Form of Work
Książki
(52)
Status
only on-site
(44)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(44)
Author
Stelmachowski Andrzej
(4)
Heywood Andrew
(3)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Orłowska Natalia
(3)
Stasiak Dorota
(3)
Winiarski Bolesław
(2)
Acocella Nicola
(1)
Albigowski Marek
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Baylis John
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Bański Jerzy
(1)
Beech Nic
(1)
Bowman Cliff
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Bukowski Sławomir I
(1)
Bąk Henryk
(1)
Domańska Elżbieta
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Faulkner David
(1)
Fierla Irena
(1)
Filary Mateusz
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Grabowiecki Józef Marek
(1)
Góralski Witold M
(1)
Hensel Paul K
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kozarowicz Henryk
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krystyna Olszewska
(1)
Lavalette Michael
(1)
Lipka Anna
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
McKenna Eugena
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Noga Marian
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Owens Particia
(1)
Pangsy-Kania Sylwia
(1)
Pietraś Marek
(1)
Postuła Igor
(1)
Pratt Alan
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Smith Steve
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stacewicz Janusz
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Steinach Peter
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Tobera Piotr
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Werner Aleksander
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
[ i in.]
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Ładysz Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Gospodarka
(30)
Globalizacja
(14)
Polska
(12)
Unia Europejska
(12)
Rolnictwo
(10)
Państwo
(6)
Finanse
(5)
Polityka społeczna
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Żywność
(5)
Gospodarstwo rolne
(4)
Leśnictwo
(4)
Partie polityczne
(4)
Pieniądz
(4)
Polityka
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Przemysł
(4)
Biurokracja
(3)
Demokracja
(3)
Gospodarka narodowa
(3)
Handel
(3)
Ideologia
(3)
Integracja europejska
(3)
Jednolity rynek UE
(3)
Kadry
(3)
Konkurencja
(3)
Kraje rozwijające się
(3)
Nacjonalizm
(3)
Naród
(3)
Policja
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Swobodny przepływ towarów
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Wojsko
(3)
Wybory
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Ceny
(2)
Ekologia
(2)
Ekonomia
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Kultura
(2)
Miasta
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Monopol
(2)
ONZ
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Prawa człowieka
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Siła robocza
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Terroryzm
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Zarządzanie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Banki
(1)
Broń
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżet
(1)
Dotacja
(1)
Dylomacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomia a polityka
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Ekorozówj
(1)
Emetytura
(1)
Feminizm
(1)
Francja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Koniunktura
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leseferyzm
(1)
Liberalizm
(1)
Ludność
(1)
Makroekonomia
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta- gospodarka
(1)
Mieszkania
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
52 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-13821-1
