Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(16)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Cziomer Erhard
(2)
Zyblikiewicz Lubomir W
(2)
Alberski Robert
(1)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bratkowska-Zariczna Monika
(1)
Bryc Agnieszka
(1)
Duda Renata
(1)
Dymek Rafał
(1)
Dzierzgowski Jan
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gawin Dariusz
(1)
Geisen Thomas
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grzymski Jan
(1)
Haahr Jens Henrik
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Inglot Tomasz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jednaka Wiesława
(1)
Kraus Katrin
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Ladrech Robert
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Lityński Adam
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Skorobohaty Grzegorz
(1)
Skrzypiński Dariusz
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Walters William
(1)
Wegs J. Robert
(1)
Zariczny Piotr
(1)
Zenderowski Radosław
(1)
Zielińska Marianna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(18)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(19)
Subject
Europa
(11)
Polityka międzynarodowa
(7)
Integracja europejska
(4)
Unia Europejska
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Polityka
(3)
NATO
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Państwo
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Rosja
(2)
Antoszewski, Andrzej
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregiony
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Historia
(1)
Holandia
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Muzułmanie
(1)
Oceania
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wojna
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
ZSRR
(1)
Zbrojenia
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świat
(1)
Subject: time
1901-
(3)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(2)
Afryka
(1)
Ameryka
(1)
Ameryka Południowa
(1)
Ameryka Północna
(1)
Ameryka Środkowa
(1)
Australia
(1)
Azja
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1908-2
Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie; Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do "trzeciej drogi"; Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu?; Francuski system Protection sociale w XX wieku; Holenderski model państwa socjalnego na drodze do postprzemysłowego państwa dobrobytu; Włoskie państwo opiekuńcze: trendy rozwojowe, problemy i europejskie wyzwania; Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku; Państwo socjalne w Polsce: od rozbiorów poprzez rządy socjalizmu do aktualnego procesu transformacji; Pomiędzy życzeniami a rzeczywistością. Państwo socjalne i polityka socjalna w Turcji; Zabezpieczenie społeczne w Szwajcarii: europejski wyjątek?; Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej". O społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie; Integracja europejska a ochrona socjalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-33-8
1. Przeobrażenia państwowości: współczesne dylematy na tle procesu globalizacji, integracji i regionalizmu, 2. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, 3. Problem tożsamości europejskiej w stosunkach międzynarodowych, 4. Perspektywy europejskich sił szybkiego reagowania - próba analizy wybranych aspektów, 5. Problemy europejskiego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Holandii, 6. Muzułmanie w europejskich demokracjach liberalnych, 7. Korupcja w systemie instytucjonalnym Unii Europejskie - pojęcie, przyczyny, zasięg i skutki, 8. Problemy neutralnej Szwajcarii, 9. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej - rozwój i perspektywy, 10. Wyjaśnienie genezy konfliktów zbrojnych na przykładzie byłej Jugosławii, 11. Ku federalnej Europie - II Movimento Federalista Europeo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 57)
ISBN: 978-83-60125-23-6
1. Mity braterstwa. Kulturowa tożsamość jako fundament wspólnoty politycznej, 2. Ateny i Rzym. Dwa źródła zachodniej polityczności, 3. Rewolucja czy konstytucjonalizm? Dwuznaczne dziedzictwo polityczne oświecenia, 3. Europejskie społeczeństwo obywatelskie - projekt obywateli czy eurokratów?, 4. Europejskie Niemcy czy niemiecka Europa?, 5. Demokracja liberalna i jej granice, 6. Czy liberał może być patriotą?, 7. Tolerancja, czyli miłosierdzie liberała, 8. Chciwość kontra zawiść, 9. Nić Ariadny. O związkach kultury i polityki w myśli konserwatywnej, 10. Ucieczka z wieży Babel, 11. Rewolucyjni konserwatyści - przypadki faszystowskich fellow-travellersów, 12. Uniwersytet jako Disneyland, 13. Edukacja - reforma czy rewolucja?, 14. Silny charakter czyli o zaletach zimnych kąpieli, 15. Rwący strumień informacji, 16. Młodość i polityka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Europa)
