Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Armstrong Michael
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Kopertyńska Maria Wanda
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Lany Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bodźce ekonomiczne
(5)
Motywacja pracy
(3)
Płaca
(3)
Fundusz płac
(1)
Kadry
(1)
Motywacja
(1)
Nagrody
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Praca
(1)
Premia
(1)
Płaca akordowa
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
8 results Filter
Authority data
Bodźce ekonomiczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Bodźce ekonomiczne - pracownicy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Bodźce ekonomiczne - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / PLACET)
ISBN: 978-83-7488-137-1
R. I. Przesłanki tworzenia systemu motywowania w przedsiębiorstwie: Interpretacja pojęć motywacja i motywowanie; Przegląd teorii motywowania; Pojęcie systemu motywowania oraz czynniki wpływające na jego kształt; Oczekiwania pracowników determinantą systemu motywowania; R. II. Motywowanie z pomocą płac: Pojęcie i funkcja płacy; Założenia tworzenia systemu płac w przedsiębiorstwie; Formy płac; Przeszeregowanie płacowe; R. III. Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników: Pojęcie i metody wartościowania pracy; Wartościowanie kompetencji jako podstawa ustalania płacy zasadniczej; Wartościowanie pracy oraz wartościowanie kompetencji w praktyce przedsiębiorstw; Istota i znaczenie premii oraz warunki skutecznego premiowania; Rozwiązania praktyczne dotyczące premiowania; R. IV. Motywowanie pozapłacowe: Charakterystyka elementów motywowania pozapłacowego; Pozapłacowe elementy motywowania wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw; Szkolenie i rozwój oraz awans stanowiskowy jako elementy motywowania pozapłacowego; Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym pracownika jako czynnik motywowania; R. V. Satysfakcja pracowników podstawą oceny systemu motywowania: Istota i znaczenie satysfakcji pracowników; Doświadczenia wynikające z badań satysfakcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-3954-4
1. Funkcje i determinanty wynagrodzeń; 2. Projektowanie systemów wynagrodzeń; 3. Wartościowanie pracy podstawą polityki płac; 4. Systemowa ocena efektów pracy i kompetencji; 5. Rynkowe przeglądy wynagrodzeń; 6. Budowanie tabel płac oraz podwyższanie płac; 7. Formy wynagrodzeń oparte na bodźcach krótkoterminowych; 8. Wynagrodzenie długoterminowe; 8. Świadczenie dodatkowe; 9. Świadczenia dodatkowe; 10. Pakiety wynagrodzeń dla specyficznych grup pracowników; 11. Zarządzanie istniejącymi systemami wynagrodzeń; 12. Rokowania zbiorowe a polityka wynagrodzeń; 13. Zadania sprawdzające widzę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Motywowanie pracowników w organizacji / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : CeDeWu , 2017. - 190 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-917-9
Rozdział 1: Istota motywacji pracownika; Rozdział 2: Pracownicy jako podmiot procesu motywacyjnego; Rozdział 3: Rola wartości w procesie motywacyjnym; Rozdział 4: Metody analizy motywacji; Rozdział 5: Rola przywództwa w procesie motywacyjnym; Rozdział 6: Komunikacja interpersonalna w procesie motywowania; Rozdział 7: Rola pracy zespołowej w procesie motywowania; Rozdział 8: Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych jako uwarunkowanie procesu motywowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie wynagrodzeniami / Michael Armstrong ; przeł. Magdalena Lany. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2013. - 457, [3] s. : rys., tab. ; 31 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-4157-8
1 ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - INFORMACJE OGÓLNE; 2. KONTEKST ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMi; 3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE; 4. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI; 5. TWORZENIE I WDRAŻANIE STRATEGII WYNAGRADZANIA; 6. POLITYKA WYNAGRADZANIA; 7. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOMY PŁACOWE; 8. MOTYWACJA A WYNAGRODZENIA; 9. ZAANGAŻOWANIE I IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ; 10. KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY; 11. SYSTEMY WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY; 12. TWORZENIE I UŻYWANIE SYSTEMÓW WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY; 13. RÓWNA PŁACA ZA PRACĘ O TAKIEJ SAMEJ WARTOŚCI; 14. PRZEGLĄDY PŁACOWE POD KĄTEM ZASADY RÓWNOŚCI; 15. ANALIZA STAWEK RYNKOWYCH; 16. ANALIZA RÓL; 17. RODZAJE STRUKTUR ZASZEREGOWANIA I STRUKTUR PŁAC; 18. TWORZENIE STRUKTUR ZASZEREGOWANIA I STRUKTUR PŁAC; 19. PŁACA UWARUNKOWANA SYTUACYJNIE; 20. SYSTEMY BONUSÓW; 21. WYNAGRODZENIE ZESPOŁOWE; 22. WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD EFEKTYWNOŚCI CAŁEJ ORGANIZACJI; 23. SYSTEMY UZNANIOWE; 24. ZARZĄDZANIE PRZEZ EFEKTY A WYNAGRODZENIA; 25. WYNAGRADZANIE DYREKTOR ÓW I KADRY KIEROWNICZEJ NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA; 26. WYNAGRODZENIA NA SCENIE MIĘDZYNARODOWEJ; 27. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA; 28. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW WIEDZY; 29. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH; 30. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE; 31. ŚWIADCZENIA ELASTYCZNE; 32. PROGRAMY EMERYTALNE; 33. ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI; 34. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SYSTEM WYNAGRODZEŃ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-81-7
1. Zasady ustalania wynagrodzeń zmiennych i rzeczowych, 2. Formy wynagrodzeń zmiennych i rzeczowych, 3. Stosowanie praktyki wynagrodzeń zmiennych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again