Form of Work
Książki
(32)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(32)
available
(16)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(32)
Author
Heywood Andrew
(3)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Orłowska Natalia
(3)
Stasiak Dorota
(3)
Kaczmarek Tadeusz T
(2)
Batiuk Anna
(1)
Beyer Peter
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Burchill Scott
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Devetak Richard
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Elliott Anthony
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flew Terry
(1)
Frankowski Paweł
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Geise Mirosław
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Huczek Marian
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Linklater Andrew
(1)
Lorek Marta
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Niesporek Andrzej
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Ostaszewski Piotr
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Paterson Matthew
(1)
Pawluczuk Włodzimierz
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Reus-Smit Christian
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Scholte Jan Aart
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Stoner James A.F
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szymańska Daniela
(1)
Tomanek Paweł
(1)
True Jaqui
(1)
Tylka Monika
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Globalizacja
(32)
Państwo
(10)
Polityka
(8)
Demokracja
(7)
Gospodarka
(7)
Partie polityczne
(7)
Polityka międzynarodowa
(7)
Ideologia
(5)
Nacjonalizm
(5)
Integracja europejska
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
Naród
(4)
Biurokracja
(3)
Feminizm
(3)
Liberalizm
(3)
Policja
(3)
Rosja
(3)
Rynek pracy
(3)
Wojsko
(3)
Wybory
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Kultura
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przywództwo
(2)
Realizm
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Agroturystyka
(1)
Anarchizm
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biblioterapia
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Czas
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Cło
(1)
Decyzje
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyktatura (ustrój)
(1)
Dylomacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Faszyzm
(1)
Folklor
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Historia
(1)
Hitleryzm
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucja totalna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Iran
(1)
Islam
(1)
Jakość
(1)
Japonia
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Klimat
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konstruktywizm
(1)
Kontrola
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marksizm
(1)
Miasta
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Brazylia
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
34 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2517)
ISBN: 978-83-226-1643-7
1. Wymiary nowoczesności, 2. Socjologia a poszukiwanie racjonalnych podstaw ładu społecznego, 3. Globalizacja - w kierunku ponowoczesności, 4. Krytyka projektu oświeceniowego - w kierunku postmodernizmu, 5. Postmodernizm a teoria chaosu, 6. Miedzy strukturą i działaniem. Integracja systemowa a integracja społeczna. 7. Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-17-6
Edukacja-kluczem do nowych wyzwań, 1. Edukacja wobec problemów XXI wieku, Edukacja "toczących się" reform, Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji, Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, Globalny cel edukacji-realizacja idei uczenia się przez całe życie, Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji, Nauczyciel w okowach czasu globalizacji, Nauczyciel w zreformowanym kształceniu zawodowym, Szkoła XXI wieku-wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości, Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się, "Ucząca się szkoła"-przykład porozumienia nauczycieli,uczniów i rodziców, Edukacja-między misją a komercją, Rynkowa transformacja szkolnictwa wyższego w polsce.Szanse i zagrożenia, 2. Wybrane aspekty dialogu o wychowaniu, Kariera kategorii "wychowanie jako rozwój" we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, Znaczenie koncepcji "społeczeństwa wychowującego" Floriana Znanieckiego na początku XXI wieku, Funkcjonowanie ucznia w środowisku wychowawczym szkoły, Problematyka zdrowia uczniów w pracy pedagogicznej szkoły podstawowej, Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, Akceptacja normy "trzeźwość" wyzwaniem dla wychowania, Aktualne tendencje w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, trójkąd władzy w oświacie:kuratur-gmina-dyrektor szkoły, Dylematy edukacji w obliczu problemów XXI wieku, Zręby instytucjonalizacji edukacji jutra w realiach ponowoczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-13-9
Część I: Podstawowe ustalenia wyjściowe. 1. Spory o globalizację. 2. Defniowanie globalizacji. 3. Globalizacja w dziejach. 4. Teorie globalizacji. Część II: Zmiana i ciągłość. 5. Globalizacja i produkcja: od kapitalizmu do hiperkapitalizmu. 6. Globalizacja i rządzenie: od etatyzmu do policentryzmu. 7. Globalizacja i tożsamość: Od nacjonalizmu do hybrydyzacji. 8. Globalizacja a wiedza: Od nacjonalizmu do refleksyjności. Część III: Oceny i działania. 9. Globalizacja a ludzkie bezpieczeństwo. 10. Globalizacja a równość społeczna. 11. Globalizacja a demokracja. 12. Budowanie przyszłych globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-48-1
