego kapitału; R.4 Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkiego; R.5 Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr; R.6 Prokuonkurencyjne instrumenty motywowania; R.7 Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę; R.8 Narzędzia inter-, intra- i ekstranetowe w realizacji ZZL.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7483-251-7
1. Stosunki władzy w organizacji, 2. O potrzebie koordynacji demokratycznej, 3. Kultury niskiej i wysokiej tolerancji niepewności, 4. Kultury identyfikacji kolektywnej i dystrybutywnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-88-2
1. Ocena - interpretacja i podstawowe cechy charakterystyki, 2. Ocenianie z perspektywy funkcjonowania zasobów ludzkich organizacji, 3. Uwarunkowanie procesu oceniania zasobów ludzkich organizacji, 4. Metody oceniania jakości zasobów ludzkich organizacji, 5. Ocenianie okresowe pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, 6. Doskonalenie i perspektyw okresowych ocen pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-390-7
Wstęp; Przedmiot i znaczenie zarządzania kadrami; Struktura funkcji personalnej; Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami; Planowanie kadr; Planowanie rozwoju pracownika; Dobór kadr do organizacji; Integrowanie pracowników w organizacji; Rozwój pracowników; Motywowanie materialne; Motywowanie niematerialne; Oceny pracownicze; Podmioty zarządzania kadrami; Stosunki pracy; Komunikowanie w organizacji; System informacji personalnej (SIP); Wybrane metody badań problematyki kadr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-390-7
Wstęp; Przedmiot i znaczenie zarządzania kadrami; Struktura funkcji personalnej; Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami; Planowanie kadr; Planowanie rozwoju pracownika; Dobór kadr do organizacji; Integrowanie pracowników w organizacji; Rozwój pracowników; Motywowanie materialne; Motywowanie niematerialne; Oceny pracownicze; Podmioty zarządzania kadrami; Stosunki pracy; Komunikowanie w organizacji; System informacji personalnej (SIP); Wybrane metody badań problematyki kadr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-028-5
Część I: Organizacje wobec wyzwań rynku globalnego. 1. Zmiana i rozwój organizacji. 2. Wiedza i jej pozycja w organizacji. 3. Współczesna wizja organizacji - odpowiedź na wyzwania rynku globalnego. Część II: Personel firmy. Nowe tendencje i orientacje. 4. Personel firmy jako zasób strategiczny. 5. Narzędzia i techniki analizy strategicznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 6. Motywacyjna siła procedur personalnych. 7. Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji. 8. Nowe metody oceny realizacji funkcji personalnych. 9. Etyczne przedsięwzięcie w organizacji. 10. Alternatywne formy zatrudnienia pracowników. Część III: Dezorganizacja w organizacji. 11. Stres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna. 12. Patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88193-14-7
Poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami pracy, człowiek w organizacji, człowiek jako podmiot pracy, Kierowanie zespołem ludzi w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, Liderowanie - powołanie czy wolny zawód, Konflikt w miejscu pracy, Szkolenie kadr - sposobem zarządzania zasobami pracy, Komunikowanie się w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kierownik w organizacji / Stefan Tokarski. - Warszawa : Difin, 2006. - 340 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-577-8
Charakterystyka nauki o kierowaniu; Metody badania zachowania się człowieka w organizacji; Podwładny jako element układu człowiek-organizacja; Osobowościowe uwarunkowania kierowania; Kierowanie w stresie; Sytuacyjne determinanty kierowania; Koncepcje grupowo-środowiskowe; Interakcyjna koncepcja efektywności kierowania. Podejście pragmatyczne; Intuicja w organizacji; Trening kierowniczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Słownik zarządzania kadrami / red. Tadeusz Listwan. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 216 s. ; 24 cm.
