Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(27)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(27)
Author
Miklaszewski Stanisław
(2)
Backer Roman
(1)
Banaś Monika
(1)
Barański Marek
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Mruk Henryk
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Ćwikliński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Globalizacja
(24)
Integracja europejska
(20)
Polska
(13)
Unia Europejska
(13)
Przedsiębiorstwo
(6)
Integracja gospodarcza
(4)
Konkurencja
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Francja
(2)
Gospodarka
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Niemcy
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rosja
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Dylomacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Emerytura
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Feminizm
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Hnadel
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konstruktywizm
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing narodowy
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
ONZ
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Partie polityczne
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Quesnay, Francois (1694-1774)
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Realizm
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Spozycie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Ubóstwo
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- gospodarka
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: place
Włochy
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Wielka Brytania
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2123)
ISBN: 83-226-1229-X
Od redaktorów; Perspektywy "trzeciej drogi" (Refleksje wokół możliwości przezwyciężania społeczno-gospodarczych i politycznych problemów przełomu XXi XXI wieku). / Władza i polityka między lokalnością i globalizmem: Globalizm i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej cywilizacji; Globalizm a zagadnienie lokalności. Niektóre aspekty; Wartości globalne w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw lokalnych; Globalizacja - społeczeństwo informacyjne - demokracja. Między globalnością a lokalnością; Globalizm a regionalizm; Globalizacja i jej mierniki oraz wpływ na środowisko lokalne; Glokalizacja: między ojczyzną lokalną iplanetarną. Przypadek Górnego Śląska; Władze lokalne wobec wyzwań procesów globalizacyjnych; System 1955 i System San Francisco - kształtowanie systemu państwowego w warunkach zewnętrznej dominacji politycznej. / Kulturowy, filozoficzny i polityczny wymiar lokalnosci i globalizacji: Idea wielokulturowaości w praktyce politycznej państw europejskich. Czy możliwe jest obywatelstwo wielokulturowe?; Informacja globalna, centralna i lokalna w okresie globalizacji; Polska myśl polityczna wobec idei samorządności: od niemożności spełnienia ku nadziei jej realizacji; Wielowymiarowość globalizacji w niemieckiej nauce o komunikowaniu; Konserwatywna odwaga lokalności; Postmodernizm - estetyka globalna; Antyglobaliści - utopijni wizjonerzy czy prekursorzy nowego oblicza świata?; Niejednoznaczność oceny procesu globalizacji. / Wpływ globalizacji na władzę i politykę lokalną i regionalną: Istota kontrowersji oceny następstw globalizacji i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; Polska i kraje Europy Środka w erze globalizacji. Zarys problematyki; Tożsamość i obywatelstwo w kontekście globalizacji; Kompetencje i polityczna rola obywatela w czasie postmodernizmu; Rola społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju gospodarczym w okresie globalizacji; Teoria sprawiedliwości społecznej jako wyznacznik dystrybucji świadczeń zdrowotnych w dobie globalizacji; Funkcjonalne i organizacyjne aspekty działania redakcji lokalnej; Rola nowych mediów w prcesie komunikowania publicznego; Problemy globalne w aktualnych dyskusjach lewicy polskiej. / Integracja Europejska - między lokalnością a globalizacją: Globalny wymiar integracji europejskiej; Państwo lokalne w zjednoczonej Europie; "Zarządzanie publiczne" jako nowy model sprawowania władzy w samorządzie lokolnym w warunkach integracji Polski z Unią Europejską; Problemy współpracy gospodarczej Polski z krajami Europy Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych; Polityka regionów na poziomie wspólnotowym Unii Europejskiej. Analiza funkcjonowania Komitetu Regionów UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-78-8
