Form of Work
Książki
(37)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Status
only on-site
(30)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(30)
Author
Kozioł Leszek
(3)
Brol Ryszard
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952- )
(2)
Moszoro Marian
(2)
Rakoczy Bartosz
(2)
Snażyk Zofia
(2)
Szafrański Adam
(2)
Wierzbowski Marek (1946- )
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Bałdyga Mirosław
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dolewka Zofia
(1)
Dziadkiewicz Bogusław
(1)
Gonet Wojciech
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Michalak Marcin
(1)
Mączyński Marek
(1)
Ostrowski Jarosław
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stańko Marek
(1)
Stec Mirosław
(1)
Stępniewski Michał
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Wacławczyk Adam
(1)
Wasiak Andrzej
(1)
Wiśniewski Radosław
(1)
Wąsowicz Krzysztof
(1)
Zięty Jakub Jan
(1)
Zysnarski Jarosław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaszek Jacek
(1)
Łobos-Kotowska Agnieszka
(1)
Śliwiński Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Gospodarka komunalna
(33)
Samorząd terytorialny
(13)
Samorząd gminny
(9)
Budżety terenowe
(7)
Prawo gospodarcze
(5)
Miasta
(4)
Monopol
(4)
Przedsiębiorstwo komunalne
(4)
Samorząd gospodarczy
(4)
Gospodarka terenowa
(3)
Konkurencja
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Nieruchomości
(3)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(3)
Pomoc publiczna
(3)
Własność komunalna
(3)
Gospodarka
(2)
Obligacje komunalne
(2)
Odpady
(2)
Polska
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Samorzad zawodowy
(2)
Sektor prywatny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Spółki komunalne
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety gminne
(1)
Factoring
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (Kraków)
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Parlament Europejski
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prezydent miasta
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Siła robocza
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Upadłość
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność państwowa
(1)
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
(1)
Śmieci
(1)
Subject: time
1989-
(3)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-56-6
Cz. I Zagadnienia prawne; 1. Podstawowe pojęcia, 2. Niepubliczna emisja obligacji komunalnych, 3. Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 4. Emisja obligacji przychodowych. Cz. II Zagadnienia finansowe; 5. Sposoby pomiaru kosztu pozyskania pieniądza poprzez emisje obligacji komunalnych, 6. Czynniki wpływające na koszt emisji obligacji komunalnych, 7. Ryzyko związane z emisją obligacji komunalnych, 8. Porównanie kredytu i emisji obligacji. Cz. III Zagadnienia praktyczne; 9. Rynek obligacji komunalnych w Polsce, 10. Motyw emisji obligacji komunalnych w Polsce, 11. Podstawowe ograniczenia w emitowaniu obligacji komunalnych, 12. Emisja obligacji komunalnych a nowe Prawo zamówień publicznych, 13. Wykorzystanie obligacji komunalnych w realizacji inwestycji realizowanych ze środków unijnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-6-5
1. Zagadnienia podstawowe, 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej oraz sposoby i formy organizacyjno-prawne ich realizacji, 3. Sposoby i formy organizacyjno-prawne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, 4. Wybrane zagadnienia prawa materialnego - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 5. Nadzór nad gospodarką komunalną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-4034-0
Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.; 1. Przepisy ogólne; 2. Samorządowe zakłady budżetowe; 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz, wzory umów i regulaminów / Wojciech Gonet. - Stan prawny na 25.05.2010 r. (uwzględnia zmianyt wchodzące w życie 17.07.2010 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 183, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-455-0
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 5 lutego 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.): 1. Przepisy ogólne; 2. Samorządowe zakłady budżetowe; 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe; Wzory umów, regulaminów i uchwał
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-494-6
