Form of Work
Książki
(50)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(44)
available
(23)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(45)
Author
Gasparski Wojciech
(9)
Dietl Jerzy
(3)
Lewicka-Strzałecka Anna
(3)
Rok Bolesław
(3)
Bąk Dariusz
(2)
Galata Stanisław
(2)
Pietrzkiewicz Tadeusz
(2)
Rybak Mirosława
(2)
Sikołowska Julita
(2)
Abligowski Marek
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Balcerek Ewa
(1)
Barembruch Adam
(1)
Baruk Agnieszka Izabela
(1)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Borkowska Małgorzata
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Chryssides George D
(1)
Czerniak Adam
(1)
Dołęgowski Tomasz
(1)
Gałkowski Jerzy W
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Grudzewski Wiesław Maria
(1)
Hejduk Irena Krystyna
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jarco Jerzy
(1)
Kaler John H
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klimek Jan
(1)
Korenik Dorota
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Korpus Joanna
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Lęgowicz Aleksandra
(1)
Markiewicz Katarzyna
(1)
Mering Leszek
(1)
Michnowski Lesław
(1)
Migoń Mieczysław P
(1)
Minus Paul M
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Myśliwiec Grzegorz
(1)
Najder-Stefaniak Krystyna
(1)
Penczar Marta
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Pratley Peter
(1)
Sankowska Anna
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Siewierski Jacenty
(1)
Simbierowicz Hanna
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Szulczewski Grzegorz
(1)
Szydło Marek
(1)
Walkowiak Jerzy
(1)
Wawer Monika
(1)
Wańtuchowicz Monika
(1)
Wiankowska-Ładyka Zofia
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Etyka biznesu
(49)
Zarządzanie
(10)
Menedżerowie
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Praca
(5)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(5)
Etyka zawodowa
(4)
Gospodarka
(4)
Konkurencja
(3)
Marketing
(3)
Przedsiębiorczość
(3)
Banki
(2)
Biznes
(2)
Etyka
(2)
Globalizacja
(2)
Kadry
(2)
Kobieta
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kredyt
(2)
Organizacja
(2)
Przywództwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Antropolgia filozoficzna
(1)
Bilans księgowy
(1)
Cybernetyka
(1)
Decyzje
(1)
Etyk zawodowa
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia ekologiczna
(1)
Finanse
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Handel
(1)
Kadry -- polityka
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci
(1)
Koszty
(1)
Kryzys
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura organizacji
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Miłość
(1)
Motywacja pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Negocjacje
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oszustwo
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo -- kultura -- zagadnienia
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Publicytyka polska
(1)
Pzredsiębiorstwo
(1)
Płeć
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
51 results Filter
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12688-4
Zarys tematu, Zakres i cel etyki biznesu; teoria moralności; Kapitalizm, rynek i sprawiedliwość; Korporacje a odpowiedzialność; Miejsce pracy: zatrudnienie; rachunkowość i inwestycje; Zdobywanie rynków; "Zielona" działalność gospodarcza; Etyka a umiędzynarodowienie biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13266-9
Standardy etyczne jednoczącej się Europy; Etyczne zasady tworzenia bogactwa; Etyczny wymiar życia gospo- darczego w świetle badań empirycznych; Etyka w organizacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12256-0
O etyce biznesu; Bizens i jego etos; Zarządzanie i jego etos; Zastosowania i refleksje etyczne; Etyka biznesu jako przedmiot nauczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
Biznes w przestrzenii etycznej : motywy, metody, konsekwencje / Stanisław Galata. - Warszawa : Difin, 2007. - 215, [1] s. : il., tab., mapy ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-709-8
1.Charakterystyka podstawowych pojęć, 2.Początki systemów moralnych, 3.Nowożytna filozofia moralności, 4.Efektywność i ekonomiczność działań zespołowych, 5.Etyczna przestrzen biznesu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-069-3