1. Zagrożenia, konflikty i mnogie oblicza globalizacji, 2. Wyzwania dla demokracji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 3. Komunikacyjne ścieżki globalizacji , 4. Oblicza wielokulturowości, 5. Mulitukulturalizam czy wielokulturowość? Europejsko-amerykańska debata na temat tożsamości kulturowej oraz wartości i norm politycznych w globalnej przyszłości, 6. Tożsamość islamska: mit, zagrożenie, czy czynnik mobilizujący?, 7 Wpływ feminizmu i globalizacji na pozycję społeczną kobiety i rozwój społeczeństw, 8. Imigracja - globalny problem bez pieczeństwa wewnętrznego. Przykład RFN i lekcja dla Polski, 9. Regionalizm jako jedna z tendencji we wsółczes nej Europie, 10. Andyjska Wspólnota Narodów - procesy integracyjne w Ameryce Południowej, 11. Stosunki transatlantycie - spojrzenie z Waszyngtonu i Brukseli, 12. Kryzysy finansowe w gospodarce światowej, 13. Trzy centrate chnologiczne świata : USA-Japonia-Unia Europejska, 14. Węzłowe problemy ekopolityki na początku XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89879-02-6
1.Rola internacjonalizacji i globalizacji gospodarki światowej w kształtowaniu regionalnych procesów integracji ekonomicznej, 2.Istota i charakter zagranicznej polityki handlowej, 3.Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej specyfika, 4.Polityka handlowa Unii w stosunku do krajów europejskich, 5.Unia Europejska wobec problemu stosunków handlowych z pozaeuropejskimi państwami wysoko rozwiniętymi, 6.Wspólna zewnętrzna polityka handlowa w odniesieniu do państwa rozwijających się
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.84)
Cz. I Globalizacja i konkurencja: Rozstrzygająca rola przedsiębiorstw w dostosowaniu gospodarki do integracji europejskiej i globalizacji; Kontekst ponadnarodowy współczesnych przeobrażeń polskich przedsiębiorstw; Konkurencja a dostosowanie polskich przedsiębiorstw do standardów europejskich; Polskie przedsiębiorstwa dystrybucyjne a warunki konkurowania na rynku Unii Europejskiej; Rola państwa w dostosowaniu gospodarki do integracji i globalizacji; Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji gospodarki; Szanse polskich przedsiębiorstw na globalizację - globalizacja szansą dla polskich przedsiębiorstw; Mechanizm rynkowy w warunkach globalizacji; Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Cz. II Sytuacja przedsiębiorstw: Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw - standardem europejskim; Sytuacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w kontekście integracji z Unią Europejską; Wspieranie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; Kapitał zagraniczny a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce; Procesy globalizacyjne w polskiej branży browarniczej; Globalizacja i integracja europejska a małe i średnie przedsiębiorstwa; Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspieranie przedsiębiorczości. Cz. III Standardy i dostosowania: Outplacement - europejskim standardem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi; Technologie informacyjne w dochodzeniu do europejskich standardów obsługi klienta polskich firm; Dostosowania polskich przedsiębiorstw do nowoczesnych standardów konkurowania przez innowacje; Wpływ funduszy inwestycyjnych na możliwości dostosowania się polskich przedsiębiorstw do standardów Unii Europejskiej; Polskie przedsiębiorstwa wobec europejskich pozataryfowych środków ochrony przed nieuczciwą konkurencją - regulacje celne; Zamówienia publiczne w perspektywie integracji europejskiej. Cz. IV Normy jakościowe: Dostosowania polskich firm sektora rolno-spożywczego do wymagań unijnych; Realizacja unijnych standardów jakościowych w polskim przemyśle spożywczym; Polski przemysł spożywczy wobec integracji z Unią Europejską; Jakość w dostosowaniach do standardów europejskich; Normy - instrumentem podnoszenia konkurencyjności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-25-2
1.Wprowadzenie do ekonomii gospodarki otwartej, 2.Międzynarodowa integracja gospodarcza a racjonalne wybory ekonomiczne, 3.Procesy globalizacyjne w świecie a racjonalne wybory ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-644-6