ISBN: 978-83-01-16518-5
1. Rządzenie Europą; 2. Jako wysoka władza? Dojrzały modernizm i europejskie rządzenie; 3. Wspólny rynek. Rządzenie Europą przez wolność?; 4. O deficycie demokracji; 5. (Nie)bezpieczna wspólnota. Rządzenie Schengenlandem; 6. Ustalanie kryteriów Europy. Późny liberalizm i otwarta metoda koordynacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna 3)
ISBN: 978-83-61121-27-5
1. Welfare State w Europie Środkowo-Wschodniej; 2. Dziedzictwa instytucjonalne; 3. Dziedzictwa historyczne, instytucje welfare state oraz reformy społeczno-gospodarcze i polityczne w postkomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej, 1989-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14622-1
1. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie 2. Partie polityczne - rozważania teoretyczne 3. Partie polityczne w Europie 4. Systemy partyjne w Europie - rozważania teoretyczne 5. Systemy partyjne Europy - mechanizmy funkcjonowania 6. Grupy interesu w Europie 7. Reżimy polityczne państw europejskich 8. Systemy wyborcze 9. Władza ustawodawcza 10. Władza wykonawcza 11. Władza sądownicza 12. Wspólnota Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13230-2
Cz. I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych : 1.Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa, 2.Metody badań stosunków międzynarodowych. Cz. II Uczestnicy stosunków międzynarodowych : 3.Państwa, 4.Narody i religie, 5.Organizacje międzynarodowe, 6.Korporacje wielonarodowe. Cz. III System międzynarodowy : 7.Struktura i ewolucja systemu międzynarodowego, 8.Polityka zagraniczna państwa, 9.Władza międzynarodowa, 10.Bezpieczeństwo międzynarodowe. Cz. IV Podstawowe problemy globalizacji : 11.Ludność, żywność i zasoby surowcowe, 12.Struktura i funkcjonowanie współczesnej gospodarki światowej, 13.Ochrona środowiska naturalnego i zdrowie, 14.Konflikty międzynarodowe, 15.Międzynarodowe aspekty ochrony praw człowieka. Cz. V System regionalny : Europa : 16. Regionalizm, 17.Integracja europejska, 18.Wspólnota atlantycka, 19.Europa Środkowo-Wschodnia, 20.Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw, 21.Bezpieczeństwo i współpraca w Europie, 22.Miejsce i rola Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (6 egz.)
Book
In basket
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. - Wyd.2 rozszerz. i uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 462 s. : tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14541-2
Cz. I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych : 1.Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa, 2.Metody badań stosunków międzynarodowych. Cz. II Uczestnicy stosunków międzynarodowych : 3.Państwa, 4.Narody i religie, 5.Organizacje międzynarodowe, 6.Korporacje wielonarodowe. Cz. III System międzynarodowy : 7.Struktura i ewolucja systemu międzynarodowego, 8.Polityka zagraniczna państwa, 9.Władza międzynarodowa, 10.Bezpieczeństwo międzynarodowe. Cz. IV Podstawowe problemy globalizacji : 11.Ludność, żywność i zasoby surowcowe, 12.Struktura i funkcjonowanie współczesnej gospodarki światowej, 13.Ochrona środowiska naturalnego i zdrowie, 14.Konflikty międzynarodowe, 15.Międzynarodowe aspekty ochrony praw człowieka. Cz. V System regionalny : Europa : 16. Regionalizm, 17.Integracja europejska, 18.Wspólnota atlantycka, 19.Europa Środkowo-Wschodnia, 20.Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw, 21.Bezpieczeństwo i współpraca w Europie, 22.Miejsce i rola Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15005-1
Wprowadzenie; 1.Podstwowe kategorie studiów europejskich, 2. Teoretyczne ramy studiów europejskich, 3. Modele, metody i aktorzy integracji, 4. System polityczny Unii Europejskiej, 5. Regionalizm w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-885-3
R.1 Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; R.2 Konflikty zbrojne jako problem międzynarodowy; R.3 Struktury bezpieczeństwa międzynarodowego i europejskiego; R.4 Polityka bezpieczeństwa RP; R.5 Problemy zbrojeń i rozbrojenia; R.6 Misje i operacje pokojowe; R.7 Międzynarodowe standardy kontroli politycznej nad siłami zbrojnymi w państwach demokratycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-66-5
