Źródło opisu
Książki
(25)
Forma i typ
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(19)
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(19)
Autor
Fiutak Agnieszka
(3)
Kubiak Rafał
(2)
Nesterowicz Mirosław
(2)
Szewczyk Kazimierz
(2)
Alichniewicz Anna
(1)
Barański Jarosław
(1)
Bartosik Jolanta
(1)
Bartoszek Antoni
(1)
Bosek Leszek
(1)
Bujny Jędrzej
(1)
Chańska Weronika
(1)
Chyrowicz Barbara
(1)
Czabanowska Katarzyna
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Fenigsen Ryszard
(1)
Hartman Jan
(1)
Heaton Jeanne Albronda
(1)
Królikowski Michał (1977- )
(1)
Moran Nicola E
(1)
Płonka-Syroka Bożena
(1)
Różańska Joanna
(1)
Shickle Darren
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Szawarski Zbigniew
(1)
Waszyński Edmund
(1)
Włodarczyk Cezary W
(1)
Zalewski Zbigniew
(1)
Łopatka Adam
(1)
Świderska Małogrzata
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(16)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(25)
Temat
Etyka lekarska
(24)
Medycyna
(10)
Eutanazja
(8)
Bioetyka
(7)
Chorzy
(6)
Odpowiedzialność cywilna
(6)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Odpowiedzialność karna
(3)
Poronienie sztuczne
(3)
Śmierć
(3)
Aborcja
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Opieka paliatywna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa pacjenta
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo medyczne
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transplantacja
(2)
Zapłodnienie sztuczne
(2)
Zawody medyczne
(2)
Śmiertelność przedwczesna
(2)
Antykoncepcja
(1)
Biologia
(1)
Choroby
(1)
Dokumentacja medyczna
(1)
Ekologia
(1)
Eksperymenty medyczne na ludziach
(1)
Etyka społeczna
(1)
Homoseksualizm
(1)
Hormonalne środki antykoncepcyjne
(1)
Kara śmierci
(1)
Klonowanie
(1)
Korupcja
(1)
Lekarze
(1)
Medycyna paliatywna
(1)
Narkomania
(1)
Pedofilia
(1)
Personalizm
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Placebo
(1)
Polityka
(1)
Pornografia
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prostytucja
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Psychoterapia
(1)
Reklama
(1)
Rozmowa
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Tajemnica lekarska
(1)
Teologia moralna
(1)
Wodociągi
(1)
Wolność słowa
(1)
Wywiad lekarski
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
25 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Kreatywność)
ISBN: 978-83-7277-962-5
Zawiera: Część I. Zasady komunikowania międzyludzkiego. 1: Ogólne zasady porozumiewania się. Część II. Komunikowanie się lekarza z pacjentem. 2: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i pacjenta z lekarzem; 3: Empatia a relacja lekarz-pacjent; 4: Psychologiczne aspekty jatropatogenii; 5: Komunikowanie werbalne i niewerbalne; 6: Przestrzeń gabinetu lekarskiego jako warunek komunikowania się; 7: Zachowanie intymności pacjentki w gabinecie ginekologicznym; 8: Przestrzeganie zaleceń lekarskich; 9: Zasady komunikowania się lekarza z pacjentem z uwzględnieniem przewlekle i ciężko chorego; 10: Rozmowa z nieuleczalnie chorym; 11: Choroba jako dewiacja społeczna i jej znaczenie w komunikowaniu się lekarza z pacjentem; 12: Wyznaczniki efektywności postępowania lekarskiego w oczach pacjenta; 13: Potrzeby i oczekiwania pacjentów objętych opieką lekarza rodzinnego; 14: Czynniki wpływające na jakoś komunikowania się lekarza z pacjentem i jego rodziną lub najbliższym mu otoczeniem. Część III. Etyczne i prawne aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem. 15: Troska, zaufanie i sprawiedliwość jako wartości ustanawiające w etyce medycznej; 16: Między deontologią a autonomią pacjenta. O granicach słuszności wzajemnych roszczeń pacjenta i lekarza; 17: Drugi język medykalizacji; 18: Bioetyczny kontekst zakłóceń w komunikowaniu się lekarza z pacjentem; 19: Podstawy prawne komunikowania się w medycynie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Terapeuty)
