Form of Work
Książki
(46)
Status
only on-site
(38)
available
(26)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(39)
Author
Siemieniecki Bronisław
(5)
Bednarek Józef
(3)
Morbitzer Janusz
(3)
Musiał Emilia
(3)
Sokołowski Marek
(3)
Morańska Danuta (1963- )
(2)
Stecyk Adam
(2)
Andrzejewska Anna
(1)
Barczak Andrzej
(1)
Bereziński Mirosław
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Dębski Robert
(1)
Fiedkiewicz Przemysław
(1)
Florek Jacek
(1)
Gocłowska Barbara
(1)
Grabiński Tadeusz
(1)
Hyla Marek
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Jabłoński Włodzimierz
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kiełtyka Leszek
(1)
Kocójowa Maria
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Kubiak Mirosław J
(1)
Kusiak Jan
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Lubina Ewa
(1)
Machalska Marta
(1)
Mischke Herzy
(1)
Mitas Andrzej W
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Penkowska Grażyna
(1)
Plebańska Marlena
(1)
Pulak Irena
(1)
Rycielska Ludmiła
(1)
Siemińska-Łosko Agnieszka
(1)
Smyrnova-Trybulska Eugenia
(1)
Sydoruk Tadeusz
(1)
Szabłowski Stanisław
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Wacławiak Janusz
(1)
Winkowska-Nowak Katarzyna
(1)
Wojtkowiak Jerzy
(1)
Wrycza Stanisław
(1)
Wszelak Stanisław
(1)
Zieliński Zbigniew E
(1)
Łojewski Zdzisław
(1)
Łukasik Agnieszka
(1)
Żurawska Mirosława
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Internet
(40)
Nauczanie na odległość
(28)
Multimedia
(18)
Komputery
(13)
Społeczeństwo informacyjne
(10)
Nauczyciele
(8)
Edukacja medialna
(7)
Informatyka
(5)
Kształcenie
(5)
Komunikacja społeczna
(4)
Pedagogika medialna
(4)
Szkolnictwo
(4)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(3)
Edukacja
(2)
Informacja
(2)
Innowacje
(2)
Internet -- stosowanie -- nauczanie
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Strony WWW
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Agresywność
(1)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
Arteterapia
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko upośledzone
(1)
Edukacja europejska
(1)
Erasmus (program)
(1)
Excel
(1)
Film
(1)
Gospodarka
(1)
HTML
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Interdyscyplinarność
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Języki
(1)
Kultura
(1)
Kultura a informatyka
(1)
LAMS
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Multimedia -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość -- szkoły wyższe -- Polska
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oświata
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Programy edukacyjne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieś komputerowa
(1)
Socrates (program)
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Telepraca
(1)
Telewizja
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wieś
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Zawód
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
46 results Filter
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-648-6
1. Komputer jako pomoc w przygotowaniu do lekcji, 2. Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie, 3. Wykorzystanie lokalnej sieci komputerowej w dydaktyce, 4. Internet jako źródło informacji dla nauczyciela, 5. Publikowanie w Internecie, 6. Zasady wykorzystania komputera w dydaktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-550-1
1. Kongnitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej - kierunki badań, 2. Reforma systemu edukacji szkolnej, 3. Mass media i hipermedia zagrożeniem i szansą w edukacji, 4. Wybrane aspekty komunikacji interakcyjnej człowieka z komputerem, 5. Skrypt z wybranych zagadnień informatyki obudowany środkami dydaktycznymi i jego skuteczność, 6. Wpływ dostępu do Internetu na nauczanie informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, 7. Zastosowanie techniki multimediów strumieniowych w procesie przekazu informacji, 8. Multimedialne programy edukacyjne - próba poszukiwania kryteriów oceny, 9. Wybrane współczesne formy multimedialnego przekazu informacji wykorzystywane w edukacji niestacjonarnej, 11. Instytucja szkoły wobec fenomenu Internetu, 12. Technologia informacyjna a współczesna edukacja, 13. System ekspertowy wspomagania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z dysleksją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-908-8
