Form of Work
Książki
(36)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(34)
Author
Kupich Andrzej
(2)
Maj Ewa
(2)
Sokół Wojciech
(2)
Szwed-Walczak Anna
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Zięba Ryszard
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Barcik Jacek
(1)
Bartnicki Adam
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Dalewska-Greń Hanna
(1)
Dehnel-Szyc Małgorzata
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gawrycki Marcin
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Grzymski Jan
(1)
Haahr Jens Henrik
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapuśniak Tomasz
(1)
Kaunert Christian
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kocot Maria
(1)
Kosta Raul Andrzej
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Léonard Sarah
(1)
Lizak Wiesław
(1)
Madej Marek
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mazurek Kamil
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy
(1)
Milewska Urszula
(1)
Nacos Brigitte Lebens
(1)
Natkański Piotr
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Nijakowski Lech M
(1)
Pawlak Patryk
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Riedel Rafał
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Skorobohaty Grzegorz
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Spyra Jarosław
(1)
Stachura Jadwiga
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Szymańska Jolanta
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Słomczyńska Irma
(1)
Turczyński Paweł
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Walters William
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zajączkowski Jakub
(1)
Zenderowski Radosław
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Ziółkowski Janusz
(1)
Świech Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(28)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(36)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(32)
Unia Europejska
(12)
Terroryzm
(8)
Bezpieczeństwo narodowe
(7)
Integracja europejska
(7)
Polityka międzynarodowa
(7)
Europa
(5)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(5)
Organizacje międzynarodowe
(4)
Globalizacja
(3)
Instytucje europejskie
(3)
NATO
(3)
Polityka zagraniczna
(3)
Polska
(3)
Prawa człowieka
(3)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Obrona terytorium kraju
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
System obronny państwa
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Demokracja
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Europol
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gaz ziemny
(1)
Granice
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Monopole
(1)
ONZ
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacje terrorystyczne
(1)
Policja
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Porządek społeczny
(1)
Potencjał wojenny
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Rada Europy
(1)
Rozbrojenie
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Służba celna
(1)
Wojna
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zamach samobójczy
(1)
Zbrojenia
(1)
Zimna wojna
(1)
Zwalczanie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świat
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1945-
(9)
2001-0
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Białoruś
(1)
Bliski Wschód
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
(Contemporary security studies ; 94)
ISBN: 978-0-415-74111-8
Zawiera: Introduction: European homeland security - a European strategy in the making?; Homeland security in the making: American and European patterns of transformation; Strategic patchwork or comprehensive framework? Upside down security strategy development in the European Union; The fight against international terrorism: driver and yardstick for European homeland security; A ‘coordination nightmare’? Institutional coherence in European Union counter-terrorism; The external dimension of European homeland security; The development of European Union emergency and crisis management structures; The fog of border: the fragmentation of the European Union’s border policies; The role of Frontex in European homeland security; Conclusion: European homeland security after Lisbon and Stockholm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-923-6
Współczesne wyzwania globalne a bezpieczeństwo mięzyna rodowe. Koncepcje etyki globalnej a bezpieczeństwo europejskie Liberalizm i globalizacja. Globalizacja a fragmentacja. Przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w proce sie integracji europejskiej. Przestępczość zorganizowana-polski wymiar globalnego problemu. Zaangażowanie RP w utrzymywanie i przywracanie między narodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wielkie jednostki polityczne w świetle syntetycznych miar potęgi. Perspektywy rozwoju negocjacyjnych form rozwiązywania konfliktów na arenach stosunków przemysłowych w kra jach Europy Środkowej i Wschodniej. Szanse i zagrożenia bezpieczeństwa Polski w perspekty wie rozwoju europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony. OBWE-w strukturze bezpieczeństwa europejskiego. Znaczenie i funkcja środkowoeuropejskich organizacji integracyjnych z punktu widzenia Słowacji oraz niektó re aspekty globalizacji wychowania. Zagrożenia wojenne Słowacji i próby ich rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-095-0
