Form of Work
Książki
(53)
Status
only on-site
(51)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(51)
Author
Kabaj Mieczysław
(4)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Bańka Augustyn
(2)
Frąckiewicz Lucyna
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Auleytner Julian
(1)
Barański M
(1)
Bielecki Piotr
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czepiel Katarzyna W
(1)
Czyżewski Adam B
(1)
Danecka Marta
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Frieske Kazimierz W
(1)
Gandziarowska Jagoda
(1)
Geisler Robert
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grzonka Przemysław
(1)
Guzowska Halina
(1)
Heffner Krystian
(1)
Horodeński Ryszard Czesław
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaleta Józef
(1)
Kandzia Agnieszka
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klich Jacek
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Korczyk Waldemar
(1)
Kornacka Monika
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Kuś M
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Mitręga M
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Noga Adam
(1)
Noga Marian
(1)
Orczyk Józef
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pieliński Bartosz
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Przeciszewski Tadeusz
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Roman Antoni
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruzik Anna
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sałustowicz Piotr
(1)
Seweryński Michał
(1)
Siemianowicz Jerzy
(1)
Skonieczna-Gawlik Dobrawa
(1)
Skórska Anna
(1)
Skłodowski Henryk
(1)
Solak Adam Roman
(1)
Staszewska Ewa
(1)
Stawasz Edward
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szpringer Monika
(1)
Szul Roman
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Tomczyk Magdalena
(1)
Tucholska Anna
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wichura Jarosław
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wojdyło-Preisner Monika
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Woźniak Michał G
(1)
Zadora Halina
(1)
Zrałek M
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(53)
Subject
Bezrobocie
(48)
Rynek pracy
(17)
Zatrudnienie
(8)
Siła robocza
(7)
Młodzież
(6)
Polityka społeczna
(6)
Praca
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(5)
Rodzina
(5)
Ubóstwo
(5)
Demografia
(4)
Kadry
(3)
Ludzie starzy
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Opieka społeczna
(3)
Polska
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Zawód
(3)
Emerytura
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Organizacje
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Wieś
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Geodezja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja naukowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izrael
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Katowice (woj. Śląskie; okrąg)
(1)
Kluby pracy
(1)
Kobieta
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty pracy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Lublin (woj. Lubelskie; okrąg)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nieruchomości
(1)
Niewidomi
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna
(1)
Subject: time
1989-
(16)
2001-0
(3)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Śląskie, województwo (od 1999 r.)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88529-95-1
1. Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim i możliwości przeciwdziałania bezrobociu i biedzie przez samorządy lokalne. 2. Bezrobocie długookresowe w regionie łódzkim. 3. Mobilność edukacyjna pracujących i bezrobotnych w makroregionie łódzkim. 4. Kondycja psychospołeczna łódzkich długotrwałe bezrobotnych. 5. Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie Międzynarodowej fundacji Kobiet w Łodzi. 6. Lokalne elity polityczne wobec problemów bezrobocia. 7. Bieda jako skutek bezrobocia. 8. Bieda w opiniach lokalnych elit politycznych. 9. Walka z biedą w Świętokrzyskiem. 10. Proces marginalizacji bezrobotnych. 11. Lokalna pomoc socjalna na rzecz ubogich ( w opiniach mieszkańców województwa kujawsko-pomorksiego). 12. Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce.