Zawiera: Wprowadzenie: Innowacyjne działania w przestrzeni edukacyjnej – założenia, oczekiwania, propozycje. Cz. I Budowanie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej: responsywny nauczyciel wobec idei indywidualizacji procesu kształcenia; Twórcze orientacje życiowe i zdrowie. Pedagogiczne implikacje pewnej hipotezy; Prognostyka pedagogiczna. Zarys koncepcji; Szkoła jako miejsce wspierające twórczość uczniów w opinii nauczycieli; Możliwe postacie edukacyjnych innowacji; Działania innowacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu; Wokół nadziei i wątpliwości towarzyszących współczesnej paremioedukacji. Cz. 2 Technologie cyfrowe w perspektywie innowacji edukacyjnych: Internet w aspekcie tworzenia władzy i pracy mózgu człowieka; Miejsce nowych technologii w edukacji; Edukacja wobec rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej z perspektywy filozoficznej; Współczesna szkoła w dobie cyberedukacji; Gaming – inspiracja współczesnej edukacji; Douglas Barnes ponownie odczytany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7271-668-2
Zawiera: O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej; Lekcja chemii w kapciach i szlafroku; Internet a przyszłość książki. Rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca; Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne; Przetwarzanie informacji w procesie samodzielnego tworzenia wiedzy przez uczniów – wybrane aspekty; Wykorzystanie e-Portfolio jako elementu certyfikacji nauczycieli w zakresie TIK; Oblicza piękna przekazów medialnych; Nowe narzędzia nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się; Tworzenie aplikacji dla systemu operacyjnego QNX Neutrino; Szkoła wobec nowych technologii – między szansą a zagrożeniem; Prezi versus PowerPoint; Internet – współczesne medium komunikacji społecznej; Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; W poszukiwaniu wizji szkoły przyszłości; Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni. Implikacje pedagogiczne; Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych; Media w kształtowaniu świadomości i postaw społecznych wobec niepełnosprawnych; Szkoła w epoce płynnej nowoczesności; Planowanie procesu dydaktycznego a nowe media; Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online; Możliwości wykorzystania „Google Dokumenty” w indywidualizacji nauczania, pracy grupowej oraz w badaniach operacji wykonywanych przez uczniów; Certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce; Narzędzia komputerowe do badania wyobrażeń drogą do poprawy efektów edukacji; Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli polonistów; Edukacja informatyczna w systemie; Jednostki e-learningowe w pracy z uczniem na poziomie gimnazjum – w ramach projektu e-Akademia Przyszłości; Infografika – graficzne piękno informacji; Budowa i eksploatacja szerokopasmowego dostępu do Internetu jako podstawy organizacji społeczeństwa informacyjnego; Konieczność modyfikacji procesu kształcenia nauczycieli; Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich uczniów; Information wants to be free – casus Wikileaks; Internet jako narzędzie komunikacji w działaniach promocyjnych Uniwersytetu Warszawskiego; Przyjedź na konferencję do Second Life; Telewizja internetowa w edukacji; Edukacja czy manipulacja medialna; Internet jako medium wspierające rodzinę dziecka niepełnosprawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8160-459-8
