Form of Work
Książki
(59)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(44)
only on-site
(29)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Czytelnia
(31)
Author
Skoczylas Andrzej
(10)
Hauser Roman
(9)
Chróścielewski Wojciech
(6)
Leoński Zbigniew
(6)
Przybysz Piotr
(6)
Tarno Jan Paweł
(6)
Cieślak Zbigniew
(5)
Jędrzejewski Tomasz
(5)
Masternak Marian
(5)
Ochendowski Eugeniusz
(5)
Rączka Piotr
(5)
Bojanowski Eugeniusz
(4)
Lang Jacek
(4)
Grześkiewicz Władysław
(3)
Kmiecik Zbigniew R
(3)
Szubiakowski Marek
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Wiktorowska Aleksandra
(2)
Babiarz Stefan
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Celińska-Grzegorczyk Katarzyna
(1)
Cichoń Dariusz
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dańczak Paweł
(1)
Dembczyńska Justyna
(1)
Federczyk Wojciech
(1)
Fundowicz Sławomir
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jankowiak Dariusz
(1)
Jendrośka Jan
(1)
Jurek Kazimierz
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Klimaszewski Michał
(1)
Kociński Cezary
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Martysz Czesław
(1)
Matan Andrzej
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(1)
Nodżak Agata
(1)
Osowy Piotr
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pierzchała Ewa
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Portalska-Brzózka Anna
(1)
Portalski Roman
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Radwanowicz Joanna
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sawczyn Wojciech
(1)
Sawuła Robert
(1)
Sobieralski Krzysztof
(1)
Suwaj Robert
(1)
Swora Mariusz
(1)
Trela Anna
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Żukowski Ludwik
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(41)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Audience Group
Komornicy sądowi
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Postępowanie administracyjne
(48)
Egzekucja administracyjna
(44)
Egzekucja sądowa
(24)
Postępowanie sądowe
(17)
Postępowanie podatkowe
(7)
Postępowanie zabezpieczające
(7)
Orzecznictwo administracyjne
(6)
Administracja
(5)
Decyzje
(5)
Prawo administracyjne
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Sądownictwo administracyjne
(5)
Kontrola
(3)
Nieruchomości
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Opłaty sądowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd zawodowy
(2)
Sądownictwo
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dług
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nadzór budowlany
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne -- Polska
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Testy genetyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ugoda administracyjna
(1)
Umowa
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Upadłość
(1)
Wierzyciele
(1)
Wierzytelność
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2018)
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
85 results Filter
Authority data
Egzekucja administracyjna (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-23-3
Cz.1 Postępowanie administracyjne: Zasady ogólnego kodeksu postępowania administr.; Podmioty postępowania administr.; Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania; Postępowanie przed organem pierwszej instancji; Akty kończące postępowanie; Postępowanie przed organem drugiej instancji; Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień; Odpowiedzialność organu administracji za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej; Opłaty i koszty postępowania. Cz.2 Postępowanie podatkowe: Ordynacja podatkowa a przepisy k.p.a. Cz.3 Administracyjne postępowanie uproszczone: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Cz.4 Postępowanie egzekucyjne w administracji: Podmiot postępowania egzekucyjnego; Przedmiot postępowania egzekucyjnego; Zasady ogólne postępowania egzekucyjne go; Przebieg postępowania egzek.; Środki prawne w postępowaniu egzek.; Środki egzekucyjne; Postępowanie zabezpieczające; Koszty egzekucyjne. Cz.5 Organy administr. państwowej w postępowaniu przed naczelnym sądem administr.: Właściwość Naczelnego Sądu Administr.; Pozycja organów administr. publicznej w postępowaniu przed NSA; Skutki prawne orzeczeń NSA; Zaskarżalność orzeczeń NSA; Środki dyscyplinującego oddziaływania na funkcjonowanie administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-4327-3
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : Dział I. : Przepisy ogólne, Dział II. : Egzekucja należności pieniężnych , Dział III. : Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym , Dział IV. : Postępowanie zabezpieczające , Dział IVa. : Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy , Dział V. : Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Egzekucja administracyjna - Polska (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-805-6
1. Zagadnienia wstępne. 2. Zakres egzekucji administracyjnej. 3. Zasady ogólne prowadzenia egzekucji administracyjnej. 4. Zwolnienia i wyłączenia w postępowaniu egzekucyjnym. 5. Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. 6. Przebieg postępowania egzekucyjnego. 7. Ograniczenia w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. 8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych. 9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym. 10. Zbieg egzekucji. 11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. 12. Koszty egzekucyjne. 13. Udzielenie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności. 14. Postępowanie zabezpieczające. 15. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7110-783-8
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-092-X
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-816-5
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-816-5
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7247-796-5
Cz. I Zagadnienia ogólne: Podstawy prawne ogólnego postępowania administracyjnego; Zakres obowiązywania i stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego; Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Cz. II Podmioty postępowania administracyjnego: Organy prowadzące postępowanie; Strona postępowania; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Zagadnienia czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym; Ogólne czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego; Wszczęcie postępowania; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Przerwanie toku postępowania administracyjnego; Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym; Rektyfikacja decyzji i postanowień; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji; Wzruszanie decyzji ostatecznych w ramach nadzwyczajnych trybów postępowania; Weryfikacja decyzji ostatecznych w związku z kontrolą ich wykonania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (13 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 351.077.3
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1700-9
1. Pojęcie i istota środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 2. Demokratyczne państwo prawne a środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 3. Środki prawne a struktura podmiotowa postępowania egzekucyjnego w administracji; 4. Środki prawe w postępowaniu egzekucyjnym w administracji a role pełnione przez skarżących; 5. Przedmiot zaskarżania środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 6. Proceduralne uwarunkowania realizacji wartości przez środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Egzekucja administracyjna / Piotr Przybysz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop.1999. - 218 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87916-22-6
Przedmiot i metoda; Obowiązki administracyjne; funkcje wykonania obowiązków administracyjnych; Przesłanki wykonania obowiązków administracyjnych; Podmioty uczestniczące w wykonaniu obowiązków administracyjnych; Tryby wykonania obowiązków administracyjnych; Środki wykonania obowiązków administracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd.3 Stan prawny na 4.09.2006 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 19.09.2006 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 471, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-661-1
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 1. Przepisy ogólne; 2. Egzekucja należności pieniężnych; 3. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; 4. Postępowanie zabezpieczające: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 5. Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-2038-0
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : Dział I. : Przepisy ogólne, Dział II. : Egzekucja należności pieniężnych , Dział III. : Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym , Dział IV. : Postępowanie zabezpieczające , Dział IVa. : Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy , Dział V. : Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again