ISBN: 83-89120-43-7
1. Rozwijanie umiejętności obserwacji, 2. Podstawowe założenia i oceny, 3. Pierwsza sesja. Rozpoznanie i planowanie terapii, 4. Więź terapeutyczna, 5. Wywiad terapeutyczny, 6. Sytuacje kryzysowe, 7. Trudności praktyczne i dylematy etyczne, 8. Korzystanie z własnych zasobów, 9. Jak najlepiej skorzystać z superwizji? Podwójna perspektywa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-60741-05-4
1. Geneza i paradygmat bioetyki, 2. Śmierć, zmarły i umieranie - trzy wymiary tanatologii, 3. Chybione strategie: eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie, 4. Spokojna śmierć
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Bioetyka / Kazimierz Szewczyk ; T.1)
ISBN: 978-83-01-15795-1
1.Etyka lekarska i bioetyka: Etyka lekarska, Bioetyka, Etyka lekarska i bioetyka.; Pojęcie konsensusu w bioetyce, Idee osoby w bioetyce jako dyscyplinie akademickiej. 2. Pacjent jako osoba. Zgoda i przymus w medycynie, tajemnica lekarska: Problematyka zgody pacjenta, Przymus w medycynie, Tajemnica lekarska, Prawa pacjenta; Relacja lekarz-pacjent jako przymierze, Bioetyka w działaniu, Tajemnica i obowiązek ostrzegania innej osoby. 3. Moralna problematyka początków ludzkiego życia: Regulacja urodzin, Zapłodnienie wspomagane, Diagnostyka przedurodzeniowa; Moralna strona refundacji środków antykoncepcyjnych, Odmowa wydania recepty na środki antykoncepcyjne, Odmowa skierowania na badania prenatalne. 4. Moralne aspekty sporu o przerywanie ciąży: Spór i status moralny płodu, Relacje między kobietą ciężarną a płodem; Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży i ochrona relacji lekarz0kobieta ciężarna, Konflikt matka-płód, Zasada podwójnego skutku. 5. Moralna problematyka końca ludzkiego życia: Ruch hospicyjny i opieka paliatywna, Etyczne zasady medycyny paliatywnej; Klasyczne kazusy bioetyki dotyczące umierania i śmierci, Przywilej terapeutyczny a zasada towarzyszenia w umieraniu, Zasada podwójnego skutku i polskie prawo. 6. Eutanazja i pomoc w samobójstwie: Eutanazja i pomoc w samobójstwie. Zagadnienia definicyjne, Przykłady prawnych uregulowań eutanazji i pomocy lekarza w samobójstwie, Argumenty etyczne za i przeciw eutanazji; Zaprzestanie odżywiania i nawadniania pacjentów, Zasada poszanowania autonomii pacjenta, Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-255-1178-4
1. Etyka i filozofia wobec biomedycyny: Lekarz wobec wyzwań bioetycznych; Etyka lekarska jako wewnętrzna moralność profesji- wobec współczesnych wyzwań bioetycznych; Wykładnia antropologiczna- bioprawa- zarys koncepcji; Bioetyczne problemy nowej cywilizacji w świetle Katolickiej nauki społecznej; Eugeniczna selekcja embrionów; Relacje między prawem a moralnością a spór o charakter prawny Kodeksu Etyki Lekarskiej- ochrona "nadliczbowych" embrionów; W obronie paternalizmu medycznego; Godność osoby ludzkiej we współczesnej biomedycynie a system prawny; Prawo do dziecka?; Argument równi pochyłej o debacie o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa; 2. Prawo konstytucyjne wobec biomedycyny: Modele regulacyjne wspomaganej prokreacji w świetle standardów