Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(40)
available
(16)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(41)
Author
Backer Roman
(2)
Drozdowicz Zbigniew
(2)
Marszałek-Kawa Joanna
(2)
Modrzyńska Joanna
(2)
Podraza Andrzej
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Auleytner Julian
(1)
Bachmann Klaus
(1)
Balazas Artur
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Banach Czesław
(1)
Barański Marek
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Cichocki Marek A
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Garlicki Leszek (1946- )
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Grzesik-Robak Anetta
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Majchrzak Magdalena
(1)
Malik K
(1)
Maziarski Jacek
(1)
Maziaska Anna
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Małysa-Kaleta Agata
(1)
Miszewski M
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Proniewski Marek
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sakowicz Marcin
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Sroka Jacek
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Wojnar Irena
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zagórowska A
(1)
Zagórski Zdzisław
(1)
Zając Beata
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Zielonka Jan
(1)
Ćwikliński Andrzej
(1)
Łopuszański Jan
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Integracja europejska
(35)
Unia Europejska
(19)
Polska
(17)
Globalizacja
(6)
Europa
(4)
Gospodarka
(4)
Współpraca gospodarcza
(4)
Integracja gospodarcza
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Opinia publiczna
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Partie polityczne
(2)
Podatek
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawa człowieka
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czas pracy
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Dług państwowy
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informatyka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Miasta
(1)
NATO
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
ONZ
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
PHARE
(1)
Państwo
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Praca
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płaca
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religia
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Samorząd terytorialny -- socjologia
(1)
Senat
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Struktura społeczna
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telepraca
(1)
Tolerancja
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Urbanistyka
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: time
1989-
(5)
44 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-03-4
1. powrót do Europy, 2. Europejska polityka mocarstwowa, 3. Różnorodność i adaptacja, 4. Polityka gospodarcza, 5. Rządy demokratyczne, 6. Rządy poza granicami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-55-2
1. Istota polityki społeczno-ekonomicznej w integrującej się Europie, 2. Nowoczesne tendencje wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, 3. Przedmiot oddziaływań polityki społeczno-gospodarczej Polski w warunkach integracji europejskiej, 4. Podstawy teoretyczne polityki makroekonomicznej państw Unii Europejskiej, 5. Polityka mikroekonomiczna Polski w świetle wymogów unijnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60738-35-1
R. I. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej a integracja europejska: 1. Integracja z UE kwestią bezalternatywną oraz instrumenty wzmacniające proces integracji europejskiej; 2. Alternatywne rozwiązania wobec integracji Polski ze strukturami wspólnotowymi; R. II. Partie polityczne a tożsamość narodowa i suwerenność państwowa w procesie integracji europejskiej: 1. Członkostwo w UE wzmocnieniem suwerenności i tożsamości; 2. Akceptacja człowieka w strukturach wspólnotowych warunkowana zachowaniem suwerenności i tożsamości; 3. Integracja ze strukturami wspólnotowymi zagrożeniem tożsamości i suwerenności; R. III. Partie polityczne wobec modelu Unii Europejskiej: 1. Model silnej UE i ścisłych powiązań między UE a państwami członkowskimi (federacja); 2. UE luźnym związkiem państw narodowych (Europa Ojczyzn); R. IV. Partie polityczne wobec Układu Stowarzyszeniowego: 1. Układ Stowarzyszeniowy drogą do rozwoju, postępu oraz pełnej integracji ze strukturami wspólnotowymi; 2. Od dystansu wobec ustaleń Układu Stowarzyszeniowego do poczucia zagrożenia dla rozwoju i bytu państwa polskiego; R. V. Stosunek do Niemiec w kontekście integracji europejskiej: 1. Niemcy partnerem Polski w staraniach o członkostwo w UE; 2. Warunkowane uznanie partnerstwa Niemiec w drodze do struktur unijnych; R. VI. Partie polityczne wobec negocjacji akcesyjnych: 1. Określenie warunków negocjacyjnych i akceptacja polskiej akcesji do unii Europejskiej; 2. Krytyczne stanowisko wobec ustaleń negocjacyjnych i polskiej akcesji do UE; R. VII. Ocena Traktatu Konstytucyjnego dla UE: 1. Traktat Konstytucyjny pożądanym instrumentem wzmacniania Unii Europejskiej i poczucia przynależności do struktur wspólnotowych; 2. Traktat Konstytucyjny zagrożeniem państwa narodowego i jego atrybutów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89862-33-6
Świat normalny, Eksperyment w imię rzeczy nowych, Niech żyje demokracja!, Pułapka na naiwnych reformatorów, Nowoczesność w rękach barbarzyńców, "Tym gorzej dla rzeczywistości", Konstrukcja imperium, Jaka jest przyszłość utopii?, Święci śpią, Lęk i źródło nadziei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-41-9
