Form of Work
Książki
(22)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(23)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(23)
Author
Perenc Józef
(2)
Albigowski Marek
(1)
Bajdak Andrzej
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bickerton Matthew
(1)
Bickerton Pauline
(1)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Dembińska-Cyran Izabela
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Frąckiewicz Ewa
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Hyla Marek
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kaliszewska Katarzyna
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kania Aleksandra
(1)
Karasev Aleksandr Pavlovič
(1)
Kaznowski Dominik
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Królewski Jarosław
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Maciejowski Tomasz
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Matyszczak Andrzej
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Milic-Czerniak Róża
(1)
Mischke Herzy
(1)
Mróz Bogdan
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nowak Piotr
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Ostrowska Izabela
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pardesi Upkar
(1)
Patten Dave
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Sala Paweł
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tylka Monika
(1)
Vassos Tom
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Święch Andrzej
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Internet
(15)
Marketing
(8)
Marketing elektroniczny
(5)
Rynek
(4)
Badania marketingowe
(3)
Marketing strategiczny
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Public relations
(3)
Reklama
(3)
Reklama internetowa
(3)
Edukacja medialna
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing sieciowy
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Obsługa klienta
(2)
Promocja
(2)
Promocja handlowa
(2)
Ankieta
(1)
Bibliometria
(1)
Biblioterapia
(1)
Controlling
(1)
Copywriting
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czasopisma naukowe
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Folklor
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Instytucja totalna
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Kanada
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Marketing mobilny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Media społecznościowe
(1)
Multimedia -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość -- szkoły wyższe -- Polska
(1)
Nauczyciele
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Opinia publiczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przysłowia
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Sprzedaż
(1)
Strony WWW
(1)
Studenci
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Targi i wystawy
(1)
Teatroterapia
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
24 results Filter
Book
In basket
(Seria Psychologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1898-0473 ; Nr 3)
ISBN: 978-83-232185-0-0
1. Internet jako środowisko funkcjonowania człowieka. 2. Charakterystyka nadmiernego używania Internetu. 3. Nadmierne używanie Internetu - założenia teoretyczne badań. Problem i metoda badań własnych. 4. Analiza i dyskusja wyników. 5. Podsumowanie wyników prac badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1484-7
R.1 Infrastrukturalne uwarunkowania wykorzystania Internetu w marketingu: Internet jako nowe środowisko dla marketingu; Poziom rozowju infrastruktury Interne tu w Polsce i na świecie; Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu; Korzyści użytkowników z rozwoniętej infrastruktury Internetu; Etyczne i pra wne aspekty wykorzystania Internetu w biznesie. R.2 Wykorzystanie Internetu w marketingu przedsiębior stw w świetle teorii dyfuzji innowacji: Internet jako innowacja; Dyfuzja i adaptacja innowacji; Typologia konsumentów z punktu widzenia ich skłonności do korzy stania z Internetu; Cechy otoczenia sprzyjające korzy stania z Internetu. R.3 Internet a marketing tradycyjny i marketing rela cji: Internet a badania marketingowe; Internet a kształtowanie produktu i jego ceny; Internet a dystry bucja; Internet a promocja; Internet a marketing rela cji. R.4 Wykorzystanie Internetu w marketingu przedsiębior stw - wyniki badań: Ch-ka próby badawczej; Infrastru ktura przedsiębiorstw jako warunek wykorzystania Inter netu w marketingu; Motywy, korzyści i ograniczenia wykorzystania Internetu w marketingu przedsiębiorstw; Cele i zakres wykorzystania Internetu w marketingu przedsiębiorstw; Rola Internetu w zintegrowanej komuni kacji marketingowej przedsiębiorstw; Ocena stron inter netowych przedsiębiorstw. R.5 Wykorzystanie Internetu w marketingu samorządów lokalnych: Podstawowe założenia komunikacji interneto wej w gminie; Samorządy lokalne w procesie kształtowa nia komunikacji marketingowej; Komunikacja internetowa gmin w ocenie mieszkańców; Komunikacja internetowa gmin w ocenie lokalnych podmiotów gospodarczych; Inter netowe serwisy gmin jako nowy system komunikacji społe cznej. R.6 Postawy polskich konsumentów wobec marketingu przedsiębiorstw w Internecie: Profil polskiego interna ty; Zakres korzystania z Internetu przez konsumentów; Zakupy w Internecie; Perspektywy rozwoju zakupów w Internecie z punktu widzenia ich wad i zalet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85881-81-6
