Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(42)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(42)
Author
Kabaj Mieczysław
(4)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Frąckiewicz Lucyna
(2)
Auleytner Julian
(1)
Barański M
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Czyżewski Adam B
(1)
Danecka Marta
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Frieske Kazimierz W
(1)
Gandziarowska Jagoda
(1)
Geisler Robert
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Heffner Krystian
(1)
Horodeński Ryszard Czesław
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Kaleta Józef
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klich Jacek
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Kuś M
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Mitręga M
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Noga Adam
(1)
Noga Marian
(1)
Orczyk Józef
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pieliński Bartosz
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Przeciszewski Tadeusz
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Roman Antoni
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruzik Anna
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Seweryński Michał
(1)
Skórska Anna
(1)
Skłodowski Henryk
(1)
Staszewska Ewa
(1)
Stawasz Edward
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szpringer Monika
(1)
Szul Roman
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Tucholska Anna
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Woźniak Michał G
(1)
Zadora Halina
(1)
Zrałek M
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(41)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Bezrobocie
(41)
Rynek pracy
(15)
Siła robocza
(8)
Zatrudnienie
(7)
Polityka społeczna
(6)
Młodzież
(5)
Ubóstwo
(5)
Demografia
(4)
Praca
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Rodzina
(4)
Ludzie starzy
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Polska
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Emerytura
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Kadry
(2)
Opieka społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Wieś
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Geodezja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izrael
(1)
Katowice (woj. Śląskie; okrąg)
(1)
Kobieta
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty pracy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Lublin (woj. Lubelskie; okrąg)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacje
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Płaca
(1)
Regiony problemowe
(1)
Reklama
(1)
Subject: time
1989-
(16)
2001-0
(3)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88529-95-1
1. Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim i możliwości przeciwdziałania bezrobociu i biedzie przez samorządy lokalne. 2. Bezrobocie długookresowe w regionie łódzkim. 3. Mobilność edukacyjna pracujących i bezrobotnych w makroregionie łódzkim. 4. Kondycja psychospołeczna łódzkich długotrwałe bezrobotnych. 5. Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie Międzynarodowej fundacji Kobiet w Łodzi. 6. Lokalne elity polityczne wobec problemów bezrobocia. 7. Bieda jako skutek bezrobocia. 8. Bieda w opiniach lokalnych elit politycznych. 9. Walka z biedą w Świętokrzyskiem. 10. Proces marginalizacji bezrobotnych. 11. Lokalna pomoc socjalna na rzecz ubogich ( w opiniach mieszkańców województwa kujawsko-pomorksiego). 12. Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce.
formy zwalczania bezrobocia na przykładzie Międzynaro dowej Fundacji Kobiet w Łodzi. 6.Lokalne elity polity czne wobec problemów bezrobocia. 7.Bieda jako skutek bezrobocia. 8.Bieda w opiniach lokalnych elit polity cznych. 9.Walka z biedą w Świętokrzyskiem. 10.Proces m arginalizacji bezrobotnych. 11.Lokalna pomoc socjalna na rzecz ubogich (w opiniach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego). 12.Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-021-9
Cz. I Przeciwdziałania bezrobociu w Europie i w USA : 1.Wiek bezrobocia, 2.Programy przeciwdziałania bezrobociu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), 3.Kopenhaski Program Promowania Zatrudnienia i Ograniczenia Bezrobocia, 4.Programy przeciwdziałania bezrobociu w Europie, 5.Nowa zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej , 6.modele polityki rynku pracy, 7.Polskie modele polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Cz. II Programy promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : 8.Zarys programu promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia. Wybrane problemy, 9.System aktywizacji długotrwale bez robotnych, 10.Elemanty programu ograniczenia bezrobocia młodzieży. W kierunku kształcenia dualnego. Cz. III Badania wybranych elementów rozwoju zasobów pracy, zatrudnienia i rynku pracy : 11.Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 12.Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS). Projekt nowych metod koordynacji kształcenia z potrzebami gospodarki, 13.Nowe metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy, 14.Rola i funkcje Rad Zatrudnienia w przeciwdziałaniu i kreowaniu polityki rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu / Ewa Staszewska. - Stan prawny na 1.07.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 283, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3807-3
1. Zjawisko bezrobocia jako główny problem społeczno-ekonomiczny przełomu XX/XXI wieku; 2. Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu; 3. Środki prawne zapewniające bezrobotnym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy; 4. Środki prawne zapewniające bezrobotnym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy; 4. Środki prawne zachęcające pracodawców do zatrudniania bezrobotnych oraz sprzyjające ich aktywizacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane problemy rynku pracy. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2003. - 152 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1(6) 2003)
1.Transformacja rynku pracy na Białorusi, 2.Ewolucja i główne kierunki zmian w strukturze zatrudnienia na Białorusi, 3.O definicji bezrobocia na wsi w Polsce, 4.Bezrobocie na obszarach wiejskich (na przykładzie powiatu drawskiego), 5.Model Inflacji i Bezrobocia Philipsa a egzogeniczna polityka monetarna. Analiza dynamiczna, 6.Rola edukacji w kreowaniu popytu na pracę, 7.Aktywne formy walki z bezrobociem stosowane w Polsce, 8.Wybrane problemy ograniczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej na Ziemi Łomżyńskiej, 9.Poziom i struktura bezrobocia na obszarze Pomorza, 10.Sytuacja na rynku pracy oraz aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-384-7
1.Uwarunkowania rynku pracy młodzieży w Polsce i w Unii Europejskiej, 2.Diagnoza sytuacji młodzieży na rynkach pracy Polski i Unii Europejskiej, 3.Integracja systemu kształcenia i rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, 4.Skutki bezrobocia młodzieży, 5.Przeciwdziałania bezrobociu młodzieży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88490-75-3
1.Teoretyczne ujęcia bezrobocia, 2.Charakterystyka zatrudnienia u schyłku PRL, 3.Bezrobocie - nowe wyzwanie okresu transformacji, 4.Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002, 5.Funkcjonowanie polskich lokalnych rynków pracy w dobie przemian, 6.Walka z bezrobociem - doświadczenia Hiszpanii w latach 1975-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-37-0
Część I: Społeczny zasięg ubóstwa i bezrobocia. Inicjatywy obywatelskie łagodzące ich przejawy; Demograficzne i przestrzenne aspekty ubóstwa; Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych krajów postkomunistycznych; Rola organizacji obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego; Część II: Monografie wybranych inicjatyw lokalnych Cele i założenia projektu badawczego; Inicjatywa Szkoły Podstawowej w Okartowie; Fundacja "Przeciw bezradności" w Warszawie; Stoworzyszenie Pasmo - Aktywni i Bezrobotni w Chełmie; Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w Warszawie; Fundacje "odzew" w Lesznie; Radomskie Stowarzyszenie Dobroczynności; Ruch charytatywny "Rodzina" przy parafii NSPJ; Przyczyny porażek i sukcesów inicjatyw obywatelskich w Polsce; Część III: Wyniki badań; Typologie organizacji pozarządowych w świetle badań i odniesień teoretycznych; Lokalne inicjatywy przeciwdziałające bezrobociu. Analiza wybranych wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-73-83-099-5
1.Bezrobocie a transformacja, 2.Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy, 3.Powiaty (gminy) zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz strukturalną recesją i degradacją społeczną - podstawowe regulacje prawne i charakterystyka problemu, 4.Gminy zagrozone strukturalnym bezrobociem na tle kraju, 5.Studium przypadku - Człuchów, 6.Studium przypadku -Brzozów, 7.Studium przypadku - wieś Turze Pole, 8.Studium przypadku - Żary, 9.Problemy zatrudnienia i bezrobocia w opinii zarządów gmin, 10.Studia przypadków - podsumowanie, 11.Bezrobocie i jak z nim walczyć? Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-873-7
Społeczne koszty polskiej transformacji. Wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach?; Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym; Przeciwdziałanie bezrobociu - główny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu; Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia; Działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ograniczaniu skutków bezrobocia; Działania podejmowane w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia - pierwsze półrocze 2005 r.; Programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu w Siemianowicach Śląskich; Nowe zadania przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wobec procesów demograficznych; Aktywność osób starszych; Bariery w aktywizacji społecznej osób starszych; Kompleksowa ocena geriatryczna i działania podejmowane przeciw wykluczeniu osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych na przykładzie Francji; Ekskluzja społeczna dotycząca osób starszych na przykładzie miasta Częstochowy; Rodzina wobec wykluczenia społecznego; Jakość życia rodzin w województwie śląskim - komunikat z badań socjologicznych; Kapitał społeczno-kulturowy rodziny w województwie śląskim; Rodzina jako źródło zasobów zdrowia w zmaganiu się z zadaniami codziennego życia; Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych; Zwalczanie ubóstwa na przykładzie województwa śląskiego; Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim jako czynnik procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego; Od wojewódzkiej strategii polityki społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego do strategii "Bezpieczny Śląsk"; Współdziałanie elementem zarządzania bezpieczeństwem; Patologia społeczna jako skutek wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Dylematy współczesnej pracy socjalnej; Aktualne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 System aktywizacji długotrwale bezrobotnych. R.2 Badanie Katowickie : Program aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej przez ograniczenie długotrwałego bezrobocia. R.3 Badanie lubelskie : Bezrobotni długoterminowi. Problemy i możliwości po prawy sytuacji. Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86917-29-6
