Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Poździk Rafał
(2)
Bienias Ilona
(1)
Dylewski Marek
(1)
Filipiak Beata
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Uryga Józef
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Fundusze strukturalne UE
(9)
Programy UE
(3)
Kapitał
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Alokacja
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
12 results Filter
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1711-5
1. Audyt środków unijanych z funduszy strukturalnych, 2. Audyt środków unijnych z funduszy spójności, 3. Audy finansowy środków unijnych w szóstym programie ramowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-2248-1
1. Możliwość wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji; 3. Zarządzanie środkami europejskimi; 4. Doświadczenia beneficjentów- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-6718-7
1.Finanse publiczne a gospodarka; 2. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania sektora finansów publicznych; 3. Aktywność sektora publicznego w aspekcie gospodarowania środkami publicznymi; 4. Problemy stanowienia danin publicznych; 5. Procesy decyzyjne w sektorze publicznym; 6. Redystrybucja budżetowa; 7. Ewaluacja zadań i odpowiedzialności w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 / Monika Lejcyk, Rafał Poździk. - Wyd. 3 zm. Stan prawny na dzień 1.09.2010 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2010. - 215, [1] s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89468-86-4 978-83-87497-86-4
1. Fundusze Unijne; 2. Finansowanie projektów ze środków Unijnych w Polsce: Wprowadzenie; Fundusze przedakcesyjne; Polska polityka spójności w trakcie perspektywy finansowej na lata 2004-2006; Podstawy prawne krajowej polityki spójności na lata 2007-2013; Programy operacyjne (PO); Projekt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-74-1
1. Fundusze unijne: Wprowadzenie; Rys historyczny; Europejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Fundusz Spójności; Inicjatywy Wspólnoty; Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa; Pojecie regionu; Rozporządzenia; 2. Finansowanie projektów ze środków unijnych w Polsce: Wprowadzenie; Fundusze przedakcesyjne; Polska polityka spójności w trakcie perspektywy finansowej na lata 2004-2006; Podstawy prawne krajowej polityki spójności na lata 2007-2013; Programy operacyjne; Projekt
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-3-9
1.Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski, 2.Organizacja systemu wykorzystywania środków unijnych, 3.Kwalifikowanie projektów i wydatków, 4.Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 5.Przygotowanie jednostki do realizacji projektu, 6.Podatki związane z realizacją programów unijnych, 7.Sprawozdawczość z realizacji projektów, 8.Kontrola i audyt wykorzystywania środków pomocowych, 9.Obszary i technika audytu finansowego realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-69-5
1. Planowanie rozowju lokalnego, 2. Planowanie inwestycji komunalnych w kontekście lokalnych potrzeb, 3. Zarządzanie komunalnymi projektami inwestycyjnymi, 4. Fundusze unijne jako żródła finansowania inwestycji komunalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2246-X
Cz.I Obszary rynku finansowego: Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora bankowo-ubezpieczeniowego w obliczu integracji z UE; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce; Finansowe i pozafinansowe czynniki zmniejszające opłacalność inwestycji zagranicznych; Rynek zmaóień publicznych na dostawy w Polsce a bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny - ujęcie branżowe; Struktura i zróżnicowanie przestrzenne obligacji komunalnych w Polsce; Perspektywy rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce; Prawo użytkowania nieruchomości - istota i znaczenie w leasingu; Otwarte fundusze inwestycyjne i ich działalność w systemie pośrednictwa finansowego; Zorganizowane formy aktywności indywidualnych inwestorów na międzynarodowym rynku finansowym: stowarzyszenia indywidualnych inwestorów, kluby inwestycyjne; programy lojalnościowe; Quasi-fundusze venture capital w Polsce na tle innych instytucjonalnych form wspierania rozwoju przedsiębiorstw; Rynek venture capital u progu XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Cz.II Alokacja kapitału finansowego: Alokacja kapitału ekonomicznego w bankach; Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem; Analiza działalności pomocowej bankowego funduszu gwarancyjnego w latach 1995-2003; Wykorzystanie funduszy UE szansą rozwoju rynku dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego; Formy transferu wartości przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy stosowane w spółkach pracowniczych. Cz.III Strategie finansowe przedsiębiorstw i instytucji: Sustainable banking: bankowość a ochrona środowiska; Modelowanie wpływu zmian rynku kapitałowego na ceny akcji; Straetgia inwesstycyjna oparta na modelu CAPM; Strategie arbitrażowe na rynku procentowych kontraktów futures; Arbitraż reverse cash - and - carry na kontraktach akcyjnych futures; Strategie inwestycyjne dla odwróconej krzywej dochodowości. Cz.IV Instrumenty rynku finansowego: Pozycja pośredników finansowych w warunkach globalizacji i wirtualizacji finansów; Dłużne finansowanie prywatnych projektów infrastrukturalnych; Certyfikaty inwestycyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Swapy walutowe - ch-ka i funkcjonowanie instrumentu; Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital; Określenie warunków skuteccznego stosowania metody CreditMetrics na przykładzie polskiej bankowości; Karty bankowe jako instrument rozliczeń finansowych. Cz.V Instrumenty zarządzania finansami: Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw; Rola zarządzania kapitałem obrotowym netto w realizacji celów przedsiębiorstw; Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności; Podatkowe aspekty nieruchomości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Szacowanie strumienia gotówki inwestycji zagranicznych; Nowoczesne instrumenty transferu ryzyka kredytowego; Rola controllingu bankowego w warunkach spowolnionego wzrostu gospodarczego; Balanced Scorecard jako instrument controllingu strategicznego; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jako element poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa; Wywiad gospodarczy jako nowe narzędzie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again