Wstęp; "Małe państwo" w stosunkach międzynarodowych i nauce. Doświadczenia europejskie; Konflikty zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90.; Perspektywy integracji polityczno-wojskowej UE w świetle teorii stosunków międzynarodowych; Polityka regionalna UE; Nowa tożsamość zjednoczonych Niemiec; Dania wobec poszerzenia i pogłębienia UE w drugiej połowie lat 90.; Prawno- instytucjonalne i polityczne aspekty uczestnictwa Austrii w UE; Problem mniejszości w telewizji brytyjskiej; Uwarunkowania i perspektywy demokracji afrykańskiej a stosunki pomiędzy UE i krajami subsaharyjskiej Afryki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd - Rozwój - Integracja / pod red. Marek Barański. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. - 370 s. : tab., rys. ; 23 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2122)
ISBN: 83-226-1203-6
I. Władze samorządowe jako czynnik integracji społeczności lokalnych i regionalnych: Władza jako czynnik integracji społeczności lokalnych i regionalnych; Między lokalnością i regionalnością a nowoczesną legitymizacją władzy lokalnej i regionalnej; Wpływ procesów globalizacji i integracji na charakter działań władz lokalnych i regionalnych; Problemy władzy lokalnej w warunkach marginalizacji społecznej; Transgraniczność - potencjalny element dezintegracji; Funkcja granicy w transgranicznym układzie regionalnym; Samorządność i demokracja w lokalnych społecznościach. II. Samorząd terytorialny w świetle procesów integracyjnych w Europie: Formalnoprawne podstawy transformacji lokalnego systemu władzy w Federacji Rosyjskiej w nurcie ogólnoświatowych tendencji; Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle procesów integracyjnych w Europie; Polityczne aspekty podziału terytorialnego kraju; Wpływ samorządu terytorialnego na kształtowanie się lokalnej sceny politycznej; Zasada subsydiarności (pomocniczości) a prowadzenie działalności gospodarczej gmin; Samorząd lokalny, urząd miasta a organizacje pozarządowe w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; Ponadlokalność jako kategoria socjologiczna i politologiczna. Uwagi na marginesie reformy powiatowej; Samorząd terytorialny w polityce regionalnej UE. III. Od współpracy partnerskiej i przygranicznej do Euroregionów: Dylematy polityki rozwoju regionalnego Polski; Znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Implikacje dla rozwoju regionalnego Polski; Euroregion Silesia - powstanie, działalność, szanse rozwoju; Euroregion Nysa w opinii jego działaczy, liderów samorządowych i mieszkańców; Program współpracy przygranicznej PHARE CBC jako narzędzie polsko-czesko-słowackiej współpracy transgranicznej; Gminy, miasta i powiaty Opolszczyzny - partnerstwo lokalne z zagranicą; Kreowanie współpracy polsko-niemieckiej przez lokalne i regionalne władze samorządowe województwa opolskiego; Kontrakty czy "kontr-akty" w przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej?; Obwód kaliningradzki wobec procesów globalizacji i integracji europejskiej; Rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim; Miasta partnerskie jako forma aktywności samorządów lokalnych na przykładzie współpracy międzynarodowej Szczecina. IV. Wpływ władz samorządowych na rozwój lokalny i regionalny: Wpływ bezrobocia na strategię i dynamikę rozwoju Pomorza Gdańskiego; Rola władz samorządowych w lokalnym i regionalnym systemie edukacyjnym; Władze wobec zjawiska imigracji na Pomorzu Szczecińskim w okresie transformacji; Powiat cieszyński w przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji rynku pracy; Turystyka w działalności samorządu; Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i lokalizacji; Wpływ globalizacji na zadłużenie przedsiębiorstw; Zagrożenia i wyzwania dla społeczności lokalnych w procesie globalizacji na przykładzie regionu częstochowskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-331-3
Budowa eurpejskiego obywatelstwa przez edukację; Wzma cnianie europejskiej konkurencyjności i zabezpieczenie zatrudnienia; Utrzymanie społecznych więzi dzięki edu kacji; Pełne wykorzystanie mozliwości stwarzanych przez techniki informatyczne; Zdynamizowane systemów edukacji przez współdziałających artnerów; Jakie dzia łania powinna podjąć Unia Europejska?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88032-04-6
Cz.I Demony przeszłości, które przesłaniają dziejesz problemy: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród; Lęk przed zagranicznym kapitałem; Racja stanu a racja wsi; Wspólna Europa - Europą Niemców?; Decentralizacja, euroregiony i zagrożenie separatyzmem; Europa pustych kościołów?; Przeszłość, która nie chce minąć; Cz.II Most na Odrze i szlaban na Bugu: Niemieckie złudzenia i polskie szanse; Ukraina - polski problem; Schengen - Warszawa - Kijów; Czy Bug może łączyć?; Cz.III Czy istnieje polska wizja Unii Europejskiej?: Europejska debata o przyszłości Unii Europejskiej; Polskie partie wobec integracji europejskiej; Kontury polskiej wizji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-228-0557-8
I. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: od stowarzyszenia do strategii przedczłonkowskiej; II. Polityka państw stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej wobec Unii Europejskiej oraz przygotowywanie struktur decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-02-3
