Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(17)
Author
Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952- )
(2)
Rakoczy Bartosz
(2)
Snażyk Zofia
(2)
Szafrański Adam
(2)
Wierzbowski Marek (1946- )
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Bałdyga Mirosław
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Dziadkiewicz Bogusław
(1)
Gonet Wojciech
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Mączyński Marek
(1)
Ostrowski Jarosław
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Stańko Marek
(1)
Stec Mirosław
(1)
Stępniewski Michał
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Zięty Jakub Jan
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łobos-Kotowska Agnieszka
(1)
Śliwiński Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Gospodarka komunalna
(19)
Samorząd terytorialny
(6)
Prawo gospodarcze
(5)
Samorząd gminny
(5)
Monopol
(4)
Samorząd gospodarczy
(4)
Gospodarka terenowa
(3)
Konkurencja
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Pomoc publiczna
(3)
Przedsiębiorstwo komunalne
(3)
Odpady
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Samorzad zawodowy
(2)
Spółki komunalne
(2)
Własność komunalna
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prezydent miasta
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Upadłość
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność państwowa
(1)
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
(1)
Śmieci
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-56-6
Cz. I Zagadnienia prawne; 1. Podstawowe pojęcia, 2. Niepubliczna emisja obligacji komunalnych, 3. Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 4. Emisja obligacji przychodowych. Cz. II Zagadnienia finansowe; 5. Sposoby pomiaru kosztu pozyskania pieniądza poprzez emisje obligacji komunalnych, 6. Czynniki wpływające na koszt emisji obligacji komunalnych, 7. Ryzyko związane z emisją obligacji komunalnych, 8. Porównanie kredytu i emisji obligacji. Cz. III Zagadnienia praktyczne; 9. Rynek obligacji komunalnych w Polsce, 10. Motyw emisji obligacji komunalnych w Polsce, 11. Podstawowe ograniczenia w emitowaniu obligacji komunalnych, 12. Emisja obligacji komunalnych a nowe Prawo zamówień publicznych, 13. Wykorzystanie obligacji komunalnych w realizacji inwestycji realizowanych ze środków unijnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-4034-0
Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.; 1. Przepisy ogólne; 2. Samorządowe zakłady budżetowe; 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-6-5
1. Zagadnienia podstawowe, 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej oraz sposoby i formy organizacyjno-prawne ich realizacji, 3. Sposoby i formy organizacyjno-prawne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, 4. Wybrane zagadnienia prawa materialnego - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 5. Nadzór nad gospodarką komunalną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-883-7
Cz.I Zaganienie wprowadzające, Cz.II Działalności gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Cz.III Prawne formy gospodarowania składnikami mienia komunalnego w przepisach szczególnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz, wzory umów i regulaminów / Wojciech Gonet. - Stan prawny na 25.05.2010 r. (uwzględnia zmianyt wchodzące w życie 17.07.2010 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 183, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-455-0
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 5 lutego 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.): 1. Przepisy ogólne; 2. Samorządowe zakłady budżetowe; 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe; Wzory umów, regulaminów i uchwał
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Marek Szydło. - Stan prawny na 15.04.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 557, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-918-5
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8706-707-8
1. Zagadnienia wprowadzające dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie; 2. Zadania, działania oraz obowiązki gminy; 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości; 4. Obowiązki i zadania innych podmiotów w zakresie utrzymania czystości i porządku; 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-402-4
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające , Rozdział II. Gospodarka nieruchomościami , Rozdział III. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi , Rozdział IV. Utrzymanie czystości i porządku w gminie , Rozdział V. Gospodarowanie odpadami , Rozdział VI. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , Rozdział VII. Zaopatrzenie w energię elektryczną , energię cieplną oraz gaz , Rozdział VIII. Cmentarze i chowanie zmarłych , Rozdział IX. Tereny zielone , parki i ochrona drzew , Rozdział X. Utrzymanie dróg publicznych , Rozdział XI. Zamówienia publicznie , Rozdział XII. Partnerstwo publiczno-prywatne .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-8967-9
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim; Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; Pojęcie strefy użyteczności publicznej w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego; Realizacja zadań gospodarczych przez gminy; zasady zarządu mieniem gminy oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Uwarunkowania prawne prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej w celu realizacji zadań – wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne; Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce; Wybrane aspekty działalności gospodarczej związków jednostek samorządu terytorialnego; Wokół działalności gospodarczej gmin – głos w dyskusji; Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji publicznych; Kompetencje rad gmin w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – wybrane zagadnienia; Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych; Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów?; Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki; Jednostki samorządu terytorialnego a sport. Wspieranie i działalność gospodarcza; Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w samorządzie terytorialnym w Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 2/2009 (8))
