Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(19)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(19)
Author
Kaźmierczak Paweł
(2)
Ketterman Grace
(2)
Bednarska Małgorzata
(1)
Bilska Ewa
(1)
Bochenek Dorota
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Gierlińska Anna
(1)
Gulla Bożena
(1)
Helios Joanna
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Józefowicz Elżbieta
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Krzysztoń Dorota
(1)
Krüger Andreas
(1)
Kurzeja Anna
(1)
Lisowska Elżbieta
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Miller Alice
(1)
Nawrocki Paweł
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Polanowski Jarosław
(1)
Poprawska Urszula
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Stanik Jan Maria (1943- )
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Sutton Carole
(1)
Szluz Beata
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Śniegulska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Dziecko maltretowane
(22)
Przemoc w rodzinie
(14)
Dziecko
(5)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(5)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(4)
Rodzina
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Prawa dziecka
(3)
Patologia społeczna
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przemoc wobec kobiet
(2)
Wychowanie
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Kara cielesna
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nałóg
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Praca społeczna
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w rodzienie
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Rodzice
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Trauma
(1)
Urazy
(1)
Wcześniak
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-897-8
1. Specyfika funkcjonowania dziecka z traumą rozwojową, 2. Dziecko z traumą rozwojową na tle międzynarodowych i polskich standardów ochrony praw dziecka, 3. Dziecko z traumą rozwojową w polskim prawie oświatowym, 4. Dziecko z traumą rozwojową w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7505-284-8
1. Urazy psychiczne dzieci i młodzieży- informacje podstawowe: Trauma psychiczna- rzeczywistość nierozpoznana; Kiedy właściwie mówimy o doświadczeniu traumatycznym?; Następstwo głębokiego urazu psychicznego; Rozumieć objawy urazu traumatycznego i ich sens- czynniki sprzyjające wystąpieniu zaburzeń potraumatycznych; Długotrwały stres, obrazy horroru, "wyłączenie"- zespół stresu pourazowego i typowe objawy chorobowe u dzieci po przeżyciu katastrofy; Objawy krańcowego napięcia psychicznego; Nekające obrazy katastrofy; Zachowanie unikowe i zmienione stany świadomości; Inne objawy typowe dla dzieci; Reakcje emocjonalne o średnim natężeniu; Następstwa zdarzeń traumatycznych we wczesnym dzieciństwie; Zmienione funkcje mózgu i ciała w sytuacjach skrajnego stresu psychicznego; Funkcjonowanie pamięci po przezuciu ekstremalnego stresu; Różne rodzaje zranień- możliwe przyczyny zranień psychicznych; Klęski żywiołowe; Wypadki spowodowane zawodnym działaniem urządzeń technicznych; Gwałt doznany poza domem; Gwałt doznany w rodzinie; Wykorzystywanie seksualne; Utrata bliskiej osoby; Poczucie winy u dzieci po przeżyciach traumatycznych; Dzieci z Biesłanu- terror i jego niewidoczne konsekwencje; Trauma psychiczna z perspektywy historycznej- od Achillesa poprzez weteranów wojny w Wietnamie do dzieci z ciężkim urazem psychicznym; 2. Gdy uraz psychiczny czyni samotnym- dziecko po traumie w środowisku społecznym: Dziecko po traumie i jego rodzice; Dziecko po traumie i jego rodzeństwo; Dziecko po traumie i krąg kolegów/przyjaciół; Dzieci po traumie w przedszkolu i szkole; Masowa trauma dzieci a społeczeństwo; 3. Postępowanie w urazach psychicznych: katastrofa traumatyczna: poczucie bezpieczeństwa i pomoc w pierwszych chwilach; Złapać oddech po przeżyciu szoku- właściwa pomoc po zdarzeniu traumatycznym; Czego potrzebuje ciało bezpośrednio po doznanym szoku? Drogi