Zawiera: Rozdział 1. Współczesny e-learning. Rozdział 2. Definicja i etapy rozwoju e-learningu. Rozdział 3. Technologie w szkoleniach. Rozdział 4. Strategiczne wdrożenie e-learningu, czyli digital learning dziś. Rozdział 5. Planowanie i realizacja szkoleń e-learningowych. Rozdział 6. Kiedy e-learning? Rozdział 7. Podejście metodyczne. Rozdział 8. Projektowanie szkoleń w formule e-learningu. Rozdział 9. Kim jest uczący się i jaką rolę odgrywa persona? Rozdział 10. Alter ego w szkoleniu, czyli awatar. Rozdział 11. Jak zmierzyć, czy e-learning działa? Rozdział 12. Kluczowe funkcje systemów do zarządzania szkoleniami (LMS). Rozdział 13. Formy i formaty w e-learningu: adaptive learning, machine learning, blended learning, micro-learning, AI, m-learning. Rozdział 14. Zarządzanie wiedzą dziś – społeczność wiedzy. Rozdział 15. Dzielenie się wiedzą, czyli samodzielne uczenie się (self-directed learning). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
ISBN: 978-83-62897-36-0
Zawiera: Media w edukacji, edukacja w mediach. 1. Nowe wyzwania dla edukacji: Przemiany w edukacji konsekwencją wyzwań i oczekiwań wobec człowieka XXI wieku; O niektórych edukačných aspektoch súčasnosti; O rezerwach v edukácii; Konektywne uczenie się; Znaczenie kulturowych i humanistycznych aspektów przemian informacyjno-technologicznych; Dzieci i młodzież w epoce społeczeństwa informacyjnego – nowe zagrożenia i działania profilaktyczne. 2. Praktyka pedagogiczna wobec zmian: kilka uwag o e-learningu w nauczaniu Prawa Międzynarodowego i Prawa Biznesowego; E-migranci w wirtualnym środowisku nauczania (refundowane projekty e-learningu w PCES); Zastosowanie modalności sensorycznych w diagnostyce uczenia języka; Edukacja seniorów a współczesne wyzwania cywilizacyjne (doświadczenia Uniwersytetu II wieku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej); Wpływ e-Twinningu na proces doskonalenia kompetencji medialnych uczniów; Wyzwania edukacyjne w kształceniu dla bezpieczeństwa. Nauczanie młodzieży w klasach z poszerzonym programem przysposobienia obronnego; Pozytywne i twórcze wykorzystanie telefonów komórkowych przez młodzież. Założenia konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży” – prezentacja badań własnych; Web 2.0 w pracy nauczyciela. Technologia RSS; Wdrażanie nauczania na odległość w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej (doświadczenia, refleksje, wnioski); Charakterystyka umiejętności pisania na klawiaturze uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej; Gry MMORPG w kontekście teorii uzależnień; Człowiek i multimedia – poszukiwanie granic w nieruchomości. Podsumowanie: O potrzebie kształcenia świadomości medialnej społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7279-032-9
1. Co to jest edukacja na odległość? 2. Modele nauczania i komunikowania się stosowane w edukacji na odległość 3. Nowe narzędzia wspomagające proces nauczania stosowane w edukacji na odległość 4. Rola Internetu w edukacji na odległość 5. Zastosowanie teleinformatyki w edukacji na odległość 6. Edukacja na odległość w różnych rejonach świata; Dodatek: Przykłady wykorzystania języka HTML w edukacji na odległość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 236 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2424-1
1. Edukacja na odległość- podstawowe zagadnienia; 2. Szkolenia e-lerningowe; 3. Portale i platformy edukacyjne; 4. Usługi procesu e-nauczania; 5. Perspektywy rozwoju e-lerningu; 6. Przykłady szkoleń e-lerningowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7586-012-2
