Form of Work
Książki
(42)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(38)
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(39)
Author
Czekaj Krzysztof
(2)
Niesporek Andrzej
(2)
Panek Tomasz
(2)
Zawartka-Czekaj Monika
(2)
Auleytner Julian
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Broda-Wysocki Piotr
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Duda Marlena
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
INTERACTIVE. Agencja Komunikacji Marketingowej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Knapik Wioletta
(1)
Kobylarek Aleksander
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Marody Mirosława
(1)
Obirek Stanisław
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Pactwa Bożena
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Retowski Sylwiusz
(1)
Rojek-Adamek Paulina
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Seweryński Michał
(1)
Solak Adam Roman
(1)
Spytek-Bandurska Grażyna
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Szelenyi Ivan
(1)
Szklarska Joanna
(1)
Szklarski Bohdan
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Szumpich Stanisław
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zalega Tomasz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(42)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(43)
Subject
Bezrobocie
(39)
Rodzina
(9)
Rynek pracy
(9)
Ubóstwo
(9)
Polityka społeczna
(7)
Zatrudnienie
(5)
Gospodarstwo domowe
(4)
Praca
(4)
Bezdomność
(3)
Demografia
(3)
Jakość życia
(3)
Opieka społeczna
(3)
Przestępczość
(3)
Socjologia
(3)
Wieś
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Emerytura
(2)
Kobieta
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Siła robocza
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Stopa życiowa
(2)
Służba zdrowia
(2)
Technologia
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Wartość
(2)
AIDS
(1)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
Alkohol
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grupy społeczne
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Katowice (woj. Śląskie; okrąg)
(1)
Kluby pracy
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Koszalin(woj. zachodniopomorskie; okręg)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Lublin (woj. Lubelskie; okrąg)
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nałóg
(1)
Nierownóści społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Opole(woj. opolskie; okręg)
(1)
Opór (postawa)
(1)
Opór bierny
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Policja
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Porwanie
(1)
Postawy
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Subject: time
1989-
(14)
2001-0
(3)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(2)
Bieruń (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Polska
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
43 results Filter
Book
In basket
Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Rerowski. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe , 2012. - 271, [1] s. : rys., tab ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7383-574-0
1. Psychologiczne aspekty bezrobocia; 2. Bezrobocie a nieadekwatne zatrudnienie i brak pewności pracy; 3. Poczucie odpowiedzialności a bezrobocie; 4. Predyktory sukcesu u osób bezrobotnych; 5. Cel przeprowadzonych badań; 6. Badanie 1: Uwarunkowania osobowe i sytuacyjne oraz psychologiczne konsekwencje różnych sposobów radzenia sobie z bezrobociem; 7. Badanie 2 : Trwale bezrobotni- czy istnieje alternatywny model życia?; 8. Osobowe predykatory przewidywalnego oraz realnego sukcesu na rynku pracy- badanie podłużne; 9. Badanie 4: Uczestnictwo w Klubach Pracy a poczucie odpowiedzialności za podjęcie pracy. Rola osobowości; 10. Badanie 5: Psychologiczne i behawioralne konsekwencje uczestnictwa bezrobotnych w długotrwałym programie interwencyjnym; 11. Badanie 6: Modele radzenia sobie w sytuacji bezrobocia a reakcje osób udzielających pomocy; 12. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-18-3
Rozdział pierwszy : Rodzina fundamentem społeczeństwa , Rodzina w świetle wybranej literatury , Rodzina i jej oddziaływania społeczno - wychowawcze , Funkcje rodziny , Dezorganizacja życia rodziny , Rodzina patologiczna a sytuacja dziecka , Ogólne określenie patologii społecznej , Pojęcie " Rodziny patologicznej - dysfunkcjonalnej " , Patologia czy dysfunkcjonalność rodziny , Przyczyny dysfunkcjonalności wewnątrz rodziny , Przyczyny dysfunkcjonalności rodziny tkwiące w uwarunkowaniach społecznych , Problem alkoholizmu w rodzinie ; Rozdział drugi : Praca jako obszar kształtowania postaw obywatelsko - prorodzinnych , Praca w kręgu społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich , Etyczny wymiar pracy ludzkiej , Solidarność , Zagrożenie właściwego porządku wartości ; Rozdział trzeci : Pojęcie i przyczyny bezrobocia w obszarze funkcjonowania rodziny , Klasyfikacja bezrobocia , Skutki i koszty bezrobocia , Pedagogiczno - psychologiczne skutki bezrobocia , pozytywne społeczne skutki bezrobocia , Negatywne społeczne skutki bezrobocia , Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin i ich członków ; Rozdział czwarty : Cele i formy walki z bezrobociem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0238-8