wyjścia z milczenia- opisać świat zewnętrzny i wewnętrzny po traumie; Pożegnać odchodzących- szansa i drogi wyjścia po stracie bliskiej osoby; Jak postępować wobec dziecka/nastolatka z poczuciem winy; Czego potrzebują małe i starsze dzieci- o różnych potrzebach pomocy stosownej do wieku; Jak jeszcze dorośli mogą pomóc; Jak rodzice powinni dbać o siebie po zdarzeniu traumatycznym; Dawać bezpieczeństwo i miłość- właściwa postawa rodziców; Przedszkole i szkoła- przestrzeń bezpieczna; Co mogą uczynić zaprzyjaźnieni rodzice; Jak dzieci mogą pomóc sobie nawzajem?; Jak może pomóc rodzeństwo i czego samo potrzebuje?; Jak mogą pomóc przyjaciele i koledzy dziecka i jak dorośli mogą ich wspierać?; "Moje dziecko w podejrzanym towarzystwie"- kontakty dziecka po traumie z trudnymi rówieśnikami i jak na nie reagować; Towarzysz w długiej podróży- lecząca moc wyobraźni; Dwie strony medalu- dbać o psychikę, dbać o ciało; W zabawie i twórczym działaniu łatwiej zapomnieć o bólu; Kiedy dziecko potrzebuje pomocy specjalisty?; Inne możliwości leczenia; Perspektywy- trauma psychiczna a społeczeństwo; Rola mediów; Odpowiedzialność polityki zdrowotnej i społeczeństwa; Trauma a opieka duszpasterska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89629-35-6
1. Wprowadzenie, 2. Zespół dziecka maltretowanego, 3. Problem dziecka maltretowanego w rodzinie, 4. Ochrona praw dziecka i rodziny (prawo polskie i standardy prawa międzynarodowego), 5. Normatynwe podstawy ochorny zdrowia dzieci, 6. Rodzina - środowiskiem pełnego rozwoju dziecka, 7. Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie, 8. Rozmowa z wcześniakiem, 9. Granice ratowania życia skrajnie niedojrzałych wczesniaków. Poglądy lekarzy i pielęgniarek, 10. Uczeń w polskiej szkole w XXI wieku, 11. Prawo do życia dzieci niepełnosprawnych i co dalej?, 12. Rysunek w medycynie - rola w diagnostyce i terapii, 13. Dziecko w stanie terminalnym w rodzinie, 14. Odmienność i nietolerancja - romskie dziecko w społeczeństwie większości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7133-252-1
1. Ochrona praw dzieci, 2. Rodzaje przemocy wobec dziecka, 3. Sfery zniewolonego dzieciństwa, 4. Antytrajektornia - przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w rodzinie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-142-0
Ciało i moralność I. Mówić, lecz nie powiedzieć 1. Głęboka cześć dla rodziców i jej tragiczne skutki 2. Walka o wolność w dramatach i ignorowanie krzyku własnego ciała 3. Zdrada wobec własnych wspomnień 4. Nienawiść do samego siebie i niespełniona miłość 5. Uwięzione dziecko i konieczność zapierania się bólu 6. Miłość matczyna, która nie pozwala oddychać 7. Mistrz odszczepiania emocji II. Terapia oparta na tradycyjnej moralności a wiedza ciala 1. Maltretowanie dzieci jako rzecz oczywista 2. Na karuzeli uczuć 3. Ciało jako strażnik prawdy 4. Czy wolno mi to powiedzieć? 5. Morderstwo jako sposób ucieczki od własnej prawdy 6. Narkotyki - oszukiwanie ciała 7. Mamy prawo to zrozumieć III. Anoreksja: tęsknota za prawdziwym porozumieniem IV. Dziennik Anity Fink
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego , ISSN 0208-6336 ; Nr 1649)
ISBN: 83-226-0743-1
Zawiera: Psychologiczne opinio dawstwo sądowe w sprawach o zabójstwo z afektu: Wprowadzenie; Emocje i ich rola w sterowaniu ludzkim zachowaniem; Stan silnego wzburzenia - stan efektu w koncepcjach psychologiczno-psychiatrycznych; Pojęcie silnego wzburzenia na gruncie prawa; Dane ogólne o sprawcach zabójstw i ich ofiarach; Przedmiot i zakres ekspertyzy sądowej zawarty w pytaniach sądu; Częstotliwość powoływania psychologów jako biegłych i sposoby ich pracy diagnostycznej; Rodzaje metod diagnostycznych stosowane przez biegłych psychologów; Informacje zawarte w opiniach psychiatrycznych i psychologicznych; Sytuacyjne tło motywacyjne zabójstwa w stanie silnego wzburzenia; Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia; Modele rekonstrukcji stanu silnego wzburzenia. Przemoc rodziców wobec dzieci jako