Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kowalczyk Krzysztof
(1)
Kuś Michał
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Mock Stanisław
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Wróblewski Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(7)
Subject
Środki masowego przekazu
(7)
Terroryzm
(6)
Agresywność
(2)
Bezdomność
(2)
Korupcja
(2)
Narkomania
(2)
Samobójstwo
(2)
AIDS
(1)
Alkohol
(1)
Alkoholizm
(1)
Atak terrorystyczny w Madrycie 2004 r.
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń biologiczna
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dziennikarze
(1)
Handel ludźmi
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Homoseksualizm
(1)
Internet
(1)
Kobiety
(1)
Kryminologia
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Parlament
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Srodki masowgo przekazu
(1)
Statystyka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Więziennictwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(MUNDUS)
ISBN: 978-83-233-2742-4
1. Ewolucja terroryzmu: propaganda strachu; 2. Nienawiść i strachy w globalnej wiosce; 3. Media: władcy nastrojów i opinii; 4. Termowizja; 5. Dziennikarze i terroryści- niebezpieczne związki; 6. Medialne instrumentarium terroryzmu; 7. Riposta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7436-238-2
1. Medialne aspekty terroryzmu i walki z terroryzmem; 2. Jak terroryści wykorzystują media?; 3. Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na świecie; 4. Media i terroryzm- doświadczenia polskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów / red. Joanna Marszałek-Kawa)
ISBN: 978-83-7611-656-3
Dziennikarz w świetle ustawy prawo autorskie , Media a bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych , Media a demokracja w społeczeństwie informacyjnym , Media w zarządzaniu kryzysowym , Współczesne media litewskie w perspektywie transformacji systemowej , System medialny na Białorusi. Granice swobody działalności niezależnych środków masowego przekazu , Terroryzm a media , Al - Kaida Channel , Internet - jako narzędzie w rękach terrorystów , Egzegeza zachowań pomocniczych a e -pomoc w Internecie , Nowe media a seniorzy , Uwagi o obecnym stanie mediów , Co się stało z Naszą Klasą ? O roli portalu społecznościowego w rzeczywistości ponowoczesnej. Refleksje socjopedagogiczne , Polityka jako celebryta , Wywiad a la Żakowski , Wzór redaktora : Giedroyc - Grydzewski - Turowicz , Rola komiksu historycznego jak środka przekazu obrazu przeszłości - wczoraj i dziś , Medialne gry formą i konwencją językową na przykładzie serialu telewizyjnego " Świat według Kiepskich " , Superstacja - fenomen ( " osobliwość " ) na polskim rynku telewizyjnym , Dziennikarz w służbie uniwersalnej idei ? Kwestia praw człowieka w publicystyce Aleksandra Świętochowskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
ISBN: 83-7441-395-6
Kilka prakseologicznych uwag na temat walki z terroryzmem; Współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji w ramach koalicji antyterrorystycznej; Internal security and the fight against terrorism in Germany; Bezpieczeństwo międzynarodowe a walka z terroryzmem w Niemczech; Problematyka bezpieczeństwa w programie Prawa i Sprawiedliwości; Systemowe ograniczenia operacji pokojowych typu enforcement. Casus interwencji humanitarnej; Duńskie Siły Zbrojne w misjach pokojowych; GROM na Haiti. Żołnierze polscy w operacji "Przywróć demokrację" (1994); Znaczenie Grenlandii w doktrynie Stanów Zjednoczonych; Terroryzm w opiniach społeczeństw; Terroryzm i jego społeczne i polityczne konsekwencje; Terroryści i ich otoczenie; Emancypacja kobiet w sferze terrorystycznych; 11 września w poezji; obraz terroryzmu w mediach masowych: informacja, perswazja, aksjologia; Środki masowego przekazu po 11 września 2001 roku; Terroryzm i biotechnologia ryzyka a przyszłość gatunku ludzkiego; Zagrożenie użyciem broni biologicznej w zamachach terrorystycznych; Zarazki stosowane w bioterroryzmie - wybrane dane; Bioterroryzm zagrożeniem dla zdrowia publicznego; Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w obronie przed atakiem biologicznym skierowanym przeciwko siłom zbrojnym i/lub ludności cywilnej RP; Terroryzm CBRN a terroryzm biologiczny. Współczesne zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2918)