Cz. I. Pedagogika społeczna w strukturze pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz jako wyodrębniająca się praktyka zawodowa w sferze opieki i pomocy społecznej: 1. Przednaukowa wiedza oraz refleksje teoretyczne związane z pomocniczością, samopomocą i woluntaryzmem. Pojawienie się dobroczynności i działalności charytatywnej; 2. Geneza powstania oraz fazy przeobrażeń polskiej pedagogiki społecznej; 3. Opieka, pomoc społeczna i praca socjalna jako tradycyjne przedmioty zainteresowań polskiej pedagogiki; 4. Dominujące stanowiska teoretyczne towarzyszące rozwojowi pedagogiki społecznej w Polsce; 5. Badania i analizy podejmowane przez pedagogów społecznych w Polsce w okresie tworzenia się nowego ładu społeczno-ekonomicznego (1989-2007); Cz. II. Przeobrażenia społeczne, procesy, pojęcia oraz problemy towarzyszące zmianie społecznej: Procesy urbanizacyjne, rozwój miast i ekspansja tzw. Miejskiego stylu życia. Rozwój ekologii społecznej; 7. Rola i znaczenie zjawiska globalizacji w egzystencji jednostek i grup społecznych na świecie; 8. Zmiana społeczna a zjawisko ubóstwa. Zbiorowe symptomy poczucia traumy i politraumy w dobie transformacji. Marginalizacja oraz wykluczenie jako typowe przykłady przyrostu obszaru upośledzenia społecznego; 9. Modernizacja tradycyjnych społeczeństw i społeczności. Przydatność teorii modernizacji dla potrzeb pedagogikispołecznej; Cz. III. Wybrane zagadnienia z metodologii i metodyki badań w naukach społecznych użyteczne badaczom doby transformacji: 10. Zbieżności i różnice w systematyzacji uogólnień oraz postrzeganiu i eksploracji zmieniającej się rzeczywistości (socjologia versus pedagogika); 11. Pluralizm metodologiczny oraz dylematy badaczy analizujących współczesność; 12. Niektóre oblicza etyki w badaniach, w publikacjach i w życiu naukowym; Cz. IV. Od ideologii ku rehabilitacji społecznej i wyzwoleniu aktywności człowieka. Problemy i interakcje społeczne wpływające na pomyślne uczestnictwo we współczesnych organizacjach społecznych: 13. Przewodnie idee postępu społecznego w społeczeństwie obywatelskim, partycypacja społeczna a rola i znaczenie kapitału społecznego; 14. Przestrzeń społeczna jako układ pewnych elementów i zależności występujących w każdej strukturze społecznej. Wybrane pojęcia, procesy i zagadnienia; 15. Struktualizacja mechanizmów socjalizacyjno-identyfikacyjnych. Znaczenie wiedzy ogólnej kreatora o sztuce w kształtowaniu tożsamości jednostki. Warunki wzrostu bądź znikania integracji społecznej; 16. Przejawy wpływu ważniejszych instytucji oraz zinstytucjonalizowanych struktur i kręgów społecznych; 17. Organizacja sfery publicznej społeczności lokalnej. Upowszechnianie wzorów środowiskowej mobilizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-88-1
1. Państwo - kontrowersje i dylematy, 2. Filozoficzne podstawy wiedzy o państwie, 3. Teorie państwa, 4. Narody i nacjonalizm, 5. Systemy polityczne, 6. Partie polityczne w systemie politycznym współczesnego państwa. Cz.II Nauka o polityce: 1.Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna, 3. Polityka globalna, 4. W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy kierunku rządu światowego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Tadeusz T. Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2004. - 158,[2] s. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-7251-443-7
Wprowadzenie; R.1 System ekonomiczny jako podstawa porządku gospodarczego; R.2 Istota i potrzeba porządku w gospsodarce rynkowej; R.3 Przegląd wybranych teorii porządku gospodarczego; R.4 Rola państwa w gospodarce rynkowej; R.5 Globalizacja versus porządek gospodarczy Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-379-0
1. Przywództwo - geneza, fenomen, definicje, podstawowe zagadnienia, 2. Perspektywa osobowościowa przywództwa, 3. Modele behawioralne przywództwa, 4. Teorie zależności, 5. Kierunki dalszego rozwoju konceptualizacji przywództwa, 6. Aspekty etyczne przywództwa, 7. Specyfika przywództwa w biznesie korporacyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-09-9
1. Pojęcie cywilizacji, 2. Klasyczne teorie cywilizacji, 3. Współczesne teorie cywilizacji, 4. Współczesne teorie globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-754-9
1. Zagadnienia wstępne z zakresu polityki gospodarczej, 2. Geneza i rozwój polityki gospodarczej, 3. Podstawowe cele polityki gospodarczej, 4. Polityka pieniężna, 5. Polityka fiskalna, 6. Polityka gospodarcza wobec problemów funkcjonowania rynków pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-85-7
Wprowadzenie. Religia w społeczeństwie globalnym. Cz. I Teoria i pojęcia. 1. Cztery spojrzenia na globalizację. 2. Społeczno-kulturowy partykularyzm w społeczeństwie globalnym. 3. Religie systemowe w społeczeństwie globalnym. 4. Religia i ruchy społeczne w społeczeństwie globalnym. Cz. II Analiza przypadków. Religia w społeczeństwie globalnym: pięć współczesnych przypadków. 5. Nowa Chrześcijańska Prawica w Stanach Zjednoczonych. 6. Ruch teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. 7. Rewolucja islamska w Iranie. 8. Nowy religijny syjonizm w Izraelu. 9. Religijny ruch ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Media globalne / Terry Flew ; przekł. Marta Lorek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010. - 304, [2] s. : rys. ; 24 cm.