Cz.1 Co nam mówią wyniki badań? : 1. Metodologiczne dylematy i jałowe spory, 2. W poszukiwaniu mechanizmów przyczynowych, 3. Hipotezy i pytania badawcze. Cz.II Bieda, bezrobocie i przestępczość w polskich województwach. Analizy ilościowe: 4. Gdzie przestępczość jest wyższa?, 5. Gdzie wzrosła przestępczość? Cz.III Bieda, bezrobocie i przestępczość w społecznościach lokalnych: 6. sytuacja ekonomiczna i przestępczość: punkt wyjścia, 7. Przestępstwo - różne zjawiska pod tą samą nazwą?, 8. Rzut oka na bezrobocie i ubóstwo w badanych miastach, 9. Rynek pracy - jakość oferowanych szans, 10. Razem czy osobno? Więź społeczna w badanych miastach, 11. Mieszkańcy wobec problemu przestępczości, 12. studia przypadku: podsumowanie i wnioski końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
R.1 System aktywizacji długotrwale bezrobotnych. R.2 Badanie Katowickie : Program aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej przez ograniczenie długotrwałego bezrobocia. R.3 Badanie lubelskie : Bezrobotni długoterminowi. Problemy i możliwości po prawy sytuacji. Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-01-3
1. Bezrobocie w teoretycznej perspektywie; 2. Społeczno-demograficzny portret badanej grupy; 3. Lokalny rynek pracy w percepcji osób bezrobotnych; 4. Zaradni czy bezradni? O strategiach poszukiwania pracy; 5. Chcieć i/czy móc? Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6. Opinie dotyczące pracodawców; 7. Wyobrażenia związane z przyszłością badanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-181-1
Wstęp. Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia. Przyczynek do behawioralnej teorii ubezpieczenia; Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych; Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych. Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy; Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym. Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego. Przyczynek do teorii do ubezpieczenia społecznego; Egzemplifikacja ryzyk gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie na życie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-162-1
Bezrobocie w perspektywie socjologicznej. Cz. I Historia; Bezrobocie w II Rzeczypospolitej; Socjologia bezrobotnych; Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia metodologiczne; Rodzina bezrobotna; Życie codzienne bezrobotnych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym; Bezrobocie wśród chłopów. Cz. II Współczesność; Bezrobocie w latach 1990-94; Bezrobotni i instytucje- interpretacje, definicje i strategie działania; Skutki bezrobocia w sferze zaspo kojenia potrzeb materialnych; Bezrobocie w gminie wiejskiej; Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy. Posłowie: Programy przeciwdziałania bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-446-5
1. Znaczenie pracy: powstanie etyki pracy, 2. Od etyki pracy do estetyki konsumpcji, 3. Powstanie i upadek państwa opiekuńczego, 4.Etyka pracy i nowi ubodzy, 5.Praca i zbyteczność w zglobalizowanym świecie, 6. Perspektywy dla nowych ubogich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-98-2
I. Konteksty psychologiczne : Zdrowe i niezdrowe oblicza bierności; Poczucie skuteczności alternatywą dla bierności; Orientacja temporalna w kontekście aktywności i bierności podmiotu; Alienacja i wartości; Duchowy rozwój człowieka - między biernością i aktywnością; Kody etyczne jako podstawa ocen moralnych zachowań ludzi w stosunku do świata przyrody. II. Konteksty kliniczne: Bierność w kontekście niepełnosprawności; Optymizm - pesymizm a zaburzenia psychiczne; Przyczyny bierności osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby jej przezwyciężania; Przeciw bierności, czyli o rozwojowym walorze teatroterapii; Wsparcie społeczne w fazie leczenia chemoterapią choroby nowotworowej; Religijne sposoby radzenia sobie ze stresem a poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików; Media relations w przełamywaniu zawodowej bierności osób chorych psychicznie. III. Konteksty społeczno- ekonomiczne: Aktywność społeczna w oczach antropologa; Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville`a wizja łagodnego despotyzmu; Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska; Bierny obywatel; Bierność - samotność. Wzajemne odniesienia; Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej; Bierność jako strategia radzenia sobie z lobbingiem w miejscu pracy; Emerytura - nowe możliwości czy nowe ograniczenia?; Korepetycje - bierna czy aktywna forma radzenia sobie z problemami w nauce?; Psychospołeczne konsekwencje biernego oglądania telewizji; Bezdomność kobiet jako syndrom wyuczonej bezradności; Bierność w związkach miłosnych; Monitorowanie rynku pracy a kompetencje zatrudnionych; Instytucjonalne uwarunkowania bierności społecznej; Postawy społeczności lokalnych wobec inwestowania w parki wiatrowe w województwie pomorskim i zachodniopomorskim; Bierność a edukacja i sukces zawodowy w gospodarce opartej na wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej SzkołyZarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-43-0
