Form of Work
Książki
(54)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(48)
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(48)
Author
Dobosiewicz Zbigniew
(5)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(3)
Mazur Leszek
(3)
Sołoma Andrzej
(3)
Gospodarowicz Andrzej
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Balcarek Artur
(1)
Baliński Kazimierz
(1)
Bliski Janusz
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czech Tomasz
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Dahmen Andreas
(1)
Dmowski Adam
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Główka Gabriel
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Jacobi Philipp
(1)
Jagodzińska-Serafin Ewa
(1)
Janc Alfred
(1)
Jankowska Kira
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kraska Marcin
(1)
Kruglak Joanna
(1)
Lasek Mirosława
(1)
Lewandowski Dariusz
(1)
Leśnik Iwona
(1)
Matthews Kent
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Narożny Tomasz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Patena Wiktor
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Rudasz Zbigniew
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Stawasz Edward
(1)
Szewczyk Ryszard
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Thompson John
(1)
Walkiewicz Rafał
(1)
Wieteska Stanisław
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Banki
(45)
Kredyt
(35)
Gwarancje bankowe
(7)
Nadzór bankowy
(7)
Rynek finansowy
(7)
Bankowe usługi detaliczne
(6)
Rachunek bankowy
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Zabezpieczenie wierzytelności
(5)
Banki hipoteczne
(4)
Banki internetowe
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Kredyt hipoteczny
(4)
Narodowy Bank Polski
(4)
Ryzyko kredytowe
(4)
Analiza ekonomiczna
(3)
Bank centralny
(3)
Hipoteka
(3)
Ryzyko bankowe
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Korespondencja urzędowa
(2)
Kredyt konsumpcyjny
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko
(2)
Zdolność kredytowa
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowość prywatna
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Czek
(1)
Data mining
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Factoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Monopole
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelność
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
60 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85776-50-8
Geneza wykorzystania metod punktowych w ocenie kredytobiorców; Różnice koncepcyjne w podstawowych podejściach wykorzystujących metody punktowe; Technika skoringu kredytowego - etapy budowy systemu; Metody klasyfikacji kredytobiorców wykorzystane w credit-scoringu; Organizowanie procesu wykorzystania credit-scoringu w praktyce; Inne zastosowania skoringu i alternatywne. Metody skoringowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ogólne zasady dotyczące udzielania kredytów bankowych, pożyczek i gwarancji; Kredyt bankowy; Pożyczka bankowa Szczególne rodzaje kredytów i pożyczek; Bankowe gwarancje, awale i poręczenia w obrocie krajowym; Inne formy finansowania przez banki działalności gospodarczej; Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych; Dochodzenie roszczeń przez banki w przypadku niespłacenia należności w terminie ustalonym w umowie; Przekształcenie, likwidacja lub upadłość kredytobiorcy; Ustawa z dn.3.02.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw; Tezy orzeczeń sądowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Authority data
Banki - kredyt (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kredyt - banki (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
Opłacalność działalności kredytowej banku / Katarzyna Gigol. - Warszawa : TWIGGER, 2000. - 267,[5] s. : 101 rys.,tabele ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-04-7
Bilans banku komercyjnego; Rodzaje i charakterystyka kredytów, pożyczek i innych form finansowania związanych z działalnością kredytową banku; Opłaty pobierane przez bank; Sytuacja finansowa banku; Metody ustalania oprocentowania depozytów; Metody ustalania ceny kredytów dla przedsiębiorstw; Metody ustalania oprocentowania kredytu konsumpcyjnego; Planowanie bilansu a rentowność kredytu; Wpływ ryzyka kredytowego na stopy procentowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-45-1
czynności kredytowe; Ogólna charakterystyka bankowych czynności kredytowych; Strony bankowych stosunków kredytowych; Regulacja prawna treści bankowych czynności kredytowych; Elementy umowy kredytowej; Udzielanie kredytów; Konsorcja kredytowe; Zabezpieczenia zwrotu kredytu; Monitorowanie kredytu; Uprawnienia banku związane z negatywnymi wynikami kontroli kredytu i zabezpieczeń; Odroczenie terminu płatności i inne zmiany treści umowy kredytowej; Zmiany podmiotowe stosunku kredytowego; Umorzenie zobowiązania kredytowego oraz przedawnienie roszczeń z tytułu czynności kredytowych banku; Bankowy tytuł egzekucyjny i poszukiwanie zaspokojenia w postępowaniu egzekucyjnym; Inne sposoby zaspokojenia wierzytelności kredytowych banku; Udzielanie kredytów przez bank na zlecenie osób trzecich; Udzielanie kredytów i pożyczek z udziałem pośredników; Wybrane szczególne rodzaje kredytów; Bankowe czynności kredytowe w szerokim znaczeniu; Tajemnica bankowa i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 514)
ISBN: 83-7225-190-8
1.Rozwój bankowości inwestycyjnej: Historia bankowości inwestycyjnej; Droga do modelu globalnego - co wpływa na dalszą ewolucję; Banki inwestycyjne a bankowość inwestycyjna; Definicje kluczowych pojęć. 2.Substytucja produktów depozytowych - lokowanie nadwyżek finansowych: Substytuty produktów depozytowych; Substytucja produktów depozytowych na świecie; Perspektywy substytucji produktów depozytowych w Polsce; Podsumowanie. 3.Substytucja produktów kredytowych - finansowanie płynności i przedsięwzięć inwestycyjnych: Substytuty produktów kredytowych; Substytucja produktów kredytowych na świecie; Perspektywy substytucji produktów kredytowych w Polsce; Podsumowanie. 4.Substytucja produktów rozliczeniowych - automatyzacja obrotu płatniczego: Rozliczenia gotówkowe; Rozliczenia bezgotówkowe; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Authority data
Banki - kredyt - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-70-1
R.1 Rachunek bankowy; R.2 Rozliczenia pieniężne; R.3 Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania; R.4 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa; R.5 Kredyt inwestycyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-06-5
Wprowadzenie; Działalność kredytowa banku komercyjnego i związane z nią ryzyko; Kontrola kredytowa- obowiązki i odpowiedzialność inspektorów; Prawne i materialne zabezpieczenia kredytów bankowych- ochroną przed ryzykiem utraty aktywów; Współczynnik wypłacalności jako narzędzie pomiaru ryzyka kredytowego oraz adekwatności kapitałowej; Klasyfikacja należności nieregularnych- tworzenie rezerw celowych; Zagrożenia wynikające z nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytelności bankowych; Działania banku na rzecz akcjonariuszy, członków zarządu, rady banku oraz podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo i personalnie; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa i banków. Nowe wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-270-3
R.1 System bankowy w Polsce; R.2 Polityka pieniężna banku centralnego; R.3 Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; R.4 Działalność kredytowa banku komercyjnego; R.5 Działalność depozytowa i rozliczeniowa banku; R.6 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu banku komercyjnego; R.7 Marketing bankowy; R.8 Konsolidacja w sektorze bankowym; R.9 Fundusze inwestycyjne; Zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87919-32-2
1.Prawne podstawy akcji kredytowej, 2.Rola kredytów w gospodarce banku, 3.Procedury kredytowe, 4.Ryzyko kredytowe, 5.Zabezpieczenia kredytów, 6.Koszt kredytu, 7.Postępowanie banku w przypadku "złych kredytów", 8.Spłata kredytu, 9.Najważniejsze typy kredytów, 10.Kredyty gospodarcze, 11.Kredytykonsumpcyjne, 12.Kredyty budowlano-mieszkaniowe, 13.Kredyty peryferyjne, 14.Karty płatnicze jako instrument kredytowania, 15.Zmiana portfela kredytowego banków i jej konsekwencje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Prawne podstawy akcji kredytowej, 2.Rola kredytów w gospodarce banku, 3.Procedury kredytowe, 4.Ryzyko kredytowe, 5.Zabezpieczenia kredytów, 6.Koszt kredytu, 7.Postępowanie banku w przypadku "złych kredytów", 8.Spłata kredytu, 9.Najważniejsze typy kredytów, 10.Kredyty gospodarcze, 11.Kredytykonsumpcyjne, 12.Kredyty budowlano-mieszkaniowe, 13.Kredyty peryferyjne, 14.Karty płatnicze jako instrument kredytowania, 15.Zmiana portfela kredytowego banków i jej konsekwencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-638-8
