Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(12)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(16)
Author
Bańka Waldemar
(2)
Benien Karl
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Glińska-Neweś Aldona
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hampden-Turner Charles
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Li Charlene
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Markiewicz Katarzyna
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Parkes Aneta
(1)
Penc Józef
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Sasin Maciej
(1)
Siemieńska Katarzyna
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Staszewska Joanna
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Trompenaars Fons
(1)
Wajda Augustyn
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wawer Monika
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Kadry
(16)
Komunikacja społeczna
(8)
Motywacja pracy
(6)
Organizacja
(6)
Menedżerowie
(5)
Komunikacja interpersonalna
(4)
Kultura organizacyjna
(4)
Oceny pracowników
(4)
Zarządzanie
(4)
Konflikt
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Komunikacja międzykulturowa
(2)
Negocjacje
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Praca
(2)
Płaca
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Alkoholizm
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Etyka biznesu
(1)
Hotelarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kadry -- polityka
(1)
Kariera
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacja -planowanie
(1)
Organizacje
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outplacement
(1)
Poradnictwo
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo pracy
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- kultura -- zagadnienia
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Przywództwo
(1)
Reklama
(1)
Rozmowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Venture capital
(1)
Zakład pracy
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
21 results Filter
Authority data
Kadry - komunikacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Komunikacja interpersonalna - kadry (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-14-7
Poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami pracy, człowiek w organizacji, człowiek jako podmiot pracy, Kierowanie zespołem ludzi w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, Liderowanie - powołanie czy wolny zawód, Konflikt w miejscu pracy, Szkolenie kadr - sposobem zarządzania zasobami pracy, Komunikowanie się w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-3953-9
Rozdział 1. Geneza współczesnego zainteresowania pozytywnymi relacjami interpersonalnymi w naukach o zarządzaniu: 1.2. Positive Organizational Scholarship; 1.3. Pozytywny potencjał organizacji; 1.4. Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności; 1.5. Pozytywne relacje interpersonalne w rozważaniach klasyków nauk o zarządzaniu. Rozdział 2. Pozytywne relacje w zespole pracowniczym: 2.2. Istota i znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych w świetle literatury; 2.3. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu: propozycja wymiarów i mierników. Rozdział 3. Pozytywne relacje w zespołach pracowniczych jako element proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego: 3.2. Istota proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego; 3.3. Pozytywne relacje interpersonalne w organizacji a przekonania na temat tworzenia innowacji; 3.4. Relacje interpersonalne w zespole jako wymiar typologii zespołów pracowniczych tworzących innowacje; 3.5. Związek pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym z komunikacją wewnętrzną jako mechanizm sprzyjający innowacyjności. Rozdział 4. Pozytywne relacje interpersonalne przełożony - podwładny: 4.2. Teoria wymiany lider - podwładny (leader - member exchange); 4.3. Autentyczne przywództwo jako podstawa relacji przełożony - podwładny; 4.4. Istota bezpieczeństwa psychologicznego; 4.5. Autentyczne przywództwo, bezpieczeństwo psychologiczne i efekty uczenia się. Rozdział 5. Pozytywne relacje interpersonalne pracowników a negatywne zjawiska organizacyjne: 5.2. Pozytywne relacje interpersonalne a organizacyjne zachowania obywatelskie; 5.3. Istota zachowań kontrproduktywnych pracowników; 5.4. Związek pozytywnych i negatywnych zachowań pracowniczych w świetle badania jednostek samorządu terytorialnego; 5.5. Teorie wyjaśniające współwystępowanie zachowań pozytywnych i negatywnych w organizacji. Rozdział 6. Pozytywne relacje interpersonalne w relacjach międzyorganizacyjnych: 6.2. Rola relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce; 6.3. Więź interpersonalna partnerów a istota relacji międzyorganizacyjnych. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych jako komponentu relacji międzyorganizacyjnych; 6.4. Relacje interpersonalne a zaufanie i zaangażowanie partnerów biznesowych; 6.5. Kulturowe uwarunkowania budowania osobistych relacji w biznesie; 6.6. Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w biznesie. Rozdział 7. Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu jako wskaźnik równowagi organizacyjnej: 7.1. Wprowadzenie. Definicja pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu - raz jeszcze; 7.2. Teoria równowagi organizacyjnej; 7.3. Pozytywne relacje interpersonalne a wskaźniki równowagi organizacyjnej; 7.4. Pozytywne relacje interpersonalne a instrumenty zarządzania służące równowadze organizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-034-5
