Form of Work
Książki
(16)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
available
(12)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(12)
Author
Nowak Edward
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Bendell Tony
(1)
Bogan Christopher E
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Boulter Louise
(1)
Bramham John
(1)
Cisak Ewa
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
English M. J
(1)
Fraś Piotr
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kanclerz Anna
(1)
Kaźmierski Jan
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kowalewski Marcin
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krupski Rafał
(1)
Lendzion Jarosław P
(1)
Muller Ronald
(1)
Nieplowicz Maria
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Rupper Peter
(1)
Soróbka Tomasz
(1)
Stankiewicz-Mróz Anna
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Benchmarking
(16)
Przedsiębiorstwo
(8)
Outsourcing
(6)
Zarządzanie
(6)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Organizacja
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Konkurencja
(2)
Szczupłe zarządzanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Administracja publiczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Polska
(1)
Produkcja
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rachunkowość
(1)
Reengineering*
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sponsoring
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
28 results Filter
Authority data
Benchmarking (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-7230-021-6
Benchmarking i praktyka zarządzania; Kompleksowe zarządzanie jakością, Krytyczne czynniki sukcesu i procesy biznesu; Początki i rozwój benchmarkingu; Proces benchmarkingu; Bazy danych; Benchmarking wewnętrzny; Benchmarking zewnętrzny; Benchmarking w sektorze publicznym; Benchmarking w sektorze badawczo-rozwojowym, projektowym i usługowo-twórczym; Nagrody międzynarodowe; Aspekty prawne; Benchmarking przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(OnePress Exclusive)
ISBN: 83-246-0070-1
1. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk- sukces dzięki innowacyjnej adaptacji; 2. Szybki uczenie się dzięki innowacyjnym adaptacjom; 3. Benchmarkig a pomiar efektywności; 4. Sekrety skutecznego benchmarkingu; 5. Projekt skutecznego wdrażania; 6. Stosowanie benchmarkingu w Twojej firmie; 7. Benchmarkig i wyższa kadra kierownicza; 8. Benchmarkig i planowanie strategiczne; 9. Benchmarkig i re engineering procesów biznesowych; 10. Benchmarkig i konkurowanie czasem; 11. Benchmarkig i zarządzanie zmianą; 12. Benchmarkig międzynarodowy; 13. Benchmarkig w sektorze publicznym; 14. Zarządzanie wiedzą na temat najlepszych praktyk; 15. Benchmarkig i organizacja XXI w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Benchmarking - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Benchmarking - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Benchmarking - rachunkowość (hasło przedmiotowe)
Authority data
Benchmarking - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Kreatywność)
ISBN: 83-7277-001-8
Reengineering - wprowadzenie; Reorganizacja procesów działania: istota, treść, przykłady; Optymalizacja procesów produkcyjnych i administracyjnych; Metody wspierania optymalizacji procesów; Struktury organiza- cyjne zorientowane na proces; Procesy produkcyjne i kierownictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1190-2
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1439-1
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-33-7
1. Benchmarking - wprowadzenie, 2. Rodzaje i etapy benchmarkingu, 3. Mapa organizacji, 4. Kultura, wartości i ludzie, 5. Organizacja procesowa, 6. Zwiększanie wartości dodanej organizacji, 7. Mierniki w benchmarkingu, 8. Wybór partnerów benchmarkingu, 9. Strategiczna rola działu zasobów ludzkich, 10. Program pilotażowy benchamarkingu 11. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 12. Korzystanie z usług konsultantów, 14. Reengineering procesów, 15. Benchamrking w przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-001-3
Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami; Koszty w strategiach przedsiębiorstwa; Strategiczne czynniki kosztotwórcze; Rachunek kosztów docelowych; Analiza kosztów łańcucha wartości; Rachunek kosztów cyklu życia; Zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw; Zarządzanie kosztami projektów; Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Benchmarking w zarządzaniu kosztami; Określanie długookresowych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów; Strategiczna analiza kosztów w zintegrowanym systemie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-39-4
1. Jadwiga Bakonyi: Wykorzystanie technologii informacyjnych w podnoszeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych; 3. Edyta Ciszowska: Cena jako element marketingu mix na rynku telefonii komórkowej; 4. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Finansowe i marketingowe nośniki wartości przedsiębiorstwa; 5. Elżbieta Targosz, Łukasz Karliński: Benchmarking jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania w organizacji; 6. Paweł Nowak: Wpływ nadzwyczajnych gwarancji na funkcjonowanie firmy; 7. Piotr Piorunkiewicz: Wybrane zagadnienia integracji łańcuchów dostaw; 10. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Karta wyników oparta na założeniach Zrównoważonego Rozwoju w budowie wartości firmy; 17. Stanisław Borkowski, Magdalena Mazur: Identyfikacja obszarów huty szkła wymagających doskonalenia; 18. Katarzyna Znańska-Kozłowska: Komunikacja pracowników w okresie zmian organizacyjnych; 20. Anna Sośnicka: Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji; 21. Leopold Jeziorski, Jacek Selejdak, Marta Jagusiak: Działania korygujące jako instrument doskonalenia produkcji szyb samochodowych; 23. Lech Regulski: Zarządzanie projektami- wyzwanie nowych czasów; 26. Małgorzata Koszembar-Wiklik: Pracownik w Viralu- komunikacja wewnętrzna w organizacji; 28. Magdalena Półtorak: Job-Sharing- abstrakcja czy alternatywa? Próba oceny elastycznej formy pracy jako narzędzia polityki WLB; 29. Stanisław Borkowski: Doskonalenie metody Servqual; 30. Marta Jagusiak, Krzysztof Knop, Piotr Czaja: Doskonalenie jakości kamizelki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-53-1
I. Teorie organizacji i zarządzania: 1. Geneza nauki o organizacji i zarządzaniu, 2. Klasyczne teorie zarządzania, 3. Klasyczne teorie zarządzania, 4. Nurt behawioralny, 5. Nurt neoklasyczny, 6. Szkoła systemowa, 7. Teoria chaosu. II. Podstawy zarządzania organizacjami: 1. Tworzenie organizacji, 2. Zarządzanie kompetencjami, 3. Zarządzanie pertycypacyjne, 4. Zarządzanie projektami, 5. Zarządzanie jakością. III. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem; 1. Reenginiering, 2. Benchmarking, 3. Outsourcing, 4. Zarządzanie wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 25)
ISBN: 978-83-7417-191-5
1. Rozwój lokalny w warunkach globalizacji. 2. Reformy modernizujące lokalną administrację publiczną a rozwój lokalny. 3. Analiza systemowa działania lokalnej administracji publicznej w Polsce pod kątem. jej wpływu na rozwój lokalny. 4. Polskie doświadczenia w modernizowaniu lokalnej administracji publicznej. 5. Analiza relacji między modernizacją lokalnej administracji publicznej a rozwojem lokalnym w polskich miastach. 6. Przyspieszenie rozwoju lokalnego przez zastosowanie benchmarkingu do modernizacji administracji lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-75-7
1. Metodologiczne zagadnienia konkurencyjności, 2. Rola polityki państwa w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 4. Kapitał ludzki czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 5. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle doświadczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again