Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Czajka Zdzisław
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Jaxa Dębicka Anetta
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Myszkiewicz Monika
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Seredocha Izabela
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Smoleński Stanisław
(1)
Szaban Jolanta M
(1)
Ulrich Dave
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Kadry
(12)
Administracja
(4)
Administracja publiczna
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Urzędnicy
(2)
Bhp
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Franchising
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry - polityka
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Prawo pracy
(1)
Proces kadrowy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sektor publiczny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
18 results Filter
Authority data
Kadry - administracja (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-43-4
Wprowadzenie; Zarządzanie personelem jako nowy sposób na osiągniecie konkurencyjności; Zmiana charakteru działu personalnego: model wielozadaniowy; Specjalista ds. personalnych jako ekspert w dziedzinie administracji; Specjalista ds. personalnych jako partner strategiczny; Specjalista ds. personalnych jako rzecznik pracowników; Specjalista ds. personalnych jako animator zmian; Zarządzanie zasobami ludzkimi w dziale personalnym; Wybiegając myślą w przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 41/97)
ISBN: 83-86827-51-3
1. Wprowadzenie: Przeznaczenie publikacji; Cel publikacji: Forma publikacji; Jak korzystać z publikacji? 2. Spis zawartych informacji i wykresów. 3. Uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Jakość pracy menedżerskiej; otoczenie przedsiębiorstwa; Kultura organizacyjna; Strategia rozwoju przedsiębiorstwa; Marketing personalny. 4. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Planowanie zatrudnienia; Zatrudnienie; Rozwój pracowników; Wynagradzanie; Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy; Usługi socjalne dla pracowników. 5. Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie: Zakres planowania zatrudnienia w zależności od potrzeb; Ustalanie potrzeb; Przeglądy zasobów pracy; Plany realizacyjne. 6. Zatrudnienie: Nabór; Dobór; Wprowadzenie do pracy. 7. Rozwój pracownika: Ocena przydatności; Potrzeby edukacyjne; Kariery pracownicze. 8. Wynagradzania: Zakładowa polityka płacowa; Płace w układach zbiorowych; Wartościowanie pracy. 9. Przesłanki organizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 10. Dokumentacja pracownicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-480-5
1. Współczesny, europejski rynek pracy i zjawiska na nim zachodzące; 2. Biznes i administracja publiczna- podobieństwa i różnice w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zasady sprawnego administrowania/zarządzania; 3. Planowanie, prognozowanie personelu; 4. Dobór pracowników; 5. Rodzaje rekrutacji; 6. Alternatywy klasycznej rekrutacji; 7. Proces selekcji; 8. Zawarcie umowy o zatrudnienie (umowy o pracę i umowy cywilno-prawne); 9. Adaptacja; 10. Ocenianie pracowników; 11. Kariera. Rozwój pracowników; 12. Pożegnania z pracą- odejścia, zwolnienia z pracy i outplacement; 13. Nowe modele, trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-4126-4
1. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej; 2. System ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej; 3. Prowadzenie rozmów oceniających; 4. Pojecie i istota rozwoju zawodowego; 5. Indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ) jako podstawa działań rozwojowych w korpusie służby cywilnej; 6. Formy rozwoju możliwe do zastosowania w ramach IPRZ; 7. Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 136/99)
ISBN: 83-87636-54-1
Ogólne wiadomości o controllingu; Istota controllingu; Controlling strategiczny; Controlling operatywny; Planowanie a controlling; Podstawowe obszary zarządzania personelem; Planowanie personelu; Dobór pracowników; Kształcenie i doskonalenie zawodowe; Rozwój zawodowy i ścieżki awansu zawodowego; Motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna; Polityka i planowanie płac; Zakładowy system wynagrodzeń; Działalność socjalna w zakładzie pracy; Motywacja pozaekonomiczna; Pozostałe obszary controllingu personalnego; Stosunki pracy; Wydajność i produktywność pracy; Czas pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy; Koszty pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-1683-5
1. Organizacja administracji publicznej; 2. Specyfika strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce- zarys sytuacji obecnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/352 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-68-6
1. Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Zasady i procedury kadrowe w administracji publicznej; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach; 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych; 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-177-6
1. Kryzys panstwa demokratycznego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku jako bodziec zmian w sektorze publicznym - przesłanki i konsekwencje, 2. kierunki zmian w zarządzaniu publicznym, 3. Od adminsitrowania do zarządzania, 4. Reformy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-58-1
Zawiera: Modele zarządzania w administracji publicznej; Rola klimatu organizacyjnego w zarządzaniu pracownikami na przykładzie wybranej jednostki administracji publicznej; Opłaty lokalne w dużych miastach Polski; Problem nadmiernej administracji publicznej w Polsce; Logistyka informacji publicznej w jednostce samorządu terytorialnego; Praktyka badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej; Zintegrowany System Zarządzania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim; Wybrane aspekty zarządzania jakością procesów innowacyjnych w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jako narzędzie ewaluacji i budowania marki rynkowej firm z wykorzystaniem atrybutów jakościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-064-3
1. Zarządzanie w służbie cywilnej - koncepcja pojęć; 2. Dyskusje nad kształtem systemu służby cywilnej w Polsce; 3. Narzędzia i mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi; 4. Wyzwania modernizacyjne służby cywilnej; 5. Dobre praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi - studium przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87958-60-3
1.Polska szkoła w gospodarce opartej na wiedzy, 2.Szkoła jako organizacja świadcząca usługi, 3.Zarządzanie personelem w szkole, 4.Zarządzanie jakością w szkole, 5.Podstawy marketingu szkoły, 6.Promocja szkoły, 7.Marketing w szkole, 8.Studia przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-290-3
1. Pojęcie uwarunkowania jakości w administracji publicznej; 2. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie; 3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001; 4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 5. Znaczenie kultury organizacji w osiągnięciu celów jakości; 6. Przygotowanie pracowników do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością; 7. Kształtowanie postaw projakościowych urzędników; 8. Analiza wybranych elementów procesu kadrowego w kontekście systemu zarządzania jakością; 9. Kultura organizacyjna zorientowana na wartości sprzyjające doskonaleniu jakości; 10. Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again