(Media / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2885-8
1. Wprowadzenie do globalnych mediów: podstawowe pojęcia; 2. Teorie globalnych mediów; 3. Globalizacja i globalne korporacje medialne; 4. Globalne media, gospodarka oparta na wiedzy i nowa konkurencja; 5. Globalne kultury medialne; 6. Od suwerenności do oprogramowania: narodowe polityki medialne w erze globalnych mediów; Zakończenie: raz jeszcze o teoriach globalnych mediów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0079-7
1.Wielkie teorie i podejścia, 2.Mocarstwowe i regionalne wizje porządku międzynarodowego, 3.Teoretyczne interpretacje integracji europejskiej jako systemu międzynarodowego, 4.Teorie sektorowe i cząstkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-16639-7
R.1 Faktura społeczeństwa; R.2 Szkoła frankfurcka; R.3 Strukturalizm; R.4 Poststrukturalizm; R.5 Teorie strukturyzacji; R.6 Współczesna teoria krytyczna; R.7 Teoria feministyczna i postfeministyczna; R.8 Postmodernizm; R.9 Sieci, ryzyko, płynność; R.10 Globalizacja; Posłowie. Teoria społęczna dziś i do 2025 r. Od Georgio Agambena do Manuela DeLandy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14911-6
Wprowadzenie; 1. Teoretyczne podejście do stosunków międzynarodowych, 2. Realizm, 3. Liberalizm, 4. Globalizm, 5. Neorealizm, 6. Neoliberalizm, 7. Szkoła angielska, 8. Konstruktywizm, 9. Teorie integracji europejskiej, 10. Feminizm, teorie krytyczne, historyczna socjologia, 11. Teorie normatywne i postmodernizm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-151-9
Część I: Proces globalizacji na przełomie wieków. 1. Pojęcie globalizacji, cechy globalizacji. 2. Mechanizmy globalizacji. 3. Miary globalizacji. 4. Nowe aspekty udziału krajów wschodzących w globalizacji. Część II: Konkurencyjność międzynarodowa kraju i przedsiębiorstwa. 5. Zmienność pojęcia konkurencyjności międzynarodowej. 6. Tradycyjne teorie konkurencyjności międzynarodowej kraju. 7. Konkurencyjność międzynarodowa w warunkach globalizacji. 8. Modele konkurencyjności międzynarodowej. 9. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów WEF i IMD. 10. Polityka wzrostu poziomu konkurencyjności międzynarodowej. Część III: Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych i banków w warunkach globalizacji. 11. Potrzeba nowego podejścia wyjaśniającego międzynarodową przewagę konkurencyjną kraju i firmy. 12. Strategia konkurencyjna firmy - uniwersalne narzędzie konkurencji. 13. Strategie ogólne w warunkach globalizacji - próba klasyfikacji. 14. Ewolucja strategii koncernów w warunkach globalizacji. 15. Strategie koncernów międzynarodowych na rynkach wschodzących. 16. Strategie megakorporacji w warunkach globalizacji. 17. Budowaie strategii na przykładzie banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-643-6
Cz.I Polityka - systemy polityczne - determinanty i sposoby ich zmieniania: Polityka - jej rola i miejsce w życiu społecznym; Polityczne systemy, ideologie i strategie; Przeobrażanie systemó politycznych. Cz.II Współczesne demokracje: Nowa jakość współczes nych demokracji; Demokratyczne systemy państwowe; Partie i demokratyczne systemy partyjne; Kształtowanie demokratycznego systemu Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.III Współczesne monokracje: Dalekowschodnie systemy polityczne; Teokracje i fundamentalizmy religijne; Wojskowe zamachy stanu i dyktatury; Totalitarne systemy polityczne. Cz.IV Polityka wobec wyzwań globalizacji: Globalna transformacja systemów politycznych; "Słoń" globaliza cji a Polska. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again