Form of Work
Książki
(75)
Czasopisma
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(63)
available
(36)
unknown
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(69)
Author
Sadowski Tomasz
(4)
Cieślak Rafał
(3)
Lewandowski Włodzimierz
(3)
Sokół Aneta
(3)
Świderski Grzegorz
(3)
Antoniuk A
(2)
Bajko Zbigniew
(2)
Bielska Agnieszka
(2)
Burnat-Mikosz Magdalena
(2)
Deoniziak A
(2)
Dziura M
(2)
Famulska Teresa
(2)
Godlewski Andrzej
(2)
Grosse Tomasz G
(2)
Jankowska Małgorzata
(2)
Jóźwiak Bartosz
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Poździk Rafał
(2)
Sadowski T
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Szoszkiewicz Andrzej
(2)
Szymańska Anna
(2)
Wicher Anna
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Świderski G
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Babiak Jerzy
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Bienias Ilona
(1)
Borkowski Jan
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bryx Marek
(1)
Brzuska Eugeniusz
(1)
Butowski Leszek
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czempas Jan
(1)
Czepiec Marek
(1)
Deoniziak Anna
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Filipiak Beata
(1)
Gajewska Małgorzata
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grzeszczyk Tadeusz A
(1)
Gwizda Michał
(1)
Górecka Dorota
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Herbstem Jan
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huczek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kola Maria
(1)
Kozek Tadeusz
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kuchlewski Tomasz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kędziora Halina
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lackowska Marta
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Lityński Adam
(1)
Lubińska Hanna
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Maksymiuk Tomasz
(1)
Marciszewska Anna
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Małecki Paweł
(1)
Mielczarek Adam
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Nyk Mariusz
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(64)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Subject
Fundusze strukturalne UE
(71)
Unia Europejska
(20)
Programy pomocowe UE
(17)
Przedsiębiorstwo
(15)
Polska
(8)
Programy UE
(8)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(7)
Budżety terenowe
(6)
Polityka regionalna UE
(6)
Polityka strukturalna UE
(6)
Samorząd terytorialny
(6)
Finanse publiczne
(5)
Fundusz Spójności UE
(5)
Polityka regionalna
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Banki
(3)
Fundusze celowe
(3)
Kontrola finansowa
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Rolnictwo
(3)
Służba zdrowia
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Budżet
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Dotacja
(2)
Finanse
(2)
Fundusze Strukturalne UE
(2)
Fundusze strukturalne Unii E
(2)
Kapitał
(2)
Migracje
(2)
Nieruchomości
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podatek
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(2)
Rachunkowość
(2)
Turystyka
(2)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Alokacja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biopaliwa
(1)
Chorzy
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Factoring
(1)
Franchising
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kredyt
(1)
Kultura
(1)
Leasing
(1)
Subject: time
2001-0
(7)
1989-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
94 results Filter
Authority data
Fundusze strukturalne UE - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-7488-109-7
1. Absorpcja funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju społeczno-gospodarczego. 2. Metody strukturyzacji procesu oceny. 3. Metody gromadzenia danych. 4. Metody analizy danych. 5. Metody wspomagające sformułowanie oceny projektu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88607-64-2
Część I. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej; mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Europejski Fundusz Społeczny; Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich. Część II. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III; Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie. Część III. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; Z doświadczeń konsultanta funduszy europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-80-5
1. Informacja o Agencji Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu. 2. Informacja o Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. 3. Formy wsparcia dla MŚP realizowane
przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu; 4.De partament Zarządzania Programami Rozwoju-"Fundusze strukturalne na lata 2004-2006"; 5.Kierunki działań Rządu wobec MŚP na lata 2003-2006.; 6.Wspieranie rozwo ju małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Śląskim.; 7.Nowoczesne systemy zarządzania podstawą po prawy konkurencyjności małych i średnich firm. 8.Ob szar regulowany-grupy wyrobów objętych dyrektywami.; 9.Strategia edukacji UE a potrzeby lokalnego rynku pra cy; 10.Udział BGŻ S.A. w finansowaniu przedsięwzięć wspieranych za pomocą funduszy strukturalnych Unii Eu ropejskiej; 11.Słowackie małe i średnie przedsiębior stwa w drodze do Unii Europejskiej.Problemy,perspekty wy,porównania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89793-97-3