Zawiera: R. 1 Narodziny etyki: Filozofia matką nauki; Od antyku do Spinozy i Kanta; Wzorce moralne w judaizmie i buddyzmie; Centesimus annus; Kwestie biznesu w islamie; Inne spojrzenia. R. 2 Biznes a etyka: Na pierwszym planie obiektywizm; Sens biznesu; Żyć zacnie w biznesie; Dobra tyle, ile można - zła tyle, ile konieczne. R. 3 Etyka we współczesnym biznesie: Biznes nie jest wojną prowadzoną w dżungli; Z rozsądku i poczucia odpowiedzialności; Drogi różne, cel wspólny. R. 4 Etyka a sukces biznesowy: Europejskie normy i standardy; Nie tylko Kodeks Bushido; Trudne narodziny czasu przełomu; Dylematy etyczne; Godność zawodu, misja profesji; Czy tworzyć kodeksy etyczne?; Konsekwencja konsumeryzm?; Jaka etyka na poziomie przedsiębiorstwa?; Pakiet sugestii. R. 5 Samo życie: W służbie i we władzy klienta; Na rynku jak na ringu; Korzyści na dziś i jutro; Gra pozorów a rzeczywistość. R. 6 Corporate Social Responsibility: Trudne początki; Współczesna interpretacja; Oczekiwania i korzyści; Czy jest szansa na etyczny wymiar działalności biznesowej?; Humanizacja działalności biznesowej. R. 7 Coś dla przedsiębiorców: Na kapitańskim mostku; Godna praca, sprawiedliwa zapłata; Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-27-7
Zagadnienia podstawowe: Biznes, prawo, etyka; Prawo i etyka w teorii i w opiniach polskich przedsiębiorców; Compliance-Management. Charakterystyka i warunki powodzenia; Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego; Od etyki w polityce do etyki w biznesie. Standardy a rzeczywistość; Konflikt w działalności gospodarczej - aspekt prawny i etyczny; Gospodarka jako czysta konstrukcja?; Zasada podwójnego skutku w etyce, prawie i biznesie; Etyka biznesu w świetle encyklik papieskich; Człowiek jako podmiot naturalnego prawa do pracy a kwestia społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. Z doświadczeń biznesu: Problematyka integralności etycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego; Corporate governance - jak to robimy BRE Banku; Kodeks etyczny - pierwszy krok na krętej drodze ku stworzeniu etycznej kultury organizacji. Spilit & Lester - kodek etyczny korporacji GE. Z doświadczeń administracji publicznej: Obowiązywanie i słuszność. O roli etyki gospodarczej w zagospodarowaniu sfery publicznej; Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej - czy to konieczne?; Doskonalenie etyczne pracowników służby cywilnej w ramach służby przygotowawczej. Z doświadczeń innych krajów: Odpowiedzialność korporacji za łamanie praw człowieka w prawie amerykańskim na podstawie Alien Tort claims Act. Pro domo sua: Rola i znacznie ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (raport z badan)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-50-2
Zawiera: Uwarunkowania etyki zarządzania gospodar- czego; Próba uogólnienia zasad etycznych w zarządzaniu gospodarczym; Ocena etyczności decyzji w systemie zarządzania gospodarczego; Aspekty etyczne decyzji ekonomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-810-8
1. Swoistość etyki biznesu, 2. Historyczny zarys etyki działalności gospodarczej, 3. Specyfika etyki, 4. Kategorie etyki, 5. Etyka indywidualna i etyka społeczna, 6. Dwa sposoby uzasadniania propozycji etyki biznesu, 7. Problematyka etyki zawodowej, 8. Etyczny wymiar pracy, 9. Współczesny kontekst dla rozważań o etyce gospodarowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-36-8
Część 1: Pojęcia i zagadnienia etyki dotyczącej działalności finansowej. Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia; Wyzwania etyczne w działalności finansowej. Część 2: Znaczenie zaufania w świecie finansów. Zaufanie inwestorów do rynku w Polsce; Bariery inwestowania w Polsce; Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego. Część 3: Elementy ładu etycznego w świecie finansów. Ład korporacyjny: uczciwość a koniunktura giełdowa; Kształtowanie relacji bank-klient; Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank Polska S.A. Część 4: Słabości świata finansów i związane z tym wyzwania. Fałszowanie finansowych sprawozdań spółek publicznych - pokusy i okazje; Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów; Koszty bezpieczeństwa danych; Wyzwania etyczne banków detalicznych w dobie komunikacji elektronicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-11893-8
Perspektywa praktyczna; Biznes wobec wyzwań etycznych nowej fazy gospodarki rynkowej; Etyka w biznesie - podejście europejskie; Etyka w biznesie - podejście azjatyckie; Etyka w biznesie - podejście północnoamerykańskie; perspektywa akademicka; czy pojęcie etyki biznesu ma sens ekonomiczny; Kiedyś wszedł miedzy wrony. Biznes w ujęciu międzynarodowym, a relatywizm kulturowy; Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie: jaka rolę powinien odgrywać biznes, a jaką rząd? Perspektywa religijna; Buddyzm a japońska etyka gospodarcza; Punkt widzenia judaizmu na współczesną moralność przedsiębiorczości; Chrześcijaństwo a etyka przedsiębiorczości; Etyka biznesu a islam; sześć przykładów a dziedziny biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85205-64-0