konstytucyjnych; Problem interpretacji tzw. Przesłanki eugenicznej stanowiącej o dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży; Prawo dziecka poczętego metoda In vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej; Początek człowieka a początek życia ludzkiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego; Zasady konstytucyjne w projekcie ustawy bioetycznej (ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw); 3. Prawo karne wobec biomedycyny: Problem prawnej ochrony embrionów nadliczbowych; 4. Prawo cywilne wobec biomedycyny: Odmowa zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego; Interes dziecka poczętego a poddanie kobiety ciężarnej eksperymentom medycznym; Refleksje o oświadczeniach pro futuro. Voluntas aegroti suprema lex esto?; Roszczenia odszkodowawcze związane z urodzeniem się dziecka (propozycje regulacji de lege ferenda na tle prawnoporówawczym); Czy można kupić dziecko, czyli problemy prawne i etyczne związane z macierzyństwem zastępczym?; Życie ludzkie w początkowej fazie rozwoju a ochrona prawna; Odpowiedzialność cywilna lekarza za przeprowadzenie zabiegu ratującego Zycie mimo braku zgody pacjenta; Roszczenie z tytułu wrongful birth w prawie polskim; 5. Varia: Ingerencje genetyczne w postanowieniach prawa międzynarodowego; Zjednoczone Królestwo i Republika Włoska- dwa bieguny diagnostyki preimplantacyjnej; Ewolucja koncepcji living will w prawie amerykańskim; Normatywne aspekty eutanazji; Prawne i moralne uwarunkowania dopuszczalności eksperymentu medycznego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7030-368-4
R. 1 Koncepcja opieki paliatywnej: Kontekst opieki paliatywnej; Istota opieki paliatywnej; R. 2 Personalistyczno-technologiczny fundament opieki paliatywnej: Osoba ludzka i jej życie w perspektywie stwórczo-zbawczej; Cierpienie i śmierć w świetle integralnej wizji osoby ludzkiej; Chrześcijańska wizja wspólnoty; R. 3 Wymagania moralne wobec opieki paliatywnej: Towarzyszenie podstawową powinnością wobec śmiertelnie chorego; Leczenie paliatywne służbą śmiertelnie choremu w wymiarze medycznym; Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-15795-1 (t. 1)
1. Etyka lekarska i bioetyka: Etyka lekarska; Bioetyka; Etyka lekarska i bioetyka; Pojęcie konsensusu w bioetyce; Idee osoby w bioetyce jako dyscyplinie akademickiej; 2. Pacjent jako osoba. Zgoda i przymus w medycynie, tajemnica lekarska: Problematyka zgody pacjenta; Przymus w medycynie; Tajemnica lekarska; Relacja lekarz-pacjent jako przymierze; Bioetyka w działaniu; Tajemnica i obowiązek ostrzegania innej osoby; 3. Moralna problematyka początków ludzkiego życia: Regulacja urodzin; Zapłodnienie wspomagane; Diagnostyka przedurodzeniowa; Moralna strona refundacji środków antykoncepcyjnych; Odmowa wydania recepty na środki antykoncepcyjne; Odmowa skierowania na badania prenatalne; 4. Moralne i prawne aspekty sporu o przerywanie ciąży: Spór o status moralny płodu; Relacje między kobietą ciężarną i płodem; Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży i ochrona relacji lekarz kobieta-ciężarna; Konflikt matka-płód; Zasada podwójnego skutku; 5. Moralna problematyka ludzkiego życia: Ruch hospicyjny i opieka paliatywna; Etyczne zasady medycyny paliatywnej; Klasyczne kazusy bioetyki dotyczące umierania i śmierci; Przywilej terapeutyczny a zasada towarzyszenia w umieraniu; Zasada podwójnego skutku i polskie prawo; 6. Eutanazja i pomoc w samobójstwie: Eutanazja i pomoc w samobójstwie. Zagadnienia definicyjne; Przykłady prawnych uregulowań eutanazji i pomocy lekarza w samobójstwie; Argumenty etyczne za i przeciw eutanazji; Zaprzestania odżywiania i nawadniania pacjentów; Zasada poszanowania autonomii pacjenta; Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7033-418-0