1. Organizacja jako system, 2. Zmiany we współczesnej organizacji, 3. Przygotowanie do zmian, 4. Charakter i zasięg wprowadzanych zmian, 5. Przeprowadzanie zmian w organizacji, 6. Ludzie w procesie zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Józef Penc. - Warszawa : Difin, 2010. - 176 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-190-3
1. Pracownicy i ich zachowania w organizacji; 2. Kierowanie ludźmi w organizacji; 3. Symulowanie kreatywnych zachowań w organizacji; 4. Informowanie i komunikowanie w organizacji; 5. Sztuka prowadzenie negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Strategia personalna firmy / pod red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Difin, 2000. - 236 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-108-X
Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie procesami pracy, a strategia personalna; Rozwój kadr w strategii personalnej firmy; Strategie motywacyjne u progu XXI wieku; Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Funkcjonowanie controllingu personalnego w firmie; Ilościowe determinanty polityki personalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-0900-5
Zawiera: Wstęp; 1. Proaktywni ludzie siłą organizacji; 2. Relacje z pracownikami – budowanie wartościowych relacji pomiędzy menadżerami a podwładnymi; 3. Otwartość organizacji na opinie pracowników – czy warto pytać ich o zdanie?; 4. Akceleracja procesów w firmie; 5. Czas na zmiany – angażujące zarządzanie zmianą w firmie; 6. Twoja droga do budowania zaufania w firmie; 7. Innowacyjność drogą do rozwoju firmy; 8. Wartości w organizacji – czyli jak wyjść poza metodę kija i marchewki; 9. Efektywność w życiu organizacyjnym – jak ukierunkować zaangażowanie pracowników?; 10. Team building – praca zespołowa jako budowanie zaangażowania pracowników; 11. Organizacja w przyszłości – czym jest rozwój organizacji?; 12. Organizacja u lekarza – budowanie zdrowych organizacji; 13. Lekcje trwające całe życie – uczenie się organizacji, szkolenia i budowanie zaangażowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-62-0
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a kultura przedsiębiorstwa, 2. Rekrutacja, selekcja, ocena, 3. Uczenie menedżerów osiągania celów strategicznych, 4. W jaki sposób dział zasobów ludzkich może wyzwolić zdolność zespołów do rozwiązywania problemów?, 5. Budowa organizacji uczącej się - wyzwanie dla działu zasobów ludzkich, 6. Rozwijanie zdolności przywódczych w różnych kulturach, 7. Od diagnoz osobistych do ocen internetowych, 8. Etapy rozwiązywania dylematów, 9. Ośrodki oceny, 10. Szok kulturowy i jego odmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-535-2
Cz. I Społeczne aspekty zarządzania: 1. Paradoksy zarządzania potencjałem społecznym w czasach hiperkonkurencji, 2. Outplacement jako narzędzie polityki personalnej organizacji w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, 3. Zarządzanie organizacją w warunkach kryzysu, 4. Kształtowanie kultury organizacyjnej w związku ze zmianami w organizacji, 5. Pułapki różnorodności. Zarządzanie zróżnicowaniem w organizacjach, 6. Problemy społeczne wdrożeń systemów informatycznych, 7. System zarządzania wiedzą w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa, 8. Koncepcja benchamrkingu w zarządzaniu potencjałem ludzkim, 9. Motywacyjna rola wizji w przedsiębiorstwie, 10. Oblicza modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 11. Aspekt społeczny w Zarządzaniu Jakością - o potrzebie racjonalizmu, 12. Wyznaczniki awansów zawodowych kobiet w świetle badań empirycznych. Cz. II Kontrakt psychologiczny: 13. Kontrakt psychologiczny jako podstawa budowania kultury organizacyjnej, 14. Autorytet przełożonego w relacjach zawodowych, 15. Efektywna komunikacja warunkiem sprawnego zarządzania, 16. analiza systemu komunikacyjnego w organizacji, 17. Komunikacja w trakcje fuzji na przykładzie BP Polska Sp. z o.o., 18. Techniki PR wewnętrznego, 19. Programy praca-życie, 20. Strategie radzenia sobie z zespołem wypalenia zawodowego, 21. Zjawisko stresu we współczesnych organizacjach, 22. Wybrne cechy osobowości menedżera i ich odniesienie do procesu kierowania grupą pracowniczą w oparciu o wyniki badań empirycznych. Cz. III Prawo i etyka pracy; 23. Wybrane problemy współczesnego prawa pracy, 24. Leasing pracowniczy w świetle nowych przepisów, 25. Etyczny wymiar relacji międzyludzkich. Cz. IV Aspekty finansowe w strategii personalnej: 26. Koszty pracy i controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 27. Pomiar kapitału intelektualnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1453-7