1. Teoretyczne podstawy e-lerningu: Wprowadzenie e-lerningu; Modele kształcenia w e-lerningu; Standardy w e-lernigu; Przegląd koncepcji pedagogicznych e-lerningu; Multimedia w e-lerningu; 2. Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-lerningu: Zintegrowane narzędzia edytorskie; Edycja multimediów; Narzędzia sieciowe; Narzędzia pomiaru dydaktycznego i ewaluacji; 3. E-lerning na platformie edukacyjnej: Platformy e-lerningowe; ABC platformy Modle; Inne platformy open source; Platformy online; 4. E-lerning oparta na technologii Web 2.0: Technologie internetowe Web 2.0; Aspekty pedagogiczne i psychologiczne wykorzystania Web 2.0 w dydaktyce; Kanały RSS; Serwisy pracy grupowej; Blog edukacyjny; Social bookmarking; Webcasty; Podsumowanie; 5. Metodyka projektowania i wdrażania e-lerningu w szkole: Metody kształcenia w e-lerningu; Model behawiorystyczny nauczania; Model konstruktywistyczny uczenia się; Cechy dobrego kursu online; Konkluzje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-291-X
Wprowadzenie; 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji - implikacje socjologiczne; 2. Charakterystyka bezpośredniego i synchronicznego procesu nauczania-uczenia się - ujecie kognitywistyczne; 3. Zarys koncepcji konstruktywistycznej w kształceniu online; 4. Edukacja na odległość; 5. Charakterystyka asynchronicznego procesu uczenia; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-60-0
Metoda projektów jako efektywne narzędzie nauki na studiach pedagogiczno-informatycznych; Wprowadzenie w Macromedia Authorware; Opracowanie pierwszego projektu w środowisku Macromedia Authorware; Zasady współpracy w Authorware z obiektami zewnętrznymi; Projektowanie interakcji w Authorware przy pomocy obiektów interaktywnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Krótkie wykłady z pedagogiki)
ISBN: 978-83-01-16047-0
Wyzwania szkoły doby Internetu: perspektywa nauk społecznych; Dylematy społeczeństwa sieciowego; Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii; O osobliwości nauczycielskiej duszy; Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych; Wolna kultura w edukacji; Projekty w szkole; Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii; Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii internetowych w nauczaniu; E-learning w gimnazjum; Jak na tureckim kazaniuůPrzeciwdziałanie bezradności intelektualnej w szkole; Koncepcja kursów szkoleniowych dla nauczycieli "edukacja z Internetem tp"; Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych: Stowarzyszenie ROSE; Ruch Małych Szkół i Federacja Inicjatyw Oświatowych; Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów "Prowincja"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-40-3
5. Technologie informacyjne w marketingu: Marketing społeczny w środowisku internetowym; CRM 2.0- wykorzystanie blogów i serwisów społecznościowych do budowania trwałych relacji z klientem; E-marketing jako nowoczesna źródło promocji miast; Metodyka wdrożenia mobilnego CRM elementem skutecznego wykorzystania systemu; Zastosowanie systemów ERP w zarządzaniu marketingiem; Neuromarketing internetowy jako metoda promocji przedsiębiorstw w wirtualnej sieci Internet; E-mail marketing a budowanie lojalności wśród klientów przez polskie przedsiębiorstwa; Internetowe badania marketingowe szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji; Współczesny konsument- pasywny czy aktywny prosument?; Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej organizacji; Wykorzystanie Internetu w marketingu szkół wyższych , jako element niezbędny do budowania przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach otoczenia; 6. Wykorzystanie Internetu w nowoczesnym nauczaniu: E-lerning w kształceniu komunikowania społecznego. Refleksje poeksperymentalne; Znaczenie platformy Moodle dla wspierania kształcenia matematycznego na studiach ekonomicznych i inżynierskich (w świetle opinii studentów); Rola organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe w informatycznym wspomaganiu nowoczesnego nauczania- wybrane aspekty na przykładzie powiatu tarnowskiego; Przygotowanie fotografii dydaktycznej w nauczaniu przez Internet; Efektywność kształcenia w systemie