Zawiera: R. I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego: Istota i zakres pojęciowy bezpieczeństwa; Ewolucja wiedzy o bezpieczeństwie; Charakter bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. R. II. Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej: Bezpieczeństwo a historyczne granice Europy; Początki kształtowania idei bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo w jednoczącej się Europie; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat z Nicei; Przystąpienie Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej; Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej; Traktat Lizboński; W kierunku nowych granic Unii Europejskiej. Ku nowym poszerzeniom? R. III. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego: Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Pakt Północnoatlantycki – NATO; Unia Europejska; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Rada Europy. R. IV. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego: Zagrożenie regionalne; Zagrożenie globalne. R. V. Polska a bezpieczeństwo europejskie: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; Polska a inne organizacje międzynarodowe; Polska a bezpieczeństwo regionalne; Polska a bezpieczeństwo globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-528-6
Istota bezpieczeństwa Państwa a proces integracji europejskiej; Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej; Współpraca policyjna a integracja europejska; Porozumienia z Schengen w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej; Bezpieczeństwo Polski u progu XX wieku; Straż graniczna w RP w systemie bezpieczeństwa państwa; Marynarka wojenna RP w systemie bezpieczeństwa państwa; Koncepcje polskich partii politycznych w zakresie osiągania europejskich standardów bezpieczeństwa wewnętrznego; Koncepcje partii politycznych dotyczące wspólnej Europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-48-9
Zawiera: 1. Pojecie bezpieczeństwa i jego aspekty teoretyczne; 2. Powstanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa państw zachodnich; 3. Blok państw komunistycznych. Inicjatywy rozbrojeniowe okresu "zimnej wojny"; 4. Przezwyciężanie "zimnej wojny" i nowa sytuacja Europy Zachodniej; 5. Od KBWE do OBWE; 6. Europa zachodnia - symptomy zmian w systemie bezpieczeństwa; 7. Nowy wymiar europejskiego bezpieczeństwa: amerykańsko-europejskie rozbieżności; 8. Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI w: nowe otwarcie, nowe wyzwania; 9. Bezpieczeństwo europejskie pierwszej dekady XXI w.; 10. Europa Środkowo-Wschodnia - poszukiwanie nowej tożsamości w bezpieczeństwie kontynentalnym; 11. Systemy bezpieczeństwa w regionie poradzieckim; 12. Rozbrojenie po 1990 r.; 13. Bezpieczeństwo energetyczne; 14. Prywatyzacja przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-09-6
1. Koncepcja zagrożeń asymetrycznych i jej miejsce w teorii stosunków międzynarodowych oraz nauce o bezpieczeństwie, 2. Uwarunkowania rozwoju i czynniki kształtujące środowisko działania podmiotów stanowiących zagrożenie asymetryczne, 3. Terroryzm międzynarodowy jako zagrożenie asymetryczne państw obszaru transatlantyckiego, 4. Transnarodowa przestępczość zorganizowana jako zagrożenie asymetryczne, 5. Użycie przez podmioty pozapaństwowe środków niekonwencjonalnych (broni masowego rażenia-BMR), 6. Zastosowanie przez podmioty pozapaństwowe technologii informatycznych (information technologies - IT) jako zagrożenie asymetryczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-075-8
R.I Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych : 1.Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, 2.Typologie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 3.Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa, 4.Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i system ów międzynarodowych, 5.Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, 6.Postulaty badawcze. R.II Nowe wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich : 1.Transformacja ładu politycznego w Europie i destabilizacja systemów politycznych byłych państw socjalistycznych, 2.Dysporoporacje ekonomiczne między państwami w warunkach przyspieszonej internacjonalizacji, 3.Migracje międzynarodowe, 4.Kon kluzje. R.III Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego
: 1.Nacjonalizm i konflikty etniczne, 2.Zagrozenia mi litarne, 3.Transnarodowa przestępczość zorganizowana, 4.Zagrozenia ekologiczne, 5.Konkluzje. R.IV Mechanizm Euroatlantycki : 1.Naow koncepcja bez pieczeństwa NATO, 2.Ewolucja struktury euroatlantyckie go mechanizmu bezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie euroatlantyckeigo mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje. R.V Mechanizm zachodnoieuropejski : 1.Ewolucja koncepc ji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, 2. Ewolucja struktury zachodnioeuropejskiego mechanizmu b ezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje R.VI Mechanizm Wspólnoty Niepodległych Państw : 1.Konc epcja bezpieczeństwa WNP, 2.Struktura mechanizmu bezpieczeństwa WNP, 3.Funkcjonwanie mechanizmu bezpieczeńst wa WNP, 4.Konkluzje. R.VII Mechanizmy współpracy subregionalnej : 1.Koncep cja współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa.