przedmiot psychologicznej ekspertyzy sądowej: Wprowadzenie; Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Definicja i zakres pojęcia; Rozmiary i uwarunkowania przemocy rodziców wobec dzieci; Przemoc rodziców wobec dzieci jako przedmiot psychologicznej ekspertyzy sądowej - wyniki badań; Podsumowanie i konkluzje. Obszary diagnostyki psychologicznej w sądowym opinio dawstwie w sprawach rozwodowych: Wprowadzenie; Próba badawcza; Metody badawcze; Kierunki analizy wyników badań; Kilka uogólnień wyników badań; Uwagi końcowe. Praktyka mediacji w rodzinnych ośrodkach diagnostycznych-konsultacyjnych. Stan obecny i propozycje zmian: Mediacja jako forma pomocy psychologicznej; Psycholodzy i pedagodzy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych jako mediatorzy; Aktualny stan praktyki mediacyjnej w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; Poziom przygotowania profesjonalnego mediatorów - sytuacja aktualna i oczekiwana; perspektywy rozwoju mediacji rodzinnych w Polsce; Refleksje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2661-8
Przemoc wobec dzieci: Charakterystyka sprawców przemocy w rodzinie; Psychologiczne uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików; Wstyd u dzieci krzywdzonych - mechanizmy i konsekwencje; Seksualność osób skazanych za czyny seksualne z małoletnim (pedofilne) i jej uwarunkowania; Fantazje w modelu motywacyjnym przestępstwa seksualnego; Terapia kognitywno-behawioralna nieletnich sprawców przestępstw seksualnych; Psychologiczna charakterystyka kobiet agresywnych seksualnie; Postawy wobec sytuacji dziecka wykorzystywanego seksualnie, przejawiane przez studentów psychologii, prawa, pedagogiki i medycyny - analiza porównawcza wyników badań, Bidula - studium przypadku. Opiniowanie sądowo-psychologiczne i ochrona dziecka krzywdzonego: Ochrona interesu dziecka w polskich regulacjach prawnych w okresie transformacji ustrojowej. Perspektywa biegłego psychologa sądowego; Przemoc wobec dziecka a możliwości oddziaływania psychologiczno-prawnego w sprawach rodzinnych i karnych; Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich - błędy proceduralne i merytoryczne; Interdyscyplinarna współpraca w zakresie ochrony dziecka - małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa na przykładzie doświadczeń środowiska lubelskiego. Mechanizmy psychologiczne: Zjawisko przymuszającego wpływu społecznego w etiopatogenezie zachowań agresywnych; "Odzyskane wspomnienia" - kwestie psychologiczne, etyczne i prawne; Jak dzieci rozumieją i ujmują czas? Psychologia czasu w ujęciu rozwojowym i jej implikacje praktyczne; Zjawisko zemsty w ujęciu procesualnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
ISBN: 978-83-8085-859-6
Zawiera: Rozdział 1. Charakterystyka rodziny współczesnej: 1.1. Definicje rodziny - ujęcie tradycyjne; 1.2. Przemiany rodziny; 1.3. Typy rodzin funkcjonujących prawidłowo; 1.4. Struktura rodziny; 1.5. Dobro dziecka; 1.6. Potrzeby i cele rodziny; 1.7. Funkcje rodziny; 1.8. Zasoby rodziny; 1.9. Klimat rodzinny, więzi w rodzinie oraz interakcje z innymi systemami; 1.10. Postawy i style wychowania. Rozdział 2. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych: 2.1. Definicje, typy oraz cechy rodzin dysfunkcyjnych; 2.2. Zaniedbywanie dzieci oraz czynniki ryzyka i objawy wystąpienia przemocy wobec dzieci; 2.3. Sytuacja dzieci z rodzin ubogich. Rozdział 3. Między wsparciem rodziny a ochroną dzieci przed krzywdzeniem: 3.1. Familiocentryzm jako podstawa pracy socjalnej z rodziną z dziećmi;3.2. Główne zadania wybranych zawodów w obszarze wsparcia rodziny, pomocy społecznej i ochrony dziecka przed krzywdzeniem; 3.3. Praca w zespołach multiprofesjonalnych z rodziną i na jej rzecz - zasady systematycznej międzyresortowej i międzysektorowej współpracy; 3.4. Postępowanie pracownika instytucji w przypadku podejrzenia o występowaniu krzywdzenia dziecka; 3.5. Współczesne strategie w pracy z rodziną zaniedbującą dzieci; 3.6. Działania skierowane do dzieci zaniedbanych, zranionych, z doświadczeniem kompleksowej traumy. Rozdział 4. Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z rodziną z dziećmi w kontekście działań asystenta rodziny: 4.1. Specyfika metodycznego działania z rodziną z dziećmi; 4.2. Uwarunkowania, zasady współpracy i podział zadań pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny; 4.3. Przebieg procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego; 4.4. Praca nad reintegracją rodziny; 4.5. Praca grupowa z rodziną z dziećmi. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-30-5
