Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(24)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(24)
Author
Marszałek Paweł
(2)
Rymarczyk Jan
(2)
Adamczyk Jan
(1)
Białecki Klemens
(1)
Dodge Robert M
(1)
Dudziński Jerzy
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Hanna Nessim
(1)
Hensel Paul K
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Jeznach Maria
(1)
Jurek Michał
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kotłowski Jacek
(1)
Kudert Stephan
(1)
Michalik Małgorzata
(1)
Mruk Henryk
(1)
Nakonieczna-Kisiel Halina
(1)
Olczak Artur
(1)
Oziewicz Ewa
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Pilarczyk Bogna
(1)
Pindakiewicz Jan
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Steinach Peter
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Witek Lucyna
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wolszczak-Derlacz Joanna
(1)
Wyciślok Józef
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Ceny
(22)
Marketing
(6)
Pieniądz
(6)
Handel międzynarodowy
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Ceny transferowe
(4)
Kursy walutowe
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
Promocja handlowa
(4)
Podatek
(3)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(3)
Rynek
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Gospodarka
(2)
Handel
(2)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kanały marketingowe
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Ogranizacje międzynarodowe
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Rynek pracy
(2)
Rynek walutowy
(2)
Towar
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel miedzynarodowy
(1)
Inflacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leseferyzm
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Mieszkania
(1)
Monopol
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ochrona środwiska
(1)
Opakowania
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Procent
(1)
Produkt*
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Sprawozdania
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Towar a cena
(1)
Transfer pricing
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Znaki towarowe
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
25 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89355-14-0
R.1 Uwarunkowania polityki cenowej w małych i średnich przedsiebiorstwach, R.2 Wytyczne kształtowania polity ki cenowej firmy, R.3 Stosowanie ceny jednolitej w wa runkach małego i średniego przedsiębiorstwa, R.4 Marke tingowe metody badania popytu, R.5 Optymalizacja ceny jednolitej, R.6 Różnicowanie cen, R.7 Korygowanie poli tyki cenowej małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1102-3
Zawiera: Istota procesu kształtowania cen; Rynkowa interpretacja ceny; Kształtowanie cen z punktu widzenia teorii ekonomii; Rola kosztów w kształtowaniu cen zorientowane na koszty; Kształtowanie cen zorientowane na popyt i na konkurencję; Decyzje cenowe producentów; Kształtowanie cen linii produktów; ceny a cykl życia produktu; Przestrzenne kształtowanie cen; Kształtowanie cen w handlu detalicznym; aspekty prawne kształtowania cen; Kształtowanie cen usług; kształtowanie cen w warunkach inflacji i niedoborów; kształtowanie cen n a rynkach międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7483-058-1
1.Istota stosowania cen transferowych, 2.Metodyka ustalania cen transferowych (szacowanie dochodów), 3.Metody szacowania cen transferowych, 4.Podejścia administracyjne w celu uniknięcia i rozwiązania sporów w zakresie transfer pricing, 5.Zmiany regulacji prawnych w 2005 r., 6.Postępowanie kontrolne w zakresie transfer pricing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71874-62-6
R.1 Ceny transferowe -istota i model ekonomiczny, R.2 Ceny transferowe w przedsiębiorstwach zdywizjonalizowanych -przejście od modelu ekonomicznego do praktyki, R.3 Ceny transferowe w korporacjach ponadnarodowych, R.4 Ceny transferowe w sprawozdaniach finansowych, R.5 Trzy aspekty problemu cen transferowych-próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85809-90-2
1.Międzynarodowy podział pracy, 2.Międzynarodowe obroty towarowe, 3.Usługi w wymianie międzynarodowej, 4.Zagraniczne inwetycje bezpośrednie, 5.Międzyanrodowa migracja siły roboczej, 6.Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej, 7.Ceny w handlu międzynarodowym, 8.Rozwój procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce swiatowej, 9.Polityka handlowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-15809-5(01)
1. Teoretyczne podłoze polityki gospodarczej i dwóch jej podstawowych dziedzin, 2. Postrzganie polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz ich skuteczności w teoriach nakroekonomicznych, 3. Pojęcie oraz uwarunkowania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospdoarce, 4. Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w modelach strategicznych interakcji monetarno-fiskalnych, 5. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno-fiskalnych związanych z ograniczeniem budżetowym rządu, 6. Fiskalna teoria poziomu cen jako najnowsza teoria interakcji monetarno-fisklanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-70-5
1. Konwergencja ekonomiczna, 2. Prawo jednej ceny, 3. Dotychczasowe badania na temat międzynarodowego przestrzennego zróznicowania cen, 4. Zróznicowanie cen w Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne, 5. Zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej 1990-2005 - ujęcie mikroekonomiczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Ceny transferowe : Teoria i praktyka / Sławomir Sojak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 215,[1] s. : tab. ; 23 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13516-6
R.1 Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. R.2 Modele rachunku kosztów. R.3 Mierniki oceny efektywności działania. R.4 Metody ustalania cen. R.5 Ceny transferowe. Charakterystyka i typologia cen transferowych.R.6 Ceny transferowe na poziomie ceny rynkowej. R.7 Cena transferowa według formuły podział marzy brutto.R.8 Cena transferowa według formuły koszty plus na rzut marży. R.9 Ceny transferowe umowne i podwójne. R.10 Cena transferowa według formuły koszty plus utracone korzyści. R.11 Cena transferowa według formuły koszty krańcowe. R.12 Ceny transferowe dla centrum kosztów. R.13 Generalna reguła kształtowania ceny transferowej. R.14 Organizacja i pomiar efektywności działania w przedsiębiorstwach wielonarodowych. R.15 Ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych. R.16 Kształtowanie cen transferowych w przedsiębiorstwach wielo narodowych w warunkach inflacji. R.17 Kształtowanie cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych
w zależności od poziomu kursu walut. R.18 Praktyka światowa w zakresie polityki cen transferowych. R.19 Praktyka polska w zakresie polityki cen transferowych.
R.20 Ceny transferowe w podmiotach powiązanych-punkt widzenia Urzędu Skarbowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-271-4
1. Współczesne tendencje w realizacji polityki pieniężnej, 2. Polityka pieniężna w świetle zmian w popycie na pieniądz i zmian form pieniądza, 3. Fiskalna teoria poziomu cen - implikacje dla skuteczności polityki pieniężnej, 4. Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych, 5. Przemiany międzynarodowych stosunków walutowych i ich wpływ na systemy kursowe krajów członkowskich MFW, 6. Polityka kursowa w warunkach współpracy międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-199-8
1. Polityka gospodarcza - podstawowe pojęcia i zakres. 2. Zarys historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. 3. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. 4. Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna. 5. Polityka fiskalna 6. Polityka pieniężna. 7. Polityka walutowa. 8. Polityka rynku pracy. 9. Polityka cen i dochodów. 10. Polityka przemysłowa. 11. Polityka prywatyzacyjna i właścicielska. 12. Rynek rolno-żywnościowy i polityka rolna. 13. Polityka regionalna. 14. Zagraniczna polityka gospodarcza. 15. Polityka ochrony środowiska. 16. Polityka mieszkaniowa. Dodatek: podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-163-3
1.Rozwój marketingu w teorii i w praktyce, 2.System marketingu i jego otoczenie, 3.Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 4.Marketingowe systemy informacyjne, 5.Kształtowanie mowego produktu, 6.Elementy polityki cenowej, 7.Polityka dystrybucji produktów i usług, 8.Podstawy promocji produktu firmy, 9.Ogranizacja działalności marketingowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7199-480-7
