Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Stępniak Andrzej
(2)
Auleytner Julian
(1)
Balazas Artur
(1)
Baldwin Richard
(1)
Banach Czesław
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kamiński Jarosław
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wyplosz Charles
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zwierzchaczewska Monika
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(7)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(8)
Subject
Integracja europejska
(8)
Unia Europejska
(5)
Polska
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Europa
(1)
Euroregiony
(1)
Globalizacja
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Traktat o Unii Europejskiej (2001)
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-529-4
1.Debata o przyszłości Europy. 2.Na drodze do Konstytucji Europejskiej. 3.Europejski Konwent-nowym sposobem modernizowania Unii Europejskiej. 4.Stanowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 0-077-103947
1. History, Facts and Institutions; History; Facts, Law, Institutions and the Budget; Decision Making, 2. The Microeconomics of European Integration; Essential Microeconomics Tools; The Essential Economics of Preferential Liberalization; Market Size and Scale Effects; Growth Effects and Factor Market Integration, 3. EU Policies; The Common Agricultural Policy; Location Effects, Economic Geography and Regional Policy, 4. Monetary Integration: History and Principles; A Monetary History of Europe; The Choice of an Exchange Rate Regime; The European Monetary System, 5. The Monetary Union; Optimum Currency Areas; The European Monetary Union, 6. Beyond Money: Budgets, Financial Markets, Jobs; Fiscal Policy and The Stability Pact; The Financial Markets and the Euro; Economic Integration and Labour Market Institutions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1667-8
Wstęp; Postmoderniści, liberałowie i realiści; Unia Europejska jako system polityczny; Suwerenność i legitymizacja; Patriotyzm europejski - kwestie polityczne, kwestie cywilizacyjne; Znaczenie terytorialności - integracja europejska a decentralizacja; Program polityki polskiej; Program polityki środkowoeuropejskiej; Wspólnota Europy czy integracja europejska? Rozważania
na kanwie myśli geopolitycznej Mirosława Dzielskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-508-1
Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na otwarcie konferencji; Gł. problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do UE - Zdzisław Sadowski. SESJA I. Czynniki napędowe rozwoju: -Rola techniki informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej w procesie integracji z UE; -Być albo nie być. Nauka w Polsce w latach 2004-2015; -Strategia wejścia Polski do strefy euro; -Wykorzystanie zasobów pracy, zwłaszcza młodzieży, w interesie Polski i UE; -Rola rozwoju infrastruktury transportowej w przyspieszeniu rozwoju kraju. SESJA II. Gospodarka: -Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia; -Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE. SESJA III. Społeczeństwo: -Wkład Polski w sferze społecznej i kulturowej do UE; -Najpilniejsze sprawy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015; -Szanse polskich regionów w integrowanej Europie. Dyskusja po sesji I; Dyskusja po sesji II; Dyskusja po sesji III; Wypowiedzi nadesłane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 23)
ISBN: 83-89218-25-9
Modelowe założenia zasady elastyczności oraz próba kategoryzacji; Pogłębiać czy poszerzać Unię Europejską Rozwój Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim; Wzmocniona współpraca a mechanizm wykluczenia; Polska a zasada elastyczności na przykładzie acqusi Schenegen; Traktat z Nicei - początek końca reformowania Unii Europejskiej. Analiza zapisów traktatowych; Kierunek transformacji Unii Europejskiej w aspekcie przewidywanych reform instytucjonalnych; Kościoły i związki wyznaniowe w regulacji prawnej Unii Europejskiej; Posiedzenie Rady Europejskiej w Sewilli 21-22 czerwca 2002 r. Wnioski prezydencji; Przygotowania do konferencji Międzyrządowej 2004 Analiza podstawowych pojęć z punktu widzenia supranarodowego rozwoju Unii Europejskiej; Koncepcje rozwoju integracji europejskie j Gerharda Shcredera i Lionela Jospina w kontekście procesu postnicejskiego; Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne; Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony - rozwój koncepcji w ramach Unii Europejskie i NATO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-515-4
1.Dziedzictwo XX wieku, 2.Wyzwania społeczno-gospodarcze, 3.Transformacja i rozwój, 4.Miejsce Polski w Europie, 5.Uzdrowieńcze jednoczenie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again