Wprowadzenie: Co psychologia może zaproponować pracownikom socjalnym i animatorom życia społecznego? 1. Ludzie jako elementy systemu. 2. Aspekty ludzkiego rozwoju. 3. Umiejętności interpersonalne i komunikacja. 4. Dzieci i ich rodziny. 5. Maltretowanie dzieci. 6. Interwencje w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo. 7. Praca socjalna na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. 8. Praca w społecznościach i grupach. 9. Kontynuacja rozwoju zawodowego. 10. Wartości i etyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-13-X
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie: Praktyczna użyteczność definicji przemocy; Mity i rzeczywistość; Rozmiary przemocy w rodzinie; Wykorzystywanie seksualne; Objawy przemocy; Skutki przemocy; 2. Pierwsza pomoc: Inne organizacje; 3. Prawna ochrona jednostek przed przemocą w rodzinie: Prawnokarne środki ochrony przed przemocą; Wybrane problemy postępowania karnego; Cywilnoprawne środki chroniące przed przemocą; Prawo rodzinne wobec przemocy; 4. Terapia: Dobór terapii; Terapia sprawcy przemocy; Terapia ofiar; Terapia małżeńska; Kształtowanie sprawności społecznych; Poradnie odwykowe; Terapia dzieci; Zadania i problemy zespołu pomocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-501-9
Cz. I Zarys problematyki karalności, Cz. II Karalność - wieloaspektowość zjawiska, Cz. III Praktyczny wymiar karalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-332-6
Część I: Przemoc wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa. Przemoc w aspekcie aksjologicznym; Szkoła i nauczyciel - w kręgu ograniczeń funkcji pedagogicznych; Prawa małego dziecka w percepcji licealistów; Młodzież akademicka wobec przemocy; Opinie młodzieży na temat dopuszczalności przemocy; Subkultury młodzieżowe a zjawisko przemocy; Przemoc strukturalna wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - profilaktyka i interwencja; Psychospołeczne uwarunkowania niedostosowania społecznego osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Część II: Zjawisko przemocy w rodzinie. Trudności wychowawcze jako istotny czynnik stosowania przemocy rodzicielskiej; Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej w polskiej rodzinie; Oschłość emocjonalna rodziców formą krzywdzenia dziecka; Szantaż emocjonalny w rodzinie a zadania wychowawcy w szkole; Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży; Percepcja związku małżeńskiego przez kobiety - ofiary przemocy; Społeczno-ekonomiczne konsekwencje przemocy w środowisku rodzinnym; Przemoc wobec dzieci w rodzinie; Nie(?)bezpieczny dom; Przemocowe doświadczenia wychowanków domów dziecka; Na ratunek dzieciom dotkniętym przemocą - rola placówek socjalizacyjnych; Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Część III: Psychologiczne aspekty przemocy. Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka; Psychologiczny portret dziecka doświadczającego przemocy; Przemoc rówieśnicza a diagnozowanie zaburzeń zachowania; Przemoc seksualna wobec dzieci jako przedmiot psychologicznego opiniodawstwa sądowego; Masturbacja dziecięca - skrywany problem wychowawczy; Autoagresja wśród dzieci - uwarunkowania i konsekwencje; Przemoc emocjonalna wobec dzieci w kontekście komunikacji interpersonalnej; Odbiór dowcipów agresywnych przez młodzież gimnazjalną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła nr 3 / 2010)