1. Miasto- społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń: Urbanizacja- kontrowersje wokół definicji; Definicja miasta; Funkcje miasta; Modele struktury przestrzennej miasta. 2. Gospodarka miejska: Rola władz lokalnych w działalności gospodarczej; Przekształcenia sektora komunalne go w warunkach gospodarki rynkowej; Gospodarowanie mieniem komunalnym; Gospodarka gruntami w miastach; Miejski system infrastruktury społecznej. 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej: Uwagi wstępne; Pojęcie instrumentów i przesłanki ich klasyfikacji; Klasyfikacje ogólne; Klasyfikacja szczegółowa. 4. Zarządzanie miastem: Zarządzanie miastem w teorii organizacji i zarządzania; Źródła i stosunki władzy w mieście. Określenie zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem; Harmonijność rozwoju jako element systemu zarządzania miastem. 5. Rozwój miasta: Pojęcie rozwoju lokalnego; Strategia rozwoju lokalnego; oceny propozycji rozwojowych; Momenty krytyczne i progi przestrzennego rozwoju miasta; Marketing przestrzenia miejskiej. 6. Koszty funkcjonowania o rozwoju miasta: Rodzaje kosztów; Czynniki różnicujące koszty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-704-X
1. Miasto- społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń: Urbanizacja- kontrowersje wokół definicji; Definicja miasta; Funkcje miasta; Modele struktury przestrzennej miasta. 2. Gospodarka miejska: Rola władz lokalnych w działalności gospodarczej; Przekształcenia sektora komunalne go w warunkach gospodarki rynkowej; Gospodarowanie mieniem komunalnym; Gospodarka gruntami w miastach; Miejski system infrastruktury społecznej. 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej: Uwagi wstępne; Pojęcie instrumentów i przesłanki ich klasyfikacji; Klasyfikacje ogólne; Klasyfikacja szczegółowa. 4. Zarządzanie miastem: Zarządzanie miastem w teorii organizacji i zarządzania; Źródła i stosunki władzy w mieście. Określenie zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem; Funkcje zarządzania miastem; System zarządzania miastem. 5. Logistyka miejska - wybrane problemy: Uwagi wstępne; Istota, przedmiot i zadania systemu logistyki miejskiej; Transport jako składnik systemu logistycznego miasta; Ekologistyka miasta; Informacja w logistyce miejskiej. 6. Rozwój miasta: Pojęcie rozwoju lokalnego; Strategia rozwoju lokalnego; Oceny propozycji rozwojowych; Momenty krytyczne i progi przestrzennego rozwoju miasta; Marketing przstrzeni miejskiej, 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta: Rodzaje kosztów; Czynniki różnicujące koszty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obligacje komunalne / Adam Wacławczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 145,[1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-201-4
R.1 Zagadnienia ogólne; R.2Funkcje obligacji komunalnych; R.3 Zdolność do emitowania obligacji komunalnych R.4 Treść i forma obligacji komunalnych; R.5 Procesy emisyjne obligacji komunalnych; R.6 Realizacja praw inkorporowanych w obligacjach komunalnych; R.7 Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-883-7
Cz.I Zaganienie wprowadzające, Cz.II Działalności gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Cz.III Prawne formy gospodarowania składnikami mienia komunalnego w przepisach szczególnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-49-8
1. Geneza i podstawowe pojęcia: Przedsięwzięcia PPP zakres i uczestnicy; Geneza partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym; Modele funkcjonowania komunalnych usług infrastrukturalnych; Partnerstwo publiczno-prywatne, co dalej? 2. Formy partnerstwa: Komercjalizacja i korporatyzacja Kontraktacja usług; Kontrakty menedżerskie; Umowy dzierżawy; Koncesjonowanie; Własność prywatna. 3. Konkretne formy partnerstwa- aspekty praktyczne: Przygotowanie decyzji; Komercjalizacja i korporatyzacja; Umowy z podmiotami prywatnymi; Współpraca z opera torem - dylematy partnerstwa; Własność prywatna w warunkach polskich; Prywatyzacja zarządzania czy prywatyzacja kapitałowa - problem wyboru; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Marek Szydło. - Stan prawny na 15.04.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 557, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-918-5
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 525)
1.Rynkowy sektor mieszkaniowy i polityka mieszkaniowa, 2.Transformacja centralnie sterowanego sektora nieruchomości mieszkaniowych w system rynkowy, 3.Rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce, 4.Wybór modelu polityki mieszkaniowej i sektorowej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8706-707-8
1. Zagadnienia wprowadzające dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie; 2. Zadania, działania oraz obowiązki gminy; 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości; 4. Obowiązki i zadania innych podmiotów w zakresie utrzymania czystości i porządku; 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-8967-9