formy zwalczania bezrobocia na przykładzie Międzynaro dowej Fundacji Kobiet w Łodzi. 6.Lokalne elity polity czne wobec problemów bezrobocia. 7.Bieda jako skutek bezrobocia. 8.Bieda w opiniach lokalnych elit polity cznych. 9.Walka z biedą w Świętokrzyskiem. 10.Proces m arginalizacji bezrobotnych. 11.Lokalna pomoc socjalna na rzecz ubogich (w opiniach mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego). 12.Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88780-80-6
1. Problemy i wsparcie rodzin długotrawle bezrobotnych, 2. Przyszłość jeszt szaną. Metody pracy z dziećmi i młodziezą w szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 4. Przykładowe scenariusze z planowania kariery edukacyjno-zawodowej do przeprowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą, 5. Formy i metody pracy z osobami bezrobotnymi, 6. Instytucje i organizacje wspierajace osoby bezrobotne,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-021-9
Cz. I Przeciwdziałania bezrobociu w Europie i w USA : 1.Wiek bezrobocia, 2.Programy przeciwdziałania bezrobociu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), 3.Kopenhaski Program Promowania Zatrudnienia i Ograniczenia Bezrobocia, 4.Programy przeciwdziałania bezrobociu w Europie, 5.Nowa zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej , 6.modele polityki rynku pracy, 7.Polskie modele polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Cz. II Programy promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : 8.Zarys programu promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia. Wybrane problemy, 9.System aktywizacji długotrwale bez robotnych, 10.Elemanty programu ograniczenia bezrobocia młodzieży. W kierunku kształcenia dualnego. Cz. III Badania wybranych elementów rozwoju zasobów pracy, zatrudnienia i rynku pracy : 11.Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 12.Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS). Projekt nowych metod koordynacji kształcenia z potrzebami gospodarki, 13.Nowe metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy, 14.Rola i funkcje Rad Zatrudnienia w przeciwdziałaniu i kreowaniu polityki rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu / Ewa Staszewska. - Stan prawny na 1.07.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 283, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3807-3
1. Zjawisko bezrobocia jako główny problem społeczno-ekonomiczny przełomu XX/XXI wieku; 2. Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu; 3. Środki prawne zapewniające bezrobotnym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy; 4. Środki prawne zapewniające bezrobotnym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy; 4. Środki prawne zachęcające pracodawców do zatrudniania bezrobotnych oraz sprzyjające ich aktywizacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2340-8
1. Teoretyczne aspekty długookresowego bezrobocia; 2. Podstawy profilowania bezrobotnych; 3. Podejścia do profilowania bezrobotnych w wybranych krajach OECD; 4. Metodologia reprezentacyjnego badania możliwości wykorzystania systemu profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy; 5. Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia na lokalnym rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-18-3
Rozdział pierwszy : Rodzina fundamentem społeczeństwa , Rodzina w świetle wybranej literatury , Rodzina i jej oddziaływania społeczno - wychowawcze , Funkcje rodziny , Dezorganizacja życia rodziny , Rodzina patologiczna a sytuacja dziecka , Ogólne określenie patologii społecznej , Pojęcie " Rodziny patologicznej - dysfunkcjonalnej " , Patologia czy dysfunkcjonalność rodziny , Przyczyny dysfunkcjonalności wewnątrz rodziny , Przyczyny dysfunkcjonalności rodziny tkwiące w uwarunkowaniach społecznych , Problem alkoholizmu w rodzinie ; Rozdział drugi : Praca jako obszar kształtowania postaw obywatelsko - prorodzinnych , Praca w kręgu społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich , Etyczny wymiar pracy ludzkiej , Solidarność , Zagrożenie właściwego porządku wartości ; Rozdział trzeci : Pojęcie i przyczyny bezrobocia w obszarze funkcjonowania rodziny , Klasyfikacja bezrobocia , Skutki i koszty bezrobocia , Pedagogiczno - psychologiczne skutki bezrobocia , pozytywne społeczne skutki bezrobocia , Negatywne społeczne skutki bezrobocia , Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin i ich członków ; Rozdział czwarty : Cele i formy walki z bezrobociem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane problemy rynku pracy. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2003. - 152 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1(6) 2003)
