Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balina Rafał
(1)
Bogusławski Zbigniew
(1)
Borzęcki Jarosław
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Huczek Marian
(1)
Idasz-Balina Marta
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Kajstura Maciej
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kassay Stefan
(1)
Klimczok Monika
(1)
Kraczala Madalena
(1)
Krakowczyková Mariola
(1)
Kreft Zbigniew
(1)
Kucęba Robert
(1)
Lebioda Gabriel
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Młynarska-Jurczuk Agata
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Novotný Jan
(1)
Pabian Arnold
(1)
Piskořová Irena
(1)
Pochopień Jolanta
(1)
Ronkowski Roman
(1)
Seroka-Stolka Oksana
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Szatan Małgorzata
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Tomczyk Anna
(1)
Tomski Piotr
(1)
Trocki Michał
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Walczuk Katarzyna
(1)
Wiankowski Sławomir
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Zawada Marcin
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Złoto-Małolepszy Monika
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Holdingi
(9)
Przedsiębiorstwo
(3)
Spółki kapitałowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Monopole
(1)
Motywacja pracy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą; Nr 30)
ISBN: 83-86929-08-1
Wstęp. Specyfika holdingu. Holdingi w Polsce. Organizacja holdingu. System zarządzania holdingiem. System informacyjny w holdingu. System informatyczny w holdingu. Proces tworzenia struktury holdingowej. Przykłady tworzenia i funkcjonowania holdingów w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-70-7
Wstęp; Cz. I: Metodyka oceny organizacji i funkcjonowania grup kapitałowych; Cz. II: Ocena efektów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej na podstawie analizy wskaźnikowej; Cz. III: Projektowanie usprawnień organizacyjnych w grupach kapitałowych; Cz. IV: Organizacja marketingu, dystrybucji i działalności logistycznej w grupach kapitałowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1507-X
1. Holding - krótkie wtajemniczenie, 2 .Zarządzanie strategiczne holdingiem- o czym musisz wiedzieć, 3. Więzi podmiotu uczestnictwa holdingowego- unikaj konfliktów, 4. Modelowanie holdingu-nie improwizuj, 5. Spółka naczelna
jako obiekt modelowania, 6.Centra strategiczno-decyzy jne. Modele rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Grupy kapitałowe : tworzenie i funkcjonowanie / Michał Trocki. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 322, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14188-3
Cz. I Podstawy tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych: 1. Struktury działalności gospodarczej, 2. Perspektywy postrzegania struktur kapitałowych, 3. Grupy kapitałowe, 4. Powiązania uczestników grupy kapitałowej, 5. Typowe formy grup kapitałowych. Cz. II Tworzenie grup kapitałowych: 6. Drogi tworzenia grup kapitałowych, 7. Tworzenie grup kapitałowych drogą przejęć, 8. Tworzenie grup kapitałowych drogą outsourcingu, 9. Tworzenie grup kapitałowych drogą zakładania nowych spółek dla nowych działalności, 10. Tworzenie grup kapitałowych droga konsolidacji właścicielskiej, 11. Rozwój polskich grup kapitałowych. Cz. III Funkcjonowanie grup kapitałowych: 12. Zarządzanie grupami kapitałowymi, 13. Strategie grup kapitałowych, 14. Kształtowanie tożsamości w grupach kapitałowych, 15. Restrukturyzacja grup kapitałowych, 16. Inwestowanie i finansowanie rozwoju w grupach kapitałowych, 17. Współdziałanie uczestników grupy kapitałowej w zakresie marketingu, 18. Współdziałanie uczestników grupy kapitałowej w zakresie rachunkowości i finansów, 19. Współdziałanie kadrowe uczestników grup kapitałowych, 20. Zarządzanie jakością w grupach kapitałowych, 21. Corporate governance i nadzór właścicielski w grupach kapitałowych, 22. Organizacja współdziałania w grupach kapitałowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1708-9
Cz.I Podstawy teoretyczno-prawne i analiza otoczenia: 1. Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii, 2. Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych, 3. Zmoany społeczno-demograficzne i zmiany struktury oszczędności a funkcjonowanie konglomeratów finansowych, 4. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania konglomeratów finansowych, 5. Sieć bezpieczeństwa finansowego a działalność konglomeratów finansowych. Cz.II Zarządzanie konglomeratami finansowymi: 6. Strategie konsolidacji i de novo jako sposoby tworzenia konglomeratów finansowych, 7. Ocena działalności konglomeratów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych, 8. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny potencjału ekonomiczno-finansowego konglomeratów finansowych, 9. Ryzyko w konglomeratach finansowych, 10. Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka kredytowego pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń, 11. Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych, 12. Strategia działania konglomeratów finansowych. Cz.III Konglomeraty finansowe na rynku usług finansowych: 13. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach wysko-rozwiniętych, 14. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach UE-10, 15. Rola klientów korporacyjnych w działalności konglomeratów finansowych, 16. Klienci indywidualni i ich znaczenie dla konglomeratów finansowych, 17. Private banking i asset management w działalności konglomeratów finansowych, 18. Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-607-1
1.Konwencja rozwoju zarządzania i marketingu, 2.Zarys systematyzacji strategii działalności gospodarczej, 3.Strategia marketingowa korporacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3448-6
I. Charakterystyka sieci międzyorganizacyjnych; 1. Elementy sieci międzyorganizacyjnych- aspekty organizacyjno-zarządcze; 2. Analiza sieci; 3. Elementy sieci- aspekty prawne; 4. Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych; 5. Konsekwencje przynależności do sieci; II. Rodzaje sieci międzyorganizacyjnych: 6. Klasyfikacje sieci międzyorganizacyjnych; 7. Sieci kooperacyjne; 8. Sieci outsourcingowe; 9. Sieci franczyzowe i agencyjne; 10. Klastry; 11. Alians strategiczne; 12. Sieci holdingowe; 13. Sieci publicznoprawne; III. Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi: 14. Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi; 15. Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej; IV. Kontekst sieci międzyorganizacyjnych w naukach społecznych: 16. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy nurtów nauk o zarządzaniu; 17. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów ekonomii; 18. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego; 19. Metafory sieci międzyorganizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2013)
Wpływ motywacji na rozwój aktywności innowacyjnej pracowników; Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych; Ocenianie pracowników jako element rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji; Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu; Studia podyplomowe, szkolenia i kursy jako równoległe formy podnoszenia kwalifikacji; Ocena usług w edukacji dorosłych; Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu; Kontrola wewnętrzna jako istotna funkcja zarządzania w jednostkach administracji publicznej; Efekty społeczne działania grup kapitałowych w Polsce; Controlling w przedsiębiorstwie transportowym; Wczesna internacjonalizacja polskich firm typu "born global"; CRS- koncepcja odpowiedzialnego biznesu w świetle zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Analiza związku narzędzi promocji z satysfakcją nabywcy- model Kano; Zarządzanie poczuciem winy jako środek wpływu w reklamie; Zarządzanie wiedzą ekologiczną konsumentów poprzez akcje i kampanie społeczne; Jakość jako determinanta w procesie zakupu; Funkcjonowanie odwrotnych oraz lewarowanych funduszy typu Exchange-Trade Fund; Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi; Charakterystyka przedsiębiorstwa obsługujących w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości; Procesy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Konkurencja na rynku energii elektrycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again