Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(25)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(25)
Author
Brandenburg Henryk
(2)
Buckley Adrian
(1)
Chong Yen Yee
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dąbrowski Paweł
(1)
Frame J. Davidson
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Johnson Hazel
(1)
Jurga Robert
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Królikowski Wiesław
(1)
Kurowski Lech
(1)
Listkiewicz Joanna
(1)
Listkiewicz Sławomir
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
May Brown Evelyn
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Noga Adam
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Płonka Michał
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Szymczak Paweł
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Wojewnik-Filipkowska Anna
(1)
Yescombe Edward R
(1)
[Tuszyński Łukasz]
(1)
Śliwiński Artur
(1)
Śliwiński Bartłomiej
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Inwestycje
(19)
Przedsiębiorstwo
(10)
Project finance
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Infrastruktura techniczna
(3)
Zarządzanie
(3)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Inwestycje- projekty
(2)
Leasing
(2)
Nieruchomości
(2)
Ryzyko
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centra handlowe
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Dyskonto
(1)
Ekorozwój
(1)
Facility management*
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel
(1)
IKEA
(1)
Inflacja
(1)
Infrastruktura gospodarcza
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Jakość
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Konkurencja
(1)
Logistyka
(1)
Marka*
(1)
Marketing partnerski
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Miasta
(1)
Najem
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Procent
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Projektowanie
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sieć handlowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-09-4
R.1 Projekty inwestycyjne i deweloperskie.Wprowadzenie . R.2 "Project finance"-podstawowe definicje. R.3 Ryzyko projektu inwestycyjnego. R.4 Dokumentacja finansowa nia na zasadach "project finance". R.5 Umowy związane z projektem inwestycyjnym. R.6 Strategia postępowania wobec instytucji finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7246-055-8
R.1 Wprowadzenie do zarządzania projektem inwestycyjnym; R.2 Wybrane metody finansowania projektów inwestycyjnych; R.3 Etapy zarządzania projektem inwestycyjnym; R.4 Obszary zarządzania projektem inwestycyjnym; R.5 Wybrane metody zarządzania projektem inwestycyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Inwestycje - projekty (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Ryzyko projektów inwestycyjnych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 266 s. : tab., wykr., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1395-6
Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; Ryzyka a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie ryzyka; Metody probabilistyczno-statystyczne w pomiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego- strategiagier; Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Inwestycje - projekty - finanse (hasło przedmiotowe)
Authority data
Inwestycje - projekty - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Inwestycje - projekty - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Inwestycje- projekty - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-695-7
1. Zagadnienia ogólne, 2. Ocena projektu w sektorze prywatnym, 3. Ocena wpływu projektu na gospodarkę narodową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-919-9
1.Wprowadzenie do project finance i corporate finance, 2.Planowanie w project finance i corporate finance, 3.Finansowanie projektów inwestycyjnych, 4.Ryzyko projektów inwestycyjnych - identyfikacja oraz metody ograniczania, 5.Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, 6.Analiza przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13699-5
1. Wprowadzenie; 2. Tradycyjne metody budżetowania kapitałowego; 3. Opcje w ocenie projektów inwestycyjnych; 4. Stopy zwrotu z kapitału własnego na świecie; 5. Proces internacjonalizacji; 6. Międzynarodowe budżetowanie kapitałowe; 7. Kursy wymiany w teorii i w badaniach empirycznych; 8. Ograniczenia wymienialności walut i podatki w inwestycjach zagranicznych; 9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie efektywności inwestycji zagranicznych; 10. Wnioski i podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915362-5-4
Rola inwestycji w rozwoju społeczno-gospodarczym Proces inwestycyjny i jego przebieg, Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Projekt inwestycyjny, cykl projektu typy studiów przedinwestycyjnych, Podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych, Projekty restrukturyzacyjne i rozbudowy, Klasyfikacja projektów inwestycyjnych, Pojęcie ekonomicznej efektywności inwestycji, Ryzyko i niepewność przy projektowaniu inwestycji, szacunki nakładów i kosztów, Finansowanie projektów, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności, Przykładowe studium projektu inwestycyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse Przedsiębiorstw)
ISBN: 83-88170-10-4
Dlaczego decyzje dotyczące inwestycji są ważne?; Kla- syfikacja projektów inwestycyjnych; Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych; Wybór właściwych strumieni pieniężnych; Sytuacje specjalne; Transakcje leasingowe Rodzaje leasingu, Charakterystyka leasingu kapitało- wego, Analiza ekonomiczna leasingu finansowego; War- tość pieniądza w czasie; Współczynniki wartości bieżą- cej i przyszłej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 83-7387-640-5
1. Prawa i obowiązki inwestora budowlanego, 2. Rodzaje inwestycji, 3. Przebieg czynności procesu inwestycyjnego, II Wzory, III. Wykaz pomocniczych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again