1. Wystapienia Inauguracyjne; 2. Dzieci a przemoc: Dzieci w realcach przemocowych- jako ofiary, świadkowie lub sprawcy przemocy; Społęczno-medyczne aspekty Zespołu Dziecka Maltretowanego. Od Hipokratesa i Platona do współczesności; Budowanie świadomości społecznej na przykładzie kampanii "Kocham. Nie biję" oraz "Kocham. Reaguję"; 3. Kobiecy a przemoc: Przemoc ma płeć. Wymazywanie kobiet z programów antyprzemocowych; Konsekwencje przemocy wobec kobiet. Kobiety- zabójczynie; 4. Marginalizowane ofiary przemocy: Niebezpieczna starość; Męzczyzna jako ofiara przemocy domowej; Doświadczenia przemocy przez osoby niepełnosprawne; Doświadczenia przemocy przez osoby homoseksualne; 5. Narzedzia wpływu na zmianę postawy sprawców przemocy: Resocjalizacja sprawców przemocy w warunkach więziennych; Za i przeciw mediacji w sprawach dotyczących znęcania; Terapia sprawców. Modele i rola organizacji pozarządowych; Powrót sprawcy przemocy do środowiska rodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-92-9
Wprowadzenie: 1. Ograniczanie negatywnych zachowań wobec dzieci- spojrzenie w przeszłość; 2. Współczesna "ideologia" przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci; 3. Dlaczego trudno jest skutecznie ograniczać krzywdzenie dzieci?; I. Krzywdzenie dzieci jako przedmiot politycznego zainteresowania: 1. Początki międzynarodowego zainteresowania sytuacja dzieci krzywdzonych; 2. Współczesny status problematyki dzieci krzywdzonych na arenie międzynarodowej; II. Temat krzywdzenia dzieci w dokumentach międzynarodowych- poziom globalny: 1. Raport Komitetu Praw Dziecka ONZ o przemocy wobec dzieci; 2. Komentarz Ogólny nr 8 Komitetu Praw Dziecka ONZ; 3. Światowy raport o przemocy wobec dzieci niezależnego eksperta ONZ P.S. Pinheiro; III. Polityka europejska w kwestiach krzywdzenia dzieci: 1. Zainteresowanie problemem krzywdzenia dzieci w polityce europejskiej; 2. Charakter preferowanych działań; 3. Inicjatywy na rzecz ochrony dzieci krzywdzonych w Europie; 4. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w podstawowych dokumentach Rady Europy i Unii Europejskiej; IV. Europejskie instrumenty ochrony dzieci przed krzywdzeniem: 1. Podstawowe dokumenty w kwestii przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w państwach europejskich; 2. Prohibicja kar fizycznych państwach europejskich; 3. Regulacje europejskie związane pośrednio z problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie; 4. Orzecznictwo Trybunałów europejskich; V. Europejskie inicjatywy w kwestii krzywdzenia dzieci: 1. Raporty, komunikaty i deklaracje; 2. Programy unijne; VI. Podsumowanie- obraz i perspektywy ochrony dzieci przez krzywdzeniem w Europie: 1. Praktyka przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w państwach europejskich; 2. Europejskie modele ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Synteza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-607-9
1. Przestępstwa czynów lubieżnych i zgwałceń dokonywanych na nieletnich w świetle kodyfikacji prawnej; 2. Pojęcie kary w sprawach o czyny lubieżne i zgwałcenia nieletnich; 3. Sprawcy czynów lubieżnych i gwałtów w polu badawczym patologii społecznej, kryminologii oraz teorii przemocy w rodzinie; 4. Teorie rodziny wobec wysokiego ryzyka przemocy i patologii procesów społecznych w rodzinie; 5. Analiza wyników badań. Sprawcy i ofiary zgwałceń i czynów lubieżnych; 6. "Dotyk wstrętu" - retrospektywna analiza monograficzna wyników badań na przykładzie wybranych sprawców przestępstw seksualnych z art. 168, 175, 176 k.k.; 7. Sprawcy przestępstw seksualnych skazani na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeksu karnego, to jest art. 198, 200, 201; 8. Resocjalizacja penitencjarna czy probacja przestępców seksualnych?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-088-4
