Source
Książki
(16)
Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Waliś Robert
(5)
Kutscher Martin L
(2)
Sieczyk Marcin
(2)
Anderson Liz McKendry
(1)
Attwood Tony
(1)
Awdziej Marcin
(1)
Bernstein Peter
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Cornell Bradford
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Emmons Poly Godwin
(1)
Johnson Hazel
(1)
Kazimierski Piotr
(1)
Kendall Robin
(1)
Lewinson J
(1)
Lisowski Rafał
(1)
Livingstone Ian
(1)
Lowe Janet
(1)
Marconi Joe
(1)
Mayo Herbert B
(1)
McMinn Jill
(1)
Migdał Artur
(1)
Perz Paweł
(1)
Pickford James
(1)
Thompson Jamie
(1)
Wolff Robert R
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Dziecko
(3)
Inwestycje
(3)
Zespół ADHD
(3)
Choroby afektywne dwubiegunowe
(2)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zachowanie
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zespół Aspergera
(2)
Choroby dziecięce
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Firma(nazwa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gry i zabawy umysłowe
(1)
Inwesytcje
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Mowa
(1)
Organizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pisanie
(1)
Ryzyko
(1)
Spółki
(1)
Uczenie się
(1)
Umysł
(1)
Zespół Tourette
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60215-67-8
1. ADHD: Wierzchołek góry lodowej: więcej problemów niż się spodziewaliśmy, 2. Zasada nr 1: Bądź pozytywny, 3. Zasada nr 2: bądż spokojny, 4. Zasada nr 3: Bądź zorganizowany oraz inne szkolne metody, 5. Zasada nr 4: Nie przestawaj, 6. Terapie farmakologiczne, 7. Rozdział dla dzieci, 8. Streszczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88170-53-8
1. Czas wolny w naukach społecznych: Definicje czasu wolnego; Czas wolny a jednostka; Czas wolny w wymiarze społecznym; Miary czasu wolnego; Czas pracy. 2. Procesy decyzyjne konsumentów na rynku czasu wolne go: Rynkowe ujęcie czasu wolnego; Procesy decyzyjne konsumentów - aspekt teoretyczny; Zachowanie konsumen ta na rynku; Psychospołeczne determinanty zachowań kon sumentów; Suwerenność konsumenta; Typy decyzji podejmo wanych przez konsumentów; Proces decyzyjny konsumenta na rynku czasu wolnego - ujęcie modelowe; Specyfika procesów decyzyjnych konsumentów na rynku usług. 3. Rynki usługowo związane z czasem wolnym: Handel det aliczny; Rynek usług gastronomicznych; Rynek usłig tu rystyczno-wypoczynkowych; Rynek usług kultury; Czas wolny a media. 4. Czas wolny w świetle badań empirycznych : Budżet czasu wolnego w świetle badań GUS; Czas wolny w sonda żach społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Rodzica i Pedagoga)
ISBN: 978-83-60215-42-5
Zawiera: Wprowadzenie: Co powinieneś wynieść z lektury tej książki; Ostateczny cel. 1 Czym jest integracja sensoryczna?: Krótka historia integracji sensorycznej; Przetwarzanie bodźców zmysłowych; Układy sensoryczne; Kolejne etapy rozwoju; Rozwój społeczny i emocjonalny a integracja sensoryczna; Rozwój z perspektywy integracji sensorycznej. 2 Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?: Objawy; Dysfunkcja układów sensorycznych; Dzień z życia Krzysia; Dysfunkcja sensoryczna na poszczególnych etapach rozwoju; Sfery funkcjonowania widziane przez pryzmat integracji sensorycznej; Diagnoza; Programy i usługi. 3 Zaburzenia towarzyszące: Czym są zaburzenia związane ze spektrum autyzmu?; Czym są trudności z nauką?; Czym jest ADHD?; Czym jest zaburzenie dwubiegunowe?; Leczyć czy nie leczyć… oto jest pytanie. 4 Dysfunkcja sensoryczna w szkole: Każdy ma zadanie do wykonania; Czym jest, a czym nie jest specjalna edukacja; „Zawodnicy” grający w drużynie dziecka; Analizowanie potencjalnych zaburzeń sensorycznych i szukanie rozwiązań; Nauczyciel jako detektyw; Współpraca między szkołą i domem; Przystosowanie się do dziecka. 