20 lat funduszy ogólnych CPF w Polsce; Informacja o zrealizowanych projektach; Opis wybranych projektów; Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski; Fundacja Centrum Europejskie Natolin; Powiat Żagański; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Gmina Miejska Pieszyce; Polska Izba Motoryzacji; Kopalnia Soli Wieliczka; Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem"; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego; Fundacja Instytut Studiów Wschodnich; Fundacja Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Fundacja Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Kurator Oświaty w Opolu, Dom Dziecka w Kędzierzynie Koźlu; Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa; Uniwersytet Opolski; Urząd Zamówień Publicznych; Urząd Zamówień Publicznych; Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Ministerstwo Sprawiedliwości; Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej; Kurator Oświaty w Wałbrzychu, Dom Dziecka im. ST. Starzyńskiego w Kłodzku; Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie; Wojewoda Nowosądecki, powiat limanowski; Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bór"; fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; FRDL Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego; Kurator Oświaty we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wrocławiu; Zamek Królewski w Warszawie; Tarnowska Fundacja Kultury; Miasto Nowa Sól, Publiczne Przedszkole Nr 9; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu; Uniwersytet Warszawski; Kopalnia Soli "Bochnia" Przedsiębiorstwo Państwowe; Iławska Izba Gospodarcza; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych; Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Fundacja Promocji Innowacji; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji; Gmina Dubiecko; Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach; Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Gliwicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339,9
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy)
ISBN: 978-83-7556000-8
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Analiza ekonomiczna i finansowa. 10. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-132-6
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla sektora MSP z wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych, 9. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Analiza ekonomiczna i finansowa. 11. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913021-5-6
1.Fundusze prawie dla każdego, 2.Pomyśl, 3.Napisz, 4.proste błędy, których mozna uniknąć, 5.Zrób to!, 6."Dziękuję" nie wystarczy, czyli jak dobrze rozliczyć projekt, 7.Złote zasady, czyli jak sobie pomóc, aby uzyskać fundusze UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA / pod red. Michała Gwizdy oraz Magdaleny Zawadzkiej. - Stan prawny : kwiecień 2012 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 145, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-3934-4
1.Fundusze UE - system dotacyjny vs. Zwrotne instrumenty finansowe; 2. Uregulowania prawne i dokumenty programowe dotyczące inicjatywy JESSICA; 3. System oraz stan wdrażania inicjatywy JESSICA w UE i w Polsce; 4. Wpływ inicjatywy JESSICA na rozwój polskich miast; 5. Procedura ubiegania się o pożyczkę i wybrane aspekty realizacji projektu; 6. Aspekty finansowo-podatkowe z perspektywy inwestora; 7. Prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach inicjatywy JESSICA; 8. Przykładowe projekty; 9. Inicjatywa JESSICA- kierunki zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-11-1
1. Strategia rozwoju Polski w latach 2007-2013. 2. Pierwszy etap pomocy unijnej - pomoc przedakcesyjna. 3. Drugi etap pomocy unijnej obejmujący lata 2004-2006. 4. Finansowanie realizacji wniosków inwestycyjnych. 5. Trzreci etap pomocy z funduszy Unii Europejskiej. 6. Zasady i warunki wykorzystywania środków finansowych z funduszy unijnych w latach 2004-2008 i 2007-2013. 7. Warunki współfinansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych. 8. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności projektów inwestycyjnych. Aneks: instytucjie Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Informacje wstępne, 2.Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności : Cele polityki regionalnej UE, .Środki finansowe, Fundusz Spójności, Fundusze strukturalne, WdrażenieFfunduszy Strukturalnych - Programy operacyjne. 3.Programy wspólnotowe : Program ramowy. 4.Fundusze przedakcesyjne : PHARE SSG, 5.Przykłady wypełnionych wniosków, 6.Przepisy prawne, dokumenty, 7.Adresy, 8.Podsumowanie dostępnych możliwości finansowania-tabela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again