1. Juniorzy i debiutanci na rynku pracy. Nowoczesny pracownik - próba portretu socjologicznego, 2. Bezrobocie i rynek pracy jako przedmiot badań socjologicznych, 3. Bezrobocie na lokalnym rynku pracy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 4 .Dynamika zmiany stopy oraz struktury bezrobocia na loklanym rynku pracy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie grudzień 2000-czerwiec 2005, 5. Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy (raport z badań), 6. Kompetencje cywilizacyjne osób bezrobotnych w świetle badań empirycznych, 7. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim (styczeń 2003-czerwiec 2005)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-907317-4-6
Przemiany gospodarcze a zagrożenia społeczne; Polityka zatrudnienia i rynek pracy w okresie transformacji; Podstawowe pojęcia związane z zatrudnieniem i rynkiem pracy; Problematyka bezrobocia ; Bezrobocie w Polsce na tle innych krajów; Skutki bezrobocia wielokrotnego; Sytuacja w okresie bezrobocia; Wizerunek bezrobotnego wielokrotnie; Metody ograniczania lokalnego bezrobocia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7246-166-X
1.Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie, 2.Praca i bezrobocie w nowej sytuacji cywilizacyjnej, 3.Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku, 4.Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, 5.Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne, 6.Bezrobocie jako wyzwanie dla wspólnoty parafialnej. Doświadczenia programu "Progi" w Parafii PW. Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w latach 1991-1994, 7.Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie" jakie perspektywy na przyszłość, 8.Kościół wobec bezrobocia: czy i jak "pocieszać"? DOKUMENTY: W trosce o nową kulturę życia i pracy, Bieda i bogactwo w Niemczech, Apel o powszechną pomoc wzajemną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-61-3
CZ.I Sytuacja na regionalnym rynku pracy : 1.Uwarunkowania efektywności polityki rynku pracy, 2.Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, 3.Pozycja ludności wiejskiej na rynku pracy w Polsce, 4.Sytuacja, postawy i oczekiwania osób bezrobotnych w regionie podlaskim, 5.Bezrobocie w okresie transformacji systemowej (postawy, fakty, oczekiwania), 6.Bezrobocie w oczach osoby bezrobotnej, 7.Środki masowego przekazu i związki zawodowe na Podlasiu wobec zjawiska bezrobocia w latach 1990-2003. Cz. II Kierunki działań na rzecz ograniczania bezrobocia : 1.Szkolenia jako instrument rozwoju gospodarczego regionu i ograniczania bezrobocia, 2.Przedsiębiorczość jako instrument rozwiązywania problemów rynku pracy, 3.Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument rynku pracy, 4.Sektorowy Program Operacyjny - "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", 5.Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, 6.Problem walki z bezrobociem oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie gminy Białystok
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-000-4
Cz.I. Wizerunek kobiety na tle przeobrażeń wiejskiej społeczności lokalnej: Charakterystyka społeczności lokalnej; Wiejska społeczność lokalna wczoraj i dziś; Problematyka kobiety wiejskiej w ujęciu historycznym; 2. Współczesna kobieta wiejska; Cechy demograficzne kobiet wiejskich; Kobieta w rodzinie wiejskiej; Modele zachowań kobiet; Czas wolny kobiet wiejskich; 3. Aktywność społeczna kobiet wiejskich: Problematyka aktywności i aktywizacji społecznej; Formy działalności społecznej kobiet wiejskich; Czynniki kształtujące prospołeczne postawy kobiet; 4. Praca zawodowa kobiet wiejskich: Problematyka aktywności zawodowej kobiet; Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet wiejskich; Czynniki wpływające na aktywność zawodową; 5. Bezrobocie kobiet wiejskich: Bezrobocie problemem społecznym; Przyczyny bezrobocia kobiet wiejskich; Aktywizacja zawodowa formą wychodzenia z bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-905505-4-7
Ubóstwo i bieda w Polsce; Stopa bezrobocie i jego skutki; Modele pomocniczości; Obszary i formy wsparcia; Aktywizacja społeczności lokalnych w mieście
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7225-134-7
Wprowadzenie - cele badania, metoda, układ opracowania; R.1 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet; R.2 Bariery zatrudniania bezrobotnych kobiet; R.3 Stymulatory aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet; R.4 Oczekiwania respondentek i ich oceny; Podsumowanie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-9167-7