5 Strategie działania w domu i szkole: Techniki pracy z dzieckiem dotkniętym dysfunkcją sensoryczną; Modyfikacja środowiska; Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą. 6 Więcej o zespole Aspergera: Diagnozowanie zespołu Aspergera; Problemy dotyczące życia społecznego i komunikacji: Pragmatyka; Dzień z życia Olka. 7 Ellie i Dylan: Dziesięć lat później: Wprowadzenie; Historia Ellie (część pierwsza); Historia Ellie (część druga); Historia Dylana (część pierwsza); Historia Dylana (część druga). Podsumowanie; Dodatek 1: Ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną; Dodatek 2: Opcje dotyczące terapii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Rodzica i Pedagoga)
ISBN: 978-83-60215-43-2
Zawiera: 1. Ogólne zasady diagnozowania: Zaburzenia łączone, Pierwsze oznaki, Oficjalne badanie. Ogólne zasady terapii: zmiana podejścia, zrozumienie nastawienia dziecka. Zestaw nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: Definiowanie ADHD; Konkretne objawy ADHD i zaburzeń funkcji wykonawczych; Neurologiczne podstawy ADHD; Terapia ADHD i problemów z organizacją; "Czy wszystko będzie w porządku?". Trudności w nauce: Poznawanie trudności w nauce; Wspieranie dziecka z trudnościamiw nauce; Konkretne trudności w nauce. Zaburzenia ze spektrum autystycznego: Zdolności wykorzystywane w komunikacji; Kategorie zaburzeń komunikacyjnych. Zespół Aspergera i jego leczenie: Dostosowanie się do bycia innym; Nawiązywanie przyjaźni: czynniki motywujące i zachęcanie; Radzenie sobie z emocjami; Nauka: zdolności i style; Szczególne zainteresowania; Czy objawy mogą stać się mniej wyraźnie?. Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne: Zaburzenia lękowe uogólnione (ZLU); Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK); Terapia. Zaburzenia integracji sesnsorycznej: Jak działa mózg; Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?; Szukanie specjalistycznej pomocy; Ćwiczenia terapeutyczne w domu i szkole. Tiki i zespół Tourette'a: podstawowe definicje; Złożony problem; Wybór właściwych warunków i metod terapii. Depresja: Zdefiniowanie depresji i dystymii; terapia. Depresja dwubiegunowa: czym jest depresja dwubiegunowa?; Terapia. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze: Czym są zaburzenia opozycyjno-buntownicze?; Diagnozowanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego; Terapia w domu i szkole. Lekarstwa: Faszerowanie dzieci lekami? Do czego zmierza ten świat?; Lekarstwa używane w terapii ADHD; Lekarstwa używane w terapii depresji; Lekarstwa używane w terapii zaburzeń lękowych; Lekarstwo używane w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych; Lekarstwa używane w terapii depresji dwubiegunowej; Lekarstwa używane w terapii tików. Dodatek 1: Test kontrolny dotyczący zachowania. Dodatek 2: Szybki quiz dotyczący funkcji wykonawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88170-00-7
Przedmowa; Zalety inwestowania w wartość; Bezpieczeństwo płynące z bilansu; Sygnały płynące z rachunku wyników; Rola zarządu; Budowanie portfela; Jak wybrać właściwe akcje; Kwitnące rynki; Zarządzanie ryzykiem; Wyjątkowe okazje; Prawda powinna uczynić cię bogatym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60215-54-8
Jak się bawić, Ile masz oleju w głowie?, Tabela wyników, Zapis punktacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88170-45-7
Wartość, dobra nazwa i lojalnośc wobec marki, Kreowanie niszy dla marki, tworzenie, zarządzanie i działania marketingowe związane z wartością marki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse Przedsiębiorstw)
ISBN: 83-88170-10-4