Część I: Globalizacja. Alterglobalizm kontrowersje wokół globalizacji; Globalizacja ekonomiczna w myśli Josepha Schumpetera; Społeczne konsekwencje procesów globalizacji i ich wpływ na rozmiary światowego ubóstwa; Organizacje międzynarodowe wobec światowego ubóstwa; Polityka gospodarcza w dobie globalizacji przykład Wielkiej Brytanii; Azjatycke korporacje międzynarodowe we współczesnym systemie gospodarki światowej; Zjawisko offshoiringu w gospodarce światowej; Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej. Część II: Integracja europejska. Wpływ Światowej Organizacji Handlu GATT/WTO na handel rolno/spożywczy Unii Europejskiej; Europejska bankowość centralna i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego; Kierunki zmian współczesnych systemów emerytalnych w obliczu zagrożeń ekonomiczno-demograficznych na świecie; Unifikacja konsumpcji w Unii Europejskiej w latach 1990-2004 (jako przykład analizy procesów zachodzących w ugrupowaniu integracyjnym); Ograniczanie prawa własności w kontekście swobody działalności gospodarczej w Europie; Rynek państwo, własność prywatna własność państwowa, potrzeba nowego paradygmatu w polskiej dyskusji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-515-4
1.Dziedzictwo XX wieku, 2.Wyzwania społeczno-gospodarcze, 3.Transformacja i rozwój, 4.Miejsce Polski w Europie, 5.Uzdrowieńcze jednoczenie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 50)
ISBN: 83-87832-34-0
Wstęp; Globalizacja i integracja rynków finansowych a ewolucja systemów regulacyjnych; Kierunki ewolucji pol skiego systemu finansowego a integracja europejska; Rynek kapitałowy w Polsce wobec procesów integracyj nych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Strefa Euro po trzech latach - próba oceny i wnioski dla Pol ski; Kryteria fiskalne członkostwa w Unii Gospodarczo- Walutowej a stan finansów publicznych w Polsce; Proces wprowadzenia Euro do obiegu - wnioski dla Polski; Pol skie członkostwo w strefie Euro a konkurencyjność; Obecny i przyszły wpływ Euro na polskie przedsiębiors twa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-899-0
1. Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm 2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie. Rola Unii Europejskiej 3. Ugrupowania integracyjne w Amerykach i Azji - wybrane zagadnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-146-3
1.Teoria firmy a zmiany wynikające z procesu globalizacji i integracji, 2.Rola przedsiębiorstw w dostosowywaniu się gospodarki do warunków globalizacji i integracji, 3.Dostosowanie instytucjonalnych uwarunkowań konkurencji na polskim rynku do wyzwań integracji, 4.Wpływ globalizacji na finansowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 5.Wpływ funduszy inwestycyjnych na zarządzanie polskich przedsiębiorstw i ich możliwość dostosowywanie się do standardów Unii Europejskiej, 6.Dostosowanie polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska do wymogów Unii europejskiej, 7.Niezbędne zmiany polskiego rynku rolno-spożywaczego w procesie dostosowywania się do integracji z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-525-0
R.1 Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, R.2 Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej a pozycja Polski, R.3 Niemcy : największa ekonomiczna potęga Europy, R.4 Francja : inicjator przekształceń europejskich, R.5 Wielka Brytania : pomiędzy Europą a strukturą globu, R.6 Włochy : posegmentowane mocarstwo europejskiego południa, R.7 Hiszpania przez Polską : największa po unijnych potęgach, R.8 Polska : potencjalna potęga o swoistych cechach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-901-4
1. System gospodarczy - zagadnienia teoretyczne, 2. Procesy integracyjne a zmiany systemu gospodarczego, 3. Wpływ globalizacji na system gospodarczy, 4. system gospodarczy Polski w kontekście jej uczestnictwa w procesach transformacji, inegracji i globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-02-3
Cz. I Ekonomiczne skutki integracji Unii Europejskiej. Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji; Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi; Procesy konwergencji regionalnej na przykładzie Unii europejskiej; Wpływ integracji europejskiej na wymianę handlową krajów słabiej rozwiniętych; Cz. II Społeczne skutki integracji Unii Europejskiej. Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej; Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; Cz. III Polska w Unii Europejskiej. Polska w europejskich ugrupowaniach integracyjnych; Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again