1.Transformacja rynku pracy na Białorusi, 2.Ewolucja i główne kierunki zmian w strukturze zatrudnienia na Białorusi, 3.O definicji bezrobocia na wsi w Polsce, 4.Bezrobocie na obszarach wiejskich (na przykładzie powiatu drawskiego), 5.Model Inflacji i Bezrobocia Philipsa a egzogeniczna polityka monetarna. Analiza dynamiczna, 6.Rola edukacji w kreowaniu popytu na pracę, 7.Aktywne formy walki z bezrobociem stosowane w Polsce, 8.Wybrane problemy ograniczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej na Ziemi Łomżyńskiej, 9.Poziom i struktura bezrobocia na obszarze Pomorza, 10.Sytuacja na rynku pracy oraz aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowo-Badawcze i konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Zwalczanie bezrobocia jako wymóg integracji Polski z Unią Europejską; Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego; Studia nad możliwymi kierunkami zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w Polsce w perspektywie 2010 r.; Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS); Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutniczym; Problemy restrukturyzacji gospodarki województwa częstochowskiego; Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w województwie katowickim; Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia Śląska Opolskiego; Społeczne problemy restrukturyzacji w obszarze rynku pracy; Restrukturyzacja i zatrudnienie w makroregionie południowym; Edukacja dorosłych- możliwości przeciwdziałania bezrobociu i zagrożeniu utratą miejsc pracy; Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w rejonie Zabrza, Gliwic, Knurowa i Pyskowic; Zmiany strukturalne w polskim górnictwie węglowym podłożem bezrobocia w wymiarze lokalnym; Restrukturyzacja zatrudnienia ekspertów makroregionu południowego; Społeczne skutki restrukturyzacji zatrudnienia w województwie katowickim; Ogólne uwarunkowania procesu restrukturyzacji zatrudnienia w kontekście restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego; Przesłanki działania gminy na rzecz restrukturyzacji gospodarki lokalnej; Nowa koncepcja pracy; Wpływ systemu kształcenia na pozycję bezrobotnych na rynku pracy- niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne; Potrzeby i preferencje maturzystów w zakresie usług szkolnictwa wyższego (wynik badań sondażowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-384-7
1.Uwarunkowania rynku pracy młodzieży w Polsce i w Unii Europejskiej, 2.Diagnoza sytuacji młodzieży na rynkach pracy Polski i Unii Europejskiej, 3.Integracja systemu kształcenia i rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, 4.Skutki bezrobocia młodzieży, 5.Przeciwdziałania bezrobociu młodzieży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-900566-1-5
Zawiera: Cz. I Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy z perspektywy ogólnej : R.1 Istota zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Powody wzrostu zainteresowania zawodoznawstwem, doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy, 2.Istota zawodoznawstwa, 3. Istota doradztwa zawodowego, 4. Istota pośrednictwa pracy. R.2 Ewolucja zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Problemy zawodoznawstwa oraz doradztwa zawodowego w perspektywie historycznej, 2. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w perspektywie historycznej, 3. Współczesny kontekst doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 4. Kontinuum doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. R.3 Specyfika zawodoznawstwa, doradztwa i pośrednictwa pracy w instytucjach świadczących pomoc bezrobotnym : 1. Ewolucja systemu pomocy zawodowej w związku ze zmianami na rynku pracy, 2. Specyfika pośrednictwa pracy - doradztwo zawodowe w urzędach pracy świadczących pomoc bezrobotnym , 3. Pośrednictwo pracy w sieci doradztwa zawodowego i konsultacji. Cz. II Psychologiczne problemy profesjonalnej tożsamość zawodowego funkcjonowania doradcy oraz pośrednika pracy : R.4 Profesjonalna tożsamość doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy : 1. Profesjonlan tożsamość doradcy i pośrednika pracy w latach dziewięćdziesiątych, 2. Prawne i etyczne podstawy doradztwa i pośrednictwa pracy. R.5 Wiarygodność i odpowiedzialność etyczna psychologa jako eksperta w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Rola ekspertów w okresie transformacji gospodarczej, 2. Wierygodność psychologów w doradztwie zawodowym, 3. Tożsamość teoretyczna i metodologiczna psychologa jako eksperta. R.6 Psychologiczna na tura doradztwa i pośrednictwa pracy : 1. Indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy, 2. Doradztwo i pośrednictwo grupowe, 3. Strategia doradztwa i pośrednictwa prac y w