R.1 Wprowadzenie Cz.I Określanie preferencji społecznych : R.2 Preferen cje indywidualne a preferencje społeczne, R.3 Zasada Pareta i "nowa ekonomia dobrobytu", R.4 Teorie sprawie dliwości, funkcje dobrobytu i optimum społeczne. Cz.II Wybory społeczene, państwo i rynek : R.5 Prefere ncje społeczne i instytucje, R.6 Niesprawność ryn ku : aspekty mikroekonomiczne, R.7 Niesprawność rynku : aspekty makroekonomiczne. Cz.III Normatywna i pozytywna teoria polityki gospodar czej : R.8 Normatywna teoria polityki gospodarczej, R.9 Niesprawność państwa : elementy pozytywnej teorii polityki gospodarczej. Cz.IV Interwencja mikroekonomiczna : R.10 Polityka mi kroekonomiczna, R.11 Polityka redystrybucji dochodu i optymalny system podatkowy, R.12 wybór społeczny i ana liza kosztów i korzyści. Cz.V Interwencja makroekonomiczna w gospodarce zamknię tej : R.13 Cele makroekonomiczne a polityka pieniężna, R.14 Cele makroekonomiczne a polityka fiskalna, R.15 Polityka dochodowa i polityka cenowa. Cz.VI Interwencja makroekonomiczna w polityce otwartej : R.16 Systemy walutowe i reżimy kursów walutowych, R.17 Polityka oddziałujaca na bilans płatniczy, R.18 Polityka gospodarcza w gospodarce otwartej. Cz.VII Problemy "reżimu" w krajowych i międzynarodowyc h działaniach rządu : R.19 Spójność w wyborze publi cznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-06-6
Gospodarka jako system i przedmiot polityki gospodarczej; Systemy ekonomiczne - ich rodzaje i funkcje, Podstawy i funkcje polityki gospodarczej, Instrumenty polityki gospodarczej, Rola i funkcje państwa w gospodarce, Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa: polityka pieniężna, dochodowa i budżetowa, Polityka przemysłowa - jej uwarunkowania i kierunki, Polityka rolna i żywnościowa, Polityka inwestycyjna, Zagraniczna polityka gospodarcza Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-391-1
Cz. I. Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej: 1. Normatywne podejście do polityki gospodarczej; 2. Reguły polityki makroekonomicznej; 3. Ograniczenie polityki stabilizacyjnej; 4. Polityka gospodarcza a teoria cyklu politycznego; 5. Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej; Cz. II. Polityczno-instytucjonalne uwarunkowania polityki gospodarczej: 6. Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia; 7. Społeczno-polityczne uwarunkowania zmiany i rozwoju; 8. Problemy kształtowania ładu gospodarczego; 9. Instytucjonalne ramy polityki gospodarczej; 10. Rola informacji w polityce gospodarczej; Cz. III. Strategiczne przesłanki polityki gospodarczej: 11. Strategiczne programowanie rozwoju kraju; 12. Strategia lizbońska a programy krajowe; 13. Regionalny i przestrzenny wymiar strategii rozwoju; 14. Dylematy wokół polityki spójności; 15. Strategie i problemy regionalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd.2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 696 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-01-13082-2
Cz.I Funkcje polityki gospodarczej : 1.Pojęcia podstawowe, 2.Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych, 3.Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, 4.Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa, 5.Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze. Cz.II Doktryny, systemy, kierunki : 6.Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna, 7.Między dwiema wojnami, 8.Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, 9.Ewolucja systemu i keirunków polityki gospodarczej w Polsce w latach 1944-1989, 10.Procesy transformacji w Polsce, 11."Granice konkurencji". Globalizacja polityki ekonomicznej? Cz.III Polityka rozwoju gospodarczego : 12.Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, 13.Problemy strategii rozwoju, 14.Polityka strukturalna, 15.Polityka przemysłowa, 16.Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej , 17.Polityka regionalna, 18.Polityka ochrony środowiska, 19.Politka naukowa i innowacyjna, 20.Polityka inwestycyjna. Cz.IV Mechanizmy oddziaływań : 21.Polityka pieniężna, 22.Polityka budżetowa, 23.Regulowanie rynku pracy, 24. Regulowanie dochodów i cen. Cz.V Międzynarodowa polityka gospodarcza : 25.Polityka współpracy gospodarczej z Europą, 26.Unia Europejskastruktura instytucjonalnai zasady funkcjonowania, 27. Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej, 28.Traktat z Maastricht - unia walutowa; Polska a Unia Europejska, 29.Euroregiony - nowy element narodo wej i międzynarodowej polityki gospodarczej, 30.Polityka dosotosowawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; Nr 9)
ISBN: 83-88367-20-X