Cz. I Ekonomiczne skutki integracji Unii Europejskiej. Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji; Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi; Procesy konwergencji regionalnej na przykładzie Unii europejskiej; Wpływ integracji europejskiej na wymianę handlową krajów słabiej rozwiniętych; Cz. II Społeczne skutki integracji Unii Europejskiej. Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej; Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; Cz. III Polska w Unii Europejskiej. Polska w europejskich ugrupowaniach integracyjnych; Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; red. Elżbieta Piechorowska ; Tom 23)
ISBN: 83-232-1444-1
1. Problemy narodowe, ideowe i prawne: Wybór granicy: ukraiński dylemat; Nacjonalizmy we współczesnej Europie. Wybrane postacie; Społeczeństwo otwarte- rekonstrukcja oraz rozwinięcie koncepcji K.R. Poppera; Europejski obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa; 2. Problemy religijne: Dwa wymiary religijności; Granice dialogu ze środowiskami laickimi i niechrześcijańskimi w świetle deklaracji "Dominus Jesus"; Eurazjatyzm a Unia Europejska. Religijny aspekt idei Wielkiej Rusi; Unia Europejska w oczach nowych ruchów religijnych; Religia- parareligia- pseudoreligia. Przemiany pojmowania religii i religijności w Europie współczesnej; Niewidzialne "sacrum"- popularne "sacrum". Uwagi na marginesie religijnego krajobrazu współczesnej Europy; Przestrzeń religijna a "zagubiony wymiar głębi" w poglądach Paula Tillicha
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 39)
ISBN: 83-7188-727-2
1.Stara czy nowa Europa?, 2.Między lwem i lisami, 3. jak świat światem, 4.Porwanie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-80-9
Polityka podatkowa Unii Europejskiej: Założenia systemów podatkowych. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej. analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Euroejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-80-9
Polityka podatkowa Unii Europejskiej: Założenia systemów podatkowych. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej. analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Euroejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 1824)
ISBN: 83-229-1457-X
Problematyka barier transformacji i integracji europejskiej a modele analiz strukturalnych; Struktura i dynamika zmian segmentacyjnych społeczeństwa Polski; Klasy i warstwy społeczeństwa transformacji a standard integracji; Opinia publiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-288-3
I. Ku demokratycznej gospodarce rynkowej: "Nowi dzicy" wracają do Europy - demokratyczny konstytucjonalizm po komunizmie wobec procesów integracji europejskiej; Problemy demokracji w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Katechizm nowego industrializmu. Pierwsza dekada polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; Adaptacja systemowa z globalizacja w tle. II. Europa samorządowa: Rola elit samorządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Jak to ze Śląskiem było. Gospodarcze źródła regionalizmu górno śląskiego. Refleksje socjologiczne; Region lubelski w perspektywie integracji z Unią Europejska; Europejski wymiar sfery publicznej - współpraca samorządów terytorialnych na forum Rady Europy; Wybór organu wykonawczego w gminach w Polsce i niektórych krajach europejskich. III. społeczny wymiar integracji europejskiej: Europeizacja protestu. Konflikty społeczne w jednoczącej się Europie; Rola religii w jednoczącej się Europie; Edukacja europejska w polskich szkołach; "Jaka Europa?" - wiele zależy od nas samych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Od transformacji do integracji / Tadeusz Kołodziej - Warszawa : Tadeusz Kołodziej , 2015. - 95 s. : il. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-941821-0-6
Geneza, przebieg i istota transformacji: 1. Przyczyny wewnętrzne - krach gospodarki centralnej sterowanej; 2. Przyczyny zewnętrzne - „nowe myślenie” w ZSRR a stosunki z uzależnionymi krajami socjalistycznymi; 3. Wiodąca rola służb specjalnych w przygotowaniu transformacji w Polsce; 4. Okrągły stół; 5. Kontynuacja przemian (reform?) w gospodarce. Rola Kapitału międzynarodowego i integracji z UE w „transformacji”: 1. Warunki zewnętrzne „transformacji”; 2. Otwarcie gospodarki na zagranicę; 3. Zamiana dominacji sowieckiej na unijną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-901-4
1. System gospodarczy - zagadnienia teoretyczne, 2. Procesy integracyjne a zmiany systemu gospodarczego, 3. Wpływ globalizacji na system gospodarczy, 4. system gospodarczy Polski w kontekście jej uczestnictwa w procesach transformacji, inegracji i globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 129)
ISBN: 83-232-1596-0
1. Radykalne przemiany świata społecznego edukacyjnym wyzwaniem. 2. Integracyjne działania edukacyjne Unii Europejskiej a zmiany w polskiej oświacie. 3. Zmiany systemu edukacyjnego w Polsce na tle przemian społeczno-ustrojowych. 4. Edukacyjne konteksty globalizacji, integracji europejskiej oraz polskiej zmiany systemowej w opiniach studentów studiów pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-281-5
1. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnego samorząu terytorialnego, 2. Samorządność regionalna i skuteczna polityka rozwoju regionalnego, 3. Efektywne zarządzanie przepływem informacji w ukłądzie lokalnym, 4. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem podnoszenia sprawności instytucji lokalnych, 5. Modernizacja i samodzielność finansowa jednstek samorządowych, 6. Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w warunkach integracji i modernizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again