Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Milewicz Marian
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Bejgier Waldemar
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Enerlich Marek
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kubiński Piotr
(1)
Stanejko Bolesław Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Agencje ochrony osób i mienia
(8)
Majątek
(7)
Ochrona osób
(6)
Prawo pracy
(3)
Decyzje administracyjne
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Samoobrona
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Czas pracy
(1)
Dobra osobiste
(1)
Koncesja
(1)
Konwojowanie
(1)
Normowanie pracy
(1)
Własność społeczna
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-059-9
Ustawa z dn.22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia: Przepisy ogólne; Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie; Wewnętrzne służby ochrony; Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności; Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony; Środki ochrony fizycznej osób i mienia; Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez niechronionych; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-86-3
Część ogólna: 1. Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce; 2. Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa osobistego; 3. Geneza systemu ochrony osób i mienia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Część szczegółowa: 4. Ustawa o ochronie osób i mienia; 5. Planowanie działań ochronnych; 6. Organizacja i taktyka w ochronie osób i mienia; 7. Konwojowanie; 8. Ochrona osób; 9. Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi; 10. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony; 11. Ochrona informacji niejawnych; 12. Bezpieczeństwo imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-240-6
1. Przepisy ogólne, 2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie, 3. Wewnętrzne służby ochrony, 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności, 5. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony, 6. Środki ochrony osób i mienia, 7. Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń i urządzeń przez niechronionych, 8. Przepisy karne, 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-038-6
Wstęp; 1. Źródła wewnątrzzakładowe dotyczące czasu pracy; 2. Systemy czasu pracy; 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy; 4. Zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy; 5. Praca w niedziele i święta; 6. Praca w porze nocnej; 7. Rozkłady czasu pracy; 8. Praca w godzinach nadliczbowych; 9. Rozliczanie czasu pracy; 10. Dyżur; 11. Czas pracowników zatrudnionych na stanowiskach; 12. Przerwy w pracy; 13. Ewidencja czasu pracy; 14. Sankcje za naruszanie przepisów o czasie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-846-1
1. Działalność gospodarcza w Polsce. 2. Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia. 3. Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. 4. Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce. 5. Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. 6. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia. 7. Kontrola i nadzór dzialalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-154-9
Blok ogólny: 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. 3.Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy. 4. Wybrane zagadnienia kryminologii. 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki. 6. Etyka pracownika ochrony. 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii. 8. Organizacja administracji państwowej i samorządowej oraz źródła prawa administracyjnego. 9. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych. / Blok prawny: 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego. 3. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego. 4. Rozstrzyganie indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i mienia w drodze decyzji administracyjnych. 5. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego). 6. Wybrane zagadnienia prawa finansowego. 7. Wybrane zagadnienia prawa pracy. / Blok zawodowy: 1. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony. 2. Podstawowe formy realizowania fizycznej ochrony osób i mienia. 3. Ochrona osób. 4. Ochrona obiektów. 5. Ochrona konwojów. 6. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony. 7. Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa. 8. Nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony. 9. Zasady opracowania instrukcji o systemie przepustowym oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie. 10. Rodzaje i metody zagarnięcia mienia w zakładach produkcyjnych, oraz zadania pracowników ochrony w zakresie ich zapobiegania i wykrywania. 11. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów. 12. Zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości. 13. Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi. 14. Zadania pracowników ochrony związane z zabezpieczeniem imprez masowych. 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością ochronną. 16. Zasady, formy i metody szkolenia pracowników ochrony. 17. Zasady posługiwania się bronią palną. 18. Warunki i zasady organizacji szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia. 19. Samoobrona i techniki interwencyjne. 20. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 21. Organizacja zabezpieczenia imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz. - Wyd.3. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. - 851 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-389-9
BLOK OGÓLNY: 1. Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony, 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, 3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy, 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, 6. Etyka pracownika ochrony, 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii, 8. Wybrane zagadnienia organizacji administracji rządoweji saorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, 9. Ochrona tajemnicy państwowej, 10. Pojęcie terroryzmu. Cele imetody działań terrorystycznych. BLOK PRAWNY: 11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, 12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego, 13. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, 14. Wybrane zagadnienia rozstrzygania indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i ienia w drodze decyzji administracyjnych, 15. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, 16. Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 17. Wybrane zagadnienia prawa pracy. BLOKM ZAWODOWY: 18. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony 19.Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, 20. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony, 21. Ochrona osób, 22. Ochrona obiektów, 23. Konwojowanie, 24. techniczne środki zabezpieczania obiektów, 25. zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestepczości, 26. Zabezpieczenie imprez masowych, 27. Zasady i formy szkolenia poracowników ochrony, 28. Wyszkolenie strzeleckie, 29. nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony, 30. Samoobrona i techniki interwencyjne, 31. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again