1. Mentalnośc tajgetejska, 2. Kryptanazja, 3. Noworodki podlegają eutanazacji, 4. Eutanazja na prośbę chorego, 5. Eutanazja a medycyna, 6. Społeczeństwo eutanazji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii / pod red. Leszek Brogowski)
ISBN: 837453-607-1
Czego oczekiwać od etyki medycznej?; Być pacjentem; Sztuka słuchania; Dwa rodzaje wiedzy medycznej; Placebo i sztuka leczenia; Placebo i sztuka badań naukowych; Zasada wiarygodności; Przerywanie ciąży - kontrowersje i dylematy etyczne; Przerywanie ciąży - etyka, polityka i prawo; Etyka i badania prenatalne; Etyka i zapłodnienie pozaustrojowe; Spór o eutanazję; Zrozumieć człowieka umierającego; Etyka psychiatryczna; Prawo do wdzięczności; Sprawiedliwość i zdrowie; O pojęciu wyleczenia; Życie za życie, czyli dylematy bioetyki; Mądrość i sztuka leczenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Filozoficznego ; 100)
ISBN: 83-7306-242-4
1. Prawo do życia - prawo do śmierci - prawo do wolności. Wprowadzenie, 2. Z dziejów pojęcia eutanazji, 3. Eutanazja w świadomości społecznej: między odrzuceniem a akceptacją, 4. Eutanazja wśród decyzji o zakończeniu życia - punkt widzenia lekarza praktyka, 5. O dobrej śmierci, 6. Pochwała eutanazji, 7. Eutanazja i spór o argumenty, 8. Ustawa o kontroli zakończenie życia na żądanie i pomocy w samobójstwie (Holandia), 9. Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja o eutanazji Iura et bona
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-264-4402-9
1. Natura bioetyki: Narodziny i natura bioetyki; Metody bioetyki; Bioetyka a teorie etyczne; Bioetyka a prawo; 2. Relacja lekarz-pacjent: Zgoda na świadczenie zdrowotne i autonomia pacjenta; Granice autonomii pacjenta; Pacjenci niezdolni do wyrażania zgody; prawdomówność w medycynie; Tajemnica lekarska; Etyczny wymiar komunikacji z pacjentem; 3. Zdrowie i choroba: Teorie zdrowia i choroby: Teorie zdrowia i choroby; Spór o pojęcie choroby psychicznej; Oblicza niepełnosprawności; Ból i cierpienie; 4. Ciało i jego części: Granice ingerencji w ciało ludzkie; Etyka transplantacji; Komercjalizacja ludzkiego ciała; 5. Etyka końca życia: Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie; Etyczne aspekty opieki paliatywnej; Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie; Definicje i kryteria śmierci; 6. Etyka początku życia: Etyka i przerywanie ciąży; Etyka i wspomagana prokreacja; Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa; Wybrane problemy etyczne w perinatologii; 7. Genetyka i nowe technologie: Etyka i genetyka kliniczna; Etyka i klonowanie człowieka; 8. Etyka badań naukowych w biomedycynie: Etyka badacza; Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi; Etyka prowadzenia doświadczeń na zwierzętach; 9. Medycyna i sprawiedliwość: Etyka mikroalokacji świadczeń zdrowotnych; Sprawiedliwość globalna a zdrowie; 10. Etyka innych zawodów medycznych: Etyka w pielęgniarstwie; Etyka rehabilitacji; Etyka i przemysł farmaceutyczny; Komisje etyczne i konsultanci etyczni; Edukacja bioetyczna; Bioetyka w dyskursie publicznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia / red. nauk. Jan Hartman, Zbigniew Zalewski. - Stan prawny na 1.10.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2013. - 199 s. : il. ; 20 cm.
