Forma i typ
Książki
(16)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Dostępność
dostępne
(12)
tylko na miejscu
(11)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(11)
Autor
Nowak Edward
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Bendell Tony
(1)
Bogan Christopher E
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Boulter Louise
(1)
Bramham John
(1)
Cisak Ewa
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
English M. J
(1)
Fraś Piotr
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kanclerz Anna
(1)
Kaźmierski Jan
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kowalewski Marcin
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krupski Rafał
(1)
Lendzion Jarosław P
(1)
Muller Ronald
(1)
Nieplowicz Maria
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Rupper Peter
(1)
Soróbka Tomasz
(1)
Stankiewicz-Mróz Anna
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(20)
Język
polski
(20)
Temat
Benchmarking
(16)
Przedsiębiorstwo
(8)
Outsourcing
(6)
Zarządzanie
(6)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Organizacja
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Konkurencja
(2)
Szczupłe zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja publiczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Polska
(1)
Produkcja
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rachunkowość
(1)
Reengineering*
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sponsoring
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
28 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Benchmarking (hasło przedmiotowe)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7230-021-6
Benchmarking i praktyka zarządzania; Kompleksowe zarządzanie jakością, Krytyczne czynniki sukcesu i procesy biznesu; Początki i rozwój benchmarkingu; Proces benchmarkingu; Bazy danych; Benchmarking wewnętrzny; Benchmarking zewnętrzny; Benchmarking w sektorze publicznym; Benchmarking w sektorze badawczo-rozwojowym, projektowym i usługowo-twórczym; Nagrody międzynarodowe; Aspekty prawne; Benchmarking przykłady i doświadczenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(OnePress Exclusive)
ISBN: 83-246-0070-1
1. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk- sukces dzięki innowacyjnej adaptacji; 2. Szybki uczenie się dzięki innowacyjnym adaptacjom; 3. Benchmarkig a pomiar efektywności; 4. Sekrety skutecznego benchmarkingu; 5. Projekt skutecznego wdrażania; 6. Stosowanie benchmarkingu w Twojej firmie; 7. Benchmarkig i wyższa kadra kierownicza; 8. Benchmarkig i planowanie strategiczne; 9. Benchmarkig i re engineering procesów biznesowych; 10. Benchmarkig i konkurowanie czasem; 11. Benchmarkig i zarządzanie zmianą; 12. Benchmarkig międzynarodowy; 13. Benchmarkig w sektorze publicznym; 14. Zarządzanie wiedzą na temat najlepszych praktyk; 15. Benchmarkig i organizacja XXI w.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Benchmarking - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Benchmarking - poradnik (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Benchmarking - rachunkowość (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Benchmarking - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
(Kreatywność)
ISBN: 83-7277-001-8
Reengineering - wprowadzenie; Reorganizacja procesów działania: istota, treść, przykłady; Optymalizacja procesów produkcyjnych i administracyjnych; Metody wspierania optymalizacji procesów; Struktury organiza- cyjne zorientowane na proces; Procesy produkcyjne i kierownictwo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-208-1190-2
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (5 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-208-1439-1
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-33-7
1. Benchmarking - wprowadzenie, 2. Rodzaje i etapy benchmarkingu, 3. Mapa organizacji, 4. Kultura, wartości i ludzie, 5. Organizacja procesowa, 6. Zwiększanie wartości dodanej organizacji, 7. Mierniki w benchmarkingu, 8. Wybór partnerów benchmarkingu, 9. Strategiczna rola działu zasobów ludzkich, 10. Program pilotażowy benchamarkingu 11. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 12. Korzystanie z usług konsultantów, 14. Reengineering procesów, 15. Benchamrking w przyszłości
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7484-001-3
Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami; Koszty w strategiach przedsiębiorstwa; Strategiczne czynniki kosztotwórcze; Rachunek kosztów docelowych; Analiza kosztów łańcucha wartości; Rachunek kosztów cyklu życia; Zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw; Zarządzanie kosztami projektów; Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Benchmarking w zarządzaniu kosztami; Określanie długookresowych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów; Strategiczna analiza kosztów w zintegrowanym systemie zarządzania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89275-39-4
1. Jadwiga Bakonyi: Wykorzystanie technologii informacyjnych w podnoszeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych; 3. Edyta Ciszowska: Cena jako element marketingu mix na rynku telefonii komórkowej; 4. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Finansowe i marketingowe nośniki wartości przedsiębiorstwa; 5. Elżbieta Targosz, Łukasz Karliński: Benchmarking jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania w organizacji; 6. Paweł Nowak: Wpływ nadzwyczajnych gwarancji na funkcjonowanie firmy; 7. Piotr Piorunkiewicz: Wybrane zagadnienia integracji łańcuchów dostaw; 10. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Karta wyników oparta na założeniach Zrównoważonego Rozwoju w budowie wartości firmy; 17. Stanisław Borkowski, Magdalena Mazur: Identyfikacja obszarów huty szkła wymagających doskonalenia; 18. Katarzyna Znańska-Kozłowska: Komunikacja pracowników w okresie zmian organizacyjnych; 20. Anna Sośnicka: Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji; 21. Leopold Jeziorski, Jacek Selejdak, Marta Jagusiak: Działania korygujące jako instrument doskonalenia produkcji szyb samochodowych; 23. Lech Regulski: Zarządzanie projektami- wyzwanie nowych czasów; 26. Małgorzata Koszembar-Wiklik: Pracownik w Viralu- komunikacja wewnętrzna w organizacji; 28. Magdalena Półtorak: Job-Sharing- abstrakcja czy alternatywa? Próba oceny elastycznej formy pracy jako narzędzia polityki WLB; 29. Stanisław Borkowski: Doskonalenie metody Servqual; 30. Marta Jagusiak, Krzysztof Knop, Piotr Czaja: Doskonalenie jakości kamizelki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89355-53-1
I. Teorie organizacji i zarządzania: 1. Geneza nauki o organizacji i zarządzaniu, 2. Klasyczne teorie zarządzania, 3. Klasyczne teorie zarządzania, 4. Nurt behawioralny, 5. Nurt neoklasyczny, 6. Szkoła systemowa, 7. Teoria chaosu. II. Podstawy zarządzania organizacjami: 1. Tworzenie organizacji, 2. Zarządzanie kompetencjami, 3. Zarządzanie pertycypacyjne, 4. Zarządzanie projektami, 5. Zarządzanie jakością. III. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem; 1. Reenginiering, 2. Benchmarking, 3. Outsourcing, 4. Zarządzanie wiedzą
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 25)
ISBN: 978-83-7417-191-5
1. Rozwój lokalny w warunkach globalizacji. 2. Reformy modernizujące lokalną administrację publiczną a rozwój lokalny. 3. Analiza systemowa działania lokalnej administracji publicznej w Polsce pod kątem. jej wpływu na rozwój lokalny. 4. Polskie doświadczenia w modernizowaniu lokalnej administracji publicznej. 5. Analiza relacji między modernizacją lokalnej administracji publicznej a rozwojem lokalnym w polskich miastach. 6. Przyspieszenie rozwoju lokalnego przez zastosowanie benchmarkingu do modernizacji administracji lokalnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87256-75-7
1. Metodologiczne zagadnienia konkurencyjności, 2. Rola polityki państwa w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 4. Kapitał ludzki czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 5. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle doświadczeń
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej