Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Drewnowski Jan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Guzowska Halina
(1)
Hockuba Zbigniew
(1)
Józefiak Cezary
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kołodko Grzegorz
(1)
Kwaśnicki Witold
(1)
Liberda Barbara
(1)
Rogucki Antoni
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sałustowicz Piotr
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Tyszka Zbigniew
(1)
Welfe Aleksander
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ekonomia
(2)
Bezrobocie
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekonomiści
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Niewidomi
(1)
Rodzina
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
3 results Filter
Book
In basket
( Biuletyn RPO. Materiały ; 53 (2006))
1. Ekonomia społeczna- przegląd stanowisk: Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej; Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna; Osiągnięcia Krakowa w zakresie gospodarki socjalnej i rozwoju przedsiębiorczości; Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych- wyniki badań empirycznych; Młodzi i niepotrzebni bezrobotni- bezrobotni zagrożenia wykluczeniem społecznym; Rynek pracy otwarty dla niewidomych- projekt Partnerstwa na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych; Praca w posagu- model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi- projekt realizowanych w ramach programu operacyjnego IW EQUAL; 2. Bariery aktywności obywatelskiej i sposoby ich przezwyciężania w kontekście ekonomii społecznej- doświadczenia polskie; Determinanty aktywności obywatelskiej w Polsce 2005; Przezwyciężanie barier- doświadczenia organizacji obywatelskich: Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z siedzibą w Ełku; Fundacja na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta"; Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom"; Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most"; Trzeci sektor w kontekście problematyki migracyjnej; Europejska polityka społeczna- wyobrażenia i konkrety; Kapitał społeczny a rynek pracy; 3. Gospodarka społęczna jako nowa forma aktywności obywatelskiej w systemach prawno-finansowych w Europie; Aktywność obywatelska jako warunek rozwoju gospodarczego Polski- o potrzebie dobrych przykładów zagranicznych; Ekonomia społeczna we Włoszech; Ekonomia społeczna w Czechach; Pozyskiwanie funduszy dla trzeciego sektora- szwedzkie doświadczenia; Ekonomia społeczna we Flandrii; Sytuacja trzeciego sektora na Węgrzech; Ekonomia społeczna- doświadczenia holenderskie; Finansowanie organizowanie pozarządowych w Stanach Zjednoczonych; W stronę polskiego modelu ekonomii społecznej; Rola programu EQUAL dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom I)
ISBN: 83-11-09456-X
Słowo wstępne; Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Ochrona rynku- ile rynku, ile państwa?; Nowa ekonomia instytucjonalna- czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu; Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonometrię?; Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość; Czy w dobie globalizacji kryzysy walutowe są zjawiskiem nieuchronnym?; Ekonomiści polscy wobec transformacji; "Trzecie drogi" a ekonomia; Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?; Ekonomia ewolucyjna- w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej; Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile l lepiej rozumiemy jego mechanizm?; Nauka ekonomiczna nie nadąża...; ekonomiczne kategorie przyszłości ewolucja kategorii własność; Zrozumieć oszczędzanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Tom 14)
ISBN: 83-232-1257-0
1. Uniwersalność instytucji rodziny i kierunki jej przemian, 2. Relacje łączące rodzinę z familią w świetle teorii wymiany, 3. Polski dom a rodzina polska. Analiza siedlisk rodzinnych w układzie historycznym, 4. Więzi w rodzinach wielodzietnych, 5. Konsumpcja i presumpcja w rodzinach województwa kujawsko-pomorskiego, 6. Przemiany postaw polskich rodzin w okresie transformacji wobec
religijności oraz planowania rodziny, 7. Odrębne elementy środowiska rodzinnego i pozarodzinnego a kształtowanie się różnic psychicznych między rodzeństwem : Potrzeba nowego paradygmatu badań, 8. Perspektywa postrzegania rodziny pochodzenia, 9. Przyczyny, płaszczyzny i przebieg konfliktów w małżeństwach bezdzietnych, 10. Pomoc wewnątrzrodzinna - problem środowiska miasta przemysłowego?, 11. Rodzina w sytuacji choroby. Wpływ choro by psychicznej na funkcjonowanie rodziny w wielkim mieście (na przykładzie Chorzowa), 12. Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych,
13. Życie rodzinne rodziny Morawskich we wspomnieniach
Azi z Morawskich Umiastowskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again