1.Istota, fazy rozwoju decyzji ekonomicznych, 2.Polityka ekonomiczna jako dycyplina naukowa, 3.Pojęcie i determinany celów polityki ekonomicznej, 5.Klasyfikacje celów polityki ekonomicznej, 6.Relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi rodzajami celów polityki ekonomicznej, 7.Narzędzia polityki ekonomicznej i ich klasyfikacje, 8.Kryteria podziału i rodzaje polityki ekonomicznej, 9.Diagnoza wzajemnych związków pomiędzy uwarunkwaniami ustrojowymia celami i narzędziami polityki ekonomicznej w PRL i III RP, 11.Sprzężenie zwrotne pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi i terścią polityki ekonomicznej, 12.Wzajemne związki pomiędzy uwarunkowaniami zewnętrznymi i treścią polityki ekonomicznej, 13.Aksjologiczne podstawy polityki ekonomicznej, 14.Zalety i wady aktywnej polityki ekonomicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-758-9
1. Istota, rodzaje i zasady polityki przemysłowej 2. Polityka przemysłowa - argumenty za i przeciw 3. Podmioty, cele i instrumenty polityki przemysłowej 4. Polityka przemysłowa a konkurencyjność przemysłu 5. Geneza, etapy, przegląd koncepcji i ocena polityki przemysłowej w Polsce 6. Doświadczenia międzynarodowe w dziedzinie polityki przemysłowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-720-3
1. System ekonomiczny jako podstawa ładu gospodarczego, 2. Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej, 3. Przegląd wybranych teorii ładu gospodarczego, 4. Demokratyczne państwo a ład gospodarczy, 5. Federalizm państw europejskich a przyszły kształt Unii Europejskiej - Zasady nowego ładu demokratycznego, 6. Rola państwa w gospodarce rynkowej, 7. Globalizacja a przyszłość demokratycznego państwa, 8. Globalizacja versus ład gospodarczy, 9. Budowa rynkowego ładu ekonomicznego w Polsce po 1989 roku - Wnioski i wątpliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1740-9
1. Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym.. 2. Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. 3. Stopień otwarcia gospodarki a proces konwergencji. 4. Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji. 5. Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat dziewięćdziesiątych. 6. Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej. 7. Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. 8. Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gosopdarczego. 9. Wpływ regulacji telekomunikacji na wzrost gospodarczy i procesy konwergencji w krajach rozwijających się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 584 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14785-3
I. Funkcje polityki gospodarczej: 1.Pojęcia podstawowe. 2.systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej. 3.Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej. 4.Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem.5.Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze. II. Doktryny, systemy, kierunki: 6.Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna. 7.Między dwiema wojnami. 8.Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie. 9.Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej. 10.Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku. III. Polityka rozwoju gospodarczego: 11.Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. 12.Problemy strategii rozwoju. 13. Polityka strukturalna. 14.Polityka przemysłowa. 15.Polityka żywnościowa. 16.Polityka regionalna. 17.Polityka ochrony środowiska. 18.Polityka naukowa i innowacyjna. 19.Polityka inwestycyjna. IV. Mechanizmy oddziaływań: 20.Polityka pieniężna. 21.Polityka budżetowa. 22.Regulowanie rynku pracy. 23.regulowanie dochodów i cen. V. Międzynarodowa polityka gospodarcza: 24.Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. 25.Polityka dostosowawcza. 26.Unia Europejska - struktura instytucjonalna ii zasady funkcjonowania. 27.Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 28.Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7207-671-7
1. Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej, 2. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań współczesności - koncepcja państwa w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II, 3. Państwo opiekuńcze - powstanie, rozwój, kryzys, 4. Ustrojowa przebudowa gospodarki poslkiej, 5. Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, 6. Polityka zrównoważonego rozwoju, 7. Konkurencyjność gospodarki polskiej, 8. Partnerstwo publiczno-prywatne - jego istota i rozwój w Polsce, 9. Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej, 10. Globalizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-911465-2-9
1. Wprowadzenie: Poziomy strategii; Proces strategii; Struktura książki. 2. Macierz klienta: Obniżka ceny; Podnoszenie postrzeganej wartości użytkowej; Co dalej?; Inne posunięcia na macierzy klienta; Konstruowanie macierzy klienta; Podsumowanie. 3. Macierz producenta: Charakterystyka macierzy producenta; Określenie podstawowych cech konkurencyjnych; Trwała prze waga konkurencyjna; Wypełnianie luk w zasobach i umiejętnościach; Konstruowanie macierzy producenta; Podsumowanie 4. Otoczenie konkurencyjne: Rywalizacja w sektorze; Bariery wejścia do sektora; Siła przetargowa nabywców; Siła przetargowa dostawców; Zagrożenie ze strony substytutów; Zalety modelu pięciu sił; Analiza konkurentów; Grupy strategiczne; Charakterystyka analizy konkurentów; Posumowanie 5. Przyszłość: Zmiany na macierzy klienta; Zmiany na macierzy producenta; Analiza PEST; Scenariusze rozwoju trendów; Proponowana metoda budowania scenariuszy; Podsumowanie 6. Warianty strategiczne: Kombinacje macierzy klienta i producenta; Kostka ryzyka; Ocena strategii; Analiza przypadku; Podsumowanie 7. Przedsięwzięcie partnerskie oraz nabycie innej firmy: Strategia współpracy; Dlaczego firmy współpracują ze sobą?; Dobór partnera; Tworzenie aliansów strategicznych; Kierowanie przedsięwzięciem partnerskim; Ewolucja aliansu strategicznego; Nabycie (przejęcie) innej firmy; Podsumowanie 8. Realizacja strategii poprzez rozwój wewnętrzny: Realizacja; Identyfikowanie barier na drodze zmian; Priorytety i podział obowiązków; Budowanie konta burzenie; Podsumowanie 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-401-9
1. Technologia, innowacje i innowacyjność w badaniach ekonomicznych. 2. Rola innowacyjności w rozwoju gospodarczym. 3. Polityka proinnowacyjna - pojęcie i cele. 4. Polityka proinnowacyjna w skali makroekonomicznej. 5. Polityka proinnowacyjna w skali mezoekonomicznej. 6. Znaczenie i uwarunkowania polityki proinnowacyjnej w skali mikroekonomicznej. 7. Polityka innowacyjna w Polsce na tle innych krajów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1768-3
1. Podstawy teoretyczne polityki strukturalnej: Pojęcie polityki strukturalnej; Struktura gospodarki narodowej; Zmiany strukturalne w gospodarce narodowej; Wybrane teorie zmian strukturalnych; Czynniki i bariery zmian strukturalnych w gospodarce rynkowej; Rola państwa w zmianach strukturalnych; Wpływ globalizacji na zmiany strukturalne; Statystyczne klasyfikacje i nomenklatury gospodarcze; metody pomiaru i oceny zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i polityce strukturalnej UE; 2. Polityka strukturalna w Polsce w okresie transformacji: polityka strukturalna jako dziedzina polityki gospodarczej; Cele i podmioty polityki strukturalnej w Polsce; Rodzaje polityki strukturalnej; Instrumenty polityki strukturalnej; Cechy strukturalne polskiej gospodarki; Rozwój gospodarczy a zmiany strukturalne gospodarki narodowej; Zmiany strukturalne a środowisko; Wyzwania stojące przed polską w zakresie polityki strukturalnej; 3. Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej: Geneza wspólnotowej polityki strukturalnej; Polityka strukturalna UE a inne polityki wspólnotowe; Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej; Zasady polityki strukturalnej Unii Europejskiej; Instrumenty ekonomiczne wspólnotowej polityki strukturalnej; Działania strukturalne w zakresie ochrony środowiska; 4. Międzynarodowe aspekty polskiej polityki strukturalnej: Wpływ globalizacji na zmiany struktury polskiej gospodarki; 2. Finansowanie polityki strukturalnej Polski ze źródeł wspólnotowych; Korzyści i zagrożenia w zakresie zmian strukturalnych, wynikające z członkowstwa Polski w UE; Dostosowanie instrumentów polityki strukturalnej do standardów unijnych; Kierunki zmian strukturalnych w Polsce w świetle wybranych dokumentów strategicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-85205-59-4