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rynek pracy - badania empiryczne, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa w promowaniu zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7225-134-7
Wprowadzenie - cele badania, metoda, układ opracowania; R.1 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet; R.2 Bariery zatrudniania bezrobotnych kobiet; R.3 Stymulatory aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet; R.4 Oczekiwania respondentek i ich oceny; Podsumowanie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Opracowania PBZ - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
1. Polityka wobec pracy w kontekście zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego; 2. Analiza skuteczności aktywnej polityki rynku pracy w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego; 3. Sposoby zarobkowania poza rynkiem pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-894-9
1. Podstawowe pojęcia, 2. Teorie rynku pracy, 3. Determinanty sytuacji na rynku pracy, 4. Przeciwdziałanie bezrobociu, 5. Działania na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej, 6. Rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-30-8
Cz. I Zatrudnienie i bezrobocie w drodze do Unii Europejskiej: 1.Perspektywa integracji europejskiej- kontekst rynku pracy; 2.Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym - obraz przemian w Polsce; 3.Polska wieś - zatrudnienie i bezrobocie. Cz. II Determinanty zmian: 4.Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy; 5.Edukacja zawodowa a rynek pracy; 6.Koszty pracy w procesie integracji europejskiej; 7.Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską; 8.Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzeni miejsc pracy. Cz. III Instytucje rynku pracy. Państwo - pracodawcy - dialog społeczny: 9.Polityka rynku pracy. Cz. IV Wykorzystać proces integracji. Drogowskazy dla Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-82-6
Państwo i lokalna polityka społeczna; Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny; Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w krajach rozwiniętych gospodarczo; Analiza regulacji prawnych dot. przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży; Metodologia badań; Bezrobocie młodzieży w świadomości lokalnej - monografie powiatów; Działania lokalne na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodzieży; Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka społeczna: wybrane zagadnienia zarys wykładu / Tadeusz Kowalak. - Wyd.2 uzupeł. i zaktualiz. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2002. - 153,[7] s. : 14 tabl., 7 wykresów ; 23 cm.
R.1 Wprowadzenie: Podstawowe pojęcia; Nauka o polityce społecznej a dyscypliny pokrewne; Cele, podmioty, przedmioty i adresaci polityki społecznej; Zabezpiecz nie społeczne; Dwie przeciwstawne orientacje w polityce społecznej. R.2 Zróżnicowanie społeczne: Uwagi wstępne; Zróżnicowanie społeczne w skali międzynarodowej; Demograficzne zróżnicowanie społeczeństwa polskiego; Zróżnicowanie dochodowe społeczeństwa polskiego. R.3 Ubóstwo: Kryteria i mierniki ubóstwa; Przyczyny ubóstwa; Ubóstwo w skali międzynarodowej; Ubóstwo w Polsce; Społeczne skutki ubóstwa; Przeciwdziałanie ubóstwu. R.4 Bezrobocie: Pojęcie, przyczyny i rozmiary bezrobocia w Polsce; Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia; Przeciwdziałanie bezrobociu. R.5 Bezdomność. R.6 Problemy rodziny, kobiet i dzieci: Pojęcie rodziny Osłabienie pozycji rodziny; Sytuacja materialna rodziny polskiej; Sytuacja kobiet; Problemy społeczne dzieci; Polityka pro rodzinna; Perspektywa. R.7 Społeczne kwestie starości. R.8 Niepełnosprawność. R.9 Kwestia mieszkaniowa: Mieszkanie i jego funkcje; Sytuacja mieszkaniowa w Polsce; Programy rozwoju budownictwa mieszkaniowego. R.10 Zagrożenia społeczne: Przestępczość; Uzależnienia patologiczne; Inne uzależnienia. R.11 Marginalizacja: Uwagi wstępne; Przyczyny i skutki marginalizacji. R.12 Trzy reformy: Uwagi wstępne; Reforma ochrony zdrowia; Reforma systemu emerytalno-rentowego; Reforma edukacji. R.13 Międzynarodowe aspekty polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-904054-0-7
Naukowe podstawy polityki społecznej, Polityka społe- czna w Polsce po 1945 r; Demografia i zdrowie, Roz- wój demograficzny Polski do roku 2000, Sytuacja zdro- wotna - prognoza zmian; Rodzina i problemy jej egzy- stencji, Polityka rodzinna - stan i potrzeby, Wybrane kwestie społeczne 1989-1994, Kwestie społeczne z per- spektywy Polski parafialnej; Zatrudnienie i ruchliwość przestrzenna, Elementy programu przeciwdziałania bez- robociu, Niektóre cechy bezrobocia w Polsce, Migracja jako nowa kwestia społeczna; Rolnicy i sprawni inaczej Kwestia rolna w Polsce w latach 1989-19974, Rehabili- tacja zawodowa osób niepełnosprawnych; W poszukiwaniu wartości i strategii, Polityka społeczna - zagrożenia i szanse, Polityka społeczna a reforma gospodarcza, Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji, Prawo pracy i prawo socjalne w okresie transformacji, Ubez- pieczenia społeczne w Polsce w latach 1990-1994; Strategia ekologii w świadomości społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania europejskie i założenia działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia; 2. Charakterystyka społeczno-demograficzna Siemianowic Śląskich; 3. Wyniki badań terenowych: Badania wśród bezrobotnych w Siemianowicach Śląskich; Badania wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgminazjalnych; Badania w grupie pracodawców z terenu miasta Siemianowice Śląskie; Podsumowanie wyników badań. 4. Strategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again