Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Nitecki Stanisław
(3)
Antonów Kamil
(1)
Bartnicki Marcin
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Stopka Karolina
(1)
Suchacki Bartosz
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Świadczenia społeczne
(7)
Opieka społeczna
(3)
Emerytura
(2)
Renty
(2)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Subsydiarność
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zasiłki mieszkaniowe
(1)
Świadczenia
(1)
12 results Filter
Authority data
Book
CD
In basket
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.04.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13.06.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 665 s. ; 24 cm + płyta CD.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-143-6
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.): 1. Przepisy ogólne, 2. Świadczenia z pomocy społecznej, 3. Organizacja pomocy społecznej, 4. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Świadczenia rodzinne : procedura i tryb przyznawania / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 15.10.2009 r. - Wrocław : Gaskor Sp. z o.o., 2009. - III,377 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-929684-1-2
1. Pojęcie świadczenia rodzinnego; 2. Zasady ogólne postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych; 3. Podmioty postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych; 4. Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy końcowe; 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-2-9
1. Miejsce świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w systemie prawa; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowania odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-0-5
1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego ; 4.Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżenie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-043-2
1. Uwagi wstępne; 2. Zasady opieki w rozwoju historycznym opieki społecznej w Polsce; 3. Treść zasady subsydiarności pomocy społecznej; 4. Rodzaje zasady subsydiarności pomocy społecznej; 5. Charakterystyka prawna zasady subsydiarności pomocy społecznej (art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej); 6. Zasada subsydiarności w procesie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1228-6
Cz. I. Prawo pracy: 1. Zasady zatrudniania i rozwiązywania warunków pracy: Nowa ustawa o pracownikach samorządowych (próba oceny); Zatrudnianie członków zarządu organizacji spółdzielczych; Co dalej ze stosunkiem pracy z powołania?; Konsekwencje niewłaściwej reprezentacji (wadliwości podmiotowej) w stosunkach pracy na przykładzie spółki kapitałowej; Program dobrowolnych odejść- nienazwana instytucja prawa pracy i problemy z jej interpretacją; Potrzebne przepisy o delegowaniu pracowników- uwagi de lega ferenda; Prawo do pracy- pojęcie, ocena, propozycje; 2. Treść stosunku pracy: Pracownicza odpowiedzialność materialna a kara umowna; Umowy o zakazie konkurencji kadry menedżerskiej zatrudnionej w ramach stosunku pracy; Tworzenie i zmiana normy pracy; O pracowniczej odpowiedzialności porządkowej; Ustawa o czasie pracy kierowców- uwagi de lega ferenda; W sprawie redefinicji pojęcia gotowości do pracy; 3. Prawo do pracy i ochrona zatrudnienia: Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy; Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian Kodeksu pracy; Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy wybranych niezwiązkowych przedstawicieli pracowników w polskim prawie pracy; Odwołanie z zarządu spółki handlowej a ochrona trwałości stosunku pracy w orzecznictwie Sadu Najwyższego; Ochrona praw pracowniczych i socjalnych poprzez nawiązanie stosunku pracy; 4. Zbiorowe prawo pracy: Organizatorska funkcja zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege ferenda; Zasady zawierania porozumień o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy i porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków umów o pracę; Problemy prawnej regulacji rozwiązywania sporów zbiorowych na tle praktyki; Cz. II. Zabezpieczenie społeczne: Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa; Właściwości (natura) członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech; Zasiłek wyrównawczy i jego rola w sferze restytucji zdolności do pracy; Kierunki rozwoju świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przykładzie wspólnotowej koordynacji; Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP; Charakter prawny wypłaty gwarantowanej z ustawy o emeryturach kapitałowych; Cz. III. Polityka społeczna: Instytucjonalno-finansowe aspekty europejskiej polityki zatrudnienia; Ilościowy obraz rynku usług edukacyjnych na obszarze województwa śląskiego; Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne- luksus czy konieczność?; Związki zabezpieczenia emerytalnego z gospodarką
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-064-4
Cz. I Część ogólna; 1. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; 2. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego, 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, 5. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, 7. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 8. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Dodatki do rent i emerytur,10. Waloryzacja świadczeń emerytalnych, 11. Wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Świadczenia nienależne,13. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 14. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem, Cz. II Ubezpieczenie emerytalne: 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. III Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. IV Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. Cz. V Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6. Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again