R.I Kredytowanie przedsiębiorstw:1.Kredyt konsorcjalny ; 2.Finansowanie projektów inwestycyjnych. R.II Zarządzanie aktywami na zlecenie przedsiębiorstw:1.Powstanie usługi zarządzania aktywami na zlecenie; 2.Ogólna charakterystyka usługi; 3.Proces świadczenia usługi; 4.Typowe portfele; 5.Perspektywy rozwoju. R.III Bankowe operacje krótkoterminowymi papierami dłużnymi:1.Charakterystyka krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw; 2.Procedury emisji KPD stosowane przez bank. R.IV Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym:1.Istota operacji; 2.Kontrakty terminowe; 3.Swapy walutowe; 4.Operacje walutowe; 5.Warranty; 6.Inżynieria innowacyjnych produktów pochodnych. R.V Bank w procesie sekurtyzacji aktywów podmiotów gospodarczych:1.Uwagi wstępne; 2.Istota sekurtyzacji; 3.Przebieg procesu sekurtyzacji; 4.Rola banku w procesie sekurtyzacji aktywów. R.VI Innowacje w operacjach bankowych dla klientów indywidualnych:1. Lokaty; 2.Kredyty; 3.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; R.VII Konsekwencje wprowadzenia EURO dla polski ego sektora bankowego:1.Uwagi wstępne; 2.Działania Na rodowego Banku Polskiego związane z wprowadzeniem euro ; 3.Konsekwencje wprowadzenia euro dla banków komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. - Warszawa : Difin, 2003. - 255 s. : tabele, rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-369-4
R.1 Wiadomości ogólne: Bank przedsiębiorstwo szczególne; Zadania rachunkowości bankowej; Podstawy prawne rachunkowości bankowej; Zasady rachunkowości bankowej. R.2 Organizacja rachunkowości w bankach: Zasady ewidencji operacji bankowych; Istota planu kont; Wzorcowy Plan Kont Banków; Konta pozabilansowe i konta techniczne; Związek planu kont z prezentacją aktywów i pasywów banku. R.3 Rozliczenia pieniężne klientów i banku: Obrót gotówkowy w banku; Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku; Rachunki bankowe banków i ich klientów; Rachunki terminowe - ewidencja depozytów pieniężnych; Rozrachunki wewnątrz sieci bankowej. R.4 Kredyty: Ogólne wiadomości o ewidencji kredytów; Kredyt w rachunku bieżącym; Kredyt w rachunku kredytowym; Kredyt dyskontowy; Należności pod presją; Należności zagrożone i rezerwy celowe. R.5 Papiery wartościowe: Klasyfikacja papierów wartościowych; Umiejscowienie operacji papierami wartościowymi w WPKB; Struktura i zasady funkcjonowania kont Zespołu4. Papiery wartościowe. R.6 Aktywa trwałe i fundusze własne: Aktywa trwałe; Fundusze własne. R.7 Ryzyka bankowe w rachunkowości: Instrumenty finansowe; Zmiany wartości składników bilansowych; Rachunkowość zabezpieczeń; Kształtowania poziomu współczynnika wypłacalności przez ryzyka bankowe. R.8 Przychody. Koszty. Wynik finansowy: Uwagi ogólne; Zasady grupowania kosztów i przychodów; Koszty i przy chody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym; Przychody i koszty operacji papierami wartościowymi i niektórych operacji finansowych; Koszty działania banku i przychody uboczne; Koszty i przychody dot. tworzenia i rozwiązywania rezerw; Wynik finansowy i jego podział. R.9 Sprawozdawczość finansowa: Potrzeby informacyjne; Podstawy sprawozdawczości; Rodzaje sprawozdań finansowych; Wykorzystanie sprawozdawczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-68-7
1.Wprowadzenie, 2.Dlaczego funkcjonują pośrednicy finansowi?, 3.Bankowość a teoria Organizacji Rynku, 4.Relacja kredytodawca-kredytobiorca, 5.Równowaga i racjonowanie na rynku kredytowym, 6.Makroekonomiczne konsekwencje niedoskonałości rynków finansowych, 7.Run na bank i ryzyko systemowe, 8.Zarządzanie ryzykiem w banku, 9.Regulacje prawne funkcjonowania banków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-552-2
Cz.I Podstawy finansów : 1.Pojęcie i funkcje finansów, 2.Istota pieniądza.Polityka pieniężna, 3.Przepływy finansowe w gospodarce, 4.Rynki finansowe. Cz.II Podstawy bankowości : 5.Depozyty w polskim systemie bankowym, 6.Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie, 7.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, 8.Ryzyko w banku komercyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again