I. Istota i rodzaje przemocy: 1.Próba zdefiniowania zjawiska przemocy. 2.Determinanty przemocy: 2.1.Źródła przemocy w rodzinie. 2.2.Całościowe spojrzenie na źródła przemocy w otoczeniu dziecka. II. Metodologiczne podstawy badań własnych: 1.Przedmiot i cel badań. 2.Problemy badawcze. 3.Metody, techniki i narzędzia do badań własnych. 4.Teren badań i próba badawcza. 5.Harmonogram badań. III. Źródła i rodzaje przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym: 1.Doświadczenia socjalizacyjne wychowanków jako źródło przemocy: 1.1. Wykształcenie i zawód rodziców. 1.2.Warunki materialne i mieszkaniowe badanych rodzin. 1.3.Typ rodziny i liczba dzieci. 1.4. Elementy patologii społecznej w rodzinach wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. 2. Stosunki interpersonalne a przemoc w środowisku badanym: 2.1.Relacje dziecko - rodzic - rodzeństwo. 2.1.1. Stosunki wewnątrzrodzinne i postawy wychowawcze w percepcji dziecka. 2.1.2.Styl wychowawczy i sytuacja rodzinna w ocenie badanych matek. 2.2.Relacje wychowawcy - wychowanek. 2.3. Relacje wychowanek - wychowanek. 3. Klimat społeczno - wychowawczy placówek. IV. Zjawisko przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym zagrożeniem dla pełnienia jego funkcji: 1. Funkcje założone Pogotowia Opiekuńczego w świetle ustaw i zarządzeń. 2. Rzeczywista funkcja Pogotowia Opiekuńczego. 2.1.Strukturalne i organizacyjne uwarunkowania pracy Pogotowia Opiekuńczego. 2.2. Wybrane kierunki i formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej Pogotowia Opiekuńczego. 3.Funkcje i działalność Pogotowia Opiekuńczego w odczuciach personelu placówki. 4.Pogotowie Opiekuńcze w opiniach wychowanków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-045-0
1. Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną, 2. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, 3. Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, 4. Więzi społeczne w rodzinie, 5. Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, 6. Pedagogiczna typologizacja rodzin, 7. Rodzina a start społeczny i edukacyjny młodych pokoleń, 8. Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia, 9. Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej,10. Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie, 11. Warunki wychowawcze bliźniąt w rodzinie, 12. Dziecko w rodzinie ryzyka - zagrożenia socjalne, 13. Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia, 14. Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-413-9
1. Jak rozpoznać czy dziecko jest molestowane?, 2. Czy twoje dziecko jest bezpieczne przy tobie?, 3. Umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, 4. Dać czy nie dać klapsa?, 5. Przekazywanie zdrowego podejścia do seksu, 6. Czy twoje dziecko jest bezpieczne w domu i podczas zabawy?, 7. Czy twoje dziecko jest bezpieczne w szkole, 8. Czy twoje dziecko jest bezpieczne w kościele?, 9. W poszukiwaniu uzdrowienia i przebaczenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
CD 1. Jak rozpoznać czy dziecko jest molestowane? ; Czy twoje dziecko jest bezpieczne przy tobie?
CD 2. Umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości ; Dać czy nie dać klapsa? ; Przekazywanie zdrowego podejścia do sukcesu.
CD 3 Czy twoje dziecko jest bezpieczne w domu i podczas zabawy? ; Czy twoje dziecko jest bezpieczne w szkole?
CD 4 Czy twoje dziecko jest bezpieczne w kościele? ; W poszukiwaniu uzdrowienia i przebaczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-03-9
Część teoretyczna. 1. Praca socjalna - istota i sens. 2. Praca socjalna jako zawód i profesja. 3. Wiedza oraz postawa kreatywna jako czynniki efektywnej praktyki w pracy socjalnej. 4. Miejsce pracy socjalno-opiekuńczej w systemie nauk o wychowaniu. 5. Praca socjalna jako uruchamianie sił społecznych środowiska wychowawczego. 6. Socjalno-wychowawcze problemy przemocy nad dzieckiem oraz serioctwa społecznego w rodzinach okresu transformacji. Egzemplifikacje empiryczne. 7. Formy aktywności zawodowej pracowników socjalnych w typowych środowiskach wychowawczych. 8. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle opinii hospitalizowanych pacjentów (na przykładzie szpitala w małym mieście).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again