ISBN: 978-83-229-2792-2
I. Terroryzm i media 1. Terroryzm jako proces komunikacji 2. Sposoby wykorzystania mediów przez terrorystów 3. Media jako wrogowie terrorystów 4. Perpektywa mediów 5. Perpektywa rządów - problem cenzury, kontroli, bezpieczeństwa i reakcji 6. Bezpośrednie kanały komunikacyjne. Terroryzm a Internet 7. Konkluzja II. Tragedia w Madrycie, 11-14 marca 2004 r. 1. Czwartek. Dzień zamachów 2. Piątek. Manifestacje 3. Sobota. Przerwana cisza wyborcza 4. Niedziela. Wybory w cieniu zamachów 5. Wynik wyborów III. Kronika 11 marca: terroryzm i polityczna zmiana w Hiszpanii 1. 11 marca: dzień hańby 2. 12 marca: cała Hiszpania wychodzi na ulice 3. 13 marca: dzień refleksji 14 marca: polityczna zmiana 5. 11 marca: nietóre kwestie kluczowe IV. Wybory parlamentarne a zamachy terrorystyczne: kwestie najważniejsze dla Hiszpanów (2000-2004) 1. Kadencja parlamentarna 2000-2004: kontekst wyborczy 2. Metodologia 3. Rezultaty 4. Dyskusja V. Wyjaśnienie procesu kształtowania się stanowisk. Model "aktywacji kaskadowej" na przykładzie madryckich ataków bombowych z 11 marca 2004 r. 1. Formowanie się poglądów w politycznym kryzysie 2. Model "aktywacji kaskadowej" 3. Model "aktywizacja kaskadowej" w przypadku hiszpańskich ataków z 11 marca 3.1 Pierwsze wydarzenia 3.2 Odpowiedź rządu 3.3 Media i inne środowiska 4. Zagadnienia prezentowane w artykułach prasowych 4.1 11 marca. Kto jest najskuteczniejszy, a kto najsłabszy w zwalczaniu terroryzmu? 4.2 12 i 13 marca. Ugruntowanie różnic w poglądach: co ujawniły ataki w kontekście wyborów? 4.3 14 marca. Skutek odwrotny do zamierzonego: kto to naprawdę zrobił? 5. Dynamika kształtowania się stanowisk VI. Rola nowych mediów w relacjonowaniu madryckich ataków terrorystycznych, mobilizacji opinii puvblicznej i ich wpływ na wybory paralmentarne z 14 marca 2004 r 1. Rola nowych mediów podczas kryzysu wywołanego madryckimi atakami terrorystycznymi z 11 marca 2. Przyczyny spełecznej mobilizacji 3. Internet jako forum publicznej ekspresji 4. Telefonia komórkowa: narzędzie obywatelskiego nieposłuszeństwa 5. Madrycki flash mob z 13 marca 6. 13 marca w Madrycie i wirusowy marketnig 7. Odpowiedź opinii publicznej: konspiracja czy obywatelska aktywbość? 7.1 Teoria kospiracji 7.2 Obywatelskie niposłuszeństwo i akcja sieciowa 8. Konsekwencje obywatelskiej mobilizacji 9. Podsumowanie VII. Reakcja polskich mediów masowych na atak terrorystyczny w Madrycie 11 marca 2004 r. 1. Charaktersytyka reakcji polskich mediów 1.1 Dzienniki prasowe 1.2 Tabloidy 1.3 Wieczorne programy informacyjne 2. Podsumowanie VII. Reakcje prasy amerykańskiej na madrycki atak terrorystyczny z 11 marca 2004 r. 1. 11 września w amerykańskich mediach 2. Amerykanie a wiadomości zagraniczne 3. Ataki madryckie w amerykańskich mediach 3.1 Framing 3.2 Sensacyjne i upolitycznione podejscie tabloidów 3.3 Większa priorytetowość i obiektywność przekazu w poważnych gazetach 3.4. Konsekwencje ekonomiczne i bezpieczeństwo 3.5 Stosunki międzynarodowe 3.6 11 marca a amerykańskie wybory prezydenckie 2004 r. 3.7 11 marca a amerykańskie media hiszpańskojęzyczne 4. Podsumowanie IX. Ataki z 11 marca widziane oczami polskich studentów przebywających w Hiszpanii w ramach programu Socrates-Erasmus 1. Wprowadzenie 2. 11 marca 3. 12 marca 4. 13 marca 5. 14 marca 6. Kształtowanie się postaw Polaków wobec wydarzeń z 11 marca 7. Zamach madrycki w polskiej prasie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 362 s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
ISBN: 978-83-01-15327-4
1. Patologia społeczna, 2. Wybrane teorie dewiacji, 3. Stereotypy i uprzedzenia, 4. Przestępstwa z nienawiści - terroryzm, 5. Dewiacja samotnicza - samobójstwo, 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży, 7. Uzależnienia, 8. Nietypowe zachowania seksualne - homoseksualizm, 9. Patologie seksualne, 10. Handel ludźmi, 11. wykluczenie społeczne, 12. Kreowanie kozła ofiarnego, 13. Patologia nstytucji - korupcja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again