nauczania blended lerning; Wspomagania procesu nauczania matematyki przez e-lerning; Wykorzystanie portali społecznościowych w edukacji; Analiza samodzielności pracy studentów w trakcie kursu prowadzonego metodą e-lerningową; Internet w bibliotece jako narzędzie poprawy jakości obsługi klienta; Hybrydowe nauczanie matematyki na kierunkach ekonomicznych; Encyklopedie internetowe w języku polskim, jako źródło informacji w dziedzinie nauk humanistycznych; Czy strony internetowe mogą pomóc w nauce języka polskiego?; E-lerning w kształceniu studentów zarządzania (na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego); Nauczanie komplementarne w świetle projektu MOODLE-LAMS-WZIEU w latach 2007-2009; Kontekst ekonomiczny wdrożenia systemu e-lerning w warunkach uczelni wyższej; 7. Analizy ilościowe w naukach ekonomicznych i społecznych: Ocena relacji pomiędzy determinantami zachowań żywieniowych metodą skalowania wielowymiarowego; Makroekonomiczne uwarunkowania przestępczości: ujęcie ekonometryczne; Klasyfikacja zjawisk ekonomicznych zależnych od wielu parametrów na przykładzie wyboru kredytu hipotecznego; O pewnych problemach testowania hipotez statystycznych w badaniach ekonomiczno-społecznych; Optymalizacja zużycia materiałów w procesie produkcji rolet antywłamaniowych- studium przypadku; Znaczenie ekorozwoju w mikroprzedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego- wyniki badań; Zastosowanie metodyki rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w programowaniu wyniku finansowego; Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na liczebność populacji firm w Polsce; Badania ilościowe w zarządzaniu: podstawowe zagadnienia metodyczne; Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego; Wykorzystanie zmodyfikowanych sieci neuronowych typu SOM w analizie danych; Wpływ publikacji amerykańskich danych makroekonomicznych na zmienność polskiego rynku akcji; Zomma- współczynnik wrażliwości opcji; Zastosowanie metody Monte Carlo w statystyce matematycznej na wybranych przykładach; Estymacja indeksu szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty; Zastosowanie metod ilościowych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie P.P.U.H. "Domex" Sp. z o.o.; Trójsektorowa struktura zatrudnienia w województwie łódzkim jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego; Analizy statystyczne i graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem programu R w nauczaniu statystki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89600-32-3
1. Społeczeństwo informacyjne i jego edukacyjne potrzeby, 2. Istota i ogólna charakterystyka systemów zdalnej edukacji, 3. Architektura portalu eduakcyjnego, 4. Projektowanie i implementacja portalu edukacyjnego, 5. Tworzenie materiałów dydatkycznych - zasady i narzędzia, 6. Problemy uzytkowania i zarządzania portalem edukacyjnym, 7. Przegląd specjalnych technik informatycznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 8. Rozwiązania zwiększajace udział osób niepełnosprawnych w systemach zdalnej edukacji, 9. Centra teleinformatyczne jako element "mostu edukacyjnego" w zdalnym nauczaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 978-83-7441-454-8
Wstęp. I. Technologie informacyjna - pojęcia, tendencje edukacyjne, przygotowanie nauczycieli: 1. Technologia informacyjne (TI) - pojęcia, środki, narzędzia, metody. 2. Współczesna edukacja a technologia informacyjna. 3. Związek technologii informacyjnej z edukacją medialną. 4. Kształcenie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i edukacji medialnej. 5. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TI. II. Internet jako narzędzie kształcenia nauczycieli: 1. Internet - pojęcia, historia, obszary zastosowań w edukacji. 2. Metody zdalnego kształcenia nauczycieli w zakresie TI z wykorzystaniem wybranych technik komputerowych.3. Projekty systemów edukacji z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce i na świecie. 