2.Ugrupowania subregionalne, 3.Funkcjonowanie współ pracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa, 4.Kon kluzja. R.VIII Mechanizm paneuropejski : 1.Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa KBWE/OBWE, 2.Struktura procesu paneurop ejskiego (w ujęcie retrospektywnym), 3.Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzj e. R.IX Tendencje ogólne i dynamika instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie : 1.Nowa koncepcja bezpieczeństwa europejskiego, 2.Budowanie sy stemu komplementarnych instytucji bezpieczeństwa, 3.U macnianie bezpieczeństwa w regionie europejskim, 4.No wa instytucjonalizcja bezpieczeństwa europejskiego ja ko proces o zminnej intensywności i dynamice System bezpieczeństwa europejskiego po 11 września 2001 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89795-35-5
1. Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa w dobie globalizacji - wyzwania dla współczesnej Europy, 2. Bezpieczeństwo europejskie w okresie "zimnej wojny" 1945-1991, 3. Instytucjonalizacja procesu bezpieczeństwa europejskiego, 4. Terroryzm - globalne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, 5. Strategie bezpieczeństwa, 6. Koncepcje systemu wspólnego bezpieczeństwa w Europie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Europa)
ISBN: 978-83-01-16518-5
1. Rządzenie Europą; 2. Jako wysoka władza? Dojrzały modernizm i europejskie rządzenie; 3. Wspólny rynek. Rządzenie Europą przez wolność?; 4. O deficycie demokracji; 5. (Nie)bezpieczna wspólnota. Rządzenie Schengenlandem; 6. Ustalanie kryteriów Europy. Późny liberalizm i otwarta metoda koordynacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-885-3
R.1 Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; R.2 Konflikty zbrojne jako problem międzynarodowy; R.3 Struktury bezpieczeństwa międzynarodowego i europejskiego; R.4 Polityka bezpieczeństwa RP; R.5 Problemy zbrojeń i rozbrojenia; R.6 Misje i operacje pokojowe; R.7 Międzynarodowe standardy kontroli politycznej nad siłami zbrojnymi w państwach demokratycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-405-X
1.Istota, geneza i ewolucja Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI), 2.Uwarunkowania polityki Stanów Zjednoczonych wobec ESDI, 3.Koncepcja polityki Stanów Zjednoczonych wobec ESDI, 4.Realizajca polityki Stanów Zjednoczonych wobec ESDI, 5.Perspektywy polityki Stanów Zjednoczonych wobec ESDI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2716-4
Cz.I Uwarunkowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: 1. Uwarunkowania podsystemowe, 2. Uwarunkowania środowiskowe, 3. Uwarunkowania systemowe. Cz.II Struktury Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: 4. Struktury formułowania strategii politycznej, 5. Struktury opracowywania taktyki działania, 6. Struktury formowania operacji. Cz.III Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: 7. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, 8. Budowanie potencjału UE w zakresie zarządzanie kryzysami, 9. Prowadzenie operacji zarządzania kryzysami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-811-1
Bezpieczeństwo: protonauka, paranauka czy pseudonauka? Refleksje metodologiczne; Kwestia insecurity w stosunkach międzynarodowych; Problematyka bezpieczeństwa w badaniach analitycznych. Konflikty militarne i etniczne w pracach badawczych Heidelberskiego Instytutu Badań nad Konfliktami Międzynarodowymi; Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych; Polityka, prawda, współczesny radykalizm; Bezpieczeństwo państwa a współczesny wymiar walki informacyjnej; Informacja prywatna czy publiczna? Bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych; Więziennictwo jako komponent bezpieczeństwa; Polska - Europa - świat. Dynamika przepływów sił; Polityka kosmiczna jako element polityki bezpieczeństwa; Wykorzystanie robotów reasekuracyjnych w służbach mundurowych w Polsce; Strategia André Baufre’a i możliwości jej stosowania przez państwo o średniej wielkości, takie jak Polska; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - idea czy