Form of Work
Książki
(83)
Status
only on-site
(72)
available
(42)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(44)
Czytelnia
(72)
Author
Dębniewska Maria
(4)
Sołoma Andrzej
(4)
Dąbrowski Zdzisław
(3)
Juchniewicz Małgorzata
(3)
Kantowicz Ewa
(3)
Białocerkiewicz Jan
(2)
Chmaj Marek
(2)
Figiel Szczepan
(2)
Kosakowski Czesław
(2)
Kozłowski Wojciech
(2)
Krause Amadeusz
(2)
Niedzielski Eugeniusz
(2)
Nowak Władysław
(2)
Organiściak-Krzykowska Anna
(2)
Pilarski Stanisław
(2)
Suświłło Małgorzata
(2)
Walkowiak Ryszard
(2)
Bajerowski Tomasz
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Ciukszo Danuta
(1)
Cymerman Iwona
(1)
Czapka Elżbieta
(1)
Dobkowski Jarosław
(1)
Doliwa Urszula
(1)
Fordoński Radosław
(1)
Godlewska-Lipowa Wacława A
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Górecka Halina
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Gąsiorowski Andrzej
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kisiel Roman
(1)
Klimiuk Ewa
(1)
Kopacz Marta
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Kozłowska Irena
(1)
Krajewski Piotr
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Kuśmierczyk Bożena
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Lubiszewski Maciej
(1)
Machinek Marian
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Młynarczyk Krzysztof
(1)
Narojczyk Krzysztof
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Opara Stefan
(1)
Ostrowski Janusz Y
(1)
Pikus Hanna
(1)
Pirjanowicz Wincenty
(1)
Piszczek Piotr
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Przybyszewski Roman
(1)
Puczkowski Benedykt
(1)
Radziszewska-Szczepaniak Danuta
(1)
Romańczuk-Grącka Marta
(1)
Ropiak Sławomir
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Sikora Ewa
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Stankiewicz Leszek
(1)
Stańczak Małgorzata
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Sztychmiler Ryszard
(1)
Szymańska Urszula
(1)
Tańska Halina
(1)
Tkaczuk Maria
(1)
Tunkiewicz Michał
(1)
Wajszczyk Józef
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Wiśniewski Radosław
(1)
Woroniecki Paweł
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
Łuczak Elżbieta
(1)
Źróbek Ryszard
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Żyta Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(82)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(83)
Subject
Opieka społeczna
(8)
Przedsiębiorstwo
(6)
Banki
(5)
Zarządzanie
(4)
Kadry
(3)
Kredyt
(3)
Nieruchomości
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Polska
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Prawa człowieka
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rolnictwo
(3)
Studenci
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Administracja
(2)
Bezdomność
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Innowacje
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Motywacja pracy
(2)
Młodzież
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Organizacja
(2)
Partie polityczne
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Policja
(2)
Polityka
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo publiczne
(2)
Prawo wojenne
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rodzina
(2)
Rynek
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Usługi
(2)
Wychowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Agroturystyka
(1)
Akademia Techniczno
(1)
Algorytmy
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżety gminne
(1)
Bulimia
(1)
Choroby
(1)
Chorzy po transplantacji
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dokumenty elektorniczne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Domy pomocy sołecznej
(1)
Drogi
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Ekologia
(1)
Emerytura
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundacja
(1)
Gardner, Howard (1943- )
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Ideologia
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Internet
(1)
Interwencja (politol.)