R.1 Organizacja i otoczenie; R.2 Planowanie i strategia organizacji; R.3 Podejmowanie decyzji w organizacjach; R.4 Zarządzanie-kierowanie; R.5 Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach; R.6 Komunikacja interpersonalna w organizacji; R.7 Przywództwo i władza kierownicza; R.8 Motywacja i motywowanie do pracy; R.9
Konflikty i negocjeacje w organizacji; R.10 Kontrola w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-072-7
1. Nauka o organizacji i zarządzaniu - teoria i praktyka 2. Organizacja i kierowanie - rys historyczny 3. Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu 4. Strukturalne ujęcie organizacji instytucji 5. Wprowadzenie do problematyki kierowania 6. Przywództwo i dynamika procesów grupowych 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 8. Podejmowanie decyzji w organizacjach 9. Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji 10. Zarządzanie strategiczne 11. Komunikacja interpersonalna i rola informacji w organizacji 12. Systemy informacyjne w zarządzaniu 13. Strategia działalności promocyjnej w Policji 14. Elementy nauki administracji 15. Samorząd terytorialny jako zdecentralizowana forma administracji publicznej 16. Przeobrażenia modelu zarządzania w dziedzinie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce w latach 90.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-160-8
1. menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji, 2. Zachowania i uczestnictwo ludzi w organizacji, 3. Przywództwo wyzwaniem dla współczesnego kierownika, 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, 5. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie transformacji, 6. Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organizacji, 7. Kierowanie zespołami pracowniczymi, 8. Ocenianie i rozwój pracowników, 9. Wynagradzanie pracowników, 10. Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie, 11. rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-87-9
1. Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Komunikacja społeczna, 3. Ocena, 4. Dwa warianty motywacji i jedna manipulacja, 5. Wiedza, 6. Sposoby i efekty kierowania personelem, 7. Społeczne tło kierowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-01-5
R.1 Kultura organizacyjna: Koncepcja kultury organizacyjnej; Typy kultur; Kultura organizacyjna a jednostka - wzajemne relacje; Zarządzanie międzykulturowe. R.2 Zarządzanie wiedzą. Organizacja inteligentna. Organizacja ucząca się: Pojęcie wiedzy (definicje, typologie); Zarządzanie wiedzą - analiza zjawiska; Pracownicy wiedzy i firmy inteligentne/uczące się; Wiedza a efektywność funkcjonowania organizacji; Miejsce edukacji w tworzeniu organizacji inteligentnej i pracowników wiedzy; Fakty i mity związane z zarządzaniem wiedzą. R.3 Komunikowanie się w organizacji: Sposoby komunikowania się; Dostęp do informacji i style komunikowania się; Stereotypy i błędy w komunikowaniu się; Public relations (PR); Zarządzanie relacjami z klientami (Customers Relations Management - CRM). R.4 Kierownik i kierowanie: Role kierownicze - uwarunkowania i podstawowe koncepcje; Klasyczne koncepcje ról kierowniczych; Nowe role kierujących; Konflikt ról Władza w organizacji; Style kierowania; Zarządzanie zmianami; Zarządzanie kryzysem; Zarządzanie konfliktem Etyczne problemy kierowania. R.5 Motywowanie: Definicje i źródła motywacji; Modele i teorie motywacji; Sposoby motywowania. R.6 Zarządzanie czasem: Czas - istota i definicje; Umiejętności i techniki związane z zarządzaniem czasem Zarządzanie czasem a organizacja pracy własnej menedżera. R.7 Inteligencja emocjonalna (IE) w praktyce kierowania: Podstawowe definicje i pojęcia inteligencji emocjonalnej; Charakterystyka osób o wysokim i niskim wskaźniku EQ; Rodzaje emocji; Wpływ inteligencji emocjonalnej na osiąganie sukcesu. IE w kierowaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-58-1
1. Pracownik organizacji - człowiekiem dorosłym, 2. Współczesne paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 3. Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, 4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja menedżerska, 6. Kierowanie ludźmi w przekształcających się organizacjach, 7. Proces komunikowanie się w organizacji, 8. Rozwój i kariera w organizacji, 9. Szkolenie w firmie, 10. System motywowanie w przedsiębiorstwie, 11. Zarządzanie przez kulturę, 12. Zarządzanie wiedzą w organizacji, 13. Budowanie zespołów w organizacji, 14. Kierowanie zespołem zadaniowym w organizacji, 15. Konflikty w organizacji, 16. Rola kultury w zarządzaniu różnorodnością narodową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-557-4
1. Zachowania organizacyjne jako nauka; 2. Uwarunkowania zachowań indywidualnych; 3. Uwarunkowania zachowań grupowych; 4. Uwarunkowania zachowań międzyorganizacyjnych; 5. Zmiana jako element zachowań organizacyjnych; 6. Kształtowanie zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie; 7. Konflikty i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacjach; 8. Dylematy i wyzwania w zakresie kształtowania zachowań organizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again