R.1 Wstęp i podst. pojęcia: Zarys historyczny; Funkcje kierownictwa ds. personelu; Zarządzanie personelem a ZZL; Cechy wyróżniające ZZl; Cele systemu ZZL; Problemy wdrażania; Wnioski; Bibliografia. R.2 Strategia i struktura: Strategia korporacji i strategiczne ZZL; Struktura przedsiębiorstwa; Organizacje formalne i nieformalne; Teorie nieprzewidywalności; Organizacje jako systemy otwarte; Trendy organizacyjne Wnioski; B-fia. R.3 Kultura a zmiana: Kultura społeczeństwa; Kultura organizacji; Zmiana; Zmiana kultury; Kultura a ZZL; Wnioski; B-fia. R.4 Pozyskiwanie pracowników: planowanie zasobów ludzkich: Popyt na zasoby ludzkie; Wykorzystanie zasobów ludzkich; Podaż zasobów ludzkich; Wnioski; B-fia. R.5 Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja: Wstępne warunki rekrutacji; Rekrutacja; Selekcja; Ośrodek oceny; Trafność i rzetelność; Minimalizacja kosztów i maksymalizacja efektywności; Wnioski; B-fia. R.6 Rozwój pracowników, zarządzanie pracą: Cele oceny; Techniki oceny; Różne ujęcia; Problemy z oceną; Wnioski; B-fia. R.7 Rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami: Ustalanie wynagrodzeń; Typy systemów wynagrodzeń; Znaczenie teorii motywacji; ZZL a wynagrodzenia; Wnioski B-fia. R.8 Rozwój pracowników- szkolenia i rozwój osobisty: Systematyczne szkolenie; Korzyści płynące ze szkolenia Zmiana a konkurencja; Rozwój kierownictwa; Podejścia do szkolenia i rozwoju; Stały rozwój; Organizacja uczą ca się; Ocena; Wnioski; B-fia. R.9 Stosunki pracownicze: Sposoby komunikowania się; Partycypacja; Reprezentacja związków zawodowych; Konflikt; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Wnioski; B-fia. R.10 Wnioski: uwagi krytyczne i rozwój sytuacji: Uwagi krytyczne; Rozwój ZZL; B-fia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-32-3
Procesy urbanizacji i metropolizacji, cykliczny rozwój miast; Polityczne aspekty funkcjonowania władzy miejskiej; Zarządzanie przestrzenią ekonomiczną miasta; Struktura społeczna miast a organizacja przestrzeni; Planowanie i budowa strategii rozwoju miasta; Zarządzanie aglomeracjami miejskimi - doświadczenia europejskie. Ogólna charakterystyka procesów urbanizacji; Cykliczny rozwój miast; Procesy metropolizacji w Polsce; Style zarządzania miastem; Miasto jako dobro ekonomiczne; Popyt przedsiębiorstw; warunki zewnętrzne; Projekt miasta; Planowanie całościowego rozwoju miasta; Budowa strategii rozwoju miasta; Elementy promocji miasta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-030-1
1. Polityka stabilizacji i jej podstawy teoretyczne. 2. Instrumenty dyskrecjonalnej polityki pieniężnej. 3. narzędzia i mechanizm działania polityki fiskalnej. 4. Mechanizm działania instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej - model IS-LM. 5. Polityka dochodów jako czynnik stabilizujący koniunkturę gospodarczą. 6. Polityka podażowa i jej rola w stabilizacji makroekonomicznej. 7. Polityka antycykliczna w gospodarce rynkowej i w systemie okresu transformacji. 8. Empiryczna analiza wpływu wybranych instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej na wahania koniunkturalne w gospodarce polskiej w latach 1990-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-10875-4
Rozdział pierwszy: Fundamentalny spór o paradygmat; Rozdział drugi: Inwestycje - spostrzeżenia makro- i mikroekonomiczne; Rozdział trzeci: Cykl koniunkturalny: realia i model M. Kaleckiego; Rozdział czwarty: Polityka makroekonomiczna amerykańskich skip rządowych na tle przebiegu koniunktury gospodarczej w latach 1948-1980; Aneks do rozdziału czwartego: Spór z J.K. Galbraithem o teorię i terapię stabilizacyjną J.M. Keynesa; Rozdział piąty: Opozycja przeciw ekonomii keynesowskiej a polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych w latach 1981-1988.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Maria Gaczek. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-29-3
1.Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej, 2.Specyfika gospodarowania w przestrzeni, 3.Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej, 4.Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, 5.Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa, 6.Gospodarka przestrzenna w gminie, 7.Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast, 8.Gospdoarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again