Wstęp; Rozdział I. Teoretyczne podstawy badań własnych: 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1.1. Bezrobocie 1.2. Konsekwencje pozostawania bez zatrudnienia 2. Jakość życia osób bezrobotnych 2.1. Pojęcie jakości życia 2.2. Badania nad poczuciem jakości życia osób bezrobotnych Rozdział II. Założenia badań własnych: 1. Problematyka badawcza, cel badań i metoda 2. Charakterystyka badanych osób bezrobotnych i pracujących zawodowo Rozdział III. Temporalna satysfakcja z życia badanych osób: 1. Wprowadzenie w problematykę temporalnej satysfakcji z życia 2. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna badanych osób 3.1. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna osób bezrobotnych 3.2. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna osób pracujących zawodowo Rozdział IV. Poczucie jakości życia badanych osób: 1. Poczucie jakości życia a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób bezrobotnych Rozdział V. Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób: 1. Cechy osobowości a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 1.1. Wprowadzenie w problematykę osobowości 1.2. Związki między cechami osobowości a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 2. Samoocena a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 2.1. Wprowadzenie w problematykę samooceny 2.2. Związki między samooceną a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3.1. Wprowadzenie w problematykę radzenia sobie w sytuacjach trudnych 3.2. Związki między radzeniem sobie w sytuacjach trudnych a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 4. Wartości a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 4.1. Wprowadzenie w problematykę wartości 4.2. Związki między wartościami a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 5. Motywacja osiągnięć a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 5.1. Wprowadzenie w problematykę motywacji osiągnięć 5.2. Związki między motywacją osiągnięć a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 6. Postawy zawodowe a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 6.1. Wprowadzenie w problematykę postaw zawodowych 6.2. Związki między postawami zawodowymi a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób Rozdział VI. Poczucie jakości życia a psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób: 1. Funkcjonowanie fizyczne 2. Funkcjonowanie społeczne 3. Funkcjonowanie zawodowe 4. Impulsywność i zachowania antyspołeczne 5. Uzależnienia 6. Lęk 7. Depresja 8. Mania 9. Poczucie rzeczywistości 10. Funkcjonowanie intelektualne 11. Potrzeba opieki 12. Wgląd w problemy osobiste 13. Ogólne funkcjonowanie psychospołeczne 14. Globalne poczucie jakości życia; Podsumowanie Rozdziału; Zakończenie; Literatura; Spis tabel; Spis wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88766-75-9
1. Zwolnienia grupowe jako wieloaspektowe zjawisko na rynku pracy. 2. Pojęcie i tryb zwolnień grupowych. 3. Świadczenia socjalne i szczególne uprawnienia dla pracowników zwalnianych z przyczyn zakładu pracy. 4. Regulacje międzynarodowe w zakresie zwolnień grupowych. 5. Zwolnienia grupowe jako czynniki wzrostu bezrobocia. 6. Badania empiryczne zwolnień grupowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61084-42-6
1. Wykluczenie społeczne i długotrwało bezrobocie i ramy teoretyczne; 2. Wykluczenie społeczne w świetle badań empirycznych: Bezrobocie w województwie śląskim na tle sytuacji ogólnopolskiej - analiza źródeł wtórnych; Charakterystyka osób zagrożonych wykluczeniem objętych badaniem ilościowym; Historia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Ocena kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Aspiracje edukacyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Postrzeganie bariery w znalezieniu zatrudnienia; Aktywność w poszukiwaniu pracy; Instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej a potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Ekonomia społeczna w doświadczeniach respondentów; Rekomendacje wynikające z badan. 3. Narzędzia ekonomii społecznej jako sposób aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Co to jest ekonomia społeczna?; Opis polskich przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych na podstawie kryteriów formalno-prawnych. 4. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych: Uregulowania prawne; Struktura lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych; Proces tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych; Finansowanie działań wspierających lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-40-5
Cz.I Proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelskie a państwo; Społeczeństwo obywatelskie a naród; Kwestia definicji; Organizacje i dobrowolne stowarzyszenia; Funkcje społeczeństwa obywatelskiego; Społeczeństwo obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce; Regionalne zróżnicowanie obywatelskości a problem rozwoju. Cz.II "Testowanie" tez w ujęciu regionalnym: Wybór regionów badawczych i metodologia badań; Identyfikacja modelu rozwoju; Zasoby kapitału ludzkiego; Zasoby kapitału społecznego; Podsumowanie badań - różnice między regionalne. Cz.III Bariery obywatelskości: Bezrobocie; Ubóstwo i marginalizacja; Bariery obywatelskości; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again