1. Istota i znaczenie marketingu międzyanrodowego, 2. Determinanty internacjonalizacji działań marketingowych przedsiębiorstwa, 3. Strategie wejścia i konkurencji na rynku międzynarodowym, 4. Kształtowanie produktu międzynarodowego, 5. Strategie cenowe na rynku międzynarodowym, 6. Dystrybucja na rynku międzynarodowym, 7. Promocja na rynku międzynarodowym, 8. Komunikacja w biznesie na rynku międzynarodowym, 9. kierunki rozowju marketingu międzynarodowego, 10. Studium przypadków: Strategia produktu koncernu Nestle; Zarządzanie marką globalną w Coca-Coli; Produkty firmy Johnson w Europie; Reklama w krajach muzułmańskich; Globalna strategia IKEI; Strategia marketingowa w Coca-Coli i jej efekty; Strategia marketingowa McDonald'sa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-805-1
1. Artykuły żywnościowe jako produkt marketingowy, 2. Opakowanie - istota i funkcje w odniesieniu do artykułów spożywczych, 3. Marka - definicje, podział i poziomy w przypadku produktów żywnościowych, 4. Cena - jej uwarunkowania, strategie, formuły stanowienia i różnicowania, 5. Instrumenty marketingowe związane z dystrybucją i ich rodzaje, 6. Promocja artykułów żywnościowych, 7. Reklama i jej znaczenie na rynku produktów spożywczych, 8. Sponsoring, 9. Marketing bezpośredni, 10. Marketing produktów ekologicznych, 11. Marketing żywności funkcjonalnej, 12. Marketing produktów dla niemowląt i małych dzieci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty marketingu / Klemens Białecki. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 382 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-41-3
1.Geneza, rozwój, pojęcie i zakres zastosowania marketingu. 2.Produkt i jego nabywca. 3.Ceny w działalności marketigowej przedsiębiorstw. 4.Kanały dystrybucji. 5. Promocja marketingowa. 6.Otoczenie marketingowe. 7.Badania marketingowe. 8.Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 533)
1.Struktury rynkowe - problemy identyfikacji, 2.Struktury rynkowe - problemy modelowania i symulacji, 3.Struktury rynkowe - pomiar
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-97-3
1.Orienatacja marketingowa na rynku farmaceutycznym, 2.Uwarunkowania działań marketingowych na rynku farmaceutycznym, 3.Badania marketingowe na rynku farmaceutycznym, 4.Zachowania nabywców i segmentacja rynku farmaceutycznego, 5.Strategia produktu na rynku farmaceutycznym, 6.Strategie cen i marż na rynku farmaceutycznym, 7.Hurt jako pośrednik w kanale dystrybucji na rynku farmacutycznym, 8.Rola apteki na rynku farmaceutycznym, 9.Strategia komunikacji masowej na rynku farmaceutycznym, 10.Komunikacja indywidualna jako element marketingu mix, 11.Strategie marketingowe i proces ich tworzenia na rynku farmaceutycznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing B2B w praktyce gospodarczej / Artur Olczak, Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 302 s., tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-595-9
1. Relacje partnerskie na rynku B2B. 2. Decyzje zakupu i sprzedaży na rynku B2B. 3. Działania promocyjne na rynku B2B. 4. Zarządzanie produktem na rynku B2B. 5. Marka na rynku B2B. 6. Zarządzanie dystrybucją na rynku B2B. 7. Zarządzanie polityką cenową na rynku B2B. 8. Studia przypadków - przykłady działań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 545)
1. Teoretyczne podstawy modelu P-star, 2. Modelowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem koncepcji kointegracji sezonowej, 3. Analiza zwiazków pomiędzy pieniądzem i cenami w gospodarce polskiej okresu transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1601-7
1.Współczesna gospodarka światowa. Jej istota i struktura, 2.Międzynarodowy handel towarowy, 3.Międzynarodowy handel usługami, 4.Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, 5.Zagraniczna i międzyanrodowa polityka handlowa, 6.Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, 7.Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, 8.Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej, 10.Współczesny międzynarodowy rynek finansowy, 11.Wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej, 12.Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej, 13.Globalizacja ws współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, 14.Probhlemy globalne współczesnego swiata, Międzynarodowe organizacje i ugrupowania gospodarcze wywierające największy wpływ na współczesną gospodarkę światową i jej funkcjonowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again