Form of Work
Książki
(77)
Status
only on-site
(73)
available
(36)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(73)
Author
Najlepszy Eugeniusz
(5)
Pszczółka Ireneusz
(3)
Zabielski Kazimierz
(3)
Barcz Jan
(2)
Kaczmarek Tadeusz T
(2)
Kosztowniak Aneta
(2)
Kowalik Paweł
(2)
Marciniak-Neider Danuta
(2)
Misztal Piotr
(2)
Pfaff Józef
(2)
Pietrzak Agnieszka
(2)
Ambukita Eric
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Biernat Janusz
(1)
Bilski Janusz
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bossak Jan W
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brigham Eugene F
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Czerewacz Katarzyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Drobyševskogo S. M
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gudkova N. V
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Gębska Marta
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Helin Andre
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Houston Joel F
(1)
Jałowiecka-Madeja Sylwia
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Krupa Marcin
(1)
Krzak Renata
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Kędzior Marcin
(1)
Liberska Barbara
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Małecki Witold
(1)
Meniów Daniel
(1)
Messner Zbigniew
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Munyama Killon
(1)
Nacewski Jerzy
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Noch Tadeusz
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Nykiel-Mateo Anna
(1)
Obstfel’d Moris
(1)
Ochędzan Grzegorz
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Polak Waldemar
(1)
Pyka Irena
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rogoff Kennet
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sobański Konrad
(1)
Sobczak Karol
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Sroka Anna
(1)
Stawowy Anna
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szyszko Lech
(1)
Treder Hanna
(1)
Trunina P. V
(1)
Turyna Jan
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Wieczorek Piotr
(1)
Wilimowska Zofia
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(65)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(77)
Subject
Finanse międzynarodowe
(35)
Rozliczenia międzynarodowe
(17)
Finanse
(14)
Przedsiębiorstwo
(13)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(10)
Rachunkowość
(10)
Handel międzynarodowy
(8)
Pieniądz
(8)
Unia Europejska
(8)
Rynek finansowy
(7)
Rynek kapitałowy
(7)
Banki
(6)
Euro (pieniądz)
(6)
Globalizacja
(6)
Gospodarka
(5)
Konkurencja
(5)
Kursy walutowe
(5)
Rynek walutowy
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Inwestycje zagraniczne
(4)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(4)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(4)
Obrót pieniężny
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Ryzyko
(4)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(4)
Bilans płatniczy
(3)
Cło
(3)
Dług państwowy
(3)
Europejski System Walutowy
(3)
Handel zagraniczny
(3)
Kapitał
(3)
Kredyt międzynarodowy
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Rachunkowość międzynarodowa
(3)
Zarządzanie
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Bank centralny
(2)
Ceny
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Factoring
(2)
Finanse publiczne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Koszty
(2)
Obywatelstwo
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Podatek
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Rynek pracy
(2)
Ryzyko kursowe
(2)
Sprawozdawczość
(2)
Sądownictwo międzynarodowe
(2)
Terroryzm
(2)
Akcjonariusze
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Budżet
(1)
Ceny transferowe
(1)
Czek
(1)
Decyzje
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dewizy
(1)
Dywidenda
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Forfaiting
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel wymienny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
105 results Filter
Authority data
Finanse międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-22-6
1. Istota i charakter globalnego rynku finansowego, 2. Międzynarodowy rynek walutowy, 3. Międzynarodowy rynek pieniężny, 4. Międzynarodowy rynek kapitałowy, 5. Rynek pochodnych instrumentów finansowych (derywatów), 6. Eurorynki pieniężne i kapitałowe, 7. Globalizacja giełd światowych, 8. Główne centra finansowe świata, 9. Alienacja rynków finansowych w warunkach ich globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-54-0
Funkcje i elementy międzynarodowego systemu finansowego, Miedzynarodowe instytucje i standardy finansowe, Międzynarodowe centra i rynki finansowe. Skala i funkcjonowanie, Przejawy wspólzależności krajo wego i zagranicznego sektora finansowego, Transgranicz ne świadczenie usług finansowych, Zaburzenia w funkcjonowaniu miedzynarodowego systemu finansowego, Rozwój międzynarodowego systemu finansowego przez rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej, Nowa architektura międzynarodowego systemu finansowego .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Finanse międzynarodowe - polityka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Handel międzynarodowy - finanse (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1741-6
1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych, 2. Miedzyanrodowy podział pracy, 3. Miedzynarodowy handel towarami, 4. Miedzynarodowy handel usługami, 5. Miedzyanrodowy przepływ czynników produkcji, 6. Ceny międzyanrodowe, terms of trade, 7. Bilans płatniczy, 8. Miedzynarodowe systemy walutowe, 9. Miedzynarodowe rynki walutowe. Kursy walut, 10. Kryzys zadłużenia międzynarodowego, 11. Zagraniczna polityka ekonomiczna, 12. Miedzynarodowa polityka ekonomiczna, 13. Polityka integracyjna, 14. Globalna polityka ekonomiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1378-6
Globalizacja - siły sprawcze i mechanizmy, Globalizacja finansowa i jej konsekwencje, Wyzwania dla polityki państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. - Wyd.3 popr. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 390 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11480-0
Wstęp; Kursy walut i operacje kursowe; Międzynarodowy system walutowy; Wymienialność walut; Bilans płatniczy i problem jego równowagi; Integracja walutowa i finansowa; Główne strefy walutowe; Koordynacja polityki walutowej i finansowej w skali międzynarodowej i regionalnej; Międzynarodowy rynek walutowy; Międzynarodowy rynek kredytowy; Eurorynki pieniężne i kapitałowe; Globalizacja rynków finansowych; Główne innowacje finansowe; Główne centra finansowe świata; Bank rozrachunków międzynarodowych; Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1997. - 347,[1] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11480-0
Wstęp; Kursy walut i operacje kursowe; Międzynarodowy system walutowy; Wymienialność walut; Bilans płatniczy i problem jego równowagi; Integracja walutowa i finansowa; Główne strefy walutowe; Koordynacja polityki walutowej i finansowej w skali międzynarodowej i regionalnej; Międzynarodowy rynek walutowy; Międzynarodowy rynek kredytowy; Eurorynki pieniężne i kapitałowe; Globalizacja rynków finansowych; Główne innowacje finansowe; Główne centra finansowe świata; Bank rozrachunków międzynarodowych; Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązywania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-660-X
1. Z historii stosowania transakcji wiązanych. 2. Przegląd różnych form finansowania wymiany międzynarodowej. 3. Znaczenie handlu wzajemnie uwarunkowanego we współczesnej gospodarce światowej. 4. Formalne i prawne aspekty realizowania transakcji wiązanych. 5. Przegląd podstawowych technik handlu wzajemnie uwarunkowanego (countertrade). 6. Transakcje barterowe (ang. barter). 7. Transakcja samospłaty (ang. buy-back agreement). 8. Zakup wzajemny towarów (ang. conuterpurchase). 9. Transakcje typu offset (ang. offset). 10. Rozmiary amerykańskiego barteru instytucjonalnego i jego wpływ na wymianę z zagranicą. 11. Rozstrzyganie kwestii spornych w handlu wzajemnie uwarunkowanym (countertrade).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again