ISBN: 978-83-264-4440-1
O sprawiedliwym systemie zdrowotnym; cele etyczne i ograniczenia strukturalne w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia; Odpowiedzialność w zarządzaniu placówką zdrowia publicznego; Pojecie sprawiedliwości w bioetyce (w interpretacjach liberalnych i libertariańskich); Wybrane problemy etyczne w zarządzaniu pielęgniarstwem; Etyczne aspekty zarządzania szpitalem klinicznym. Miedzy misją a oczekiwaniami rynku; Kompetencje kas chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia a zarządzanie środkami finansowymi. Etyczne problemy reprezentacji potrzeb zdrowotnych; Etyka w ochronie technologii medycznych; Powszechny i równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce; Odpowiedzialność szpitala z tytułu zdarzeń medycznych; Błędy medyczne a bezpieczeństwo pacjenta.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008. - 263, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-917-7
Etyka: cele, zadania i funkcje; Bioetyka; Aborcja; Klonowanie; Etyka lekarska; Manipulacje genetyczne; Zapłodnienie in vitro; Transplantacje organów; Eutanazja; Homoseksualizm; Pedofilia; Prostytucja; Pornografia; Narkomania i narkotyki; Polityka; Kara śmierci; Korupcja; Biznes; Reklama; Ekologia; Wolność słowa i myśli; Ludzie i maszyny
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo medyczne / Rafał Kubiak. - Wyd. 4 - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XV, [1], 533 s. : ryc. ; 21 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-782-0
Zawiera: R. 1 Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych; Umiejscowienie regulacji w systemie prawa; Podmiotowy zakres regulacji; Zakres przedmiotowy regulacji. R. 2 Definicja oraz cechy szczególne zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Przedmiotowy zakres zawodu lekarza; Profesjonalny charakter czynności lekarskich; Zawód lekarza jako zawód zaufania publicznego; Zawód lekarza jako „wolny zawód”; Podsumowanie. R. 3 Prawo wykonywania zawodu lekarza: Wprowadzenie; Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty; Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru lekarzy. R. 4 Kwalifikacje zawodowe lekarzy: Wprowadzenie. Punkty edukacyjne; Specjalizacja. R. 5 Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Wykonywanie zawodu lekarza na podstawie stosunku pracy; Prowadzenie praktyki lekarskiej. R. 6 Obowiązek udzielenia pomocy medycznej: Wprowadzenie i źródła prawne obowiązku udzielania pomocy; Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku udzielania pomocy medycznej; Przypadki legalnego zaniechania udzielania pomocy. R. 7 Dokumentacja medyczna: Wprowadzenie, źródła regulacji; Pojęcie, rodzaje i treść dokumentacji medycznej; Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej ochrona; Zasady udostępniania dokumentacji medycznej; Przechowywanie dokumentacji medycznej. R. 8 Przechowywanie dokumentacji medycznej: Wprowadzenie; Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy medycznej (w tym lekarskiej); Formy i sposoby naruszenia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Sankcje za naruszenie tajemnicy medycznej; Przypadki dopuszczalnego ujawnienia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Ujawnienie tajemnicy medycznej na potrzeby postępowań prawnych. R. 9 Zgoda na wykonanie zabiegu leczniczego: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów na temat wymogu zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Wykonanie zabiegów za zgodą domniemaną; Przypadki przymusowego leczenia; Karna odpowiedzialność za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta. R. 10 Stwierdzanie zgonu i postępowanie ze zwłokami: Wprowadzenie i źródła regulacji; Podmioty uprawnione do stwierdzania zgonu; Obowiązki lekarza stwierdzającego zgon; Wynagrodzenie za stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu; Sekcja zwłok i postępowanie post mortem; Podsumowanie. R. 11 Eksperymenty medyczne: Wprowadzenie; Ewolucja unormowań etycznych i prawnych dotyczących eksperymentów na ludziach; Typologia eksperymentów medycznych; Zasadność przeprowadzenia eksperymentu – opłacalność projektu; Przestrzeganie reguł ostrożnego eksperymentowania; Zgoda uczestnika eksperymentu; Pozytywna opinia komisji bioetycznej; Obowiązek ubezpieczenia i odpowiedzialność karna; Podsumowanie. R. 12 Przerywanie ciąży: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów i regulacji prawnych dotyczących zabiegów przerywania ciąży; Modele regulacji dotyczącej przerywania ciąży; Warunki dopuszczalności przerywania ciąży w aktualnym stanie prawnym; Odpowiedzialność za nielegalny zabieg przerwania ciąży. R. 13 Warunki prawne przeszczepiania komórek, tkanek i narządów: Wprowadzenie; Ewolucja regulacji etycznych i prawnych dotyczących transplantacji; Uwagi terminologiczne; Przeszczepy ex mortuo; Przeszczepy ex vivo; Odpowiedzialność karna za czyny okołotransplantacyjne. R. 14. Zabiegi kosmetyczne (estetyczne): Wprowadzenie; Warunki dopuszczalności zabiegów kosmetycznych; Podsumowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2353-2