(1)
Jakośc życia
(1)
Jakość produktu
(1)
Java (język programowania)
(1)
Kara śmierci
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja sołeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-
(2)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
83 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-511-7
1. Sektor turystyki w świetle polityki gospodarczej Unii Europejskiej, 2. Prawne podstawy ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych, 3. zasady ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych, 4. Horyzontalne instrumenty wspomagajace ochronę środowiska w sektorze usług turystycznych, 5. Programy europejskie wspierające ochronę środowiska naturalnego w sektorze usług turystycznych, 6. Ochrona środowiska w wybrnaych regionach turystycznych Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-5-7
1. Dziedzictwo McLuhana: Pomiędzy determinizmem a indeterminizmem; Determinizm techniczny czy determinizm kulturowy- człowiek w perspektywie świata wirtualnego; Według McLuhana, według kontynuatorów, według krytyków; Determinizm technologiczny- drugie pokolenie; Zrozumieć media, zrozumieć fotografię. Wokół inspiracji zawartej w myśli Marshalla McLuhana; Renesans tez McLuhana w cywilizacji informacyjnej; Media jako äprzedłużenie człowiekaö a pamięć kulturowa; Pedagogiczne implikacje praw mediów Marshalla McLuhana; Homo narcissus- homo politicus- homo televisionsus. McLuhanowska doktryna Narcyza a medializacja polityki na przykładzie telewizyjnej reklamy wyborczej z 2005 roku; Wikipedia- hipertekstowa sieć wiedzy czy przyszłość galaktyki Gutenberga?; 2. Cyberprzestrzeń w zwierciadle nauk społecznych: äFragmentarycznyö człowiek wobec rzeczywistości wirtualnej. Perspektywy filozoficzne; Szansa na twórczość w cyberprzestrzeni; Cyberpanopticon- prawo do prywatności w globalnej przestrzeni wirtualnej; Cyberprzestrzeń- kreacja realności czy estetyka znikania?; Seks-misja w cyberprzestrzeni. Związki damsko-męskie na przełomie XX/XXI wieku; Wszyscy jesteśmy cyberpunkami. Człowiek w sieci- literackie prognozy a rzeczywistość; Bliskie więzi na odległość- paradoksalna natura związków online; Spotkajmy się na czacie- psychologiczna analiza czatów internetowych;Przemiany gatunków w dyskursie internetowym. Globalny język- globalna subkultura?; 3. Ku globalnemu społeczeństwo informacyjnemu: Homo eligens w globalnej wiosce; Różne oblicza czasu wolnego ery globalizacji; Telewizja- nierzeczywista rzeczywistość; 4. Media: obiekty i interpretacje: Sztuczny świat- kobiety w pułapce mediów; Film- konstruowanie własnej przyszłości. Perspektywa psychologiczna; Komputer jako mebel w polskim domu- co można wyczytać z fotografii; Gry MMORPG w kontekście mediów; Tabloidalny obraz świata w czasopismach młodzieżowych; Radio w XXI wieku: czy ciągle gorące?; Medialny i społęczny wizerunek współczesnych polskich konserwatystów integralnych; Wizerunek subkultury blokersów w świetle publikacji äGazety Wyborczejö; 5. Media a edukacja jutra: E-learning- nowa forma edukacji?; Wspomaganie edukacji medialnej z udziałem lokalnej telewizji kablowej; Kształcenie przyszłych edukatorów medialnych; Falstart e-edukacji w e-szkole?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-544-5
1. Bank sługą, partnerem czy panem? 2. Właściciele mikro- i małych przedsiębiorstw o źródłach uzyskiwania informacji dotyczących usług i produktów bankowych. 3. Informacja bankowa i jej wpływ na klientów. 4. Korzystanie przez przedsiębiorców z usług i produktów bankowych - dylematy i uwarunkowania. 5. Poziom zadowolenia respondentów z usług banku w zakresie prowadzenia rachunku bankowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-423-4
1.Odczytywanie (interpretacje) realiów zmian transformacyjnych na regionalnym rynku usług bankowo-finansowych, 2.Region warmińsko-mazurski w drodze ku nowym multilikatorom gospodarczym, 3.Gospodarka regionu w sieci bankowej, 4.Opinie przedsiębiorców o działalności banków a ich podstawy wobec zaciągania kredytu na finansowanie działalności firmy, 5.Różne aspekty "ograniczonego zaufania" klientów wobec banków, 6.Przyczyny nie korzystania z kredytu bankowego, 7"Nie" przedsiębiorców wobec kredytów bankowych konfigurowane z różnymi parametrami ich firm, 8.Zróżnicowanie przyczyny nie korzystania z kredytu bankowego w zależności od opinii o działalności banków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-344-0
1.Fenomen kredytowania, retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki, 2.Charkaterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych, 3.Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy w opinii przedsiębiorców, 4.Przeznaczenie kredytu bankowego, 5.Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy, 6.Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm, 7.Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-163-4
1. Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w województwie śląskim od początku transformacji gospodarczej do pełnego członkowstwa Polski w Unii europejskiej, 2. Badanie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku restrukturyzacji przemysłu węglowego, 3. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej osób związanych obecnie i w przeszłości z górnictwem w warunkach restrukturyzacji przemysłu węglowego, 4. Strategie radzenie sobie w sytuacji zagrożenia Cz.I Wiadomości ogólne o bezdomności: Bezdomność jako kwestia społeczna; Bez domu czy bezdomność (wokół problemu definicji); Rozmiary zjawiska bezdomności; Ch-ka demograficzna i społeczna zjawiska bezdomności; Kobiety w populacji bezdomnych; Zasady, formy i narzędzia polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności; Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym i pomoc organizacji pozarządowych; Placówki pomocy osobom bezdomnym. Cz.II Przechodzenie w stan bezdomności - proces i etapy: Przyczyny bezdomności; Postacie i rodzaje bezdomności; Proces i etapy przechodzenia w stan bezdomności. Cz.III Założone a rzeczywiste możliwości wyjścia z bezdomności: O możliwościach wyjścia z bezdomności; Losy życiowe byłych bezdomnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-620-6
1. Teoretyczne i praktyczne problemy kształcenia uczniów zdolnych; 2. Wybrane zagadnienia dotyczące potrzeb psychicznych; 3. Metodologiczne podstawy badań własnych; 4. Formy pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole z uczniem zdolnym; 5. Zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych; 6. Zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych w ramach zajęć lekcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-313-0
Cz.I Inteligencja w teorii: 1. Rozumienie inteligencji w psychologii; 2. Założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera; 3. Teoria inteligencji wielorakich jako inspiracja dla edukacji szkolnej. Cz.II Teoria inteligencji wielorakich w praktyce: 1. Test psychozabawa "Jak jesteś inteligentny"; 2. Style uczenia się; 3. Sposoby rozwijania inteligencji wielorakich; 4. Kariera zawodowa osób o określonym profilu inteligencji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-477-6
Cz. I Relacje wewnątrzszkolne i związki szkoły z otoczeniem: edukacyjne źródła wykluczania społecznego; szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych. Implikacje dla wielokulturowości; opinie uczniów szkoły licealnej na temat dzieci upośledzonych umysłowo; Partnerzy, sprytni, ofiary. O działaniach zespołowych u dzieci; więzi i role społeczne ucznia w klasie szkolnej; Relacje w klasie szkolnej w systemie kształcenia zintegrowanego - styl komunikowania się nauczycieli z uczniami i implikacje dydaktyczne; Klasa szkolna miejscem oddziaływań niewerbalnych komunikatów nauczyciela w pracy z uczniami - komunikat z badan; Współpraca - umiejętność kształtowania czy jedynie wymagana przez nauczycieli; Kultura organizacyjna szkoły. Komunikat z badan.; Makrostrukturalne uwarunkowania funkcjonowania szkoły w Bukowsku; " It is a big change" - children's transition from pre-school to school from the parent's perspective; Adaptacja ucznia do nowych warunków po przekroczeniu drugiego progu szkoły podstawowej. Cz. II Realizacja edukacji szkolnej: twórczość - reprodukcja; bezpieczeństwo - zagrożenia: Program kształcenia w okowach ideologii; Jakich umiejętności brakuje polskim uczniom?; Wybrane obszary zaniedbań w edukacji wczesnoszkolnej na wsi i w mieście; O zaniedbaniach i zaniechaniach w edukacji językowej i matematycznej dzieci; kilka słów o niektórych korzyściach nauki języków obcych we wczesnej edukacji; Czytanki w elementarzach - zaniedbany obszar refleksji krytycznej; Oddziaływania edukacyjne a poziom wypowiadania się dziecka. Problematyka zagadnienia w świetle analizy badań własnych; Od śpiewu do sztuki. Rozwój czy upadek; Ekspresja muzyczno-ruchowa jako zaniedbany obszar edukacji muzycznej dziecka; wczesna edukacja muzyczna -0 obszar zaniedbany czy zaniechany?; jak przeciwdziałać stereotypom w edukacji muzycznej; Podręczniki szkolne do przedmiotu muzyka w szkolnictwie ogólnokształcącym - spełnione czy nie spełnione oczekiwania; Lekcje muzyki - czy warto?; Niezwykła edukacja w zwykłej szkole; Socjokulturowe wymiary rocka jako obszar refleksji edukacyjnej; Komunikacja artystyczna w pozalekcyjnej praktyce wychowawczej na przykładzie dzieci wiejskich; Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej; Znajomość tradycji regionu śląskiego przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej mieszkających na Opolszczyźnie; czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzież? - wykorzystane czy zaniechane szanse; Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do wyboru zawodu w dobie zmian społecznych i gospodarczych na rynku pracy; Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci; niebezpieczny komputer i Internet. Cz. III Koncepcje teoretyczne w pedagogice i ich implikacje dla praktyki studenckiej: Pedagogiczne implikacje założeń konstruktywizmu dla edukacji małych dzieci; Pedagogiczne idee konstruktywizmu i ich realizacja w praktyce przedszkolnej; Miedzy przekazem a konstrukcją - zadania typu "zbadaj i odkryj" jako przeciwdziałanie schematyzacji myślenia matematycznego uczniów; Interaktywny model uczenia się studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego; Kompetencje poznawcze uczniów z perspektywy teorii i praktyki; Organizacja procesu nauczania -uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rozwoju; Cognitive-developmental and their implications for music education; Wpływ czynników społeczno - kulturowych na doświadczenia edukacyjne nauczycieli i uczniów jako źródło sukcesów i porażek; Między założeniami a rzeczywistością szkolną; Konsekwencje postmodernizmu dla historii i edukacji historycznej; Wymiar ludzkiego czasu w realiach współczesnej edukacji. Cz. IV Nauczyciel - rozwój czy stagnacja?: nauczyciel i jego doskonalenie zawodowe na początku XXI wieku; Tradycje nauczycielskich poszukiwań innowacyjno-badawczych; Dialog akademicki - zaniedbany obszar w edukacji przyszłych nauczycieli; Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej; Rozwijanie kompetencji interpersonalnych w kształceniu nauczycieli w szkole wyższej ważnym zagadnieniem współczesnej edukacji; Kopiuj, a nie wymyślaj - rzecz o praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego; Gromadzenie informacji o dziecku - zaniedbany obszar pracy nauczyciel; Poczucie sensu życia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako warunek rozwoju uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-357-2
1. Statystyczne uregulowanie procesów produkcyjnych; 2. Zdolność jakościowa procesów produkcyjnych; 3. Statystyczna kontrola odbiorcza; 4. Wybrane metody statystyki opisowej wykorzystywane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 5. Plan jakości procesu produkcyjnego; 6.Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych; 7. Audity i przeglądy procesów produkcyjnych; 8. Zarządzanie konfiguracją w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 9. Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych; 10. Eksploatacyjna weryfikacja jakości produkcyjnej wyrobów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-548-3
I. Media a wartości religijne: Media a wartości religijne wobec pytania o dialogiczność mediów i wiary religijnej, Media - nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w prawie kanonicznym, Ochrona przekazu wiary w mediach. Aspekt kanoniczny, Media pomocą w kształtowaniu dojrzałości religijnej?. II Media a wartości moralne: Zagadnienia prawdomówności w mediach, Ochrona rodziny w mediach, Język reklamy kształtuje postawy moralne dzieci, Chrześcijanin dobrym dziennikarzem, Czy współczesne dziennikarstwo zasługuje na miano etycznego. III. Media a wartości patriotyczne: Media a wartości patriotyczne, Poszanowanie tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej, Czy media chronią patriotyzm?, Wartości patriotyczne w reklamie społecznej. IV. Wartości chrześcijańskie a ogólnoludzkie: Wartości współczesnego świata a wartości chrześcijańskie w mediach. Zbieżność czy konflikt?, Prawda i uczciwość w mediach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-549-0
1. Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 2. Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. 3. Funkcje prawa w ochronie środowiska. 4. Ochrona prawno-administracyjna wód. 5. Gospodarowanie odpadami na tle regulacji prawno-administracyjnych. 6. Ochrona prawno-administracyjna lasów. 7. Wybrane aspekty prawnej ochrony przyrody w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-367-X
1. Modelowanie systemu, 2. Modelowanie funkcji systemu, 3. Modelowanie informacji, 4. Normalizacja przepływu danych, 5. Równoważenie modeli danych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-348-3
CZ.I Wykłady: 1. Wiadomości wstępne, 2. Klasyczny rachunek zadań, 3. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, 4. Rachunek nazw, 5. Wynikanie logiczne i wynikanie analityczne, 6. Wyrażenia modalne, 7. Teoria mnogości, 8. O wnioskowaniu, 9. Przyczyny nieporozumień, 10. Definicje, 11. Logika a sztuka przekonywania. Cz. II Ćwiczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-358-0
1. Kompetencje w teorii, 2. Komponenty kompetencji, 3. Zarządzanie kompetencjami, 4. Samorząd terytorialny jako specyficzny podmiot gospodarowania, 5. Kompetencyjny profil menedżerów samorządowych, 6. Model kompetencji menedżera samorządowej organizacji przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-587-2
1.Zasoby nieruchomości - podstawowe pojęcia; 3. Koncepcja SGZN w gminie; 3. Gminne zasoby nieruchomości - przedmioty i podmioty gospodarowania; 4. Rola i funkcje gminnych zasobów nieruchomości; 5. Inwentaryzacja i ewidencjonowanie nieruchomości w SGZN; 6. Analiza otoczenia gminnych zasobów nieruchomości ; 7. Strategia gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości; 8. Aplikacja wspomagająca system gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomościami - GZN-GMINA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88343-00-9
Antropologiczne podstawy orientacji działań na wartości, Formy społecznej samoorganizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-401-3
Gospodarka nieruchomościami - pojęcie i zakres w ujęciu dynamicznym; Informacja w procesie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami; Zasady gospodarowania gminnymi zasobami lokali użytkowych na przykładzie miasta Olsztyn; Praktyczne aspekty tzw. małego uwłaszczenia na majątku spółdzielni mieszkaniowych; Prawo do mieszkań w spółdzielczych budynkach wielorodzinnych w aspekcie ważniejszych aktów prawnych w latach 1920-2004; Sytuacja prawna spółdzielni mieszkaniowych wobec zmian ustawowych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności; Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym ich wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych; Szacowanie nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora - problematyka prawna i metodyczna; Opracowanie mapy wartości gruntów na potrzeby gospodarki nieruchomościami; Finansowanie inwestycji mieszkaniowych kredytem hipotecznym ze szczególnym uwzględnieniem oferty Multibanku; Analiza i ocena istniejącego stanu zasobu lokalowego miasta Olsztyna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89112-02-7
Część I: Polityka i jej odmiany. 1. Pojęcie polityki. 2. Polityka a sprzeczności i konflikty społeczne. 3. Interesy i wartości polityczne. 4 Polityka społeczna. 5. Polityka gospodarcza. 6. Polityka zagraniczna. 7. Polityka bezpieczeństwa. 8. Geopolityka. Część II: Uwarunkowania polityki.1. Cywilizacja. 2. Kultura. 3. Religia a polityka. 4. Fundamentalizm religijny. 5. Moralność w polityce. 6. Kultura polityczna. 7. Globalizacja. 8. Globalne zagrożenia. 9. Transformacja. 10. Procesy integracyjne. 11. Regionalizm. Część III: Instrumenty polityki. 1. Państwo. 2. Ustrój państwa. 3. Prawo. 4. Władza. 5. Społeczeństwo obywatelskie. 6. Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia. 7. System polityczny. 8. Wybory. 9. Media a polityka. 1. Komunikowanie polityczne. Część IV: Idee i ideologie. 1. Ideologia. 2. Utopia. 3. Demokracja: współczesne dylematy. 4. Samorządność. 5. Prawa człowieka. 6. Lewica - prawica. 7. Anarchizm. 8. Ekologizm. 9. Feminizm. 10. Katolicka nauka społeczna. 11. Komunizm. 12. Konserwatyzm. 13. Liberalizm. 14. Panslawizm. 15. Socjalizm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again