Zawiera: I Charakter i cel refleksji etycznej; II Etyka biznesu - rozwiązania godzące wymogi moralne z interesem strategicznym; III Ogólne pojęcie odpowiedzialności moralnej; IV Odpowiedzialność moralna w
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 74)
ISBN: 83-7306-076-6
Wprowadzenie; Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; Czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą?; Bezbożna gospodarka? Dyskusja panelowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-43-7
Czy etyka biznesu?, Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką; Prakseologia i GOMOPOP: szkice do portretu; Między auto - heteronomią, Sprawna moralność i etyczna sprawność a zagadnienie dzielności gospodarki, Co studenci myślą o etycznym wymiarze przekształceń gospodarczych w Polsce; Jedna czy wiele etyk biznesu? Europejskie standardy etyki biznesu; Etyka biznesu jako przedmiot badań, nauczania i zastosowań, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie Decyzje i etyka, Znaczenie etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego dla etyki partycypacyjnej w biznesie i nie tylko.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-604-3
Rozdział I. Marketing etyczny i jego odwrotność. Rozdział II. Nabywcy finalni jako podmioty nieetycznych działań marketingowych producentów. Rozdział III. Postrzeganie producentów w kontekście poziomu etyki podejmowanych przez nich działań marketingowych Rozdział IV Postrzeganie handlowców w kontekście poziomu etyki podejmowanych przez nich działań marketingowych. Rozdział V. Kształtowanie emocjonalnej lojalności nabywców finalnych poprzez inspirowanie ich aktywności prosumpcyjnej na rynku produktów spożywczych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-6-8
Celowość badań etyki zarządzania; Systemy wartości i kryteria ich wyboru; Problemy etyki w procesie makrozarządzania; Kryteria oceny i rodzaje decydentów; Zagadnienia etyki mikrozarządzania; Tworzenie uwarunkowań proetycznego zarządzania; Struktura uwarunkowań; Założenia ideologiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1804-8
1. Przedsiębiorstwo jako obiekt społecznej odpowiedzialności: Przesłanki orientacji społecznej przedsiębiorstw; Aspekty społeczne w teorii przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja społeczna; Cele społeczne w strukturze celów przedsiębiorstwa; Otoczenie społeczne przedsiębiorstwa; 2. Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Ewolucja poglądów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Podmioty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność w koncepcjach pokrewnych; Społeczna odpowiedzialność jako przejaw kultury organizacyjnej; 3. Zarządzanie relacjami społecznymi przedsiębiorstwa: Identyfikacja relacji społecznych przedsiębiorstwa; Typologia relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami; analiza relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami; Zarządzanie relacjami w tworzeniu kapitału społecznego przedsiębiorstwa; 4. Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Analiza otoczenia w procesie wyznaczania strategii społecznej odpowiedzialności; Strategie przedsiębiorstw wobec społecznej odpowiedzialności; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem przewagi konkurencyjnej; Formułowanie i implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; Efektywność społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 5. Działalność społeczna przedsiębiorstw: Zakres i formy działalności społecznej przedsiębiorstwa; Sponsoring w działalności społecznej przedsiębiorstwa; Inne formy aktywności społecznej przedsiębiorstw; Wartość społecznego zaangażowania przedsiębiorstw; 6. Systemy normalizacji i oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Lektury Menedżera)
ISBN: 83-86210-80-X
Wstęp; Etyczne aspekty strategicznej analizy marke- tingowej firmy i jej otoczenia; Modelowanie przewagi konkurencyjnej w rozwoju strategicznym; Gry wojenne korporacji ponadnarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-36-3
1. Metodologia etyki gospodarczej i zawodowej, 2. Relacja firma - organy władzy, 3. Relacja pracownik - firma, 4. Relacja pracownik - przełożony, 5. Relacja firma - klient, 6. Relacja firma - otoczenie, 7. Relacje między partnerami -etyka konfliktu i negocjacji, 8. Relacja mistrz - uczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again