realne narzędzie budowy bezpieczeństwa Europy i Polski?; Koncepcja dezatomizacji Europy autorstwa Adama Rapackiego na łamach periodyku „Nowe Drogi”; Bezpieczeństwo społeczne w państwach Grupy Wyszehradzkiej na przełomie wieków XX i XXI; Bezpieczeństwo Polski na tle współczesnych koncepcji geopolitycznych Rosji; Transgraniczna opieka zdrowotna - szansa czy zagrożenie?; Polityka „niebezpiecznego bezpieczeństwa” (Polska polityka bezpieczeństwa Anno domini 2015); Dwie koncepcje bezpieczeństwa Polski - nierealistyczne refleksje o narodowych strategiach bezpieczeństwa państwa (2007 i 2014); Reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi w II i III Rzeczypospolitej; Ewolucja instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa; Podsłuch jako zagrożenie w sferze informacji niejawnej i bezpieczeństwa państwa. Prawne i instytucjonalne narzędzia walki z nielegalnymi podsłuchami w Polsce; Bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej w myśli politycznej ugrupowań ludowych; Bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej PSL „Piast”. Wybrane problemy; Armia i obronność jako fundament bezpieczeństwa narodowego Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa; Bezpieczeństwo państwa w myśli politycznej Adama Bienia; Armia i obronność II Rzeczypospolitej w myśli politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza; reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej Narodowej demokracji w II Rzeczypospolitej; Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w świetle wypowiedzi Zygmunta Berezowskiego i Bohdana Winiarskiego w latach 1918-1939; Kwestia żydowska jako aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach trzydziestych XX wieku; Bezpieczeństwo ideologiczne w dyskursie politycznym Narodowej Demokracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-812-8
Czy Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE jest efektywnym gwarantem bezpieczeństwa Europy?; Wymiar atlantycki brytyjskiej koncepcji bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie; Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1945-2015; Położenie geopolityczne jako element bezpieczeństwa Słowacji na przełomie wieków XX i XXI; Współczesne relacje turecko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego; Międzynarodowa współpraca w odniesieniu do kwestii terroryzmu regionu Bliskiego Wschodu po 11 Września 2001 roku; Plan Jaruzelskiego jako polska inicjatywa pokojowa w Europie; Obraz poradziecki w Strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 roku; Policja Państwowa Litwy Środkowej 1920-1922; Środkowoeuropejski system bezpieczeństwa w koncepcjach programowych Organizacji Polskiej/Grupy „szańca” oraz Stronnictwa Narodowego podczas II wojny światowej; Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku - Wybrane zagadnienia; Bezpieczeństwo informacji w samorządzie; Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na poziomie samorządu terytorialnego w Polsce; Ordery i odznaczenia służb mundurowych w Polsce; Gaz łupkowy w Polsce. Zarys ekonomiczny, polityczny i prawny; bezpieczeństwo kulturowe w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku; Uwarunkowania ideotwórcze i pragmatyczne polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2015); Rodzina jako element bezpieczeństwa społecznego państwa w programach politycznych Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007; Bezpieczeństwo militarne Polski w programach Unii Polityki Realnej i Platformy Obywatelskiej w latach 1991-2011; Obronność Polski we współczesnej myśli narodowej; „Państwo racjonalnie opiekuńcze”: bezpieczeństwo społeczne we współczesnej myśli narodowej; bezpieczeństwo społeczne w myśli politycznej Jacka Kuronia; Społeczeństwo Polski Zachodniej wobec zagrożenia niemieckiego przed wybuchem wojny w 1939 roku; Mniejszość niemiecka jak zagrożenie Polski w przededniu II wojny światowej; zagadnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w propagandzie polskich ugrupowań politycznych podczas kampanii wyborczej do Sejmu ustawodawczego (na przełomie lat 1918 i 1919); Polska dyplomacja wobec zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego państwa w drugiej połowie 1922 roku. Szkic do biografii ministra spraw zagranicznych Gabriela Narutowicza; „Nic o nas bez nas” - koncepcja bezpieczeństwa państwa w myśli politycznej Adolfa Bocheńskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8461-0