Etyka w zdrowiu publicznym: projekt EuroPHEN; Wstępny zarys problematyki. Bioetyka a zdrowie publiczne; Złożoność struktur zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej - raport porównawczy; Instytucje zdrowia publicznego w Polsce; Polityka w zakresie szczepień ochronnych w krajach partnerskich projektu EuroPHEN - raport porównawczy; Szczepienia i główne problemy etyczne w Polsce; Zagadnienia ochrony dzieci i grup dorosłych niezdolnych do wyrażenia zgody w badaniach kliniczncych - raport porównawczy; Ochrona uczestników badań klinicznych w Polsce; Fluoryzacja wody w sieci wodociągów publicznych - raport porównawczy; Charakterystyka problemu fluorkowania wody wodociągowej w Polsce; Zwalczanie chorób zakaźnych w krajach partnerskich projektu EuroPHEN; - raport porównawczy; Stan zagrożenia epidemicznego zachorowaniami na ostry zespół niewydolności oddechodwje - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - sytuacja w Polsce; Podejmowanie decyzji dla społeczeństwa i przez społeczeństwo. Procedury urbanistyczne w państwach Unii Europejskiej - raport porównawczy; Kształtowanie polityki przestrzennej - kwestie związane z ochroną środowiska i zdrowiem w Polsce; Badania genetyczne w kontekście zatrudnienia. Przepisy dotyczące badań genetycznych i zakaz dyskryminacji ze względu na wyniki tych badań w Europie - raport porównawczy; Bezpieczeństwo w miejscu pracy w Polsce; Uwaga na marginesie o etyce zdrowia publicznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd.6 uaktual. i rozsz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 620 s. ; 21 cm.
1. Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy oraz zakładów opieki zdrowotnej, 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza, 3. Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza, 4. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego, 5. Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne", 7. Kodeks Etyki Lekarskiej, 8. Akty prawne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd.8 uaktual. i poszerz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. - 415 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7285-347-9
1. Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy oraz zakładów opieki zdrowotnej, 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza, 3. Prawo do leczenia w Polsce i w Unii Europejskiej, 4. Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza, 5. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego, 6. Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, 7. Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne", 8. Kodeks Etyki Lekarskiej, 9. Akty prawne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Wyd. 6 Stan prawny czerwiec 2021 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XVII, [1], 268 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-8235-757-8
Część I. Wiadomości ogólne. 1. Wprowadzenie do prawa medycznego: Pojęcie prawa medycznego; 2. Wykonywanie zawodu medycznego: Pojęcie zawodu Zawód lekarza i lekarza dentysty; Zawód pielęgniarki i położnej; Ratownik medyczny i ratownik; Zawód diagnosty laboratoryjnego; Zawód felczera; 3. Formy wykonywania zawodu: Uwagi ogólne; Umowa o pracę; Umowa cywilnoprawna; Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka; Grupowa praktyka; 4. Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu: Obowiązek udzielania pomocy; Informowanie pacjenta o stanie zdrowia; Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej; Obowiązek zachowania tajemnicy; Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta; Zakaz sprzedaży środków medycznych; Obowiązek ubezpieczenia; Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich; Regulaminy porządkowe szpitali; 5. Prawa personelu medycznego: Odstąpienie od leczenia; Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich; Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego; Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni; 6. Zgoda pacjenta: Uwagi ogólne; Podstawowe pojęcia; Charakterystyka instytucji zgody pacjenta. Część II. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne. 7. Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; 8. Definicja i klasyfikacja błędów medycznych: Uwagi ogólne; Klasyfikacja błędów; 9. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności: Uwagi ogólne; Rodzaje odpowiedzialności; 10. Odpowiedzialność cywilna: Uwagi ogólne; Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); Zbieg odpowiedzialności; Charakter odpowiedzialności; Przesłanki odpowiedzialności; Rodzaje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku personelu medycznego z pacjentem; Wynagrodzenie szkody; Terminy przedawnień; Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 11. Odpowiedzialność pracownicza: Odpowiedzialność porządkowa; Odpowiedzialność materialna; 12. Odpowiedzialność zawodowa: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty; Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej; Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego; Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia; Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia; 13. Odpowiedzialność karna: Podstawy odpowiedzialności karnej; Rodzaje przestępstw; Okresy przedawnień i zatarcie skazania; Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna; Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego; Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi; Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza; Eutanazja i pomoc w samobójstwie; Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej; Odpowiedzialność za fałsz intelektualny; 14. Zdarzenia medyczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7284-649-9
1. Zarys życia i działalności profesora Leszka Kubickiego, 2. Wykaz prac profesora Leszka Kubickiego, 3. Boska sztuka interpretacji, 4. Rada Europy a Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, 5. Nowe traktatowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozstrzygania sporów międzynarodowych, 6. Prawo karne polityka-politycy, 7. Polityczne i prawne uwarunkowanie zależności sądów oraz niezawisłości sędziów w III Rzeczypospolitej, 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a integracja europejska-trzy płaszczyzny rozważań, 9. O konstytucyjnym obowiązku przestrzegania prawa, 10. Problemy demokracji w warunkach nowej integracji europejskiej, 11. Wybory do organów samorządu terytorialnego w niektórych państwach Unii Europejskiej, 12. O karaniu tzw. obchodzenia prawa, 13. Obowiązki człowieka, 14. Forma Konstitucyi w Rossii, 15. Ochrona wolności i prawa konstytucyjnych poprzez regulacje karne ( Przykład orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 16. Ochrona praw konsumenta. Konstytucyjne zadanie czy obowiązek państwa?, 17. Eutanazja a autonomia pacjenta - granice ochrony prawnej, 18. Sprawa Dianne Pretty v. Wielka Brytania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 19. Z problematyki eutanazji medycznej (Uwagi na tle judykatury amerykańskiej), 20. Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec narodzonego dziecka z tytułu wrongfull life w prawie francuskim, 21. Odpowiedzialność lekarza za udział w praktykach dopingowych w sporcie, 22. Prawne i etyczne aspekty przeszczepiania narządów w Polsce. Historia, stan obecny i problemy czekające nas w najbliższej przyszłości, 23. Ocena realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 24. Implementacja Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Niemczech - kodeks karny międzynarodowy, 25. Kodeks karny Hiszpanii, 26. O metodologicznej użyteczności testu warunku sine qua non w objaśnieniu przyczynowości, 27. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych-stary problem legislacyjny na nowo, 28. Strona podmiotowa i wina w kodeksie karny m z 1997 r. i w projektach jego nowelizacji, 29. Instytucja mediacji w sprawach nieletnich w Polsce w świetle standardów międzynarodowych, 30. Przepis art.2 kodeks u karnego z 1997 r. na tle prawno-porównawczym, 31. Nowelizacja kodeksu karnego z 1997 r. - korekta, rekodyfikacja czy destrukcja?, 32. Karnoprawne i procesowe problemy przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 33. Nowe regulacje prawne wspierające zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy, 34. Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego; 35. Odkrywanie Kolumba jako odkrywcy Ameryki
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo medyczne / Rafał Kubiak. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 652 s. : ryc. ; 21 cm.
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-1451-8
1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Definicja oraz cechy szczególne zawodu lekarza i lekarza dentysty; 3. Prawo do wykonywania zawodu lekarza; 4. Kwalifikacje zawodowe lekarzy; 5. Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty; 6. Zasady organizacji zakładów opieki zdrowotnej; 7. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej; 8. Dokumentacja medyczna; 9. Tajemnica lekarska; 10. Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne oraz zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne; 11. Obowiązki lekarza związane ze zgłaszaniem niepożądanego działania produktu leczniczego oraz incydentu medycznego wyboru medycznego; 12. Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu lekarskiego; 13. Stwierdzanie zgonu i postępowanie ze zwłokami; 14. Warunki prawne przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; 15. Przerywanie ciąży; 16. Eksperymenty medyczne; 17. Zabiegi estetyczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej