Source
Książki
(9)
Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Tyszka Zbigniew
(2)
Golka Marian
(1)
Górny Mirosław
(1)
Heller Włodzimierz
(1)
Heller Włodzimierz. Tom 3 Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe
(1)
Michalak Renata
(1)
Michałowska Danuta
(1)
Pakszys Elżbieta
(1)
Pakszys Elżbieta. Tom 3 Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe
(1)
Putko Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarstwo naukowe
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Feminizm
(1)
Informacja naukowa
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Poznanie
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina- socjologia
(1)
Służba informacyjna biblioteczna
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Umysł
(1)
Użytkownicy informacji
(1)
Subject: time
1989-
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 121)
ISBN: 83-232-1397-6
1. Aktywizowanie ucznia w konstruowaniu zintegrowanego obrazu świata: Kształcenie a konstruktywistyczna teoria wiedzy i poznawania; Edukacja zintegrowana w kontekście konstruktywizmu; Konstruktywistyczny model nauczania; 2. Aktywne nauczanie w kontekście zintegrowanym: Aktywizująca strategia nauczania w edukacji najmłodszych uczniów; Metody wyzwalające aktywność dziecka; Kompetencje nauczyciela aktywizującego najmłodszych uczniów; 3. Metodologiczna charakterystyka badań: Założenia i cele badań; Problematyka badawcza; Metody i techniki badawcze. Charakterystyka prób badawczych; 4. Strategie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: Metody nauczania wprowadzane przez nauczycieli do edukacji wczesnoszkolnej; Sposób wprowadzania nowego zagadnienia przez nauczycieli podczas zajęć z najmłodszymi dziećmi; Rodzaj zadań podejmowanych przez uczniów i sposób ich rozwiązywania; Stopień wpływu ucznia na sposób pracy podczas zajęć w szkole; Możliwości stawiania przez uczniów pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi podczas zajęć szkolnych; Rodzaj działalności badawczej podejmowanej przez uczniów; Stopień wykorzystania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej najbliższego otoczenia ucznia jako kontekstu nauczania; Charakterystyka nauczycieli wykorzystujących w pracy z dziećmi aktywizujące strategię kształcenia; 5. Umiejętności poznawcze uczniów edukacji wczesnoszkolnej: Rozwój umiejętności poznawczych; Umiejętność dostrzegania problemów przez uczniów klas III; Umiejętność projektowania rozwiązania przez uczniów aktywnych i biernych w procesie kształcenia; Umiejętność oceny użyteczności danych przez uczniów aktywizowanych i nieaktywizowanych w procesie kształcenia; Umiejętności wykorzystywania przez uczniów osobistej wiedzy w nowym kontekście
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i Społeczeństwo; XVIII)
ISBN: 83-232-1080-2
Bariery i zakłócenia w komunikowaniu; Społeczne aspekty barier w komunikacji interpersonalnej; Bariery w komunikacji w ujęciu koncepcji memetycznej, Biologiczne i społeczno-kulturowe przyczyny trudności w komunikacji między kobietami i mężczyznami; Podstawowe problemy komunikacji międzypokoleniowej; Trudności niepełnosprawnych w międzyludzkiej komunikacji w związku z integracyjnymi tendencjami we współczesnych systemach ich edukacji; Pracoholizm jako sposób na kontakt ze społeczeństwem; Bariery w komunikowaniu masowym; Bariery komunikacji przez Internet; Morel "redivivus", "Moje wyjście na świat - drzwi jako metafora komunikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Drama w edukacji / Danuta Michałowska. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. - 279 s. : rysl., tab., wykr. ; 24 cm.
(Pisma Filozoficzne ; Tom 107)
ISBN: 978-83-7092-096-8
1. Drama jako metoda nauczania i uczenia się. 2. Badania: drama w edukacji prozdrowotnej. 3. Charakterystyka grup badawczych z uwzględnieniem danych demograficznych (zmienne demograficzne dotyczące uczniów). 4. Charakterystyka grup badawczych z uwzględnieniem czynników psychologicznych (zmienne niezależne uboczne dotyczące uczniów). 5. Prezentacja badań własnych z uwzględnieniem zmiennych zależnych i zmiennej niezależnej (wyniki nauczania a metoda kształcenia).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 143)
ISBN: 978-83-232-1906-4
1. Dziecięce teorie umysłu - podejścia wyjaśniające: Wprowadzenie; Metody pomiaru umysłu; Podejścia wyjaśniające; Podsumowanie. 2. Funkcje wychowawcze - z perspektywy rozwojowej: Problem struktury; Metody do pomiaru funkcji wykonawczych w badaniach nad dziećmi; Teorie rozwoju funkcji wychowawczych; Podsumowanie. 3. Problem relacji między rozwojem teorii umysłu i funkcji wykonawczych: Rozwój teorii umysłu prowadzi do lepszej samokontroli; Funkcje wykonawcze jako warunek wstępny rozwoju teorii umysłu; Rozumowanie warunkowe jako wspólny funkcjonalny składnik; Wspólne struktury mózgu; Komponent wykonawczy w testach teorii umysłu; Podsumowanie. 4. Relacja miedzy teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nad nietypowym rozwojem; Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u osób z autyzmem; Jaki aspekt funkcji wykonawczych jest szczególnie osłabiony w autyzmie?; Badania podłużne nad związkiem TU-FW w autyzmie; Teoria umysłu i funkcje wykonawcze u dzieci z ADHD; Relacja Tu-FW w świetle badań nad innymi zaburzeniami rozwojowymi. 5. Relacja między teorią umysłu a funkcjami wykonawczymi w świetle badań nas normalnym rozwojem: Wczesne dzieciństwo; Średnie dzieciństwo; Dane przemawiające za i przeciwko poszczególnym stanowiskom. 6. Natura utajonej kompetencji mentalnej: Zjawisko antycypacyjnej reakcji wzrokowej; Utajona kompetencja mentalna jako okres gotowości do odnoszenia korzyści z jawnego uczenia się; Wzrokowe reakcje antycypacyjne u dzieci z autyzmem; Reakcje antycypacyjne a reguła "widzieć=wiedzieć" oraz pytania kontrolne; Czy reakcje wzrokowe faktycznie wyrażają nieświadomą wiedzę?; Rola funkcji wykonawczych i syntaktyki w przejściu od utajonej do jawnej kompetencji mentalnej; Dalsze dowody na rzecz niezależności reakcji antycypacyjnych od kontroli hamowania; Hipotezy dotyczące natury i pochodzenia reakcji antycypacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-0936-7
Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego; Dzieciobójczyni jako kozioł ofiarny; Początki ruchu kobiecego w Niemczech. Trudny dialog Lily Braun - Klara Zetkin; Aktywizacja polityczna kobiet polskich na przełomie XIX i XX wieku; Kobiety w utopiach i antyutopiach; Znikająca kobieta albo androgynia we współczesnym feminizmie; Filmowe wizerunki kobiet Południa USA; Sfera publiczna; Czy potrafimy się zrozumieć - język kobiety i język mężczyzny; Trudne porozumienie feminizmu z filozofią polityczną Hannah Arendt; Kategoria kobiety we współczesnych dyskursach publicznych. Przyczynek do dyskusji; Platforma działania - Pekin 1995; czy Skandynawia jest rajem dla kobiet? Model nordycki w walce o równe partnerstwo płci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-0995-2
Wstęp: Literatura przedmiotu- przegląd najważniejszych pozycji; Ocena stanu badań; Metodologia stosowana w pracy. Cz. I Kryteria oceny efektywności bibliotek naukowych: Rozumienie efektywności bibliotek; Przegląd stosowanych miar oceny efektywności; Uzasadnienie wyboru i charakterystyka parametrów stosowanych w metodzie kryteriów złożonych. Cz. II Zasobowy model biblioteki: Charakterystyka źródeł informacji; Charakterystyka struktur organizacyjno-technicznych współczesnych bibliotek naukowych. Cz. III Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach poszczególnych typów: Wybrane wskaźniki kosztów utrzymania; Wartości parametrów efektywności dla poszczególnych rodzajów zasobów bibliotecznych; Porównanie efektywności zasobu podstawowego bibliotek typu I, II i III. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Socjologia ; Nr 29)
ISBN: 83-232-1136-1
Ukształtowanie się i rozwój poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną; Ontologiczne i teoriopoznawcze podstawy systemu metodologicznego poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną; Przedmiot socjologii rodziny i jej podstawowe pojęcia (koncepcja własna); Wnętrze rodziny - problematyka metodologiczna; Metodologiczne podstawy badania funkcji rodziny; Rodzina a mikrostruktura, mezostruktura i makrostruktura społeczna oraz społeczeństwo globalne - kierunki analizy; Socjologiczny punkt widzenia w badaniach nad rodziną a współpraca interdyscyplinarna, z uwzględnieniem działalności aplikacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia ; Nr 30)
ISBN: 83-232-1134-5
Subject
Rodzina a polskie społeczeństwo globalne i jego makrostruktura; Struktura rodziny, procesy wewnątrzrodzinne z uwzględnieniem procesów wewnątrzmałżeńskich; Problemy socjalizacji i relacji międzypokoleniowych we współczesnych rodzinach polskich; Problemy społeczne związane z egzystencją rodzin w ujęciu socjologicznym. I.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again