Część I: Uwarunkowania suwerenności państwa we współczesnym środowisku międzynarodowym. 1. Powstawanie globalnego społeczeństwa z perspektywy geopolitycznej. 2. Wizje narodu narodów na przełomie tysiącleci. 3. Rządzić w dobie mondializacji. 4. Państwo wobec wyzwań cywilizacji współczesnej. 5. Ograniczenia suwerenności państw w systemach bezpieczeństwa (XIX-XX wiek). 6. Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie. 7. Suwerenność państwa a prawo do interwencji humanitarnej. Przewartościowania w polityce światowej po 1991 roku. 8. Europejskie reżimy ochrony praw człowieka - perspektywy i zagrożenia. 9. Suwerenność a prawa człowieka w kontekście działalności międzynarodowych trybunałów karnych. 10. Sieci przeciwko hierarchiom - wyzwanie dla suwerenności państw. 11. Rola korporacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 12. Ponadnarodowe korporacje medialne we współczesnym świecie. 13. United Nations initiatives in the Israeli - Palestinian conflict solution. Część II: Problematyka suwerenności państwa we współczesnej europejskiej myśli politycznej. 1. Problem suwerenności państwa w procesie integracji europejskiej. 2. Suwerenność państwa jako kategoria politologiczna. 3. Sovereignty, neutrality and the EC/EU membership. 4. Zasada nadrzędności prawa wspólnotowego a pojęcie suwerenności w świetle opinii, doktryny i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 5. Postpaństwowość Unii Europejskiej w kontekście rozważań Roberta Coopera. 6. Rozwój Europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego - szanse, możliwości, problemy. 7. Problem suwerenności w oczach eurosceptyków na przykładzie wybranych państw europejskich. 8. Europejski spór o wartości chrześcijańskie - pokusa państwa laickiego? 9. Standaryzacja jako narzędzie integracji międzynarodowej i wewnętrznej. 10. Niemieckie koncepcje integracji europejskiej na przełomie XX i XXI wieku. 11. Czy utrata suwerenności? Vaclaw Kalus a integracja Republiki Czeskiej z Unią Europejską. 12. "Ius puniendi" a poszanowanie praw człowieka. Studium przypadku. 13. Rozwój suwerenności państwowej krajów Wspólnoty Niepodległych Państw po rozpadzie ZSRR - niektóre aspekty. 14. Koncepcje suwerenności państwa w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej. Część III: Suwerenność państwa w polskim dyskursie politologicznym. 1. Okrągły Stół w Polsce: efekt procesów międzynarodowych czy suwerenne porozumienia elit. 2. Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską. 3. Instrumentalizacja pojęć suwerenność/niesuwerenność w polskim dyskursie politycznym. 4. Suwerenność narodu i państwa - obowiązujące regulacje konstytucyjne. 5. Procesy globalizacyjne a obronność III Rzeczypospolitej. 6. Między Maastricht a Amsterdamem. Problem suwerenności Polski w myśli politycznej konserwatystów. 7. Suwerenność państwa a integracja europejska w koncepcjach polskich partii narodowych w latach 1989-2003. 8. Suwerenność myśli politycznej ugrupowań o orientacji ludowej w Polsce w latach 1980-1993. 9. Polska racja stanu w sytuacji dramatyzmu niespełnionej nadziei i nowych okoliczności przełomu tysiącleci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-97-9
1. Uwarunkowania polityki zagranicznej Rosji, 2. Rosja na obszarze po radzieckim, 3. Rosja w Europie, 4. Rosja - USA, 5. Rosja w Azji Wschodniej, 6. Rosja na Bliskim Wschodzie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13540-5
1. Dwubiegunowy świat, 2. Od lewicy do prawicy: europejska scena polityczna w latach 1945-1948, 3. Odbudowa gospodarki Europy Zachodniej, 4. Zachodnioeuropejska scena polityczna od roku 1948 do lat sześćdziesiątych, 5. Upadek imperium europejskiego, 6. Związek Radziecki i europa Wschodnia w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiatych: nowy kurs i policentryzm, 7. Europa jedności, 8. Powojenne europejskie społeczeństwo konsumpcyjne i państwo opiekuńcze, 9. Gospodarka i społeczeństwo w świecie komunistycznym, 10. 1968: rok kryzysu i jego dziedzictwo, 11. Europa Wschodnia i Związek Radziecki w drugiej połowie lat sześćdziesiatych i w dekadach następnych: regres, załamanie i tranformacja, 12. Trendy polityczne i ekonomiczne w europie Zachodniej od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, 13. Prądy intelektualne i kulturalne po 1945 roku, 14. Europa wkracza w wiek XXI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-03-8
Zawiera: Wprowadzenie; Ukraina; Białoruś; Finlandia; Estonia; Łotwa; Litwa; Kaukaz Północny; Azerbejdżan; Armenia; Gruzja; Kozacy; Kolonie Rosji - Azja Centralna (Środkowa); Kolonie Rosji - Syberia i Republika Dalekiego Wschodu; Rok 1922. ZSRR; Krótkie kalendarium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-68-5
Cz.I Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: 1.Stosunki międzynarodowe jako dysplina oraz jako rzeczywistość kulturowa, gospodarcza i polityczna. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. Podstawowe pojęcia, 2.Początki refleksji nad stosunkami międzynarodowymi.Pierwsze próby stworzenia teorii, 3.Współczesne teorie stosunków międzynarodowych. Wielkie debaty, 4.Autonomiczne nauki o polityce i instytucjonalizaja samodzielnej dyscypliny stosunków międzynarodwych, 5.Metody badania stosunków miedzynarodowych. Cz.II Aspekt podmiotowy stosunków międzynarodowych: 6.Uczestnictwo i podmiotowość prawna w stosunkach miedzynarodowych, 7.Państwa jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 8.Narody i religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 9.Organizacje międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych. Cz.III Aspekt przedmiotowy stosunków międzynarodowych: 10.Konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby regulacji stosunków międzynarodowych, 11.Struktura i ewolucja systemu międzynardowego, 12.Prawa rozwoju i zmienność stosunków międzynarodowych, 13.Polityka zagraniczna, 14.Spory i konflikty międzynarodowe, 15.Bezpieczeństwo międzynarodowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(O wojnach i konfliktach / rada serii Wojciech Morawski, Mirosław Nagielski, Tadeusz Rawski, Paweł Wieczorkiewicz)
ISBN: 978-83-7436-099-9
1. Współczesne konflikty zbrojne. Zimna wojna; Świat po zakończeniu zimnej wojny - czynniki konfliktogenne; Charakter współczesnych konfliktów lokalnych. 2. Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Europa; Wspólnota Niepodległych Państw; Afryka; Ameryka Północna; Ameryka Środkowa i Południowa; Azja; Australia i Oceania. 2. Nowy konflikt globalny. Źródła islamskiego gniewu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-042-9
1. Studia nad demokracja. Reżimy hybrydalne; demokracja dziś: niedyspozycja czy już kryzys?; "Władza ludu" w starożytnych Atenach. Przyczynek do zrozumienia problemu w teorii demokracji; Paradygmat demokracji w badaniach Profesora Andrzeja Jerzego Antoszewskiego; Niektóre założenia do badań nad decyzjami polskiego prezydenta. Pojecia decyzji politycznej, działania politycznego i podmiotu politycznego; Wpływ zmiany reżimu na decydowanie w polityce zagranicznej; Determinanty historyczne i kulturowe rozwoju demokracji na Bałkanach; Demokracja epistemiczna; Czy model demokracji w państwie może być wzorem dla Unii Europejskiej?; Słowo demokracja we współczesnej polszczyźnie; Profesjonalna władza? Nie ma niczego takiego; Standaryzacja demokracji współczesnej; nacjonalizm: sprzymierzeniec czy wróg demokracji?; Kultura polityczna Polaków. Refleksje z badań; Idea jagiellońska w polskiej myśli politycznej I połowy XIX wieku; Wspólnota krytyczna, dialog i demokracja niekonsensualna; O teorii polityki - inaczej; Poglądy i zachowania polityczne a zagrożenia dla demokracji; Państwo narodowe w Unii Europejskiej: miedzy autonomią, asymilacją, adaptacją; Rosyjskie elity polityczne: współczesne uwarunkowania, perspektywy; Kantowska idea wiecznego pokoju jako idea regulatywna; Wolny rynek a demokracja - jedność przeciwstawieństw czy mit jedności?; Demokracja bez demos; Z myślą o modelu systemu politycznego Polski po II wojnie światowej: okoliczności poprzedzające i niemożność implementacyjna; Idea państwa w myśli politycznej ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej. Kontekst funkcjonalny; Kwestia racjonalności procesu decyzyjnego; System stosunków przemysłowych współcześnie - przyczynek do aktualizacji klasycznego modelu; Obywatel demokrata - między ideałem a rzeczywistością. Studium postaw i zachowań politycznych Polaków; Problemy współczesnej ideologii białoruskiej; Emergencja w Hiszpanii i dewolucja w Wielkiej Brytanii. Czy nowa jakość w rozsznurowanym gorsecie tradycyjnego państwa?; Wpływ procesów demokratycznych na rozwój praw społecznych; Kult jednostki w systemach totalitarnych. 2. Partie i systemy partyjne. System partyjny Niemiec po wyborach do Bundestagu w 2013 roku; Partie "autentyczne" nowe i ich strategie przełamywania barier dostępu do rynku politycznego; Norweskie partie polityczne na przełomie XX i XXI stulecia; Tożsamość partii AKP - zasadnicze linie konfliktów w polityce Turcji; Status partii politycznej w rozproszonej przestrzeni współczesnej polityki; Wymiary instytucjonalizacji partii małych w sejmie i parlamencie Europejskim VII kadencji; Polskie partie konserwatywne wobec religii i Kościoła; Polityka ochrony środowiska. Partie Zielonych; Partie polityczne w Chorwacji w latach 1989-2011; demokracja bezpośrednia w wewnątrzpartyjnych procesach decyzyjnych - zalety i wady; Sukcesy partii - porażki wyborców. Responsywność polskich partii politycznych w XXI wieku; "Martwe dusze" i "pompowanie kół' w polskich partiach politycznych; Nowa partia w systemie partyjnym; Wpływ europeizacji na zmianę mechanizmów rywalizacji partii politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again