R.I Określenie adresatów i ustalenie zadań, R.II The I nternet Bullseye Marketing Model.Planowanie strategii marketingu w Internecie, R.III Od fizyczności do wirtu alności, R.IV Badania marketingowe prowadzone za pomoc ą Internetu, R.V Cztery pierwsze etapy budowy twoich s tron w sieci, R.VI Strategie interaktywności i bazy da nych, R.VII Zaawansowane metody tworzenia stron w siec i, R.VIII Pięć końcowych stadiów tworzenia stron w In ternecie, R.IX Tworzenie i utrzymywanie sieciowej za wartości, R.X Kierowanie ruchu na twoje strony, R.XI Zaawansowane techniki Internetu, R.XII Marketing przy użyciu poczty elektronicznej-metody aktywne, R.XIII A ktywny marketing w Internecie, R.XIV Aktywny marketing poza Internetem, R.XV Handel w Sieci : zawieranie tra nsakcji w Internecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Narzędzia skutecznej promocji w Internecie / Tomasz Maciejowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 275 s. : wykresy, il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-88597-89-2
Cz.I Planowanie promocji w Internecie: Organizacja działań promocyjnych w Internecie; Badania i segemnta cja rynku w sieci; Wyniki badań: Internet i internauci Tworzenie programu działań promocyjnych w sieci. Cz.II Budowanie obecności firmy w sieci: Własny serwis www; Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach; Działania public relations w Internecie. Cz.III Wirtualne programy promocyjne: E-mail - poczto wa komunikacja z klientem; Reklama - płatna prezenta cja na www; Działania wspierające: promocja sprzedaży, marketing bezpośredni. Cz.IV Pomiar i kontrola promocji w sieci: Organizacja pomiaru i działań kontrolnych; Działania kontrolne na witrynie www; Mierzenie skuteczności poszczególnych narzędzi promocji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1895-376X ; Nr 4)
ISBN: 978-83-232185-4-8
1. Pojęcia i definicje. Przedmiot i pole badawcze bibliometrii; 2. Prawa i prawidłowości w bibliometrii; 3. Bibliometryczne metody badania efektywności czasopism naukowych; 4. Bibliometryczne metody oceny badaczy; 5. Internet i początki webometrii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-60-4
1. Charakterystyczne cechy współczesnej kultury medialnej 2. Komputery i Internet w edukacji - szanse i zagrożenia 3. Miejsce i rola amatorskiej twórczości 4. Główne cechy charakteryzujące badanych w korzystaniu z Internetu 5. Aktywność kulturalna badanych użytkowników Internetu 6. Edukacyjne funkcje internetowej oferty kulturalnej 7. Związki pomiędzy edukacyjnymi funkcjami Internetu a typem i poziomem uczestnictwa w kulturze internautów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Nowy marketing w Internecie / Dominik Kaznowski. - Warszawa : Difin, 2007. - 175 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-816-3
1. Jak internet wpływa na zmiany postaw konsumenckich? 2. Strategie internetowe. 3. Zasięg internetu. 4. Rodzaje podmiotów działających w internecie. 5. Wyszukiwarki. 6.Web 2.0 i treści tworzone przez konsumentów. 7. Wpływ rozwoju internetu na media tradycyjne. 8. Telewizje internetowe. 9. Czas w internecie. 10. Badania internetu. 11. Rynek reklamy internetowej. 12. Działania promocyjne w internecie. 13. Planowanie kampanii w internecie. 14. Kim są polscy użytkownicy internetu. 15. Zakup powierzchni reklamowej. 16. Sposoby pomiaru efektywności kampanii internetowej. 17. Przyszłość internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bakalavr. Prikladnoj kurs)
ISBN: 978-5-534-05189-6
Zawiera: Глава 1. Основные понятия маркетинговых исследований; Глава 2. Виды маркетингового исследования и процесс его проведения; Глава 3. Информация в маркетинговых исследованиях; Глава 4. Организация маркетинговых исследований на предприятии; Глава 5. Качественные методы сбора информации; Глава 6. Разработка анкет при проведении маркетинговых исследований; Глава 7. Количественные методы опроса; Глава 8. Наблюдение и эксперимент; Глава 9. Методы анализа маркетинговой информации; Глава 10. Ситуационный анализ; Глава 11. Оценка емкости рынка; Глава 12. Анализ конкуренции на рынке; Глава 13. Сегментирование потребительского рынка; Глава 14. Экспертные оценки; Глава 15. Маркетинговые исследования в интернете.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing internetowy / Ewa Frąckiewicz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 124 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14634-6
Cz. 1. czym jest Internet dla marketingu? 1. Ogólne informacje o sieci internet - dlaczego warto się tym zająć? 2. Rynek internetowy na świecie i w Polsce 3. Strategie marketingowe w internecie Cz. 2. Obszary wykorzystania internetu w marketingu firmy 4. Promocja w sieci 5. Prowadzenie sprzedaży w sieci 6. Badania marketingowe a Internet cz. 3. Internet w marketingu firm o różnym profilu działalności i uwagi podsumowujące 7. Marketing internetowy a profil działalności 8. To, czego unikać i to, na co należy zwrócić uwagę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-484-4
Wprowadzenie; Telemetria jako podstawa badań oglądalności programów telewizyjnych i reklam; Zastosowanie metod panelowych w zakresie monitorowania wielkości sprzedaży i udziału w rynkuw sieci handlu detalicznego; Korzystanie z Internetu w świetle badan typu omnibus; Zmiany zachowań klientów banków w świetle badań typu omnibus; Badanie lojalności konsusmentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M; Wywiad osobisty i telefoniczny w badaniu specyfiki zachowań zamożnych klientów usług bankowych; Badanie skuteczności reklamy metodą posttestu; Badanie ankietowe w analizie zmian świadomości marki; Zasady i sposób analizy wyników badania przeprowadzonegometodą grupowego wywiadu zogniskowanego (FGI); Zastosowanie wywiadu pogłębionego w Internecie w poznawaniu nałogowych zachowa nabywczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-202-3
1. Od próbowania do zażywania środków psychoaktywnych. Badania dzieci i młodzieży ze środowiska wielkomiejskiego, 2. Motywacja do zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, 3. Zachowania zdrowotne a percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży, 4. Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią - polska adaptacja Internet Addiction Test, 5. Użytkowania Internetu przez dzieci i młodzież - ryzyko uzależnienie i wyznaczniki psychologiczne, 6. Zażywanie środków narkotycznych przez studentów uczelni łódzkich, 7. Zażywanie środków narkotycznych a cechy osobowości i radzenie sobie ze stresem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Marketing / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-8199-2
1. Marketing w XXI wieku; 2. Zarządzanie marketingowe; 3. Strategie marketingowe przedsiębiorstw; 4. Analiza trendów w otoczeniu marketingowym; 5. Badania marketingowe - źródło informacji o rynku; 6. Segmentacja rynku i pozycjonowanie; 7. Zachowania konsumentów na rynku; 8. Projektowanie i zarządzanie produktem; 9. Projektowanie i zarządzanie cenami; 10. Projektowanie i zarządzanie kanałami dystrybucji; 11. Projektowanie i zarządzanie zintegrowaną komunikacją marketingową; 12. Całościowy program marketingowy; 13. Zarządzanie relacjami z klientem; 14. Marketing internetowy; 15. Koncepcja marketingu zrównoważonego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7441-333-6
1. Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji 2. Dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość 3. Technologia informacyjne w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość 4. Wybrane badania nad wykorzystaniem TI w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość 5. Propozycje badań nad wykorzystaniem technologii informatycznej w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość 6. Rola portali edukacyjnych w procesie e-learningu 7. Portal edukacyjny Scholaris jako przykład komputerowego wspomagania kształcenia (CAI) w nauczaniu na odległość 8. Serwer edukacyjny zbudowany na bazie serwera wirtualnego 9. Wdrażanie skuteczności dydaktycznej serwera edukacyjnego w drodze naturalnego eksperymentu pedagogicznego - koncepcja badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89574-95-4
1. Marketing w Internecie. 2. Poznanwanie świata i rynku. 3. Badania rynku przez Internet. 4. Jak stworzyć skuteczny system informacyjny. 5. Segmentacja, czyli tworzenie nisz w rynku globalnym. 6. Wykorzystanie niszy globalnej - najlepszy miks marketingowy. 7. Promowanie się w Internecie. 8. Opracowywanie własnych internetowych materiałów promocyjnych. 9. Handel elektroniczny - sprzedaż w sieci. 10. Dokąd zmierzamy?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-271-6
1.Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, 2.Potrzeby konsumenta, 3.Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, 4.Statystyczny pomiar konsumpcji, 5.Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, 6.Zachowanie konsumenta na rynku, 7.Konsument w strategiach firm, 8.Proces globlaizacji konsumpcji. Eurokonsumenci, 9.Konsument na rynku internetowym, 10.Ochorna i eduakcja konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18344-8
1. Marka z potencjałem; 2.Marketing 3.0; 3. Rynek internetowy w Polsce i na świecie; 4. Wpływ Internetu na gospodarkę; 5. Social media - społeczny wymiar Internetu; 6. Rola edukacji środowiska online; 7. Usability i User Experience; 8. Marketing mobilny; 9. E-mail marketing; 10. Automatyzacja marketingu; 11. Gry w Internecie; 12. Wideo i audio w sieci; 13. Od e-commerce do „zakupów totalnych”; 14. Vademecum budowania platformy e-commerce; 15. Copywriting; 16. Content marketing; 17. Kampanie społeczne w Internecie; 18. Badania mediów internetowych; 19. Monitoring mediów społecznościowych; 20. Human Crafted Rules vs. Artificial Inelligence. Dokąd zmierza nowoczesny marketing; 21. Nowy wymiar handlu. Ewolucja czy rewolucja; 22. Ominichannel, czyli o wszechsprzedaży; 23. Z technologią za pan brat; 24. Jak współpracować z zespołem IT; 25. Zarządzanie projektami (hipsterzy budują ziemiankę); 26. Obsługa klienta w sieci; 27. Wybrane prawne aspekty marketingu w sieci; 28. Marketing w start-upach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7405-170-1
ICT: Driving force behind competency-based distance learning; Orchestrating interdependence in an international on-line learning community; Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność; Stare wyzwania edukacyjne - nowe technologie - nowe wyzwania edukacyjne; Co hamuje rozwój e-nauczania w Polsce?; Poradnictwo psychologiczne on-line w systemie wsparcia psychospołecznego studentów; Metodologia projektowania szkoleń e-Learning; System do przeprowadzania testów; Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet; Próba oceny przydatności kursów NETg w projektach edukacyjnych w UŁ; E-learning - nowa koncepcja świadczenia usług edukacyjnych szkół wyższych? Nauczyciel wspierający rozwój. Oczekiwania studentów studiów "wirtualnych" wobec nauczyciela on-line; Zastosowanie wielowartościowych relacji podobieństwa w automatycznym sprawdzaniu testów gramatycznych; Wspomaganie nauczania techniki cyfrowej poprzez Internet; Modelowanie wykładu w oparciu o bieżącą analize efektywności nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej; Doświadczenia PUW w kształceniu pielęgniarek przez Internet; Język angielski na studiach internetowych Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych; Przygotowanie e-wykładów w technologii Tegrity WebLearner - studium przypadku; Metodyka i dydaktyka informatyki - kurs on-line; Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych; Doświadczenia Ośrodka OKNO Politechniki Warszawskiej w rozwoju modelu i narzędzi edukacji na odległość; Significance if e-laboratory applictaion; Internetowe wspomaganie nauczania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we wprowadzeniu internetowej platformy nauczania na odległość: e-sgh.pl oraz plany jej rozwoju; Wykorzystanie narzędzi autorskich do tworzenia szkoleń w l-edulacji; SCROM - mity i rzeczywistość; DOROTKA, czyli Doskonalenie Organizacji, Rozwoju oraz Tworzenia Kursów Akademickich przez Internet; Narzęzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej; Analiza możliwość rozszerzenia systemu zarządzającego nauczaniem opartego na licencji Open Source o implementację SCORM; Platforma ILIAS jako alternatywa dla komercyjnych aplikacji e-learningowych; The Elis Project - e-earning System as a part of Integrared Information System; Wprowadzenie zdalnej e-Edukacji do kształcenia podyplomowego - studium przypadku Instytutu Łączności; Wykorzystanie doświadczeń Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w szkoleniach zdalnych dla biznesu; E-learning in Networked Society; Learning Organisation; Zajęcia asynchroniczne w programie studiów technicznych - możliwości rozwijania umiejętności krytycznego myślenia; Rola symulacji w "Post-graduate e-government and e-bussiness study".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 376 s. ; 24 cm.
(Szkolenia)
ISBN: 83-89355-75-2
1. Wprowadzenie do e-learningu, 2. Technologia, 3. Oprogramowanie - systemy e-learningu, 4. Treść szkoleniowa, 5. Usługi procesu e-learningu, 6. Inwestowanie w e-learning
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-430-5
R.1 Marketing w procesie pozyskiwania i utrzymania klientów; R.2 System obsługi klienta jako podstawa towrzenia i zarządzania relacjami z klientem; R.3 Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM; R.4 Zarządzanie kluczowymi klientami; R.5 Analiza opłacalności klientów; R.6 Badania marketingowe w procesie zarządzania relacjami z klientem; R.7 Zarządzanie sprzedażą w systemie CRM w przedsiębiorstwie; R.8 Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw; R.9 Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem; R.10 CRM - doświadczenia polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-819-8
1.Czym jest marketing?, 2.Badanie rynku, 3.Internet, 4.Reklama, 5.Marketing bezposredni, 6.Public relations, 7.Sprzedaż i promocja sprzedaży, 8.Wystawy i pokazy, 9.Jak rozpocząć działalność eksportową?, 10.Nowe produkty - innowacje, patenty, licencje i projekty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again