(Leksykony / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387405-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-52-3
1. Rola, zadania i organizacja działu personalnego, 2. Obsługa pracowników i administracja kadrowa, 3. Regulaminy jako podstawa zarządzania pracą w przedsiębiorstwie, 4. Podstawowe procedury kadrowe, 5. Dział personalny a organizacja pracy, 6. Współpraca działu personalnego z zarządem przedsiębiorstwa, 7. Współpraca działu personalnego z kierownikami liniowymi, 8. Racjonalizacja działu personalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 136/99)
ISBN: 83-87636-54-1
Ogólne wiadomości o controllingu; Istota controllingu; Controlling strategiczny; Controlling operatywny; Planowanie a controlling; Podstawowe obszary zarządzania personelem; Planowanie personelu; Dobór pracowników; Kształcenie i doskonalenie zawodowe; Rozwój zawodowy i ścieżki awansu zawodowego; Motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna; Polityka i planowanie płac; Zakładowy system wynagrodzeń; Działalność socjalna w zakładzie pracy; Motywacja pozaekonomiczna; Pozostałe obszary controllingu personalnego; Stosunki pracy; Wydajność i produktywność pracy; Czas pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy; Koszty pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2035-5
1. Pracownik a realizacja celów organizacji; 2. Przesłanki genezy zmian w procesie rozwoju organizacji; 3. Współdziałanie- jedność podmiotowo-przedmiotowa pracy zespołowej; 4. Znane i nieznane w procesie funkcjonowania i rozwoju organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19999-9
Zawiera: Wstęp. 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo: 1.1. Źródło reorientacji procesowej organizacji; 1.2. Współczesne podejście do zarządzania procesami w organizacji; 1.3. Ewoluowanie struktur organizacyjnych – funkcjonalne i procesowe koncepcje struktury organizacyjnej; 1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie zmian w organizacji i w zarządzaniu. 2. Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo: 2.1. Przesłanki modelowego ujęcia zarządzania zasobami ludzkimi; 2.2. Wyznaczanie celów zarządzania zasobami ludzkimi; 2.3. Kształtowanie warunków organizacyjnych i personalnych dla zarządzania zasobami ludzkimi; 2.4. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji procesowej; 2.5. Ocena dojrzałości procesów; 2.6. Uczestnictwo i odpowiedzialność w procesach personalnych. 3. Metodyczne aspekty badań: 3.1. Problemy, cele oraz założenia badawcze; 3.2. Zakres prowadzonych badań; 3.3. Zastosowanie metody badań; 3.4. Dobór przedsiębiorstw objętych studiami przypadków. 4. Analiza podejścia procesowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi – studia przypadków: 4.1. Model organizacji procesowej; 4.1.1. Kształtowanie modelu organizacyjnego; 4.1.2. Procesy i role jako podstawowe elementy modelu organizacji procesowej. Studium przypadku: Kształtowanie ról w Ericsson Sp. z o.o.; 4.2. Model kompetencji; 4.2.1. Podejście systemowe do kształtowania kompetencji; 4.2.2. Modelowanie kompetencji w organizacji zorientowanej procesowo; 4.2.3. Proces oceny kompetencji. Studium przypadku: Rola wartości i kompetencji w rozwijaniu pracowników CEDC International; 4.3. Model wynagradzania; 4.3.1. Rola mierników procesów w ocenie wyników pracy. Studium przypadku: Model wynagradzania pracowników oraz jego następstwa procesowe w Grupie Azoty S.A.; 4.3.2. Powiązanie wyników pracy i oceny kompetencji w wynagradzaniu. Studium przypadku: Performance Management w firmie T-Mobile Polska; 4.3.3. Kształtowanie wynagrodzenia podstawowego; 4.4. Model procesów personalnych; 4.4.1. Modele i standardy procesów personalnych. Studium przypadku: Siły napędowe i zasady zarządzania w procesie rozwijania pracowników w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Studium przypadku: Standaryzacja procesu rozwoju pracowników w PHZ „Baltona” S.A.; 4.4.2. Hierarchia i architektura procesów. Studium przypadku: Modelowanie procesów personalnych w Newag S.A.. Studium przypadku: Proces zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Azoty S.A.; 4.4.3. Projektowanie i dokumentowanie procesów. Studium przypadku: Dokumentowanie procesu rekrutacji pracowników w Poczcie Polskiej S.A. 5.Podsumowanie badań oraz wnioski dotyczące podejścia procesowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi: 5.1. Kształtowanie kultury organizacji procesowej; 5.2. Modelowanie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again