Dlaczego decyzje dotyczące inwestycji są ważne?; Kla- syfikacja projektów inwestycyjnych; Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych; Wybór właściwych strumieni pieniężnych; Sytuacje specjalne; Transakcje leasingowe Rodzaje leasingu, Charakterystyka leasingu kapitało- wego, Analiza ekonomiczna leasingu finansowego; War- tość pieniądza w czasie; Współczynniki wartości bieżą- cej i przyszłej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów)
ISBN: 83-60215-21-9
1. Prawda o zaburzeniach edukacyjnych: Czym jest dysgrafia?, Co wywołuje dysgrafię?, Zespół Gertsmanna, Niezdarne dziecko; Klasyfikacja dysgrafii; Liczy się nastawienie. 2. Punkt widzenia rodziców: Co jest normalne?; Wczesne sygnały ostrzegawcze; Zrób coś!; Szukanie pomocy w szkole; Co możesz zrobić w domu?; Nauka w domu. 3. Szukanie pomocy: Podstawowe prawa dziecka; Podstawa dla diagnozy; Historia rozwoju dziecka; Koordynacja ruchowa; Reakcja emocjonalna na niepełnosprawność; Testy diagnostyczne. 4. Punkt widzenia nauczyciela: Zapewnianie wsparcia i motywacji; Nagradzanie za pracę; Pochwały potrafią działać cuda; Zatrzymanie dziecka w tej samej klasie. 5. Opracowywanie programu edukacyjnego: Podstawy opracowywania skutecznego programu; Nie tylko pismo; Przystosowanie i zmiany; Nauczanie podstawowych umiejętności; Techniki pomocnicze; Pamiętaj, nauczycielu! Inne pomocnicze zmiany. 6. Strategie pisania: Wykresy; strategie redagowania tekstu; Zmienianie zadań wykonywanych w klasie; Podsumowanie. 7. Narzędzia wspomagające: Narzędzia proste; Narzędzia złożone; Badania nad technologią. 8. Współpraca: Rodzice i specjaliści: Różne punkty widzenia; Nakazy i zakazy dla rodziców i nauczycieli. 9. Dalsza edukacja: Wskazówki dla studentów; Prawdziwe historie; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów)
ISBN: 83-60215-25-1
1. Czym są zaburzenia mowy i komunikacji językowej?; 2. Produkcja językowa; 3. Recepcja językowa; 4. Społeczne zastosowania zdolności językowych oraz zachowanie; 5. Zaburzenia koordynacji; 6. Program szkolny: Język polski, Matematyka, Przedmioty ścisłe i przyrodnicze, Pozostałe przedmioty; 7. Rodzice jako część zespołu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60215-50-0
1. Rynki i instrumenty finansowe. 2. Tworzenie strategii inwestycyjnej. 3. Podstawy analizy trendu. 4. Podstawowe formacje w analizie trendu. 5. Inne narzędzia analizy technicznej. 6. Wybór spółek do portfela inwestycyjnego. 7. Alternatywne strategie inwestycyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp do inwestowania / Herbert B. Mayo. - Warszawa : Wydawnictwo K.E.LIBER, 1997. - XVIII,909 s. : tab.,wykr. ; 24 cm+ dyskietka.
(Inwestowanie)
ISBN: 83-906409-7-X
Subject
Cz.I: Środowisko inwestowania: Wstęp do zagadnienia inwestycji, Tworzenie aktywów finansowych, Rynki pa- pierów wartościowych, Źródła informacji, Zobowiązania podatkowe, Wartość pieniądza w czasie, Ryzyko i teoria portfelowa; Cz.II: Inwestowanie w akcje: Wycena akcji, Stopy zwrotu z inwestycji w akcje, Dywidendy: wczoraj, dziś i jutro, Analiza fundamentalna, Wybór papierów wartościowych: analiza sprawozdań finansowych, Analiza techniczna; Cz.III: Inwestowanie w papiery wartościowe o stałym dochodzie: rynek obligacji, Wycena instrumen- tów dłużnych, Akcje uprzywilejowane oraz wysokodocho- dowe papiery wartościowe, Rządowe papiery wartościowe, Obligacje zamienne oraz uprzywilejowane akcje zamienne Cz.IV: Inwestowanie w opcje, kontrakty futures i akty- wa materialne: Wprowadzenie do opcji, Towarowe i fina- nsowe kontrakty futures, Inwestowanie w aktywa niefi- nansowe: okazy kolekcjonerskie i złoto, Inwestowanie w nieruchomości; Cz.V: Tworzenie zdywersyfikowanego por- tfela: Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie w zagrani- czne papiery wartościowe, Konstrukcja, zarządzanie i ocena wyników portfela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inwestowanie)