1. Społeczne role sędziów rodzinnych; 2. Działalność Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony pracy; 3. Postępowanie w sprawach rekompensaty za mienie zabużańskie; 4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej; 5. Lokalizacja parku wiatrowego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6. Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego; 7. Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako wolność o charakterze prawa podmiotowego; 8. Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego; 9. Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym; 10. Pozycja prawna Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po reformie dokonanej traktatem lizbońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 275, [1] s. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-7752-0
1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?; 2. Źródła publicznego prawa gospodarczego; 3. Administracja gospodarcza; 4. Prawne formy działania administracji gospodarczej; 5. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki; 6. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza; 7. Rejestry przedsiębiorców; 8. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; 9. Kontrola i nadzór w gospodarce; 10. Samorząd gospodarczy i zawodowy; 11. Działalność gospodarcza osób zagranicznych; 12. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; 13. Gospodarka komunalna; 14. Komercjalizacja i prywatyzacja; 15. Prawo ochrony konkurencji; 16. Pomoc publiczna; 17. Regulacja; 18. Narodowy Bank Polski; 19. Nadzór finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta. - Warszawa : INFOR, 2003. - 99 s.; [8] s. kolor. ; 20 cm.
ISBN: 83-89385-11-2
Gmina i jej zadania; Organy gminy i ich wzajemne relacje; Wójt, burmistrz, prezydent- sytuacja prawna; System finansów gmin; Gospodarka komunalna; Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości; Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); Zamówienia publiczne; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : komentarz / Wojciech Radecki. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.06.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 435, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7601-122-6
Cz.I Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku, Cz.II Komentarz do ustawy z dnia 13 września 1996 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-3163-8
1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?; 2. Źródła publicznego prawa gospodarczego; 3. Administracja gospodarcza; 4. Prawne formy działania administracji gospodarczej; 5. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki; 6. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza; 7. Rejestry przedsiębiorców; 8. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; 9. Kontrola i nadzór w gospodarce; 10. Samorząd gospodarczy i zawodowy; 11. Działalność gospodarcza osób zagranicznych; 12. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; 13. Gospodarka komunalna; 14. Komercjalizacja i prywatyzacja; 15. Prawo ochrony konkurencji; 16. Pomoc publiczna; 17. Regulacja; 18. Narodowy Bank Polski; 19. Nadzór finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-212-9
1. Prawo administracyjne gospodarcze. 2. Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę. 3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego. 4. Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki. 5. Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego. 6. Gospodarka komunalna. 7. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy. 8. Funkcje administracji gospodarczej. 9. Przedsiębiorca. 10. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki. 11. Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej). 12. Publicznoprawna problematyka bankowości. 13. Publicznoprawna problematyka ubezpieczeń. 14. Publicznoprawne aspekty obrotu instrumetami finansowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-701-8
1. Prawo administracyjne gospodarcze; 2. Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę; 3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; 4. Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki; 5. Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego; 6. Gospodarka komunalna; 7. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; 8. Funkcje administracji gospodarczej; 9. Przedsiębiorca; 10. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki; 11. Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (Prawo antymonopolowe i Prawo pomocy publicznej); 12. Publicznoprawne problemy ochrony konsumentów; 13. Regulacja publicznoprawna rynku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-57-0
1. Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 5. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, 6. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, 7. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, 8. Ustawa Prawo zamówień publicznych, 9. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, 10. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 11. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 12. Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym, 13. Wyciąg z Ustawy o samorządzie powiatowym, 14. Wyciąg z ustawy o samorządzie województwa, 15. Wyciąg z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 16. Wyciąg z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, Wyciąg z ustawy o statystyce publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again