zintegrowanym modelu psychoekologicznym. Cz. III Psychologiczne prawidłowości rozwoju zawodowego grup klientów korzystających z doradztwa w systemie pośrednictwa pracy : R.7 Praca w cyklu życia człowieka jako źródło kryzysów stwarzających zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo zawodowe w systemie pośrednictwa pracy : 1. Praca i zawód a kryzysy rozwojowe, 2. Rozwój osobowości zawodowej, 3. Fazy rozwoju zawodowego, 4. Teorie rozwoju zawodowego, 5. Wsparcie społeczne jako przyczyna i skutek profesjonalnego doradztwa w systemie instytucjonalnym pośrednictwa pracy. R.8 Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania wzwodowego młodzieży jako grupy potrzebującej wsparcia w instytucjach pośrednictwa pracy : 1. Charakterystyczne problemy psychologiczne wieku młodzieńczego, 2. Charakterystyczne problemy psychologiczne okresu przejścia z systemu oświatowego do rynku pracy, 3. Zadania i cechy charakterystyczne doradztwa dla młodzieży w systemie pośrednictwa pracy. R.9 Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania zawodowego dorosłych z perspektywy doradztwa - pośrednictwa pracy : 1. Problemy dorosłych związane z rozwojem, 2. Psychologiczne problemy dorosłości związane z karierą zawodową, 3. Rola rodziny w karierze zawodowej i w radzeniu sobie z bezrobociem. R.10 Problemy psychologiczne związane z karierą zawodową osób specjalnej troski : 1. Okres "późnej dojrzałości" i jego implikacje dla doradztwa i pośrednictwa pracy, 2. Specyficzne problemy zawodowego funkcjonowania oraz bezrobocie u osób niepełnosprawnych. Cz.IV Zawodoznawstwo jako narzędzie optymalizacji doradztwa i pośrednictwa pracy : R.11 Zawodoznawstwo w równoważeniu lokalnych rynków pracy i w przeciwdziałaniu bezrobociu : 1. Informacje zawodoznawcze niezbędne w doradztwie zawodowym, 2. Zmiany w strukturze zatrudnienia i w popycie na pracę, 3. Podaż oraz popyt na pracę i zawody w latach dziewięćdziesiątych, 4. Psychologiczne wyznaczniki postaw pracodawców do rynku pracy. R. 12 Źródła wiedzy zawodoznawczej: 1. Zawodoznawstwo bierne i aktywne, 2. Klasyfikacje i nomenklatury zawodów na świecie, 3. Polskie nomenklatury i klasyfikacje zawodów. R. 13 Poznańska klasyfikacja oraz „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”: 1. Teoretyczne podstawy nowej klasyfikacji, 2. Budowa klasyfikacji oraz „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”, 3. Praktyczne wykorzystanie „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”. Cz. V Doradztwo zawodowe w teorii i praktyce pośrednictwa pracy: R. 14 Modele doradztwa zawodowego i ich praktyczna użyteczność w pośrednictwie pracy: 1. Modele doradztwa wyrastające z idei orientacji zawodowej, 2. Modele doradztwa wyrastające z praktycznych potrzeb przeciwdziałania bezrobocia. R. 15 Modele doradztwa optymalizujący proces diagnostyczno-prognostyczny pośrednictwa pracy: 1. Pomoc diagnostyczna w wyjaśnianiu klientowi sytuacji problemowej i potencjału zawodowego, 2. Pomoc specjalistyczna w ocenie przydatności zawodowej bezrobotnych. R. 16 Model doradztwa optymalizujący pośrednictwo pracy jako „bycie z klientem” w planowaniu kariery oraz nowych scenariuszy życia: 1. Pomoc klientom w przyjęciu nowych scenariuszy kariery pracy, 2. Pomoc klientom w tworzeniu oraz realizacji zaplanowanych strategii działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-900566-1-5
Zawiera: Cz. I Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy z perspektywy ogólnej : R.1 Istota zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Powody wzrostu zainteresowania zawodoznawstwem, doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy, 2.Istota zawodoznawstwa, 3. Istota doradztwa zawodowego, 4. Istota pośrednictwa pracy. R.2 Ewolucja zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Problemy zawodoznawstwa oraz doradztwa zawodowego w perspektywie historycznej, 2. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w perspektywie historycznej, 3. Współczesny kontekst doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 4. Kontinuum doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. R.3 Specyfika zawodoznawstwa, doradztwa i pośrednictwa pracy w instytucjach świadczących pomoc bezrobotnym : 1. Ewolucja systemu pomocy zawodowej w związku ze zmianami na rynku pracy, 2. Specyfika pośrednictwa pracy - doradztwo zawodowe w urzędach pracy świadczących pomoc bezrobotnym , 3. Pośrednictwo pracy w sieci doradztwa zawodowego i konsultacji. Cz. II Psychologiczne problemy profesjonalnej tożsamość zawodowego funkcjonowania doradcy oraz pośrednika pracy : R.4 Profesjonalna tożsamość doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy : 1. Profesjonlan tożsamość doradcy i pośrednika pracy w latach dziewięćdziesiątych, 2. Prawne i etyczne podstawy doradztwa i pośrednictwa pracy. R.5 Wiarygodność i odpowiedzialność etyczna psychologa jako eksperta w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy : 1. Rola ekspertów w okresie transformacji gospodarczej, 2. Wierygodność psychologów w doradztwie zawodowym, 3. Tożsamość teoretyczna i metodologiczna psychologa jako eksperta. R.6 Psychologiczna na tura doradztwa i pośrednictwa pracy : 1. Indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy, 2. Doradztwo i pośrednictwo grupowe, 3. Strategia doradztwa i pośrednictwa prac y w zintegrowanym modelu psychoekologicznym. Cz. III Psychologiczne prawidłowości rozwoju zawodowego grup klientów korzystających z doradztwa w systemie pośrednictwa pracy : R.7 Praca w cyklu życia człowieka jako źródło kryzysów stwarzających zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo zawodowe w systemie pośrednictwa pracy : 1. Praca i zawód a kryzysy rozwojowe, 2. Rozwój osobowości zawodowej, 3. Fazy rozwoju zawodowego, 4. Teorie rozwoju zawodowego, 5. Wsparcie społeczne jako przyczyna i skutek profesjonalnego doradztwa w systemie instytucjonalnym pośrednictwa pracy. R.8 Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania wzwodowego młodzieży jako grupy potrzebującej wsparcia w instytucjach pośrednictwa pracy : 1. Charakterystyczne problemy psychologiczne wieku młodzieńczego, 2. Charakterystyczne problemy psychologiczne okresu przejścia z systemu oświatowego do rynku pracy, 3. Zadania i cechy charakterystyczne doradztwa dla młodzieży w systemie pośrednictwa pracy. R.9 Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania zawodowego dorosłych z perspektywy doradztwa - pośrednictwa pracy : 1. Problemy dorosłych związane z rozwojem, 2. Psychologiczne problemy dorosłości związane z karierą zawodową, 3. Rola rodziny w karierze zawodowej i w radzeniu sobie z bezrobociem. R.10 Problemy psychologiczne związane z karierą zawodową osób specjalnej troski : 1. Okres "późnej dojrzałości" i jego implikacje dla doradztwa i pośrednictwa pracy, 2. Specyficzne problemy zawodowego funkcjonowania oraz bezrobocie u osób niepełnosprawnych. Cz.IV Zawodoznawstwo jako narzędzie optymalizacji doradztwa i pośrednictwa pracy : R.11 Zawodoznawstwo w równoważeniu lokalnych rynków pracy i w przeciwdziałaniu bezrobociu : 1. Informacje zawodoznawcze niezbędne w doradztwie zawodowym, 2. Zmiany w strukturze zatrudnienia i w popycie na pracę, 3. Podaż oraz popyt na pracę i zawody w latach dziewięćdziesiątych, 4. Psychologiczne wyznaczniki postaw pracodawców do rynku pracy. R. 12 Źródła wiedzy zawodoznawczej: 1. Zawodoznawstwo bierne i aktywne, 2. Klasyfikacje i nomenklatury zawodów na świecie, 3. Polskie nomenklatury i klasyfikacje zawodów. R. 13 Poznańska klasyfikacja oraz „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”: 1. Teoretyczne podstawy nowej klasyfikacji, 2. Budowa klasyfikacji oraz „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”, 3. Praktyczne wykorzystanie „Charakterystyki zawodów i ofert pracy”. Cz. V Doradztwo zawodowe w teorii i praktyce pośrednictwa pracy: R. 14 Modele doradztwa zawodowego i ich praktyczna użyteczność w pośrednictwie pracy: 1. Modele doradztwa wyrastające z idei orientacji zawodowej, 2. Modele doradztwa wyrastające z praktycznych potrzeb przeciwdziałania bezrobocia. R. 15 Modele doradztwa optymalizujący proces diagnostyczno-prognostyczny pośrednictwa pracy: 1. Pomoc diagnostyczna w wyjaśnianiu klientowi sytuacji problemowej i potencjału zawodowego, 2. Pomoc specjalistyczna w ocenie przydatności zawodowej bezrobotnych. R. 16 Model doradztwa optymalizujący pośrednictwo pracy jako „bycie z klientem” w planowaniu kariery oraz nowych scenariuszy życia: 1. Pomoc klientom w przyjęciu nowych scenariuszy kariery pracy, 2. Pomoc klientom w tworzeniu oraz realizacji zaplanowanych strategii działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88490-75-3
1.Teoretyczne ujęcia bezrobocia, 2.Charakterystyka zatrudnienia u schyłku PRL, 3.Bezrobocie - nowe wyzwanie okresu transformacji, 4.Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002, 5.Funkcjonowanie polskich lokalnych rynków pracy w dobie przemian, 6.Walka z bezrobociem - doświadczenia Hiszpanii w latach 1975-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-37-0