ISBN: 83-909502-9-4
Wstęp; Metoda skorygowanej wartości księgowej; Meto- da rynkowej wyceny kapitału; Porównawcza metoda wyceny Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych; Szaco- wanie wartości kontynuowanej w ostatnim dniu prognozy; Koszt kapitału; Ocena i korekta oszacowanej wartości spółki; Rozszerzenie podstawowych metod wyceny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie inwestycjami / Peter Bernstein, Aswath Damodaran. - Warszawa : Wydawnictwo K.E.LIBER, 1999. - VII, 451 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88170-04-X
Zawiera: Wprowadzenie: proces inwestycyjny; Cz.I: Zrozumieć klienta (Ryzyko i użyteczność, Modele ryzyka Inne mierniki ryzyka, Podatkowe aspekty inwestowania) Cz. II: Alokacja aktywów(Zarządzanie w skali globalnej i alokacja aktywów, Aktywna alokacja) Cz.III Dobór aktywów (Dobór aktywów: strategie i ich skuteczność, Strategia inwestycyjna) Cz.IV: Realizacja portfela (Koszty transakcyjne, Ukryte koszty transakcyjne, Zarządzanie ryzykiem portfela) Cz. V: Ocena wyników procesu inwestycyjnego (Ocena wyników inwestycyjnych, Podatkowe aspekty oceny wyników inwestycyjnych) Cz. VI: Zarządzania korporacyjne (Zarządzanie korporacyjne w Stanach Zjednoczonych: lekcja z lat 80.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88170-09-0
Podziękowania. Przedmowa członka parlamentu i kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE,MP) Iana Taylora. Wprowadzenie. Wstęp. Cz. I - Katastrofy finansowe. Gibson Gretings Inc oraz Bankers Trust Securities Group. Metallschaft Corp. Barings plc. Sumimoto Bank. Cz. II - Rada Zarządzania Ryzykiem. Kluczowe zadanie. Wprowadzenie. Racjonalne podstawy. Członkostwo. Zakres obowiązków. Częstotliwość i organizacja posiedzeń. Protokoły
z posiedzeń.Funkcja sekretarza i tematy posiedzeń.Pro tokoły z posiedzeń.Skrypt obowiązujących zasad i proce dur.Szkolenia.Podsumowanie. Cz.III - Agenda Ryzyka dla menadżerów. Element pierwsz y -ryzyko rynkowe.Wprowdzenie.Rynek i określenie warto ści bieżącej.Limity pozycji.Kompetencje i obowiązki.No we produkty i strategie.Weryfikacja brokerów i kontrah entów.Handel na własny rachunek.Mierzenie ryzyka rynko wego. Element drugi - ryzykokredytowe.Wprowadzenie.Def inicje.Struktura.Zatwierdzenie kredytu.Umowy przewodni e i ustalenie pozycji netto.Poprawa wiarygodności kred ytowej.Instrumenty pochodne rynku kredytowego.Sekuryty zacja.Mierzenie ryzyka kredytowego. Element trzeci - r yzyko operacyjne.Wprowadzenie.Oszustwo.Ryzyko milenijn e.Odbudowa po katastrofie.Ryzyko regulacyjne.Ryzyko ut raty reputacji.Ryzyko administracyjne. Element czwarty
- ryzyko prawne.Wprowadzenie.Obecne i przyszłe konfli kty.Kontrakty.Zdolność prawna do zawierania kontaktów. Prawo rządzące.Arbitraż. Element piąty - każdy inny bi znes.Wprowadzenie.Systemy informowania kierownictwa.Pl otka rynkowa.Wynagrodzenie dealerów. Cz.IV - Kompendium zarządzania ryzykiem.Jak czynić to właściwie.Wprowadzenie.Rada zarządzania ryzykiem.Eleme nt pierwszy - ryzyko rynkowe.Element drugi - ryzyko kr edytowe.Element trzeci - ryzyko operacyjne.Element czw arty - ryzyko prawne.Element piąty - każdy inny biznes . Dodatek: Kompendium wiedzy o instrumentach pochodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88170-63-5
Subject
1. Rola ludzi w organizacji, 2. Strategia i wyniki, 3. Organizacja i zmiana, 4. Kultura i miejsce pracy, 5. Zagadnienia płci i rodziny, 6. Zarządzanie konfliktem, 7. Regulacje prawne, 8. Umiejętności, 9. System wynagrodzeń, 10. Rekrutacja, ocena i szkolenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again