1. Przesłanka ochrony bezpieczeństwa państwa; 2. Limitacja jako podstawowa instytucja ograniczenia praw człowieka; 3. Derogacja jako wyjątkowa instytucja ograniczania praw człowieka; 4. Wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-233-X
1. Istota i zakres reżimów międzynarodowych, 2. Struktura reżimu o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie, 3. Funkcjonowanie reżimu o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-65-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Geneza i rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 3. EPBiO w debacie konstytucyjnej i w regulachach traktatu konstytucyjnego UE/traktatu reformującego UE. 4. Aksjologia i prakseologia w EPBiO. 5. Struktura instytucjonalna WPZiB/EPBiO. 6. Realizacja EPBiO. 7. Prawne aspekty realizacji EPBiO w państwach członkowskich UE. 8. Stosunki UE - NATO w kontekście EPBiO. 9. Polskie stanowisko wobec EPBiO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-426-0
1. Uwarunkowania funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej; 2. Istota wyspecjalizowanych agencji: Przyczyny powoływania agencji Unii Europejskiej; Status ustrojowy oraz model agencji regulacyjnych; Typologie unijnych agencji; Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości jako podgrupa w tematycznej klasyfikacji wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej; 3. Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości wspierające współpracę policyjną i narkotykową: Europejski Urząd Policji; Europejskie Kolegium Policyjne; Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; 4. Agencje do spraw wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych: Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej; 5. Agencje do spraw ochrony granic zewnętrznych i kwestii imigracyjno-azylowych: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej; Nowe agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; 6. Integracyjny wymiar agencji obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzyagencyjna w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Funkcje wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-68-5
Cz.I Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: 1.Stosunki międzynarodowe jako dysplina oraz jako rzeczywistość kulturowa, gospodarcza i polityczna. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych. Podstawowe pojęcia, 2.Początki refleksji nad stosunkami międzynarodowymi.Pierwsze próby stworzenia teorii, 3.Współczesne teorie stosunków międzynarodowych. Wielkie debaty, 4.Autonomiczne nauki o polityce i instytucjonalizaja samodzielnej dyscypliny stosunków międzynarodwych, 5.Metody badania stosunków miedzynarodowych. Cz.II Aspekt podmiotowy stosunków międzynarodowych: 6.Uczestnictwo i podmiotowość prawna w stosunkach miedzynarodowych, 7.Państwa jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 8.Narody i religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, 9.Organizacje międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych. Cz.III Aspekt przedmiotowy stosunków międzynarodowych: 10.Konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby regulacji stosunków międzynarodowych, 11.Struktura i ewolucja systemu międzynardowego, 12.Prawa rozwoju i zmienność stosunków międzynarodowych, 13.Polityka zagraniczna, 14.Spory i konflikty międzynarodowe, 15.Bezpieczeństwo międzynarodowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-61-9
1.Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 2. Podstawy instytucjonalno-prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 3. Funkcjonowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 4. Znaczenie i perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again