4. Programy umożliwiające polskim szkołom dostęp do sieci komputerowej Internet. 5. PIONIER: Polski Internet Optyczny. III. Możliwości zastosowania Internetu w edukacji technologii informacyjnej: 1. Korzyści wynikające z wprowadzenia technologii informacyjnej do szkół. 2. Nowa rola nauczyciela w edukacji na odległość. 3. Techniki pedagogiczne w pracy z wykorzystaniem Internetu. 4. Warsztat pracy nauczyciela - wykładowcy. 5. Narzędzia do kształcenia na odległość. 6. Elementy metodologii prowadzenia edukacji z wykorzystaniem sieci Internet. 7. Materiał dydaktyczny. 8. Projektowanie kursów on-line. 9. Nauczanie za pomocą stron edukacyjnych. 10. Prowadzenie wideokonferencji w sieci komputerowej Internet. 11. Telewizja interaktywna i jej rola w edukacji nauczycieli. 12. Wirtualne Punkty Konsultacyjne. IV. Ograniczenia zastosowania Internetu w edukacji technologii informacyjnej: 1. Zagrożenia i bariery wynikające z wprowadzenia TI do szkół. 2. Podstawowe problemy wynikające z użytkowania sieci komputerowej Internet. V. Bariery ograniczające wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole: 1. Wykorzystanie Internetu przez nauczycieli technologii informacyjnej i nauczycieli pozostałych przedmiotów. 2. Wykorzystanie nabytej w ramach szkoleń wiedzy przez nauczycieli technologii informacyjnej i nauczycieli pozostałych przedmiotów. 3. Bariery ograniczające wdrożenia i wykorzystanie przez nauczycieli technologii informacyjnej w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7271-892-1
Zawiera: 1.O wiarygodności informacji; 2.Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów; 3.Centrum uczenia się i kretywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURS; 4.Pokolenie „tl; dr” – refleksje o kulturze czytelniczej młodzieży w zmediatyzowanym świecie; 5.Wątki edukacji medialnej w zapowiedziach komitetów wyborczych do Parlamentu RP (w latach 1989-2011); 6.Nauczanie interdyscyplinarne z wykorzystaniem mobilnych technologii na przykładzie aplikacji Biophilia, Björk; 7.Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”; 8.Nowa kultura uczenia się a edukacja i praca w epoce cyfrowej; 9.Człowiek – media – inwigilacja: edukacja; 10.Działania fundacji Nowoczesna Polska w obszarze edukacji medialnej; 11.Miejsce podręczników w nowoczesnej edukacji; 12.WebQuest w pracy nauczyciela; 13.Interferencja światów: realnego i wirtualnego a postawy i nawyki dzieci w wieku szkolnym; 14.Aktywność użytkowników przestrzeni Web 2.0. w procesie przetwarzania informacji o charakterze edukacyjnym; 15.Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu; 16.Narzędzie do tworzenia ankiet online w usłudze Google Dysk; 17.Czy cybertechnologie uzależniają? – spory nie tylko pedagogiczne; 18.Edukacja zdalna – od teorii do praktyki; 19.Komputer jako znaczący towarzysz rodziny; 20.Otwarte środowisko aplikacji matematycznych SAGE w (samo)kształceniu fizyczno-informatycznym; 21.Od dydaktyki pouczania w kierunku szkoły umożliwiania; 22.Niebezpieczne gry komputerowe? – stereotypy i uprzedzenia; 23.Starcie paradygmatów: logosferycznego i ikonosferycznego – strategicznym wyzwaniem dla pedagogiki medialnej; 24.Edukacja medialna jako indywidualny i społeczny imperatyw normalizacji życia niepełnosprawnych; 25.Przygotowanie nauczycieli do pracy w cyfrowej szkole – Akademia e-Nauczyciela w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; 26.Pochwała wiedzy negatywnej. Niektóre konteksty, niektóre konsekwencje; 27.Nowe technologie a przyjazne środowisko uczenia się; 28.Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica); 29.Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim; 30.Zastosowanie metod kartograficznych do tworzenia infografiki edukacyjnej; 31.e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwości; 32.Cechy pokolenia sieci w perspektywie pokolenia Y – raport z badań; 33.Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń; 34.Przestrzeń i miejsce w kreowaniu tożsamości dziecka; 35.Międzynarodowy projekt :Twórcza Informatyka z Baltie” – zmiana myślenia w polskich szkołach?; 36.Neurobiologiczne podstawy wczesnej stymulacji funkcji poznawczych pokolenia cyfrowych tubylców; 37.Przemożna siła mediów; 38.Prezentacje multimedialne – otwartoźródłowe alternatywy dla PowerPointa; 39.Cyberbaiting – nauczyciel ofiarą agresji elektronicznej; 40.Książka papierowa czy elektroniczna – preferencje czytelnicze dzieci i rodziców w dobie ekspansji nowych technologii; 41.Edukacja w wirtualnej szkolnej sferze publicznej; 42.Legitymizacja visaul literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej; 43.Dawca z Facebooka. Internet i media społecznościowe w propagowaniu idei dawstwa narządów do transplantacji; 44.Nauczyciel – uczeń: syntopia czy dysonans w działaniach medialnych; 45.Internet jako medium komunikacyjne i informacyjne wykorzystywane przez osoby niewidome.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7271-615-6
Zawiera: 1.Moje warszawskie spotkania z Mistrzem – Profesorem Władysławem P. Zaczyńskim; 2.Terapia uzależnień komputerowych; 3.O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym; 4.Chemia w portalu Microsoft „Partnerstwo dla przyszłości” – tworzenie, zasoby możliwości wykorzystania; 5.Formy dokształcania studentów – przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI; 6.Czy komputer pomaga w rozumieniu świata? 7.Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010; 8.Urządzenia peryferyjne stanowiska komputerowego w pracy nauczyciela szkoły podstawowej; 9.Jak odnajdywać drogowskazy w społeczeństwie informacyjnym? 10.Elektroniczna teczka inżyniera-pedagoga. Analiza studium przypadku ePortfolio słuchaczy studium podyplomowego IT2EDU; 11.Szkoła w pułapce nowych technologii – wokół metodyki nauczania; 12.Mowa formuła sympozjum – nowe wyzwania; 13.Pragmalingwistyczny wymiar czasowników i rzeczowników w tomie „Komputer w edukacji” (Kraków 2008); 14.Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof; 15.Spolegliwość komputerów – personalizacja; 16.Eksperyment wirtualny czy realny? Nauczanie chemii w świetle nowej podstawy programowej; 17.Nickname jako podstawowy element wizerunku internauty; 18.Film dydaktyczny jako komponent materiałów edukacyjnych w systemie kształcenia na odległość; 19.Fascynacja młodzieży grami komputerowymi; 20.Twórczość życia codziennego w obliczu współczesnych mediów – aktualność i wyzwania przyszłości; 21.Pozyskiwanie i udostępnianie danych oświatowych w realiach polskiej szkoły – problemy i wyzwania; 22.Nowe możliwości technologii informacyjnej w rozwoju turystyki; 23.Graficzne systemy 3D w edukacji; 24.Collegium Futurum – szkoła ery postindustrialnej; 25.Po co komu technologia informacyjna w szkole? 26.Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji matematycznej; 27.Człowiek wobec czasu i techniki – refleksje psychologiczne; 28.Reedukacja.pl – media w służbie edukacji, czyli budowanie społecznej świadomości o trudnościach w nauce; 29.Komputer w wyrównywaniu szans życiowych i rewalidacji dzieci i młodzieży z objawami fizycznej bądź intelektualnej niepełnosprawności; 30.Szkoła w pułapce Internetu; 31.Opening the Window; 32.Wybrane strategie uczenia się w epoce cyfrowej; 33.Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym; 34.Czy multimedia spowodują powstanie nowej dydaktyki? 35.Od e-learningu do c-learningu – rozwój koncepcji nauczania na odległość w świetle badań psychologicznych i pedagogicznych; 36.Narzędzia nowoczesnej nauki na drodze do poznania rzeczywistości integralnej; 37.Personel Learning Environment w praktyce, czyli jak zaprojektować własne cyfrowe środowisko kształcenia; 38.Możliwości wykorzystania nauczania zdalnego do kształtowania społeczeństwa informacyjnego o wysokim poziomie świadomości ekologicznej; 39.Nowe media w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych; 40.Prawne praktyki ustanowione przez technologię informacyjno-komunikacyjną na przykładzie reemisji utworu; 41.Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela; 42.Doświadczenie percepcyjne i jego rola w uczeniu się dziecka; 43.Odbiór informacji a działanie w Internecie; 44.Metoda projektowa w dyskursie ponowoczesnym; 45.Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii?; 46.Media na lekcjach angielskiego w Australii; 47.Pedagogika wobec wyzwań technologicznych współczesności; 48.Wirtualność 3D i Second Life; 49.Nauczanie domowe wspomagane e-edukacją dla dzieci emigrantów polskich; 50.Edukacja w epoce cyfrowej; 51.Pomiary siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikacie wizualnym – przygotowanie badań; 52.Analiza wyników badań własnych pomiaru siły oddziaływania dystraktorów postrzeżeniowych w komunikatach wizualnych; 53.Internet – kognitywna proteza w edukacji; 54.Szkoła Toronto dawniej i dziś; 55.Media a szkoła – o ograniczeniach obudowy medialnej; 56.Postęp i nowoczesność w dydaktyce ogólnej; 57.Wpływ gier komputerowych na kształtowanie postaw i zachowań młodzieży – omówienie wyników badań; 58.Rola mediów w proceduralizacji wiedzy deklaratywnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-870-6
1. Koncepcje- modele, projekcje: Europejski model edukacji; Istota i założenia edukacji integracyjnej i włączającej; Pytania o współczesnego nauczyciela z transgresyjną koncepcją człowieka w tle; 2. Badania- rezultaty, komentarze: Szkoła w nurcie badań i koncepcji dotyczących istoty/roli dialogu w oddziaływaniach wychowawczych; E-learning w nauczaniu- uczeniu się; Potrzeba wykorzystania ICT w szkolnictwie wyższym; Edukacja nauczycielska a technologia informacyjna; Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Technologia informacyjna w rewalidacji osób niepełnosprawnych; 3. Doświadczenia- odniesienia, prognozy: Odebranie godności ciału. Filozofia nałogu; Nieletnia ciężarna- porażką edukacji, rodziców, medycyny? Od książki elektronicznej do e-podręcznika; Neoliberalizm a przeświadczenie o (nie)zmienności w sposobach realizacji założeń dotyczących jego wpływu na edukację (rozważania w kierunku nie zawsze zyskującym powszechną akceptację)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-65621-29-0
Zawiera: Przedmowa; Relacje społeczne w przestrzeni cyfrowej; Infromation and Media Literacy (IML) w edukacji dla bezpieczeństwa; Wyzwania badań i edukacji dla potrzeb bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni; „Cyfrowa” mądrość w meandrach informacji; Nauka programowania z użyciem otwartych platform sprzętowych i programowych; Technologie adaptacyjne w edukacji - oczekiwania i nieporozumienia; Gutenberg 2.0; Z badań nad komputerowym wspomaganiem nauczania; Twardy problem świadomości - implikacje pedagogiczne; Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceum - wyniki badań; Współczesny e-learning - problemy socjopedagogiczne; Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie; Przestrzeń uczenia się współczesnego ucznia; Aplikacje mobilne sposobem na ciekawe zajęcia lekcyjne; Otwarte zasoby edukacyjne tworzone społecznościowo - na przykładzie projektu Otwarte Lekcje; KHAN academy - platforma wspierająca proces nauczania i uczenia się; Miejsce edukacji medialnej w cyfrowych ramach umiejętności i potrzeb uczniów; Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej; Wpływ technologii informacyjnej na zmianę paradygmatów dydaktyki; Smombie - plemię wyznające multitasking; Edukacja tradycyjna i cyfrowa w kontekście uczenia się przez całe życie; Zastosowanie techniki eyetrackingu w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami; Zachowania autoagresywne w cyberprzestrzeni jako zagrożenie procesu adolescencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again