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim; Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; Pojęcie strefy użyteczności publicznej w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego; Realizacja zadań gospodarczych przez gminy; zasady zarządu mieniem gminy oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Uwarunkowania prawne prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej w celu realizacji zadań – wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne; Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce; Wybrane aspekty działalności gospodarczej związków jednostek samorządu terytorialnego; Wokół działalności gospodarczej gmin – głos w dyskusji; Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji publicznych; Kompetencje rad gmin w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – wybrane zagadnienia; Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych; Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów?; Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki; Jednostki samorządu terytorialnego a sport. Wspieranie i działalność gospodarcza; Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w samorządzie terytorialnym w Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 4 (46)/2004)
1. Działalność gospodarcza gmin niemieckich w praktyce-pięć przykładów, 2. Usługi komunalne w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, 3. Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie gminy Poddębice, 4. Zadania gmin w zakresie tworzenia i ochrony terenów zieleni gminnej i zadrzewień, 5. Związki gminy z rynkiem finansowym, 6. Strategiczne planowanie rozwoju w polityce regionalnej Unii Europejskiej, 7. Region w naukach ekonomicznych, 8. Marketing komunalny. Wybrane aspekty, 9. Polityka społeczna w Unii Europejskiej, 10. Wybrane aspekty rozwoju łódzkiej gospodarki, 11. Zarządzanie finansami gminy, 12. Rola władz gminy w stymulowaniu rozwoju lokalnego, 13. Procedury udzielania zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-402-4
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające , Rozdział II. Gospodarka nieruchomościami , Rozdział III. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi , Rozdział IV. Utrzymanie czystości i porządku w gminie , Rozdział V. Gospodarowanie odpadami , Rozdział VI. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , Rozdział VII. Zaopatrzenie w energię elektryczną , energię cieplną oraz gaz , Rozdział VIII. Cmentarze i chowanie zmarłych , Rozdział IX. Tereny zielone , parki i ochrona drzew , Rozdział X. Utrzymanie dróg publicznych , Rozdział XI. Zamówienia publicznie , Rozdział XII. Partnerstwo publiczno-prywatne .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 2/2009 (8))
1. Społeczne role sędziów rodzinnych; 2. Działalność Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony pracy; 3. Postępowanie w sprawach rekompensaty za mienie zabużańskie; 4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej; 5. Lokalizacja parku wiatrowego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6. Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego; 7. Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako wolność o charakterze prawa podmiotowego; 8. Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego; 9. Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym; 10. Pozycja prawna Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po reformie dokonanej traktatem lizbońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-715-0
1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego jako innowacyjnego podejścia do organizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 2. Porównawcza analiza efektywności operacyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, 3. Efektywność inwestycyjna w przedsięwzięciach publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej, 4. Rezultaty poznawcze i wnioski własne oraz postulaty dla badaczy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-163-3
1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego jako innowacyjnego podejścia do organizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 2. Porównawcza analiza efektywności operacyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, 3. Efektywność inwestycyjna w przedsięwzięciach publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej, 4. Rezultaty poznawcze i wnioski własne oraz postulaty dla badaczy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914205-8-2
R.1 Organizacja przestrzeni gospodarczej gminy; R.2 Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie; R.3 Model zarządzania gospodarką komunalną gminy; R.4 Holding Komunalny - grupa i strategia kapitałowa gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again