Część I: Społeczny zasięg ubóstwa i bezrobocia. Inicjatywy obywatelskie łagodzące ich przejawy; Demograficzne i przestrzenne aspekty ubóstwa; Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych krajów postkomunistycznych; Rola organizacji obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego; Część II: Monografie wybranych inicjatyw lokalnych Cele i założenia projektu badawczego; Inicjatywa Szkoły Podstawowej w Okartowie; Fundacja "Przeciw bezradności" w Warszawie; Stoworzyszenie Pasmo - Aktywni i Bezrobotni w Chełmie; Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w Warszawie; Fundacje "odzew" w Lesznie; Radomskie Stowarzyszenie Dobroczynności; Ruch charytatywny "Rodzina" przy parafii NSPJ; Przyczyny porażek i sukcesów inicjatyw obywatelskich w Polsce; Część III: Wyniki badań; Typologie organizacji pozarządowych w świetle badań i odniesień teoretycznych; Lokalne inicjatywy przeciwdziałające bezrobociu. Analiza wybranych wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-73-83-099-5
1.Bezrobocie a transformacja, 2.Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy, 3.Powiaty (gminy) zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz strukturalną recesją i degradacją społeczną - podstawowe regulacje prawne i charakterystyka problemu, 4.Gminy zagrozone strukturalnym bezrobociem na tle kraju, 5.Studium przypadku - Człuchów, 6.Studium przypadku -Brzozów, 7.Studium przypadku - wieś Turze Pole, 8.Studium przypadku - Żary, 9.Problemy zatrudnienia i bezrobocia w opinii zarządów gmin, 10.Studia przypadków - podsumowanie, 11.Bezrobocie i jak z nim walczyć? Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89250-15-2
1. Profesjonalne doradztwo zawodowe - podstawy teoretyczne. 2. Bezrobocie - kluczowy problem społeczny i makroekonomiczny w Polsce. 3. Rola doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu w wybranych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. 4. Niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. 5. Metodologiczne podstawy badań. 6. Instytucjonalne doradztwo zawodowe a aktywność edukacyjna bezrobotnych w świetle badań własnych. 7. Diagnoza funkcjonowania instytucjonalnego doradztwa zawodowego na poziomie regionu poznańskiego i włocławskiego. 8. Model optymalizacyjny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-873-7
Społeczne koszty polskiej transformacji. Wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach?; Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym; Przeciwdziałanie bezrobociu - główny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu; Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia; Działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ograniczaniu skutków bezrobocia; Działania podejmowane w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia - pierwsze półrocze 2005 r.; Programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu w Siemianowicach Śląskich; Nowe zadania przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wobec procesów demograficznych; Aktywność osób starszych; Bariery w aktywizacji społecznej osób starszych; Kompleksowa ocena geriatryczna i działania podejmowane przeciw wykluczeniu osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych na przykładzie Francji; Ekskluzja społeczna dotycząca osób starszych na przykładzie miasta Częstochowy; Rodzina wobec wykluczenia społecznego; Jakość życia rodzin w województwie śląskim - komunikat z badań socjologicznych; Kapitał społeczno-kulturowy rodziny w województwie śląskim; Rodzina jako źródło zasobów zdrowia w zmaganiu się z zadaniami codziennego życia; Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych; Zwalczanie ubóstwa na przykładzie województwa śląskiego; Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim jako czynnik procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego; Od wojewódzkiej strategii polityki społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego do strategii "Bezpieczny Śląsk"; Współdziałanie elementem zarządzania bezpieczeństwem; Patologia społeczna jako skutek wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Dylematy współczesnej pracy socjalnej; Aktualne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 System aktywizacji długotrwale bezrobotnych. R.2 Badanie Katowickie : Program aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej przez ograniczenie długotrwałego bezrobocia. R.3 Badanie lubelskie : Bezrobotni długoterminowi. Problemy i możliwości po prawy sytuacji. Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86917-29-6
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rynek pracy - badania empiryczne, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa w promowaniu zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-894-9
1. Podstawowe pojęcia, 2. Teorie rynku pracy, 3. Determinanty sytuacji na rynku pracy, 4. Przeciwdziałanie bezrobociu, 5. Działania na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej, 6. Rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again